HJORTH-SUKU

Hjorth-suvun kotisivu: http://www.kolumbus.fi/carita.hjorth/

Hemsidan av släkten Hjorth: http://www.kolumbus.fi/carita.hjorth/

 

Sukututkija: Ruth Hjorth, ruth.hjorth(a)saunalahti.fi

 

.

Seuraavat sukumme jäsenet ovat ystävällisesti antaneet lisätietoja alla mainittuihin tauluihin:

Seppo Niinioja (taulun 14 Karl Johan Hjorth ja hänen jälkeläisensä, ks. taulu 42).

Eija Vienonen (eija.vienonen(a)salo.salonseutu.fi) (taulu 17)

Maritta Flemming  (marflem(a)suomi24.fi) (taulu 43).

Jaana Åhl (jaana.ahl(a)jippii.fi) (taulu 42 sekä 44 – 45).

Kaj Hjorth (kaj.hjorth(a)thhry.fi)(taulu 38).

Kristina Ekman (torsten.ekman(a)kolumbus.fi) (taulu 33).

Kari Loimu (kari.loimu(a)aktiivi-innovaatio.fi) (taulu 31 ja 41 - 42)

Hannele ja Hanne Riski (hanneriski(a)hotmail.com) (taulu 17).

Donald Wilén (donald_wilen(a)hotmail.com) (taulu 39)

Ilpo Kangas (isk(a)saunalahti.fi) (taulu 29)

Siv Sumelius (siv.sumelius(a)welho.com (taulu 11)

Karl Laxell, Amerikan tiedot (taulu 41)

Maija Loukonen (maija.loukonen(a)elisanet.fi) (taulu 13)

 

 

 

Perniöstä lähtöisin olevan Hjorth-suvun kantaisä on Thure Hjorth, jonka nimi ilmaantuu henkikirjoihin 1726 Perniön Latokartanoon (Ladugård, Näsegård, kuninkaankartano). Emme tiedä Thure Hjorthin syntyperää. Thure kirjoitti itse nimensä Thure Hiorth, mutta eri aikoina papit ja kirjurit ovat kirjoittaneet etunimen myös muotoihin Tore, Ture jne. ja sukunimen muotoihin Hjort, Jort jne. Tässä kertomuksessa käytämme muotoa Hjorth, jonka otti käyttöön Thuren poika Jacob, ja joka on käytössä vielä tänä päivänä.

 

Seuraavassa taustaa Perniön Latokartanosta, johon Claes Flemming ja Thure Hjorth saapuivat samoihin aikoihin.

 

1500-luvulla tila oli kuninkaan latokartano ja pysyi kruunun hallussa vuoteen 1624 saakka. Mm. Juhana-herttua oleskeli siellä pari kertaa. Sen jälkeen sen haltijat vaihtuivat, kunnes 1686 jälkeen haltija oli Bernhard Otto v. Liewen ja tämän jälkeen taas J. A. Clodt von Jürgensburg, Kustaa Otto Creutz, Bernhard Willi. von Liewen (v:een 1727), Liperin Klaus Fleming (1727-42), Olof Muncktell ja hänen perillisensä (1742-93)  jne.

Kartanon alkuperästä johtuen suurin osa sen tiloista oli entisiä kruununtiloja eli vailla sukuoikeutta. Perniön latokartano peruutettiin kruunulle 1686, ja von Liewen hankki sen haltuunsa.

Näsen niemessä olivat myös kuninkaankartanon rakennukset vuoteen 1690 saakka, jolloin vapaaherra von Liewen siirrätti rakennukset noin kilometrin pohjoisemmaksi Näsegårdin kartanon nykyiselle paikalle.

 

Claes Flemming af Liebelitz, s. 1685, k. 1766, oli joutunut sotavankeuteen Perevolotjnassa 1709, ja palannut kotiin 1722. Tukholmassa hän avioitui vuonna 1725 vapaaherratar Johanna Christina von Liewenin kanssa, s. n. 1704.(25.10.1725 hade nyligen blivit gift med fröken von Liewen.) Johanna oli majuri, vapaaherra Herman Johan von Liewenin (aatelissuku nro 45, isä Bernhard Otto Liwe, vapaaherra Liwe) ja vapaaherratar Christina Catharina Creutzin (aatelissuku nro 48) tytär. Liewenit olivat Tukholmassa Isoavihaa paossa.

 

Flemming peri Askaisten Louhisaaren linnan sivuperintönä ja kunnosti linnan 1738 Isonvihan jälkeen, jolloin linna oli pitkään ollut asumattomana. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto. Huom. vihkimisaika on Gardbergilla väärin. Puolisonsa kautta Fleming sai haltuunsa myös läheisen suuren Latokartanon (Näsen) tilan.

 

Syyskuussa 1732 sai Teijon masuunin ja Kirjakkalan kankivasarapajan omistaja Claes Fleming luvan perustaa Perniön Isonkuuston verotalon maalle kankirautapajan, josta tuli Kuuston ruukki. Pajassa taottiin Teijon masuunin takkirautaa. Toimintansa ensimmäisten kymmenen vuoden ajan ruukki oli vuokrattuna useille eri vuokraajille (mm. J.J.Kijk, C.M.Siercken, C.A.Wefverstedt).

Vuonna 1732 Fleming myi Kuuston kirjanpitäjälleen Olof Muncktellille.

 

Latokartanon voutina ennen Thure Hjorthia oli Johan Uggelberg.

Venäläiset sotilaat olivat pitäneet Näseä majapaikkanaan, ja olot olivat vaikeat. Uggelberg oli mm. joutunut käyttämään omia hevosia. Uggelberg muutti Perniön Latokartanosta Tenholaan 1720-luvulla. Siellä hän toimi Västankärrissä rusthollarina.

 

 

 

 

 

Taulu 1

 

 

Thure Hjorth

 

 

Thure ei esiinny henkikirjassa Perniön Latokartanon alla vielä alkuvuodesta 1725, jolloin siellä ei ollut ketään voutia, vain renki. Thure on muuttanut sinne 1725 aikana, ja näkyy henkikirjoissa Latokartanossa 1726 lähtien.

Vannoi uskollisuutta kuninkaalle (Fredrik I) pystyyn nostetulla sormella Halikko-Piikkiön syyskäräjillä 14.11.1725. (Samaan valaan osallistui useita Perniön rusthollien omistajia ja mm. Anders Lillia, Tessvärin vuokralainen.)

Vuonna 1726 Thure oli "överste Liewens arvingars Bjerno ladugård befallningsman".

1727 Kosken ruukin väki ja Thure Hjorth olivat läsnä, kun viljalasti purettiin laivasta ("Klas Flemmings fartyg") Tenholassa ruukkia varten. Flemmingin alus oli ollut 8 päivää rantautuneena ja vartioituna, ja nyt lasti punnittiin befallningsman Thure Hjorthin läsnäollessa. Lastista puuttui jonkin verran, ja oikeudenkäynti koski tätä.

3.12.1728 vihittiin Kemiössä befallningsman Thure Hjorth Perniön Latokartanosta ja Anna Margareta Portman Tolfsnäsistä.

Thure osti Johan Haaksilta Laiterlan kruununtilan 30.12.1729 ja sai siihen vahvistuksen 21.8.1732. 1731 Laiterlaa sanottiinkin jo Thure-voudin rustholliksi.

1730 vouti Thure Hjorth vaimoineen asui Löfböhlessä l. Leipyölissä, mutta oli kuitenkin edelleen kirjoilla Latokartanossa. Löfböhle oli Laiterlan rusthollin augmentti- eli aputila.

1730 palkkalistalla, jossa olivat herrasväen palvelijat: Perniön kartanon vouti Thure Hjorth: 25,20 hopearahaa. (Kirjanpitäjän palkka oli tuolloin paljon parempi.)

 

Thure oli todistajana vaimonsa isän omaisuuden­selvityksessä vuonna 1731, tässä hänen allekirjoituksensa:

 

 

 

1731 Thure oli oikeudenkäynnissä todistajana eräässä kirkossa sattuneessa välikohtauksessa. Thure ei ollut nähnyt mitään, sillä hän oli istunut 10. penkissä isosta palkista, ja pilarit olivat olleet tiellä.

1731 Henkivartiokaartin majurin komppaniassa oli Näsestä kapteeni Clas Flemming, nrot 52 ja 53, ja Laiterlasta Thure Hjorth, nro 54. Olivat siis varustaneet ratsukot. Laiterlan rakuuna nro 54 oli Tambour.

1732 Thure omisti edelleen Laiterlan rusthollin ja asui koko ajan Löfböhlessä perheineen.

1732 Thure oli oikeudessa, koska oli Laiterlassa antanut kaataa heinää naapurin puolelta. Ei saanut tuomiota, koska paikka oli kolmen omistajan niittyjen yhtymäkohdassa ja tapaus oli epäselvä.

Laiterlassa suoritettiin tavanomainen rusthollin tarkastus 1733. Rakuunana oli 63-vuotias Henrik Tambour (sväntjenaren, palkkasoturi) syntyisin Viipurista. 23-vuotias hevonen oli huonokuntoinen ja hylättiin. Edellisessä katselmuksessa tarkastajana oli ollut Johan Haaks.

1734 Perniön Latokartano oli edelleen eversti von Liewenin perillisten rustholli ja Löfböhlessä asui "ombudsman" Thure Hjorth.

Thurella oli lupa viinanpolttoon kotitarpeiksi 1734. (Samaan aikaan luvanhaltijoiksi mainittiin mm. Lillia Hirvilahdesta ja Lindberg Överbygårdista.)

Alkuvuodesta 1735 Thure oli kirjanpitäjänä Kiikalan Rekjoen sahalla, jonka Johan Jacob Kijk oli perustanut ja omisti. Tässä vaiheessa Claes Flemming oli todennäköisesti muuttanut Latokartanosta pois, ja samalla Thuren työsuhde siellä oli päättynyt.

1736 käytiin oikeutta Löfböhlen lähellä joella tapahtuneesta kahakasta, jonka todistaja Thure oli. Samana vuonna Thuren mainitaan edelleen olevan Laiterlan rusthollari.

1738 Lillja Tessväristä ja Hjorth Lövböhlestä maksavat puolustusmaksuksi kutsuttua veroa. Herrasväkeä (ståndspersoner), joilta perittiin puolustusmaksua:

Löfböhle, Tore Jort 0,16 hopearahaa. Monilla oli tuo sama taksa, mutta monilla se oli 1 hopearahaa. Muutamalla oli suurempi, kuten 3 (mm. Lillialla) tai peräti 6.

1738 Löfböhlessä asuivat lampuoti Thomas Henriksson ja vaimo Maria Nilsdotter.

Thure Hjorth ja Greta Portman olivat olleet alkuvuodesta ripillä.

Thure sairasteli viimeisinä vuosinaan ja kuoli vuonna 1738. Hänet haudattiin Perniön kirkkoon 31.10.1738. Hautakiven teksti oli siellä luettavissa vielä 1900-luvun alussa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puoliso:

 

Anna Margareta (Anna Greta) Portman, s. 1709 Kemiön Tolvsnäsissä. Vihittiin Thure Hjorthin kanssa 3.12.1728 Kemiössä. Jäi asumaan Löfböhleen Thuren kuoleman jälkeen. Lövböhlessä asuivat myös lampuoti (vuokraviljelijä) Erik Thomasson ja isänsä Thomas.

 

Lokakuussa 1739 Anna Greta myi puolet Laiterlasta Isak Ullnerille. Paperissa Thuren ammatiksi sanotaan sahan kirjuri (sågskrivare).

Thurelta oli jäänyt velkoja Teijon ruukille. 1.10.1739 ruukki vaati Anna Margaretalta edesmenneen Kiikalan Rekjoen sahan kirjurin, entisen herrasväen asiainedustajan (herrskapsombudsman) Johan Jakob Kijkin aikana tekemää velkaa. Thure oli Rekjoen sahalla työssä ollessaan lainannut (tai muulla tavalla jäänyt velkaa) sahan perustajalta ja omistajalta Johan Jacob Kijkiltä, turkulaiselta kauppiaalta, 165 kuparitaalaria, ja lisäksi hän oli velkaa raudasta 8 taalaria. J J Kijk oli joka tapauksessa kirjannut velan Teijon ruukin saataviksi, koska Teijon kirjanpitäjä Anders Packvalin (Packalen) peri saatavia Thure Hjorthin leskeltä. Rusthollari Henrik Ullner edusti Anna Margareta Portmania ja selvitti, että veljensä Isak Ullner on ostanut puolet Laiterlasta, ja sillä summalla Anna Margareta maksaa velan. Tähän suostuttiin, mutta Ullnerin piti vielä toimittaa oikeuteen kuitti kaupasta.

 

Thure oli ennen kuolemaansa 24.10.1738 pyytänyt Löfböhlen arvioimista verotilaksi, mikä tehtiinkin. Leski Anna Margareta (virheellisesti Kristina) Portman anoi 14.3.1739 lupaa saada ostaa Lövböhle, joka oli ollut Laiterlan augmenttitila.

1739 Isak Ullner osti 1/2 Laiterlasta ja muutti sinne asumaan. Tätä oli ilmeisesti suunniteltu jo ennen Thuren kuolemaa. Anna Margareta Portman sai ostettua Lövböhlen, joka oli tuon jälkeen bördahemmet eli sukutila.

1739 Laiterlassa, Thure Hjorthin rusthollin Papintalossa asui "komminister" Isak Ullnerus. Löfböhlessä asui Thure Hjorthin leski.

