Ilmastonmuutostiedon lähteillä


IL:n linkki ilmastonmuutostiedon lähteille avaa mielenkiintoisen luettelon. Siinä on 17 viitettä, joista vain pari, IPCC:n uusimman raportin ohella tarjoavat jonkinlaista tietoa ilmastonmuutoksesta. Olisi odottanut, että ilmastonmuutosta koskevissa lähteissä pohdittaisiin ilmastonmuutoksen - oikeammin ilmaston vaihtelun - tieteellisiä perusteita. Sen sijaan valtaosa viitteistä lähtee IPCC:n mandaatin mukaisesta olettamuksesta, että ihmisen kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamaksi väitetty ilmastonmuutos on totta ja näin käsittelevät sekä luonnon että yhteiskunnan mahdollista sopeutumista IPCC:n kauhuskenaarioiden ääreviin sääilmiöihin.


Samaisen sivun alareunassa on viittaus Ilmatieteen laitoksen linkkisivulla oleviin ilmastonmuutosta koskeviin verkkolähteisiin. Sieltä Ilmastonmuutos-alaotsikon kohdalta löytyy joukko kotimaisia ja ulkomaalaisia aihetta käsitteleviä sivustoja.


Viittaus www.ilmasto.org sivustolle sopii kuvaan, koska sen sanoma on sopusoinnussa ympäristöliikkeiden ja IL:n omaksuman ilmastonäkemyksen kanssa. IL:n tapaisten perustelujen ohella kyseisellä sivustolla kritisoidaan skeptikoita eli tutkijoita, jotka kyseenalaistavat ihmisen aiheuttamaksi väitettyä ilmastonmuutosta. Olen osoittanut kaikki 10 ilmasto.orgin väitettä puutteellisiksi ja jopa täysin virheellisiksi tai harhaanjohtaviksi.


Linkki www.aip.org ohjaa mielenkiintoisille sivuille, joilla on paljon erilaista tietoa, joskin sivuston ylläpitäjä, Spencer Weart, rajoittuu lähinnä IPCC:n sanomaa tukevaan aineistoon. Etenkin ilmastonmuutosta koskeva historiikki on hyvin tarkoitushakuinen, mm. Arrheniuksen ja Callenderin aikaansaannokset esitetään kritiikittömästi ja Margareth Thatcherin poliittiset perusteet Hadley Centren muodostamiseksi jätetään mainitsematta, jne.


 www.climateprediction.net johtaa lukijaa harhaan vihjaamalla, että vapauttamalla kotikone ilmastomallien käyttöön edistetään tiedettä.


http://www.realclimate.org/ noudattaa yksipuolista ihmisen aiheuttamaksi väitetyn ilmastonmuutoksen perustelemista.


Miksi IL:n sivuille on otettu http://www.tilastokeskus.fi/ ei minulle oikein selvinnyt, mutta ehkä haluttiin tuoda tilastot päästöistä ja lämpötiloista lukijan tietoisuuteen kuitenkaan tarkemmin selvittämättä, että tilastoja ei voi käyttää tulevaisuuden ennustamiseen.


Yhtä outoa on miksi IL on ottanut http://ohjelmat.yle.fi/kuuma_pallo/ilmastonmuutostietoutta mukaan luetteloonsa kun siinä on samoja yksipuolisia linkkejä ja uutisia ihmistä syyllistävästä ilmastonmuutoksesta.


Samantapainen mallinnusleikki kuin edellä mainittu climateprediction.net löytyy http://edgcm.columbia.edu/, jossa kehotetaan käyttämään käyttäjäystävällistä kokeellista ilmastomallia monipuoliseen ennustamiseen ja tieteellisten kirjoitusten laatimiseen.


Tässä yhteydessä todettakoon, että uusin malleja koskeva tutkimus: Koutsoyiannis et al 2008: On the credibility of climate predictions. osoittaa mallit kykenemättömiksi ennustamaan tulevaa.


NOAAn sivusto ( www.ncdc.noaa.gov) ja PAGES projektiin ohjaava linkki on varsin hyvä kertoen menneiden aikojen ilmastoista. Onhan viimeksi mainittu hanke suurelta osin geologien miehittämä. Nimenomaan geologien tiedot menneiden aikojen ilmastoista on syy miksi minun on vaikea hyväksyä IPCC:n väitteet ennen kokemattomasta lämpenemisestä, jossa hiilidioksidipäästöille annetaan päärooli.


NASAn ( http://data.giss.nasa.gov/gistemp/) aikasarjoissa esiintyy virheitä. Steve McIntyre saattoi tilastollisesti osoittaa, että toisin kuin NASA kivenkovaa väitti, vuosi 1998 ei ollut USAn tilastoissa lämpimin vaan lämpimin olikin 1934.


Pidän IL:n yksipuolista, joskin ehkä poliittisten tahojen vaatimaa, tiedottamista moraalisesti tuomittavana. Todennäköisesti nykyiset päättäjät ovat joko menettäneet asemansa tai peräti poistuneet elävien kirjoista kun IPCC:n ja IL:n toistamat ilmastouhat eivät toteudukaan ja näin kansakunnalle erittäin kalliiksi tulleille päätöksille ei löydy vastuun kantajaa.<Takaisin>