Laiterlan rusthollissa oli taas tarkastus 1739, ja rakuunana oli nyt 69-vuotias Henrik Tambour.

Anna Margareta kuoli 29.3.1756 Perniössä Löfböhlessä. Vht Nils Portman ja Sara Tillman, ks. Portman-suku, taulu 6.

 

 

 

 

Lapset:

 

 

N N, haudattu 12.11.1729 Kemiön kirkon kuoriin. Sukupuoli tuntematon: "bokhollarens barn från Bjerno Ladugård".

- Claes Johan, s. 15.11.1730 Perniön latokartanossa ja kastettu 18.11. Todistajina olivat "Capitein Wälborne Carl Magnus Lindelööf, Capit. Hästesko, Fru Anna Charlotta Clodt, Fröken Charlotta Flemming". K. 16.8.1731, haudattu 24.8.

- N N, haudattu 29.7.1733 Perniössä, sukupuoli tuntematon.

- Jacobus, s. 1.2.1735, k.1788, ks. Taulu 2.

- Jonas, ja

- Lars, kaksoset, s. 6.8.1736 Perniön Löfböhlessä (Leiböle) ja kastettu 7.8. Todistajina "Sacell. Hr.Petrus Masalinus, Corpr.Mickael Wassbom med dess hu., Henrik Ullner, Brita Jöransdotter de Ladugård". Haudattu 12.9.1736.

 

 

 

 

 

 

 

Taulu 2

 

 

Jacob Hjorth

(Isä Thure taulusta 1.)

 

 

S. 1.2.1735 Perniön Löfböhlessä, kastettu 4.3. Asui Löfböhlessä koko ikänsä. Rälssitarkastaja, rusthollari. Osallistui Perniön pitäjänkokouksiin ahkerasti 1760- ja 1770-luvuilla (kuten myös Kaukosalon Bastman ja Tessvärin Tötterman). 1786 Jacob Hjorth ja Löfböhlen entinen renki sotilas Gustaf Tullpan olivat oikeudessa keskinäisen tappelun vuoksi. Tullpan tuomittiin sakkoihin ja raippoihin, kun taas Jacob Hjorth ja tappeluun isänsä avuksi tullut Jacob Henrik Hjorth vapautettiin syytteistä. K. 14.12.1788 Perniössä mätäkuumeeseen (rötfeber) 53 v 10 kk:n ikäisenä. Haudattu 8.1.1789.

 

 

Puoliso:

 

 

Eva Lovisa Forsgren, s. 9.1.1749 Turun ruotsalaisessa srk:ssa. Vihitty 14.4.1767 Perniössä. Muutti Nousiaisista Löfböhleen 1767. K. 15.7.1790 Perniön Löfböhlessä keuhkotautiin 42-vuotiaana. Isä Matthias Forsgren, ks. Forsgren-suku, Taulu 1.

 

 

Lapset:

 

 

- Johan Fredrik, s. 9.4.1768, k. 1843, ks. Taulu 3.

- Jacob Henrik, s. 3.9.1770, k. 1809, ks. Taulu 4.

- Anna Maria, s. 28.2.1773 Perniön Löfböhlessä. K. 24.1.1777.

- Carl, s. 18.9.1775 Perniön Löfböhlessä. Naimaton. Kersantti ja kenttävääpeli, asui Perniössä Lupajan Carlsdahlissa. "Plikt (sakkoa) för olaga krigsförande." Kummina monen lapsen ristiäisissä. K. 27.6.1851 Perniössä Carlsdahlissa.

- Lovisa Gustava, s. 5.2.1778 Perniön Löfböhlessä, kastettu 7.2.1778. K. 6.8.1783, kuolinsyy punatauti (rödsot).

- Bror Thure, s. 20.4.1781 Perniön Löfböhlessä. K. 25.4.1781.

- Eva Agatha, s. 23.2.1785, k. 1817, ks. Taulu 5.

 

 

 

 

 

 

Taulu 3

 

 

Johan Fredrik Hjorth

(Isä Jacob s. 1735 taulusta 2.)

 

 

S. 9.4.1768 Perniön Löfböhlessä, kastettu 12.4.1768. Kirjanpitäjä Osalan Nedergårdissa, Kosken ruukin kirjanpitäjä asuen Sydänsaurun torpassa, myöhemmin Kuuston ruukin kirjanpitäjä, Perniön kunnan viljamakasiinin kirjanpitäjä. K. 20.9.1843 Perniön Osalassa.

Tämä on hänen nimikirjoituksensa vuodelta 1822:

 

 

 

Puoliso:

 

 

Margareta Kristina (Greta Stina) Bastman, s. 20.6.1767 Perniön Yliskylässä. K. 25.8.1837 Perniön Kuustossa. Isä Jacob Johan Bastman, s. 1724, ks. Bastman-suku.

 

 

Lapset:

 

 

- Eva Charlotta, s. 6.2.1803 Perniön Osalassa. Kuoli 7.2.1803.

- Johan Fredrik, s. 1.1.1804, k. 24.3.1863, ks. Taulu 6.

- Karl Henrik, s. 7.1.1806, k. 1838, ks. Taulu 7.

- Anders Gabriel, s. 8.5.1807 Perniön Osalassa, kastettu 10.5.1807. Muutti 11.9.1820 Turkuun ja lähti merille. Kerrotaan hukkuneen 1825, mutta kuolleitten kirjoista ei löydy siitä merkintää.

- Sofia Albertina, s. 5.12.1809 Perniön Osalassa, kastettu 7.12.1809. Fredrik Bastman kummina. K. 17.3.1810.

 

 

 

 

 

 

Taulu 4

 

 

Jacob Henrik Hjorth

(Isä Jacob s. 1735 taulusta 2.)

 

 

S. 3.9.1770 Perniön Löfböhlessä, kastettiin 5.9.1770. Kihlakunnan kirjurina Maskussa. Asui Hiisin kartanossa (Forsgrenien kartano), 1893 Kärsämäellä Maariassa sekä Nousiaisissa, jonne muutti 1801. K. 7.5.1809 Turussa.

Tässä on hänen nimikirjoituksensa vuodelta 1802:

 

 

 

Puoliso:

 

 

Hedvig (Hedda) Sofia Forsgren, s. 2.10.1770 Nousiaisissa ja kastettu 24.10.1770. Vihitty 25.3.1792 Maariassa. Turun ruotsalainen srk. 1815 eli Turussa leskenä Evan, Antoinetten ja Henrikin kanssa. 1825 eli Turussa 1 lapsen kanssa, henkikirjoittajana. Muutti Hiisin pappilaan 31.3.1837. Kuoli 65 4/12 -vuotiaana 31.3.1837 Turun ruotsalainen srk. Isä Fredrik Wilhelm Forsgren, ks. Forsgren-suku, Taulu 3.

.

 

 

Lapset:

 

 

- Jacob Fredrik, s. 2.9.1793 Maariassa, k. 19.9.1795 Maariassa.

- Eva Sofia, s. 7.2.1795, k. 1854, ks. Taulu 8.

- Carl August, s. 5.12.1797, k. 1851, ks. Taulu 9.

- Gustav Adolf, s. 7.11.1799, k. 1838, ks. Taulu 10.

- Jacobina Henrietta, s. 31.3.1802 Nousiaisissa, k. 9.6.1803 Nousiaisissa.

- Fredrik Wilhelm, s. 11.11.1803 Nousiaisissa, k. 16.11.1803 Nousiaisissa.

- Henrik Johan, s. 14.9.1806, k. 1856, ks. Taulu 11.

- Antoinetta (Antonetta) Hjort, s.13.2.1812 Turussa (a.u.), k. 15.9.1878 Turussa keuhkotautiin. Työskenteli ja asui 1831 Iris-korttelissa Eerikinkadun ja Brahenkadun kulmassa ruokakauppias Hummelin luona. 1833 hän asui Göran Henrik Samuel af Forsellesin perheen taloudessa. Puoliso: Turussa 16.3. (16.5.?) 1833 Enock Nylund, s. 6.1.1807 Karjaalla ja k. 17.3.1886 Turussa. Nylund oli säämiskä- ja käsinemestari (sämskmakaremästare, handskmakare). Perhe asui Turun Delfiini-korttelissa nro 5, Itäisen Aurakadun (nykyisin Kaskenkatu) ja Vartiovuoren poikkikadun kulmassa. Heillä oli lapsi, Emelie Antoinette s. 10.2.1834, k. 25.12.1852 Turussa. Enock Nylundin vht: Karl Nylund, s. 1760 Pohjassa, k. 19.5.1828 Gullössä, ja Kristina Henriksdotter, s. 1768 Karjaalla, k. 20.2.1840.

 

 

 

 

 

 

 

Taulu 5

 

 

Eva Agatha Hjorth

(Isä Jacob s. 1735 taulusta 2.)

 

 

S. 23.2.1785 Perniön Löfböhlessä. Asui vanhempien kuoleman jälkeen Carl Hjorthin luona. Taloudenhoitaja. Palvelus- ja asuinpaikkoja: Perniön Makarböhle, Sydänsauru, Boböhle, Parskylä torp. Kuoli naimattomana 32-vuotiaana kuumeeseen 9.10.1817, Perniö, Kuhmis.

 

 

Lapset: (aviottomia):

 

 

- Hedvig Carolina Hjorth, s. 19.5.1806. Ks. Taulu 12.

- Stefan Theodor Hjorth, s. 5.3.1810 Perniön Makarbölessä, kastettiin 6.3. ja k. 11.4.1810 Makarbölessä.

- Stefan Hjorth, s. 30.8.1812 Perniön Sydänsaurussa. K. 5 kk 21 pv ikäisenä 14.2.1813 Perniön Boböhlessä, kuolinsyy "utsot". Isän sanotaan olleen Stefan-niminen kasakka.

- Jacob Johan Hjorth, s. 25.7.1817 Perniön Paarskylän torpassa, k. 2 kk 14 pv ikäisenä 4.12.1817 Perniön Lupajan Överbyssä.

 

 

 

 

 

Taulu 6

 

 

Johan Fredrik Hjorth

(Isä Johan Fredrik s. 1768 taulusta 3.)

 

 

S. ja kast. 1.1.1804 Perniön Osalassa. Kummina tätinsä Eva Agatha Hjorth. Turun katedraalikoulu 1816-18. Suomen jalkaväkirykmentin Turun pataljoonan esikunnassa aliupseerikorpraali ylim. menosäännöllä 1821-22,  4. aliupseerikorpraali 1822-27, Suomen tarkk'ampujaprikaatin Turun tarkk'ampujapataljoonassa vanhempi aliups. 1827, saman pataljoonan esikunnassa vaunumestari 1827-31. Kersantti. 1839 Uskelasta Perniöön. Asui Sydänsaurun torpassa, myöh. Metsänojan ratsutilalla. Jahtivouti Salossa (Salo Köping). Vaunumestari. Asui Yliskylän kartanossa (Överbygård) Vainion torpassa. K. 24.3.1863 Perniön Yliskylässä.

 

 

Puoliso:

 

 

Catharina Sofia Margareta Berg, s. 8.12.1805 Vesilahdella Laukon kartanossa, vihittiin 6.11.1825 Perniön Yliskylässä, k. 15.9.1886 Perniön Yliskylässä. Isä: Johan Berg, s. 28.10.1760 Vesilahden Palhossa, vänrikki, Perniön Yliskylän (Överbygård) omistaja, Laukon kartanon isännöitsijä 1802‑1817, Jokioisten kartanon (Jokkis gård) isännöitsijä Tammelassa, k. 22.12.1829 Perniön Yliskylässä. Äiti: Eva Catharina Wilhelmina von Schantz, s. 29.9.1777, vihittiin 5.11.1802 Vesilahden Palhossa, k. 30.4.1822 Tammelassa Jokioisten kartanossa. Tämän vanhemmat: kapteeni Anton Wilhelm von Schantz s. 21.4.1740 Södermanlandissa Ruotsissa ja vapaaherratar Catharina Elisabeth deCarnall Mouhijärveltä, s. 23.5.1753. Jälkimmäisen vht: kenraalimajuri Carl Konstantin de Carnall ja Catharina Elisabeth von Knorring.

 

 

Lapset:

 

 

- Karl Fredrik, s. 22.1.1825 Perniön Yliskylässä, kastettiin 23.1. Syntyi aviol. ulkopuolella. "22.3.1825 kuoli Cath. Marg. Bergin poika Carl 1 kk 14 pv ikäisenä."

- Sofia Wilhelmina, s. 13.10.1826, k. 1857. Ks. Taulu 13.

- Karl Johan, s. 14.12.1828, k. 1885. Ks. Taulu 14.

- Viktor, s. 29.10.1831 Perniössä, kastettiin 31.10. ja k. 13.3.1832 Perniössä.

- Matilda "Amanda" Charlotta, s. 16.2.1833, k. 11.3.1901. Ks. Taulu 15.

- Victor, s. 25.5.1836 Perniön Yliskylässä, k. 26.3.1837 Perniön Kustonböhlessä.

- Olga Avava, s. 14.2.1839 Uskelassa. Vihitty 1876 Carl Anderssonin kanssa, s. 20.6.1845 Perniössä Yliskylän voudin poikana, k. 31.10.1906 Ervelän Simolassa Ojaniityn torpassa. Olga Avava k. 3.3.1917 Perniössä Ervelän Simolassa. Ei lapsia.

- Frans Viktor, s. 21.6.1842 Perniössä ja k. siellä 2.5.1845.

- Oscar, s. 4.4.1847 Perniössä ja k. siellä 8.5.1848.

 

 

 

 

 

 

 

Taulu 7

 

 

Karl Henrik Hjorth

(Isä Johan Fredrik s. 1768 taulusta 3.)

 

 

S. 7.1.1806 Perniön Osalassa, kastettu 8.1.1806. Kummina setänsä Carl Hjorth. Turkuun 1822. Kersantti 1828-31, asui Kuuston ruukilla (Kustö bruk). K. 4.2.1838 Perniö Kuusto.

 

 

Puoliso:

 

 

Ulrika (Ulla) Hemmelin, s. 4.6.1806 Perniössä, Latokartanon torpassa. Vihitty 14.2.1830 Tenhola, k. 20.8.1841 Perniö. Vht päivätyöläinen Gustaf Andersson ja Ulrica Michelsdotter, s. n. 1785 (karkea arvio). Nämä saivat vielä ainakin viisi lasta Perttelin Ingerisin Ingerisgårdenissa; Gustafin sukunimeksi oli tällöin merkitty Hennolin (ammatti S:måls.), Hämmelin (ammatti Vedt.) ja Hänmelin; nuorimman lapsen syntyessä 1819 Gustafin ammattina oli torppari, ja Ulrica Michelsdotterin iäksi oli merkitty 30 - 35 v.

 

 

Lapset:

 

 

- Carl Henrik, s. 27.9.1827, Fiskarsiin Pohjaan 1843, Pietariin 1848. On palannut Pietarista, koska muutti Värtsilään Säämingistä 1852, ja oli tällöin seppä. Vain kuukauden päästä muutti Värtsilästä Turkuun, tittelinä silloin ruukinseppä.

- Maria Charlotta, s. 8.5.1830, k. 27.4.1916. Ks. Taulu 16.

- Johan August, s. 28.10.1832 Perniö, Kuuston ruukki. K. 22.1.1834 Perniö.

- Eva Christina (Stina), s. 3.9.1834, k. 28.12.1852. Ks. Taulu 17.

- Amanda Sofia, s. 23.4.1836 ja k. 12.6.1836 Perniössä, Kuuston ruukki.

- Amanda Sofia, s. 7.4.1837 Perniössä, Latokartano. 1850 asui Krogsbölessä Kråtilassa. Puoliso: 25.1.1857 Perniössä Johan Gustav Karp, s. 15.2.1837 Perniössä. Torppari Hakalassa Perniön Lupajalla. Hänen vanhempansa: renki Perniön Lupajalta Carl Gustav Karp ja piika Ulrika Eliasdotter Ahlfors Lupajalta, vihitty 16.7.1836 Perniössä. Näillä oli  kolme nuorempaakin lasta, s. Lupajalla.

 

 

 

 

 

Taulu 8

 

 

Eva Sofia Hjorth

(Isä Jacob Henrik s. 1770 taulusta 4.)

 

 

S. 7.2.1795. Taloudenhoitaja Turussa. Laillinen ero Gustaf Österlingistä 1833, ja muutto Poriin samana vuonna. K. 7.10.1854 Turun ruotsal. srk.

 

 

Puolisot:

 

 

1. Gustaf Österling, s. 19.2.1794 Turun suomal. srk., kastettu 20.2.1794. Vihitty 21.3.1818 Turun ruots. srk. Merimies. Karkasi kuunari Fredeniltä 1824 eikä palannut kotiin. Vht laivuri Mich. (Michael?) Österling, Turun suomal. srk, s. n. 1742, ja Margaretha (Greta) Johansdotter, s. n. 1749, vihitty Turun suomal. srk:ssa 3.8.1769. Mich. Österling k. 1810 pudottuaan kaivoon 68 v 5 kk ikäisenä, haud. 20.1.1810 Turun suomal. srk, ja Margaretha k. 70-vuotiaana 1819, haud. 17.2.1819, merkitty Turun suomal. srk, mutta kuoli Sysmässä ja haudattiin sinne. Heillä oli kaikkiaan 6 Turussa syntynyttä lasta vv. 1770 - 1794.

2. Petter Anisimoff, vihitty 10.6.1835 Turussa. Aliupseeri.

3. Solovjeff, vihitty 13.7.1840 Turussa. "Underof. Login". Kreikkalaiskatolinen. K. ennen 1854.

 

 

 

Lapset:

 

 

1. Erik Johan Österling, myöh. Hjorth, s. 10.10.1816, k.17.6.1859. Ks. Taulu 18.

1. Carl Gustaf Hjorth, s. 18.8.1819 Turku ruots., k. 12.10.1845. Isä Gustaf Österling.

1. Maria Sofia Hjorth, s. 25.3.1823 Turun ruots. srk., k. 25.3.1824. Isä Gustav Österling.

1. Frans Napoleon Hjorth, s. 30.9.1828, k. 16.5.1870. Ks. Taulu 19.

1. Petter Alexander Hjorth, s. 26.11.1833 Turun ruots. srk. ja k. 6.4.1835 kuumeeseen. Isä Gustaf Österling (joka oli lapsen syntyessä jo lähtenyt merille).

 

 

 

 

 

Taulu 9

 

 

Carl August Hjorth

(Isä Jacob Henrik s. 1770 taulusta 4.)

 

 

S. 5.12.1797 Maariassa ja kastettiin 7.12. Ristiäisissä oli kummina setänsä kersantti Carl Hjorth. Stipendiat 1816-23, respondens 1818, pro gradu 1819 ja maisteri 1819 Turun akatemiassa. Väliaikaisena opettajana 1823 Turun katedraalikoulussa, venäjänkielen opettajana 1824 Porissa, jossa asuikin. Papiksivihkimys 1825, 1833-51 kirkkoherra Perniössä, "kontraktsprost".

Filosofian tohtori ("protokoll för 7.10.1846, föredrogs kyrkoherden, kontraktsprosten, filosofidoktorn", keisarillisen kuningatar Annan ritarikunnan jäsen...).

Professori Adolf Moberg muistelee aikaa, jolloin oli Fil.maisteri Carl August Hjorthin oppilaana Turun Katedraalikoulussa: "Hän oli pieni, punakka, kuumaverinen mies, joka sydämmensä kyllyydestä "piiskaasi" poikiaan. Käytti usein keppiään joka monasti särkyi. Pojat tunsi häntä kohtaan pelonsekaista kunnioitusta, tosin kuiskailtiin ettei hän ole järin vahva eli voimakas”.

K. 14.1.1851 Perniön pappilassa.

Tässä on allekirjoitus vuodelta 1840:

 

 

 

Puoliso:

 

 

Clara Johanna Josefa Tötterman, s. 11.1.1805 Perniön Tessvärissä, kastettu 14.1.1805. Vihittiin 29.6.1826 Perniön Finnbyssä Särkisalon kappelissa. Muutti leskenä Turkuun lapsineen. K. 50-vuotiaana 12.12.1855, haud. 3.1.1856 Turku ruots. srk. Isä: Erik Johan Tötterman, ks. Tötterman-suku, taulu 6.

 

 

Lapset:

 

 

- August Teodor, s. 10.2.1828 Porissa, jossa k.10.1828.

- Carl August, s. 8.10.1829 Porissa. Nuorempi aliupseeri  Suomen Krenatööritarkk'ampujapataljoonan 3. komppaniassa (ylim. menosäännöllä tai tilap. sijoituksessa) 1.2.1847-29.7.1848. K. koleraan 29.7.1848 Turussa pataljoonan lasaretissa, Turun suomal. srk.

- Johan Julius, s. 18.12.1831 ja k. 24.7.1832 Porissa.

- Augusta Rosina, s. 7.9.1833 Porissa. K. 2v 6kk 28pv vanhana ?9.4.1836 Perniössä, kuolinsyy tulirokko.

- Thure Theodor, s. 22.11.1835 Perniössä. Nuorena apteekkari Aschanin kanssa samassa apteekissa apulaisena. Tässä on Thure Theodorin nimikirjoitus vuodelta 1856:

 

Myöhemmin hän siirtyi tupakkateollisuuden palvelukseen ollen ”cigarrfabriksintressent, cigarrfabrikör, cigarrfabriks disponent”, eli lopulta, ainakin jo 1859, tehtaan isännöitsijänä N. J. von Ehrenin kumppanina turkulaisessa tupakkatehtaassa N. J. von Ehren & Co. Luopui osakkuudestaan keväällä 1863 ja k. keuhkotautiin 11.10.1863 Turussa, suomal. srk. Åbo Underrättelser nro 69 13.06.1863 sivu 1:

 

 

 

Sama lehti nro 122 15.10.1863 sivu 1:

 

 

Thure Thedor oli naimaton.

 

- Clara Johanna "Jenny", s. 9.12.1837, k. 26.5.1912. Ks. Taulu 20.

Tässä on Jennyn nimikirjoitus, vuosiluku on 1856:

 

- Frans Michael, s. 29.9.1840 Perniössä, jossa k. 1.11.1840.

- Uno Frithiof, s. 9.9.1842, k. 1915. Ks. Taulu 21.

- Knut Waldemar, s. 4.12.1845 Perniössä. Lähti merille 8.5.1861 ("betyg till sjöss"). 11.10.1863 käynyt ehtoollisella Turussa, minkä jälkeen ei havaintoa (kerrotaan hukkuneen).

- Josefina, s. 17.6.1847 Perniössä, jossa k. 12.10.1847.

 

Jenny, Uno ja Knut asuivat Enock Nylundin luona Turussa äitinsä kuoltua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulu 10

 

 

Gustav Adolf Hjorth

(Isä Jacob Henrik s. 1770 taulusta 4.)

 

 

S. 7.11.1799 Maariassa. Kirjansitoja ainakin jo 1827 Tammisaaressa, raatimies ja kirkonisäntä (kyrkovärd). K. 31.5.1838, haud. 8.6. Tammisaari.

 

 

Puolisot:

 

 

1. Gustava Kristina Nyman, s. 16.1.1799 Perniössä. Vihittiin siellä 3.1.1826. Kuoli lapsivuoteeseen 26.4.1827 Tammisaaressa. Lapsikin (Karl Johan) kuoli. Isä: Hans Hansson, rusthollari Perniön Stor Gesterbyssä. Äiti: Stina Andersdotter.

2. Lovisa Gustava Sjöberg, s. 8.11.1797 Tammisaaressa, jossa vihittiin 29.11.1827. Isä: Hans Sjöberg, seppä ja porvari Tammisaaressa, s. 21.7.1763 Tenholan Skogbyn ruukilla, k. 25.04.1809 Tammisaaressa, vht todennäköisesti ruukintyömies Isaac Gabrielson Siöberg, s. 1.8.1732 Tenhola, k. 16.7.1789 Tammisaari, ja Regina Andersdotter Uhr, s. 1740, k. 20.12.1797. Hansilla oli yksi vanhempi sisarus ja 9 nuorempaa, joista nuorin s. 30.9.1783 Tammisaaren Leksvallissa, jossa isä Isaac oli talonpoika. Äiti: Maria Christina (Maja Stina) Lindgren, vihittiin Tammisaaressa 29.12.1796. Lovisa Gustavalla oli ainakin kolme sisarusta, s. Tammisaaressa.

 

 

Lapset:

 

 

1. Karl Johan, s. 19.4.1827 ja k. 17.5.1827 Tammisaaressa.

2. Gustav Reinhold, s. 29.9.1828 ja k. 1.9.1830

2. Gustava Henriette, s. 18.1.1830 Tammisaaressa, k. Tammisaaressa 25.12.1893.

Puoliso: Carl Gustaf Wangell s. 5.5.1826 Loviisassa, värjärimestari 1855, vihitty 31.12.1850 Tammisaaressa.

Gustava Henrietten ja Carl Gustaf Wangellin lapset: Carl Oscar s.16.8.1852, k. 2.2.1881, ja Axel Israel s. 26.9.1855 Tammisaaressa. Carl Oscarin pso Maria Vlassova Gorbakova. Axel Israel oli 1869 Ruotsissa ja k. 1927 Hässleholmissa.

Carl Gustaf muutti Ruotsiin 1855, ja pariskunta erosi 5.7.1865. Gustava ei avioitunut uudelleen, mutta hänellä oli 2 lasta lisää: Ida Josefina, s. 8.10.1864 Tammisaari ja Alfrid Abraham, s. 18.12.1870 Tammisaari. Ida Josefina vihittiin 15.11.1891 Tammisaaressa "mineralvattenfabrikanten" Robert Karlssonin kanssa, s. 17.7.1858 Hollola, ja heillä lapsia: Thyra Josefina s. 8.8.1892 ja Robert Ilmarinen s. 7.6.1894, k. 15.4.1894.

Carl Gustaf avioitui uudelleen: pso 2. Elna Olsdotter, s. 15.8.1841 Br Sarpissa Ruotsissa, ja heillä oli 3 lasta.

Carl Gustafin vht: värjärimestari Gustaf Adolf Wangell, s. 1798 Turun linnassa, k. 1837 Tammisaaressa, ja Elisabet Karolina Berggren, s. 1.12.1793 Tammisaaressa, k. 13.1.1875; heillä oli 6 lasta.

Gustaf Adolfin (s. 1798) isä: Gustav Adolph Wangell, s. 1781, ja tämän isä: Adjutantti Carl Gustav Wangell, s. 1752 Tukholmassa, k. 1789 Turun linnassa, ja tämän isä: Kapteeni Gustaf Adolf Wangell, s. 1724 Stralsundissa. Anbytarforum: "En kapten Gustaf Adolf Wangel omnämns som änkling i samband med hustrun Ulrika Christina Schnacks död 1780 28/9 i Jakobs församling, Stockholm, 48 år och 6 månader gammal. Uppgiften kommer från bouppteckningsregistret för Stockholms RR och magistrat. I samma bouppteckning omnämns även att Gustaf Adolf Wangel hade en son Carl Gustaf Wangel i sitt tidigare gifte med Hedvig Sofia Schnack (d. 1757 15/1)."

2. Poika, s. kuolleena 30.5.1831

2. Poika, s. kuolleena 12.8.1833

2. Poika, s. kuolleena 16.9.1834

 

 

 

 

 

 

Taulu 11

 

 

Henrik Johan Hjorth

(Isä Jacob Henrik s. 1770 taulusta 4.)

 

 

S. 14.9.1806 Nousiaisissa. Ylioppilas 1824, stipendiaatti 1826-31, "respondens" -28, maisteri -32, "betyg" 10.9.1830 Turun Akatemiassa, toinen "betyg" -34, vihittiin papiksi 1834, tilapäisenä opettajana Porissa -31, Paimiossa kappalaisena ja kirkkoherranviran väliaik. hoitajana 1834-35, tilapäisenä venäjänopettajana Porissa -35, Tilapäisenä opettajana Turussa -36, opettajana Porissa -38, Vankilasaarnaajana Latvian Dunaburgin linnoituksessa -38-41, tilapäisenä venäjänopettajana Turun "högre elementärskola" -42, lägre elementärskola Skarpansilla -42-47, Ahvenanmaan Sundissa Skarpansin linnakkeen srk:n saarnaaja 1842-51, Vihdin kirkkoherra 1851-56. K. 13.7.1856 Vihdissä.

 

 

Puolisot:

 

 

1. Augusta Eleonora Tötterman, s. 13.8.1806 Perniön Tessvärissä. Vihkimistodistus avioliittoa varten 22.1.1839 Turusta, vihittiin todennäköisesti Carl August Hjorthin toimesta Perniössä. K.  22.8.1846 Ahvenanmaa, Skarpans. Isä: ks. Tötterman-suku, taulu 6.

2. Fredrika Karolina Rosalie Lundeqvist, s. 10.10.1826 Helsingissä. Vihitty ehkä Skarpansilla Ahvenanmaalla. Muutti Karjaalle leskenä 9.8.1859, k. 26.5.1895, haud. Nummi. 2. puoliso 25.8.1864 Fredrik Gustav Henrik Böhme, s. 30.4.1840 Wilmersdorf, Saksa, jonka kanssa lapsi Rudolf Böhme 1865-1918. Vanhemmat: Johan Fredrik Lundeqvist, s. 30.8.1803 Lumparlandissa, postimestari mm. Skarpansilla Ahvenanmaalla, k. 13.9.1853 Vihdissä, ja Maria Karolina de Besche, s. 27.8.1803 Suomenlinnassa (isä majuri Carl Ludvig de Besche s. 20.4.1759 ja Maria Christina Dickman s. 1781).

 

 

Lapset:

 

 

1. Johan August, s. 27.6.1842 Turussa, k.  22.8.1853 Vihdissä.

2. Herman Theodor, s. 12.1.1850 Skarpansilla Ahvenanmaalla ja k. 18.8.1853 Vihdissä.

2. Ida Carolina Antoinette, s. 14.3.1851 Skarpansilla. Muutti isän kuoltua äidin mukana Karjaalle 9.8.1859. Paraisilta Ahvenanmaalle, Saltvik, 18.8.1873. Opettajatar mm. Tammisaaressa, Karjaalla ja Nummella. K. 4.10.1922 Helsinki, haud. Sanduddin vanhalle hautausmaalle. Puoliso 1.7.1877 Pernajassa Karl Axel Söderlund, s. 15.11.1855 Pohja, k. espanjantautiin 30.6.1921 Helsinki. Pari oli lapseton, mutta Karl Axelilla oli Lapsia: Karl Fredrik, s. 1918, ja tytär, jonka puoliso on Zätterlöf, näiden äiti: Fanny Maria Backman, s. 24.4.1885 Kiala, Porvoo.

2. Olga Olivia, s. 18.9.1852 Vihdissä, jossa k. 25.8.1853.

2. Henriette (Henrika), s. 19.8.1854. Ks. Taulu 22.

2. Rosalie, s. 19.8.1854 Vihdissä, k. 1934. Kaksoissisar Henriette. Puoliso: Johan Vilhelm Nousiainen, k. 1893.

2. Gertrud Johanna, s. 27.11.1856 Vihdissä. Muutti isän kuoltua Karjaalle äidin mukana 9.8.1859. Kävi nuorten naisten koulua Turussa. Puolison kuoleman jälkeen oli postissa töissä, ensin harjoittelijana, ja 1911 - 1921 postinhoitajana. Muutti Turun Metodistikotiin, sitten Helsinkiin 1935. K. siellä Helenakodissa 29.10.1941, haudattu Nummelle. Pso mm. Nummen ja Pusulan piirin nimismies 1891 Gustaf Adolf Weckman (18757) s. Turku 24.7.1846, k. 4.12.1903 Helsinki, haudattu Nummelle. Vht kauppalaivuri Gustaf Adolf Weckman, s. 29.9.1815, k. haaksirikossa Pohjanmerellä 20.12.1862, ja Margareta Elisabet Fagerlund, s. 1.8.1817 Hattula, k. 8.2.1904 Turku.

 

 

 

 

 

 

Taulu 12

 

 

Hedvig ”Hedda” Carolina Hjorth

(Äiti Eva Agatha s. 1785 taulusta 5.)

 

 

S. 19.5.1806 Turun suomal. srk. Asui äitinsä kanssa Lupajalla Carl Hjorthin luona.

 

 

Puoliso:

 

 

Carl Lindroos, s. 18.7.1800 Särkisalossa. Vihitty 5.7.1825 Perniön Lupajalla. Pitäjänräätäli. Asuivat Särkisalossa Hakkalan torpassa lukuunottamatta aikaa 1836 – 1837.

 

 

Lapset:

 

 

- Erika Carolina Lindroos, s. 6.9.1926 Särkisalo, ks. Taulu 45.

- Karl Vilhelm Lindroos, s. 2.4.1829 Särkisalo.

- Karl Johan Lindroos, s. 14.3.1832 Särkisalo, ks. Taulu 46.

- Maria Kristina Lindroos, s. 5.6.1835.

- August Vilhelm Lindroos, s. 3.10.1838 Särkisalo.

- Klara Josefa Lindroos, s. 24.9.1842 Särkisalo.

- Gustav Edvard Lindroos, s. 7.6.1845 Särkisalo.

 

 

 

 

 

 

Taulu 13

 

 

Sofia Wilhelmina Hjorth

(Isä Johan Fredrik s. 1804 taulusta 6.)

 

 

S. 13.10.1826 Perniön Yliskylässä (Överby gård), kastettu 14.10. Lupajalla (Prästkulla) piikana 1848 lähtien, muutti Tammisaareen 1850 ja palasi takaisin 1852. K. 19.7.1900 Perniön Lupajalla.

 

 

Puoliso:

 

 

Carl Hellbom, s. 19.1.1813 Perniössä, torpparin poika. Pitäjän karvari l. parkitsija. Kahdesti naimisissa: 1) Vihitty 30.12.1843 Karjalohjalla, sulattajan tytär Eva Lovisa Winter Kärkelän Kopparhytta'sta, k. 6.6.1855 Lupaja, 2) Vihitty Sofia Wilhelminan kanssa 25.1.1857 Perniössä.

 

 

Lapset:

 

 

- Eva Sophia Hellbom, s. 6.12.1844 Perniö Lupaja, k. 6.12.1845, äiti Eva Lovisa Winter

- Erica Lovisa Hellbom, s. 8.5.1846 Perniö Lupaja, äiti Eva Lovisa Winter. Puoliso 23.9.1866 karvarinkisälli Gustaf Ekman Kuhmoisista. Muutti Uskelaan.

- Carl Victor Hellbom, s. 4.4.1849 Perniö Lupaja, k. 14.12.1863 Lupaja, äiti Eva Lovisa Winter

- Sofia Catharina Hellbom, s. 27.11.1857 Perniö Lupaja, k. 7.12.1857 Lupaja.

- Axel Valfrid Hellbom, s. 19.10.1858 Perniö Lupaja, k. 7.8.1878 Lupaja.

- Matilda Sofia Hellbom, s. 7.3.1860 Perniö Lupaja, k. 8.8.1933 Lupaja. Perniön kunnalliskodin johtajatar vuodesta 1893, puoliso 11.6.1905 poliisikonstaapeli Juho   August Koskinen, s. 22.10.1861,  k. 21.2.1954, ei lapsia.

- Henrica Wilhelmina (Henni) Hellbom, s. 19.1.1862 Perniö Lupaja, k. 01.03.1927, Perniö. Henrikaa kutsuttiin Henniksi, se nimi on hänen hautakivessäänkin Perniön hautausmaalla. 1883 Henrika muutti Perniöstä vuodeksi Asikkalaan, jossa toimi opettajattarena.  Puoliso 21.12.1893  nahkurinkisälli  Antti Netterberg (s. 17.09.1870, Pälkäne, Mälkilä,  k. 06.12.1913 Suomusjärvi. Heillä oli 7 lasta, joista vanhin oli Maija Loukosen isän äiti. Lapset: Katarina s. 25.9.1894, muutti Uskelaan; Antti s. 11.1.1876, muutti Turkuun 25.9.1907; Rakel s. 21.3.1897, elossa 1933; Siiri s. 24.6.1898, muutti 25.4.1931 Turkuun; Lauri 10.10.1899, muutti 1.7.1931 Uskelaan; Niilo s. 13.8.1902, muutti 2.1.1930 Helsingin Sörnäisiin; Ester s. 30.9.1904, elossa 1933, pso 15.3.1925 Aarne Vilhelm Suomela s. 17.9.1899, elossa 1933.

- Johan Ossian Hellbom s. 26.10.1863, Perniö, k. 13.05.1865, Perniö (tuhkarokkoon  1 v  7 kk  13 pv ikäisenä

- Anna Maria Hellbom s. 26.01.1865, Perniö, k. 14.06.1865, Perniö  4 kk 18 pv ikäisenä

- Karl Ossian (Kaarlo Ossian) Hellbom, 1889 lähtien Alve,  s. 11.01.1867, Perniö,  k. 25.09.1921, Turku (pitkällinen vatsatauti 54 v), haudattu Piikkiöön.  Käytti nimeä Ossian Alve. Vihkitiedossa annetaan ammatiksi nahkurimestari, myöhemmin mainitaan kauppiaaksi. Hänen vaimonsa (vih. 21.12.1893 Perniössä) oli Kemiöstä kotoisin oleva Hulda Charlotta Holmén, s. 14.8.1865, k. 8.9.1923. Pariskunta muutti Hämeenkyröön 27.12.1893 ja sieltä Turkuun 1904, heillä ei ollut lapsia. Maija Loukonen kertoo: "Olikohan  Ossian Alveella ratkaiseva merkitys kirjallisuuden Nobelin saamiseen Suomeen? (F. E. Sillanpää: Poika eli elämäänsä, Hki 1953) Minun vanhempieni toimeentulossa oli eräällä yleiskyröläisellä hankkeeella niinsanoakseni ratkaiseva merkitys. Sinne muutti virkeä herrasmies, jonka nimi oli Ossian Alve, ja perusti sinne meijerin...

Mutta siten se Alve lopetti sen meijeripelinsä ja avasi Raipalan talossa jonkin matkaa meijeripaikasta kirkolle päin sekatavarakaupan...

sitten Alve lopetti kaupanpidon Raipalass a, "tuommoinen liikkuvaluontoinen mies kun oli" "

- Matths Noa (Matti Noa) Hellbom, 1889 lähtien Alve (23136), s. Perniö 22.2.1869, rautatievirkamies, Voltin asemapäällikkö 1902-08, Parikkalan ensimmäinen asemapäällikkö 1908-. K. Kirvu Inkilä 3.4.1918. Pso Mustiossa 1897 Evy Elin Ingeborg Eklöf, s. 22.7.1873 Hailuoto, tämän toisessa avioliitossa (ent. Uggla). Heillä lapset Roine Aalto Armas  s. 14.4.1898 Karjaa; Helky Sulo Sanelma s. 26.9.1899 Kaukola/Karjaa (?), k. 14.2.1989 Helsinki. Kuolinilmoituksessa ilmoitetaan syntymäpaikaksi Kaukola. Perhe asui kuitenkin Karjaalla ja hänen syntymätietonsa löytyy Karjaan syntyneitten kirjasta merkinnällä:  döpt i Kaukola; Armo Alve  (Porvoon Hautausmaalla olevan hautakiven mukaan)  s.

28.8.1909 tod. näk Parikkalassa, k. 20.9.1968. Toimi suunnittelijana Arabian tehtailla, suunnitteli kaksinokkaisen maitokannun. Vaimo Ingrid 1910-1992.

 

 

 

 

 

 

Taulu 14

 

 

Karl Johan Hjorth

(Isä Johan Fredrik s. 1804 taulusta 6.)

 

 

S. 14.12.1828 Perniön Yliskylässä (Överbygård), kastettu 16.12. Oli kultaseppäoppilaana Helsingissä 1842-43. Muutti 25.11.1843 Perniöön, edelleen renkinä Perniön Ofverby T:stä  Kemiöön 13.12.1845, Pohjan seurakunnasta 1850 Tammelaan Mustialan maanv. opiston oppilaaksi ja Tammelasta 27.10.1853 Hattulaan (Tyrväntöön) naimattomana. Lahdentaan kartanon pehtori 1858 Tyrvännössä.  Muutti Tyrvännöstä Kiskoon 1863. Muutti Perniöstä 1865 Teijon ruukille pehtoriksi. Muutti Perniöstä Eurajoelle Kainun kylään 1869 ja Rikantilan kylän Hiedoon maanviljelijäksi 1880. Tilanhoitaja (ladugårdsarrendator), myöhemmin tilanomistaja Eurajoella. K. 2.7.1885 Eurajoella.

 

 

 

Puoliso:

 

 

Johanna Grönlund, s. 29.12.1835 Sääksmäen Vuorikunnassa. Muutti 1854 Hämeenlinnasta Tyrväntöön. Vihitty 2.11.1856 Tyrvännön  Lahdentaassa. "Huspigfrun". Muutti maanviljelijän leskenä Eurajoelta Tampereelle 1896, kirjoilla siellä 1.2.1897. Oli myöhemmin taloudenhoitaja Lahdentaan kartanossa. K. 3.9.1901 Tampereella. Vht. Anders Carlsson Grönlund, s. 1809, ja Maria Andersdotter.

 

 

Lapset:

 

 

- Karl Frans, s. 11.6.1857, k. 1919. Ks. Taulu 23.

- Johanna Karolina, s. 23.6.1859 Tyrvännössä. Muutti perheen mukana 1863 Tyrvännöstä Kiskoon. Muutti Eurajoelta 1886 Puolaan Radomen kaupunkiin miehensä luo, jossa kuoli 1948. Puoliso: kenraali Hans Gustav Henrik Gronow. Vihitty 25.2.1886. Ks. Gronow-suku, taulu 12.

- Olga Maria, s. 15.8.1861 Tyrvännössä.

- Elina Alexandra, s. 16.10.1863 Perniössä. Muutti Eurajoelta 1896 naimattomana Tampereelle äitinsä mukana. K. 27.6.1909 Tampereella, haudattu Kalevankankaalle.

- Olga Amanda, s. 26.5.1866 Teijossa, kastettiin 10.6. Muutti 1896 Tampereelle naimattomana äitinsä kanssa, k. 20.10.1952 Tampere. Pso 1899 Adolf Fredrik Löthman, s. 1872, k. 1925, vht majuri Fredrik Bernhard Löthman, s. 1835, k. 1882, ja Jenny Niska, s. 1838, tämän isä Adolph Niska.

- John Emil, s. 2.3.1869 (hautakivessä on päiväys 3.3.) Teijossa. Muutti 1890 Eurajoelta Tampereelle naimattomana. K 13.8.1916 Tampereella, haudattu Kalevankankaalle.

- Sofia Maria, s. 12.1.1871 Eurajoella. Muutti 1896 Tampereelle äitinsä mukana. K. naimattomana 17.1.1969 Tampereella. Haudattu Kalevankankaalle.

- Filip Walter, s. 16.6.1874 Eurajoella. Muutti Eurajoelta naimattomana Tampereelle äitinsä mukana 1896. Toimi viilarina. Muutti Helsinkiin 1905. K. 26.1.1916 Tampereella, haudattu Kalevankankaalle.

 

 

 

 

 

 

 

Taulu 15

 

 

Matilda "Amanda" Charlotta Hjorth

(Isä Johan Fredrik s. 1804 taulusta 6.)

 

 

S. 16.2.1833 Perniön Yliskylässä, kastettiin 19.2. Toimi taloudenhoitajana Perniön Lupajalla Johan Gustav Karpin taloudessa. K. naimattomana 11.3.1901 Perniössä. Johan Gustav Karpin puoliso oli Amanda Sofia Hjorth, s. 7.4.1837, ks. taulu 7.

 

 

 Lapset (aviottomia):

 

 

- August Theodor Hjorth, s. 2.11.1855, k. 16.1.1935. Ks. Taulu 24.

- Karl Viktor Hjorth, s. 27.3.1860 Tammisaari. K. naimattomana 25.4.1874 Perniössä. Isä Johan Gustav Karp.

- Johanna Wilhelmina Hjorth, s. 6.7.1863, k. 1950. Ks. Taulu 25.

- Gustaf Edvard Hjorth, s. 23. tai 29.3.1869 Tammisaaressa. Muutti äitinsä mukana Perniöön Lupajan Karpille. Kävi Yliskylässä rippikoulun 1884. Isä Johan Gustav Karp.

 

 

 

 

 

Taulu 16

 

 

Maria Charlotta Hjorth

(Isä Karl Henrik s. 1806 taulusta 7.)

 

 

S. 8.5.1830 Perniössä, Kuuston ruukki. Toimi piikana useissa palveluspaikoissa. Muutti 1836 Turusta Perniöön ja toimi 1840-46 kruununnimismiehen piikana. Siirtyi 1843 Gråtilaan Krogsböleen; vudesta 1847 asui Tammisaaressa Huhdan torpassa, josta muutti taas 1848 Perniöön Latokartanon (Näsegård) piiaksi. Välillä oli Ala-Mälkilässä Kyläntalossa ja 1852-60 taas Perniössä Latokartanossa. Sai eläkettä isänsä jälkeen. Naimaton. K. 27.4.1916 Perniö Latokartano.

 

 

Lapset (aviottomia):

                                                                                        

 

- Maria Rosina Hjorth, s. 29.3.1850. Ks. Taulu 39.

- Carl Jacob Hjorth, s. 21.11.1852. Ks. Taulu 40.

- Johan Alfrid Hjorth, s. 8.5.1857. Ks. Taulu 41.

 

 

 

 

Taulu 17

 

 

Eva Christina "Stina" Hjorth

(Isä Karl Henrik s. 1806 taulusta 7.)

 

 

S. 3.9.1834 Perniössä, Kuuston ruukilla. Asuinpaikkoja: Kråtila Krogsböle, 1853 Hirvilahti. K. 15.6.1906 Perniön Krotilassa.

 

 

Puoliso:

 

 

28.12.1852 Perniössä Anders Johan Ahlbäck, s. 9.3.1828 Perniössä. Renki Lillgesterbyssä Hirvilahdella, myöh. Näsen kartanon päivätyöläinen. Työ- ja asuinpaikkoja: Lillgesterby Skeppars, Yliskylä Aimontappo Vähäkylä 1874 - -77, Lill Gesterby Sp.Trp. 1878. K. 16.4.1909 Perniön Krotilassa. Vht: Erik Johan Ahlbäck, s. 25.1.1799 Perniö Lillgesterby, asui Näsen kartanon Nybackassa, k. 1860, ja Eva Andersdotter Kant, s. 29.3.1795 Perniö Kyynärä. Erik Johan Ahlbäckin vht: Erik Eriksson Alhbäck, s. 19.1.1769 Perniö, k. 1808, ja Maria Johansdotter, s. 23.9.1758 Perniö Storgesterby. Eva Andersdotterin vht: Anders Kant, s. 25.7.1770 Perniö, ja Eva Johansdotter Roström, s. 13.12.1770 Perniö Kyynärä.

 

 

Lapset:

 

 

- Ida Amanda Ahlbäck, s. 17.11.1853 Perniö Hirvilahti, k. 9.9.1855

- Johan Edvard Ahlbäck, s. 28.8.1855 Perniö Hirvilahti, k. 23.11.1943 Ylönkylä. Pso Olga Alexandra Lindholm. Heillä lapsi: Selma Matilda Ahlbäck, s. 31.10.1878 Finby, k.9.4.1964 Turku, pso: Karl Adolf Högström, s. 22.6.1877 Tenhola, k.13.8.1951 Särkisalo, tämän vht: Berndt Gustaf  Högström s. 23.11.1845 Bromarv, k.28.3.1919 Finby, ja Edla Karolina Carlsdotter, s. 21.1.1845 Finby, k. 1.12.1920 Finby. Selmalla ja Karlilla oli lapsi: Erik Adolf Alarik Karlsson Högström.

- Carl August Ahlbäck, s. 4.2.1858 Perniö Lillgesterby

- Eva Sofia Ahlbäck, s. 25.12.1859 Bjerno Näse

- Amanda Gustava Ahlbäck, s. 26.10.1862

- Gustaf Wilhelm Ahlbäck, s. 26.4.1865 Perniö

- Hilda Alexandra Ahlbäck, s. 27.1.1870 Perniö

- Axel Albert Ahlbäck, s. 30.3.1872 Perniö

- Frans Olof Ahlbäck, s. 12.6.1876 Perniö, k. 14.6.1966 Hanko. Pso Johanna Laukka, s. 25.1. 1872. Heillä lapsi: Väinö Olof Ahlbäck, s. 26.5. 1901.

- Augusta Wilhelmina Ahlbäck, s. 16.2.1878 Perniö, k. 28.8.1878

 

Eija Vienonen: “Oman äitini isän äidin vanhemmat ovat Eva Christina Hjorth ja Anders Johan Ahlbäck.”

Hannele ja Hanne Riski: ”Johan Edvard Ahlbäck oli Hannelen isän isoäidin isä.”

 

 

 

 

Taulu 18

 

 

Erik Johan Hjorth

(Äiti Eva Sofia s. 1795 taulusta 8.)

 

 

Erik Johan Österling, myöh. Hjorth, s. 10.10.1816 Turun ruots. srk:ssa. Asui Erik Österlingin nimellä enonsa pastori Carl August Hjorthin luona Turussa lapsena. Oli kirjoilla Porissa, Tampereella, Hämeenlinnassa ja Viipurissa. 1834 asui Porissa kirkkokortteli 4:ssä ja oli kirjanpitäjänä kauppias Aug. W. Björkmanin luona. Björkmanilla ja Rosenlewillä oli kangastehdas. Työskenteli ensin kauppa-apulaisena, sittemmin 1859 kauppiaana. Enonsa Carl August vihki hänet Porissa elokuussa 1845. Hoiti laivaliikennettä Porissa. Kuoli hukkumalla 17.6.1859 Porissa.

 

 

Puoliso:

 

 

Maria Amanda Sourander, s. 20.6.1821 Porissa. Vihittiin 23.8.1845 Porin kaup.srk:ssa. K. 25.4.1863 Porissa. Isä: kauppias, kauppalaivuri ja laivanvarustaja Porissa Jacob Sourander, s. 2.11.1780, (11139), k. 1856. Äiti: vihitty 1807 Anna Maria Moliis, s. 21.2.1779, k. 13.2.1851. vht kauppias Anders Moliis, s. 29.12.1744 Porissa, k. 20.10.1782, ja Beata Lindberg, s. 10.6.1749, k. 6.4.1830.

Raatimies Pehr Anton Moliis, kauppias Jacob Sourander, kauppahuone Sarin & Sourander ja luutnantti Isac Nummelin perustivat Porin Saippuatehtaan 1819.

 

 

Lapset:

 

 

- Maria Antoinette, s. 3.6.1846 Porissa, jossa k. 12.12.1849. Kuolinsyy tulirokko.

- Johan Arvid, s. 27.2.1848, k. 1898. Ks. Taulu 26.

- Anna Elisabeth, s. ?.5.1850 Porissa.

- Axel Conrad, s. 9.3.1853 Porissa, konttoristi, k. 25-vuotiaana Porissa 18.6.1878.

- Agnes Maria, s. 17.6.1858.

 

 

 

 

 

Taulu 19

 

 

Frans Napoleon Hjorth

(Äiti Eva Sofia s. 1795 taulusta 8.)

 

 

S. 30.9.1828 Turun ruots. srk:ssa 11.1854. Syntyisin Österling, mutta käytti äitinsä nimeä Hjorth. Merikapteeni. 1844 merille kokkina 15-vuotiaana kuunarilla Onni,  1847 jungmannina kuunarilla Freden, 1850 jungmannina parkilla Fursten Menchikoff ja 1850 samoin laivalla Mentor, jolloin matka vei mm. Livornoon, Odessaan, Alexandriaan, Limerickiin, Hulliin, Barcelonaan, taas Odessaan, ja Antwerpeniin. Joutui Oolannin sodan aikana panttivangiksi Mentorilla Itämerellä, palasi kotiin 1854. Jatkoi sen jälkeen opintojaan Bel Lancaster -koulussa Turussa ja valmistui perämieheksi 1856. Sen jälkeen matkasi "konstapel" -nimikkeellä Atka-laivalla Mustallemerelle. 1958 oli perämiehenä Atkalla ja kävi kolmasti Mustallamerellä. Jatkoi taas opintojaan 1960, ja valmistui merikapteeniksi 1861. 1861 - 1863 perämiehenä laivalla Johannes. 1845 mainitaan asuvan Turussa yksinään, sittemmin vaimonsa ja anoppinsa kanssa, ja 1870 oli taloudessa jo 3 lasta. K. 16.5.1870 Turun ruots. srk.

 

 

Puoliso:

 

 

Johanna Fredrika Hjorth, os. Wahlroos, s. 18.9.1828 Turun ruots. srk:ssa. Vihittiin 10.7.1854 Turun ruots. srk:ssa. (??. 11.1854) Asui leskenä lapsiensa Emelian ja Selman kanssa Turussa 1875, ja ilmeisesti yksin 1879. K. 12.10.1882 Turku.

Isä: Isak Eriksson Elg, myöhemmin Wahlroos. Äiti: Catharina Danielintytär Liljendahl, s. 1.8.1800 Naantalissa, hänen toinen avioliittonsa. Hänellä oli avioton lapsi Frans Reinhold, s. 10.1.1851, k. 12.2.1851. Asui Fransin perheessä Turussa leskenä vielä 1870. Catharinan vht Daniel Liljendahl, s. 7.10.1797 Naantali, ja Walborg Eriksdotter.

 

 

Lapset:

 

 

- Johanna Emilia, s. 30.10.1855. Ks. Taulu 49. Kaksossisar Selma Gustava.

- Selma Gustava, s. 30.10.1855 Turku, k. 11.2.1857. Kaksossisar Johanna Emilia.

- Selma Fredrika, s. 25.4.1858 Turun ruots. srk:ssa, k. 25.3.1877.

- Rosa Sofia, s. 28.4.1865 Turku, k. 1.9.1872 Turku.

- Ernst Emil, s. 1861, k. 18.8.1863 vuoden ja 10 kk ikäisenä.

 

 

 

 

 

Taulu 20

 

 

Clara Johanna "Jenny" Hjorth

(Isä Carl August s. 1797 taulusta 9.)

 

 

S. 9.12.1837 ja kast. 4.1.1838 Perniön pappilassa. K. 26.5.1912 Mäntässä.

 

 

Puoliso:

 

 

Karl Vilhelm Aschan, s. 21.1.1826 Rautalampi, Koskis. Vihitty 16.6.1860 Turussa. Apteekkari Turussa, möi apteekin 1870. Allekirjoitti veljensä Gustavin kanssa Naantalin kylpylaitoksen perustamispäätöksen 1863. K. 4.1.1887 Turussa. Isä: Peter Johan Aschan s. 1783, ks. Aschan-sukukirja.

 

 

Lapset, ks. Aschan-sukukirja:

 

 

- Karl Volter Aschan, s. 20.8.1861, k. 1887, farmasian tohtori ja apteekkari Tampereella. Ks. Gronow-suku, taulu 13.

- Anna Maria Aschan, s. 2.2.1863 Turku. Pso Arthur Korsman, s. 26.2.1857, k. 16.2.1914.

- Eva Johanna Aschan, s. 28.5.1864 Turku, k. 23.11.1868 Turku.

- Gerda Augusta Aschan, s. 24.1.1866, k. 1942. Ks. Taulu 27.

- Axel Ivar Aschan, s. 6.3.1867, apteekkari. Pso Adolfina Leontina Kumlin, s. 25.4.1866, k. 6.1.1908. Lapsia: Sara Margaretha Aschan ja Majlis Aschan.

- Sally Helena Aschan, s. 4.6.1868 ja k. 1.12.1868.

- Suoma Elisabeth Aschan, s. 29.12.1869. Pso Ernst Alfred Lundgren, s. 11.7.1846 Rantasalmi, k. 5.2.1913 Tammisaari. Lapsia: Rakel (Rachel) Marianne Gyllenberg; Karl Ernst Lundgren; Hjalmar Lundgren ja Beata-Sofia Lundgren.

- Eva Irene Aschan, s. 8.2.1871 Turku, k. 20.6.1954 Naantali. Pso August Wolmar Henriksson Svanberg, s. 12.4.1862 Vehmaa, k. 7.12.1941. Lapsia: Heikki Svanberg; Liisa Itkonen; Saara Margareta Lindahl; Eva-Maija Lyy; Kaarlo Wolmar Amperla and 2 others; Johannes Amperla ja Kaarina Svanberg.

- Nils William Aschan, s. 21.4.1872, k. 1935. Apteekkari Kalajoella. Pso Helmi Hätinen, s. 1882, Lapsia: May Iselin Aschan; Kate Johanna Nyström ja tytär Wied, jonka puoliso Wiedmer.

- Sally Johanna Aschan, s. 1.5.1874, k. 17.2.1958. Pso Richanrd Gardberg s. 4.1.1872 Tammisaari, k. 12.6.1930 Tammisaari. Lapsia: Karl Nils Otto Gardberg; Karin Johanna Maria Gardberg; Elsa Maria Johanna Sundqvist (Hagman); Magdalena Gardberg ja Bertel Richard Gardberg,

- Signe Margareta Aschan, s. 19.6.1879 Turussa ja k.  28.3.1887.

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulu 21

 

 

Uno Frithiof Hjorth

(Isä Carl August s. 1797 taulusta 9.)

 

 

S. 9.9.1842 Perniön pappilassa. Kastettiin 20.10.1842; kummina oli setänsä Henrik Johan Hjorth. Turun kymnaasi 1860, merille 1861. Maailmanympäripurjehdus priki Jakobilla 1861 – 1863. Matkasta on kuvaus Åbo sjöfarts historia -kirjassa. Ensimmäinen perämies (Navigationsskola vid Åbo) 1865, merikapteenin tutkinto 1874. Useita ulkomaanpurjehduksia kauppalaivoilla. Elokuussa 1876 lähti parkki Hoppet matkalle kapteeninaan Filip Wikander ja perämiehenään Frithiof Hjorth. Åbo sjöfarts historia -kirja kertoo matkan kulusta, joka päättyi haaksirikkoon ja merihätään Azorien lähellä Atlantilla. Uno Frithiof palasi kotiin Turkuun joulukuussa 1978. Matkan aikana oli lapsi Ingeborg kuollut. Tämän jälkeen Uno Frithiof purjehti mm. pohjois-amerikkalaisilla ja englantilaisilla aluksilla Tyynellä merellä, eikä pitänyt yhteyttä kotiinsa. 46-vuotiaana, vuonna 1888, Frithiofille sattui työtapaturma, josta kerrotaan, että hän olisi pudonnut ruumaan laivan mastosta; joka tapauksessa hän halvaantui osittain. Missä hän oli hoidossa ja miten hän palasi kotiin, emme tiedä. Hän ei enää kyennyt entiseen ammattiinsa, ja toimeentulo oli huonoa heidän perheensä asuessa Turussa Turussa ja Nauvossa vuosisadan loppuun asti.

Tässä Uno Frithiofin allekirjoitus vuodelta 1895:

 

Uno Frithiof perheineen muutti 7.5.1900 Turusta Kangasalle, Tiihala nro 1, Kiehelä. Postinhoitajana Kangasalan Kaivannossa. K. 73-vuotiaana 31.12.1915 Kangasalla ja haudattiin Kangasalan hautausmaalle.

 

 

 

 

Puoliso:

 

 

Olga Josefina Blomqvist , s. 14.6.1854 Turun ruots. srk:ssa. Vihittiin 19.12.1874 Turussa. Muutti 1930 Kangasalan Kaivannosta takaisin Helsinkiin, jossa kuoli 83-vuotiaana 25.3.1938. Haudattiin Kangasalle. Isä Anders Blomqvist s. 1823, ks. Blomqvist-suku.

 

 

 Lapset:

 

 

- Ingeborg Josefina, s. 12.11.1875. Kummeina olivat Jenny Hjorth ja Karl Wilhelm Aschan, kapteeni Carl August Cederlund vaimoineen, Olgan sisar neiti Charlotta Blomqvist ja kauppias Viktor Blomberg sekä neiti Selma Hjorth ja Johan Rönnmark. K. tulirokkoon 10.10.1878.

- Thorsten Frithiofsson, s. 10.2.1895. Kummeina olivat opettaja K G Lindman vaimoineen, neidit Fanny Augusta Lilius ja Fanny Bergman, apteekkari Karl Wilhelm Aschan ja tehtaan isännöitsijä John A. Blomqvist. K. 1976. Ks. Taulu 28.

 

 

 

 

Taulu 22

 

 

Henriette (Henrika) Hjorth

(Isä Henrik Johan s. 1806 taulusta 11.)

 

 

S. 19.8.1854 Vihdissä. Muutti äidin mukana Karjaalle 9.8.1859. K. 3.11.1934 Turussa, haud. Turkuun.

 

 

Puoliso:

 

 

Werner Theodor Bergroth (19582), s. 10.7.1854 Humppilassa. Vihittiin 20.6.1880 Someron pappilassa. Yo Turku 1872, filosofian maisteri. Matematiikan ja luonnonopin opettaja Vaasan yksityislyseossa 1881-1889, vt. lehtori Uudenkaarlepyyn seminaarissa 1892, vt. lehtori Viipurissa. K. 19.5.1907 Viipurissa, haud. Turkuun. Vht: Someron khra Emil Ferdinand Fredrik Efraiminpoika Bergroth (15438), s. 13.4.1817 Suodenniemi, k. 14.3.1882 Somero, ja Margaretha Carolina Jakob Eliaksentytär Hällfors, s. 9.1.1823 Ikaalinen, k. 14.10.1899 Turku.

 

 

Lapset:

 

 

- Väinö Sakari Bergroth, s. 14.3.1881 Vaasassa, k. 17.3.1883.

- Arne Theodor Bergroth, s. 26.1.1883 Vaasassa. Turun hovioikeuden asessori. K. 1967 Turku. Puoliso 8.6.1907 Signe Alice Gruner (Wenström), s. 3.3.1886 Vårdössä Ahvenanmaalla, k. 1945, vht Johan Grunér ja Anna Ulrika Johansdotter. Näillä lapsia: Thor Arne Bergroth; Rolf Johannes Bergroth; Ruth Alice Bergroth ja Lennart Theodor Bergroth.

- Ellen Dagmar Bergroth, s. 6.10.1884 Vaasassa, k. 19.7.1971. Puoliso 15.9.1907 Turussa Karl Leonard Törnroth, s. 15.6.1880 Turussa, k. 3.6.1962 Turussa. Heillä lapsia:  Georg Gunnar Törnroth and Carl Holger Törnroth.

- Lahja Leonard Bergroth, s. 18.9.1886 Vaasassa. Puoliso 25.11.1917 Elsa Lovisa Margareta Holm, s. 12.8.1887.

- Thorvald Rudolf Bergroth, s. 1.6.1890 Vaasassa. Tuomari Maskussa, Turun Hovioikeuden notaari. K. 15.6.1969 Nauvo. Puoliso 30.8.1917 Gunhild Märta Ingeborg Öller, s. 15.6.1893, k. 1973. Heillä lapsia: Erik Torvald Bergroth, Kerstin Ingeborg Bergroth ja Einar Rudolf Bergroth..

- Zea Margit Bergroth, s. 14.8.1893 Uusikaarlepyyssä, k. 1969. Puoliso 25.6.1917 Turun Tuomiokirkossa Edgar Aleksander Oker-Blom, s. 17.4.1891 Helsingissä. Heillä lapsia: Ole Max Edgar Oker-Blom; Nils Christian Edgar Oker-Blom and Bror B E Oker-Blom.

- Saga Sylvia Margaretha Bergroth, s. 30.12.1900 Turussa, k. 15.1.1977.

 

 

 

 

 

 

Taulu 23

 

 

Karl Frans Hjorth

(Isä Karl Johan s. 1828 taulusta 14.)

 

 

S. 11.6.1857 Tyrvännössä (Hattula). Muutti Tampereelle Eurajoelta 1881 ja perusti 1881 Oy K. Hjorth Ab:n joka toimii edelleen urheilu- ja metsästysaseiden, niihin liittyvien tarvikkeiden ja urheiluvälineiden maahantuojana.  Harjoitti aseiden, ampumatarvikkeiden, dynamiitin ja myöhemmin myös urheiluvälineiden maahantuontia sekä tukku- ja vähittäiskauppaa. Hjorth oli vuodesta 1895 pääosakkaana Tampereen Haulitehdas Osakeyhtiössä joka oli jo vuodesta 1859 lähtien valmistanut hauleja Pyynikinharjun etelärinteessä sijainnessa haulitehtaassa. Vuonna 1908 yhtiö rakensi uuden haulitehtaan Tampereen Pispalaan. Tehtaaseen liittyi 55 metriä korkea teräsrakenteinen haulitorni. Haulitehdas oli toiminnassa vuoteen 1972 saakka. Tampereen kaupunki osti tehtaan haulitornin 1973 ja nykyisin se on suojelukohde. K. 8.2.1919 Tampereella, haudattiin Kalevankankaalle.

 

 

Puoliso:

 

 

Eugenia Viktoria Desideria Esperance Helene "Dessi" Vesander, s. 20.12.1854 Rauman kaupunkisrk:ssa. Muutti Turusta 1882 Tampereelle, jossa vihittiin 15.4.1882. Tampereen Taideyhdestyksen perustajajäsen. K. 4.2.1931 Tampereella ja haudattiin Kalevankankaalle.

Isä: Karl Emil Ferdinand Wesander, s. 8.2.1834 Tampereella, vihittiin 4.3.1854 Turussa, kirjakauppias Raumalla, vanhemmat: Carl Adolf Wesander s. 1804 Pirkkalassa ja Johanna Thomasdotter s. 1804 Keuruulla. Äiti: Helena Juliana Bäck, s. 22.11.1830, vanhemmat: Carl Christoffer Bäck i Finland (aatelissuku nro 15) s. 1784 ja hänen taloudenhoitajansa Johanna Grahn s. n. 1800.

 

Sisar: Fanny Emilia Wesander, s. 20.5.1865 Turussa, vihitty 25.2.1899 Tampereella, k. 6.10.1940 Helsingissä.

 

 

Lapset:

 

 

- Arno, s. 19.4.1883 Tampereella. Muutti Helsingin pohjoiseen ruots. srk:aan 1931. Taidemaalari, opperalaulaja. K. naimattomana 15.10.1932 Tampereella, haudattiin Kalevankankaalle.

- Verna, s. 12.5.1884, k. 1956. Ks. Taulu 30.

- Arma, s. 23.9.1887, k. 1958. Ks. Taulu 31.

- Elma, s. 12.6.1889 Tampereella, jossa k. 28.12.1890.

- Ilmari, s. 28.8.1891, k. 1976. Ks. Taulu 29.

- Leo, s. 3.2.1894 (hautakivessä 31.1.) Tampereella. Agronomi ja eläinlääkäri. Ollut vuosikausia liikemiehenä Yhdysvalloissa. K. naimattomana 13.5.1932 Tampereella ja haudattiin Kalevankankaalle.

 

 

 

 

 

 

Taulu 24

 

 

August Theodor Hjorth

(Äiti Matilda "Amanda" Charlotta s. 1833 taulusta 15.)

 

 

S. 2.11.1855 Perniö Överby gård. Synt. aviottomana, isä: Johan Gustav Karp. Muutti Turkuun 1877, josta palasi Perniöön 1884. Vihittiin 1889 Perniön Ketunbölessä. Muutti Perniöstä Särkisaloon (Finby) 17.2.1899 perheineen ja takaisin Perniöön 28.10.1899. Muutti sukunimensä 1900 Heikkiläksi. K. sydänhalvaukseen hevosta valjastaessaan 16.1.1935 Särkisalossa.

 

 

Puoliso:

 

 

Augusta Matilda Lagerroos, s. 11.9.1871 Perniön Ketunbölessä. Kuulutus avioliittoon 13.9.1889 Perniön Ketunbölessä. K. 8.4.1958. Isä: Elias Lagerroos, s. 9.12.1828, k. 25.2.1921 Huhtis. Äiti: Maria Helena Englund, s. 1.3.1839, k. 4.5.1929. Veli Juho Edvard Lagerroos, Pertteli.

 

 

Lapsia:

 

 

- Sigrid Augusta, s. 31.8.1890 Perniössä. Elossa 1958 äitinsä perukirjoituksen aikaan, käytti nimeä Siiri Kvick, ja asui Koskella.

- August Rickard, s. 11.9.1892 Perniössä. Ei mainittu enää äitinsä perukirjoituksessä 1958.

- John Emil, s. 23.5.1894 Perniössä. Mahdollisesti Augusta Matilda Lagerroosin perukirjoituksessa mainittu Juho Heikkilä, joka asui Koskella.

- Berndt Ludvig, s. 23.9.1896 Perniössä, k. 25.6.1902, "paloi".

- Kunto Kalervo, k. 1948. Samassa haudassa äitinsä ja Saidan kanssa.

- Vesta Aurora, elossa 1958 äitinsä perukirjoituksen aikaan, ja käytti nimeä Vesta Lehtonen, asui Vihdissä. V. 1928 oli Perniöstä Nummelaan tullut nuohooja Frans Niilo Fransinpoika Lehtonen (s. 1899). Tytär Toini Tellervo (sittemmin Tylli) oli syntynyt vielä Perniössä, mutta poika Frans Kalervo syntyi jo Vihdissä 1928. Perheen emäntä Vesta Aurora oli syntynyt v. 1900 Perniössä.

- Aarne Heikkilä, elossa 1958 ja asui Salossa.

- Saima, elossa 1958, käytti nimeä Saima Holmqvist ja asui Turussa.

- Uuno Heikkilä, elossa 1958 ja asui Uskelassa.

- Saida Aliina Heikkilä, k. 1991. Ainoana perillisenä läsnä äitinsä perukirjoituksessa 1958.

 

 

 

 

 

Taulu 25

 

 

Johanna Wilhelmina Hjorth

(Äiti Matilda "Amanda" Charlotta s. 1833 taulusta 15.)

 

 

S. aviottomana 6.7.1863 Perniössä. Muutti 1879 Särkisaloon naimattomana, sieltä  Halikkoon, josta Kuusjoelle leskenä ilmeisesti 1931. 1890 Suksenbölessä. K. 17.1.1950 Kuusjoella Impolan Teeressä.

 

 

Puoliso:

 

 

Impivaara, s. 7.4.1864 Perniö, vihittiin. 4.1.1890 Perniössä, oli silloin

Ketunböhlessä, k. viimeistään 1931.

 

 

Lapsia:

 

 

- Aili Eliina Impivaara, s. 27.3.1902. Ks. Taulu 42.

- Eine Impivaara

- Taimi Impivaara

- Pauli Impivaara

- Niilo Impivaara

 

 

 

 

 

 

Taulu 26

 

 

Johan Arvid Hjorth

(Isä Erik Johan s. 1816 taulusta 18.)

 

 

(18951) S. 27.2.1848 Porissa. Yo 1859, tuomarin tutkinto ja Turun hovioikeuden auskultantti 1873, varatuomari 1876. Oikeusneuvosmies, maistraatin sihteeri ja julkinen notaari Porissa 1877 - 1898. Edusti kaupunkia porvarissäädyssä valtiopäivillä 1897, suostuntavaliokunnan jäsen. Porin pormestari 1898. K. 50-vuotiaana 15.9.1898 Porissa.

 

 

Puoliso:

 

 

Emma Maria Grönfeldt, s. 29.4.1858 Porissa. Vihittiin 22.6.1888 Porissa.

Isä: Johan Fredrik Grönfeldt (16094), s. 30.9.1826, Porin pormestari, k. 6.1.1884. Johan Fredrikin vht: kauppaneuvos Johan Grönfeldt ja Fredrika Sofia Sourander. Äiti: Maria Elisabeth Björkman, s. 1832, vihittiin 5.1.1852, k. 1919. Tämän vht: August Vilhelm Björkman (12770) ja Matilda Calixta Silfverberg.

 

 

Lapsi:

 

 

- Inga Maria, s. 30.3.1889. Puoliso 22.1.1920 Johan Erik Precht.

 

 

 

 

Taulu 27

 

 

Gerda Augusta Aschan

(Äiti Clara Johanna “Jenny” s. 1837 taulusta 20.)

 

 

S. 24.1.1866. Pyrki ja pääsi Mustialan maatalousoppilaitokseen 1886, tässä on allekirjoitus hänen hakemuksestaan:

 

Gerda pääsi 37-vuotiaana kätilökurssille. Toimi 5 v. yksityisenä kätilönä Helsingissä. Toimi Nylandsläns barnmorskeförening -yhdistyksessä. Asui leskenä Amerikassa. K. 6.1.1942 Helsingissä ja haud. 11.1. Hietaniemen vanhalle hautausmaalle.

 

 

 

Puoliso:

 

 

Petter Felix Ockenström, s. 27.2.1866 Kajaanissa.  Isänsä kuoltua ottopoikana tehtailija Lenndergillä (Lennberg?), kauppa-apulainen Damströmillä Kokkolassa, kauppiaana Ylivieskassa ja Oulussa, 1900 Gustaf Pauligin edustajana Helsingissä. K. 20.7.1903 Helsingissä. Isä: Aleksander Ockenström, s. 1834, ks. Ockenström-suku.

 

 

Lapset:

 

 

- Elma Margit, s. 30.5.1890, k. 1967. Ks. Taulu 28.

- Anna-Lisa, s. 5.7.1895, k. 1967. Ks. Ockenström-suku.

- Kauko Pekanpoika, s. 9.12.1896, k. 1972. Ks. Ockenström-suku.

 

 

 

 

Taulu 28

 

 

Thorsten Frithiofsson Hjorth

(Isä Uno Frithiof Hjorth s. 1842 taulusta 21.)

 

 

S. 10.2.1895 Turun ruots. srk:ssa. Muutti vanhempineen Kangasalan Kaivantoon 1900 ja 1930 sieltä Helsingin pohjoisen ruots. srkaan. Muutti Kangasalle takaisin 1957 Käpylän srksta. Koulut: 3-8 lk Tampereen Klassillinen Lyseo 1911, Hgin Teollisen koulun polttomoottorikurssi 1915, Treen Teoll. koulu 3/3 lk B2L luokan koneenkäyttäjätutkinto 1918. Vapaaeht. Lpr:n tykistökoulussa 1918, suojeluskunnan päällystökurssi Kangasalla 1918, erikoismestari-täydennyskurssi 1933. Virkaura valtion palveluksessa: 1915-16 vakinaisena lämmittäjänä jäänsärkijä Murtajassa, 1918 vääpelinä Lpr:n tykistökoulussa, 1918-19 Kangasalan SK:n harjoituspäällikkönä, 1920 Maa- ja vesirakennushallituksessa monttöörinä ja moottoriveneiden kuljettajana, 1923 rannikkolaivaston palvelukseen alikonemestariksi, 1924 konemestariksi, 1932 tykkivene Uusimaa II:n erikoismestariksi, 1933 panssarilaiva Väinämöisen kone- tai sähkömestariksi, 1938 vt:nä puolustuslaitoksen ylikonemestari, 1940 M/L Ruotsinsalmen ylikonemestariksi, 1940 konetarkastajaksi, 1945 väliaikaisesti puolustuslaitoksen korjauspajan johtajan toimessa Turun laivastoasemalla, 1947 Helsingin laivastoasemalle konetarkastajaksi, 1955 jäi eläkkeelle konetarkastajan virasta. Muut työpaikat: 1912 - 1917 eri koneliikkeissä harjoittelijana, monttöörinä ja viilaajana, 1920 s/s Brändössä koneenkäyttäjänä, 1921 s/s Döbelnillä II koneenkäyttäjänä, 1922 s/s Oihonnalla III koneenkäyttäjänä, 1923 s/s Aegirissä II koneenkäyttäjänä, 1923 s/s Gastoriassa III koneenkäyttäjänä, 1948 m/s Aruballa konepäällikkönä. Sotien aikainen toiminta: Tampereen valloitus 1918, panssarilaivue 1939-40, alushuoltotehtävissä Ahvenanmaalla ja Kotkassa 1941-44. Osti Kaivannon tontin 1919 Joutsiniemeltä hintaan 240 mk. Ajoi autokoulun 1925, osti auton ja harjoitti taksiliikennettä. K. liikenneonnettomuudessa 13.8.1976 Kangasalan Kaivannossa. Haudattiin Kangasalle vanhalle hautausmaalle.

 

 

Puoliso:

 

 

Elma Margit Ockenström, s. 30.5.1890 Oulussa. Vihittiin 28.10.1922 Helsingissä Sörnäisten suom. srk:ssa. Taidemaalari, kirjastonhoitaja Hgin Kallion kirjastossa. K. 19.7.1967 Kangasalan Kaivannossa. Haudattiin Kangasalle. Isä Petter Felix Ockenström, s. 1866, ks. Ockenström-suku. Äiti Gerda Augusta Aschan, ks. Taulu 27.

 

 

Lapset:

 

 

- Tor Fjalar, s. 16.5.1924 Helsingissä. Sairasti epilepsiaa syntymästään. Asui Kangasalla, josta muutti 1930 Hgin Pohj. ruots. srk:aan. Toimi hierojana. K. 5.9.1948 Helsingissä lentävään keuhkokuumeeseen. Haudattiin 12.9. Kangasalle.

- Tyttö, kuoli synnyttyään. Haudattiin Malmin hautausmaahan 15.1.1930.

- Kai Frithiof Torstensson, s. 17.12.1932. Ks. Taulu 32.

 

 

 

 

 

Taulu 29

 

 

Ilmari Hjorth

(Isä Karl Frans s. 1857 taulusta 23.)

 

 

S. 28.8.1891 Tampereella. Muutti perheineen Pyynikin srk:aan 1953. Opiskeli Saksassa, Englannissa ja Ruotsissa 1907-14. Urheiluvälineliikkeen tj. 1945 asti (jolloin poikansa jatkoi) ja parin muun yrityksen tj. ja johtok. pj. Pankkien hallintoneuvoston jäsen ja valvoja. KK kult. amr. ja UMK kult. amr. K. 21.1.1976 Tampereella ja haudattiin Kalevankankaalle.

 

 

Puoliso:

 

 

6.6.1917 Sigrid Signhild Lundqvist, s. 13.4.1898 Eckerössä Ahvenanmaalla. Muutti Teuvalta 1917. K. 17.4.1976 Tampereella.

Isä: Ernst August Lundqvist, s. 7.1.1856 Raahessa.  Finbyn kappalainen 1882-92, Eckerön kirkkoherra 1892-1907. 1907 muutti Puolisonsa ja 10 lapsensa kanssa Teuvalle (Östermark), jossa kirkkoherrana 1907 - 1920. Äiti: Amanda Katarina Lundqvist, s. 4.5.1860 Lapualla (ei tiettävästi mitään sukua miehelleen). Ernst August Lundqvistin vanhemmat: erikoismaanmittari Carl Gustaf Lundqvist ja Lovisa Elisabeth Orreus. Amanda Katarina Lundqvistin vanhemmat: kauppias Carl August Lundqvist ja Anna Katarina Friborg.

 

 

Lapset:

 

 

- Karl August, s. 30.3.1918. Ks. Taulu 33.

- Margareta Helena, s. 9.9.1926. Ks. Taulu 34.

- John Ilmari, s. 4.12.1939. SHH 1964, opiskeli Saksassa ja Englannissa. Myyntipäällikkö urheiluvälineliikkeessä. Kersantti. Vihittiin 1964. Puoliso:: Siv Elisabet Helenius, s. 23.7.1941 Porvoossa. Urheiluvälineliikkeen konttoripäällikkö. Vanhemmat: Ale Ivar Helenius, liikennöitsijä, ja Gunhild Backman.

 

 

 

 

 

Taulu 30

 

 

Verna Hjorth

(Isä Karl Frans s. 1857 taulusta 23.)

 

 

S. 12.5.1884 (hautakivessä 19.7.) Tampereella. Tanssitaiteilja. K. 26.5.1956 Tampereella, haudattu Kalevankankaalle.

 

 

Puoliso:

 

 

8.3.1908 Johannes Pahlman, s. 30.6.1875 Tampereella, kastettiin 21.7.1875. Kauppias. Asepalvelukseen kelpaamaton. K. 27.8.1929 Tampereella, haudattiin Kalevankankaalle. Isä Alfred s. 1830.

Isä: Alfred Pahlman, s. 2.9.1830 Snappertunassa. Postimestari. K. 1912. Vanhemmat: J A Pahlman, ylioppilas, ja Hedda Lovisa Tuderus. Äiti: Johanna Karolina Rung, s. 218.9.1842 Tukholmassa. Vihittiin 24.1.1860 Pirkkalassa. K. 1908.

 

 

Lapset:

 

 

- Ernst Pahlman, s. 21.6.1909 Tampereella.

- Hanna Mirjam Pahlman, s. 16.10.1910 Tampereella. Puoliso: Ilmo Kalevi Juhonpoika Kinos, s. 23.4.1912 Tampereella, sokerileipuri ja liikkeenharjoittaja. Heillä lapsi: Pirkko Helena, s. 6.11.1933 Tampereella.

- Helena Pahlman, s. 22.4.1913 Tampereella. Vihittiin 26.6.1938 Kymissä. Puoliso: Viljo Taneli Mettälä.

- Väinö Pahlman, s. 4.8.1914 Tampereella. K. 15.9.1971. Puoliso Meeri Kettunen.

 

 

 

 

 

Taulu 31

 

 

Arma Hjorth

(Isä Karl Frans s. 1857 taulusta 23.)

 

 

S. 23.9.1887 Tampereella. Huilisti, "suomalaisen huilunsoiton kantaäiti". K. 18.12.1958 Tampereella ja haudattiin Kalevankankaalle

 

 

Puoliso:

 

 

1908 Alfred Pahlman, s. 23.10.1878 Pirkkalassa. Ylioppilas, konttoristi, Tampellan konttoripäällikkö. K. 18.10.1959 Tampereella ja haudattiin Kalevankankaalle.

Isä: Alfred Pahlman, s. 2.9.1830 Snappertunassa. Postimestari. K. 1912. Vanhemmat: J A Pahlman, ylioppilas, ja Hedda Lovisa Tuderus. Äiti: Johanna Karolina Rung, s. 21.9.1842 Tukholmassa. Vihittiin 24.1.1860 Pirkkalassa. K. 1908.

 

 

Lapset:

 

 

- Alfred Pahlman, s. 6.10.1910 Tampereella, ks. Taulu 43.

- Erik Pahlman, s. 14.3.1912 Tampereella. Puoliso Tyyne (?).

- Elna Pahlman, s. 17.3.1915 Tampereella, jossa k. 20.2.1919.

- Evi Pahlman, s. 29.10.1920 Tampereella, ks. Taulu 44.

 

 

 

 

 

Taulu 32

 

 

Kai Frithiof Torstensson Hjorth

(Isä Torsten Frithiofsson s.1895 taulusta 28.)

 

 

S. 17.12.1932 Helsingissä Käpylän suomal. srk:ssa. Luutnantti, merkonomi. 7-8 lk Hgin Kulmakoulua 1950, merkonomi Suomen Liikemiesten Kauppaopisto 1954. Käpylän sotapojat, Hgin suojelusk. -39. Varusm. Turun Laivastoasemalla 55-56, Merisotakoulu osasto 29, 1956, KhK 71, Kulj.alan johtohenk. - aliluutn. 56, luutn. 67, jsmm, kotij.mr. Myyntimies Oy Esab Ab 56-57, Oy Excelsior Ab 57-64, alue-edustaja Oy Berner Ab 64- ?, yksityisyrittäjä. Treen Res.ups.k. jäsen 62-, saman meriosaston pj. 62-, saman res.ups.k. hall. jäs. 68-, varapj. 74-, Kangasalan res.ups.k. 62-, Treen Navigaatioseuran varapj. 66-, Treen Meripelastusyhdistys 66-, Näsijärven Purjehdusseura 66-.  Harrastukset pistooliammunta ja purjehdus.

 

 

Puolisot:

 

 

1. Ruth Ingeborg Lönnqvist, s. 1933 Helsinki  Pohjoinen ruots. srk, kastettiin Helsingin pitäjän kirkossa. Vihittiin 2.11.1952 Helsingin Pohj. ruots. srk. Tapaninkylän kansakoulu, Malmi, sotalapsena Ruotsissa, Malmin ruots. kansakoulu vuoteen -44, Vallilan ruots. kansakoulu - 48, Stockmannin myyjätärkoulu -50. Asui vsta -39 Malmilla ja Tapanilassa. Muutti Hgistä Kaivantoon 21.7.1957. Erosi 1978, muutti Tampereelle, sitten Kangasalle Nattariin ja sieltä Kangasalan keskustaan 2006. Ks. Lönnqvist-suku, taulu 55.

2. Raila Heiskanen.

 

 

Lapset:

 

 

1. Carita Hilkka Irmeli, s. 26.9.1952. Ks. Taulu 35.

1. Bengt Krister, s. ja k. 1954 Helsingissä.

1. Camilla Christina Elisabeth, s. 7.7.1957 Helsingin Käpylässä. Asuu Kangasalla. Puoliso 2014: Reijo Rönn.

1. Ralf Ari Tapani, s. 3.5.1959. Ks. Taulu 36.

1. Carin Christine, s. 14.12.1962 Ks. Taulu 37.

 

 

 

 

 

Taulu 33

 

 

Karl August Hjorth

(Isä Ilmari s. 1891 taulusta 29.)

 

 

S. 1918 Tampereella. Ylioppilas, ekonomi. Muutti Tampereen ruots. srk:aan 1933. Urheiluvälineliikkeen tj vuodesta 1945, alan yhdistyksen pj 1955, toisessa yrityksessä johtokunnassa, Tampereen kiinteistöyhdistyksen varapj, Suomen Kiinteistöliiton liittovaltuuston jäsen. Vänrikki 1938, ltn -42, yliltn -56.

 

 

Puoliso:

 

 

Brita Margareta Ytterström, s. 1920 Helsingissä. Vihittiin 26.7.1942. Muutti Porvoon suom. srk:sta Tampereelle 1953. Käsityönopettaja. Vanhemmat: Karl Ytterström, johtaja, ja Martta Tainio s. Alén.

 

 

Lapset:

 

 

- Kaj Ilmari, s. 1944. Ks. Taulu 38.

- Brita Kristina, s. 1946 Tampereella. HuK. Puoliso: Torsten Ekman.

- Lena Maria, s. 1957 Tampereella.

 

 

 

 

Taulu 34

 

 

Margareta Helena Hjorth

(Isä Ilmari s. 1891 taulusta 29.)

 

 

S. 1926 Tampereella. 1953 Sihteerinä Ulkoministeriön palveluksessa Etelä-Afrikassa 1949-53. Avioitui Kanadaan.

 

Puoliso:

 

 

Ernst Max von Rudloff, vihittiin 1953. Tohtori.

 

 

Lapset:

 

 

- Timo, s. 1955.

- Kim, s. 1957 ja k. lapsena.

- Ilmo Berndt, s. 1960.

 

 

 

 

 

Taulu 35

 

 

Carita Hilkka Irmeli Hjorth

(Isä Kai Frithiof Torstensson s. 1932 taulusta 32.)

 

 

S. 1952 Helsinki Pohj. ruots. srk, kastettiin 14.12.1952 Helsingissä Käpylässä. Muutti perheensä mukana Kangasalan Kaivantoon 5-vuotiaana, josta omaan asuntoon Tampereelle 1972. Ylioppilas 1971 (Kangasalan yhteiskoulu), merkonomi 1974 (Treen Kauppaopisto), datamerkonomi 1992 (H:linnan Tietotekn. Instituutti). 1974 -1991 Oy Tampella Ab Tamrock, jossa kirjeenvaihtaja, sihteeri ja markkinointiassistentti. 1993 alkaen Suunnittelutoimisto Jepsoft Oy:ssä ohjelmistoasiantuntijana, 2003 alkaen Tietonovo Oyj:ssä ja Sentera Oyj:ssä tuotepäällikkönä, 2005 - 2015 Mepco Mepco Oy:ssä projektipäällikkönä.

 

 

Puoliso:

 

 

Raimo Antti Lehtonen, s. 1957 Tampereella. Vihittiin 2.6.1987, Tampere väestörekisteri. Rautatieläinen, eläkkeelle 2015. Vanhemmat: Antti Lehtonen ja Sirkka-Liisa Lehtonen o.s. Lehtimäki, ks. Lehtonen-suku ja Lehtimäki-suku.

 

 

Lapsi:

 

 

- Kalevi Markus, s. 1988 Tampere väestörekisteri.

Peruskoulu Amurin koulun kansainvälisellä luokalla, Tampereen klassillisen lyseon lukio, yo 2007. Varusmiespalvelu ja RUK 2007-2008. Lääket. lis. Tampereen yliopistosta 2015.

 

 

 

 

 

Taulu 36

 

 

Ralf Ari Tapani Hjorth

(Isä Kai Frithiof Torstensson s. 1932 taulusta 32.)

 

 

S. 1959 Kangasalan Kaivannossa (Valkeakosken sairaalassa). Kangasalan yhteiskoulu, Pälkäneen yhteiskoulun lukio. Ylioppilas 1980. Evp laivaston luutnantti, laivaston ura 1980-1997, mm. Tasavallan Presidentin aluksen päällikkö 1986-1993. Suomen Leijonan Ritarimerkki 28.2.1994. Tämän jälkeen kansainvälisen lääketehtaan palveluksessa, lisäkoulutus 

RLE, aluepäällikkö ura ad. 2003. Yksityisyrittäjänä/toimitusjohtajana 2003 alkaen MediradiX Oy:ssä.

 

 

Puolisot:

 

 

1. Marja-Riitta Lehtinen, s. 1961 Pälkäneellä. Ero 2005.

2. Kaili Lagutkin, s. 1985 Tartossa, Vihitty 28.7.2007 Kakskerran kirkossa Turussa.

 

 

Lapset:

 

 

1. Miika, s. 1984 Turussa.

1. Saana, s. 1987 Turussa.

 

 

 

 

Taulu 37

 

 

Carin Christine Hjorth

(Isä Kai Frithiof Torstensson s. 1932 taulusta 32.)

 

 

S. 1962 Kangasalan Kaivannossa (Tampereen keskussairaalassa). Asui ensimmäisen puolisonsa kanssa Ylöjärvellä, Turussa ja Tampereella. Asuu avopuolisonsa kanssa Tarttilassa.

 

 

Puolisot:

 

 

1. Aimo Ari Hartikainen, s. 1957. Vihittiin 23.1 1981 Tampereella.

2. Jukka Matinolli Kangasalta, s. 1960.

 

 

Lapset:

 

 

1. Jutta Christina Hartikainen, s. 1983 Ylöjärvellä (TAYS). Puoliso 2007 Joni Ruokonen.

1. Petra Lotta Katarina Hartikainen, s. 1985 Ylöjärvellä (TAYS). Lapsi Tuukka Onni Aapeli Hartikainen, s. 2005 Tampereella.

1. Ron Niklas Hartikainen, s. 1987 Ylöjärvellä (TAYS)

2. Carolina Josefina Martta Matinolli, s. 2000 Kangasalla (TAYS)

2. Emma Rebecca Matinolli, s. 2004 Tarttilassa (Valkeakoski)

 

 

 

 

 

Taulu 38

 

 

Kaj Ilmari Hjorth

(Isä Karl August Hjorth s. 1918 taulusta 33.)

 

 

S. 1944 Helsingissä. Luutnantti. Svenska Handelshögskolan I Helsingfors , valmistui Dipl.ekonomiksi 1967. Kesäopintoja Englannissa ja työharjoittelua Saksassa. Lokomolla vientimyyjänä Suomessa vt. tj. Kööpenhaminassa. Perheyhtiöön Oy K. Hjorth Ab myyntipäälliköksi 1971, varatoimitusjohtajaksi 1974. Perusti oman maahantuontiyhtiön 1984 ja konsultti- ja mainostoimiston 1985. Myi maahantuontiyhtiön 1990, jatkoi siellä työskentelyä 1994 asti. Useita luottamustoimia opiskelija- ja yritttäjäjärjestöissä vuoteen 2006 asti. Tampereen käräjäoikeuden lautamies vuodesta 1997. FileMaker Solutions Alliance kehitysyhteisön jäsen.

 

 

Puoliso:

 

 

1968 Raili Hannele Mäkinen, s. 1946. Merkonomi. Vanhemmat: "stämnman" Erkki Mäkinen ja Aino Alue.

 

 

Lapset:

 

 

- Johanna Katarina, s. 1971

- Anna Karolina, s. 1975

 

 

 

 

Taulu 39

 

 

Maria Rosina Hjorth

(Äiti Maria Charlotta s. 1830 taulusta 16.)

 

 

S. 29.3.1850 Perniön Latokartanossa. Muutti 1871 Tammelaan naimattomana ja lapsettomana. K. 3.6.1926 Valkjärvi Veikkola.

 

 

Puoliso:

 

 

26.12.1888 Sakkolassa Johan Andersson Andersson, s. 21.1.1843 Tammela, k. 22.5.1918 Valkjärvi.

 

 

Lapset:

 

 

- Johan Viktor Hjorth (Huhta), s. 18.4.1874 Tammela, puoliso 1.3.1903 Vaasassa Albertina Haanpää, s. 27.5.1878 Kauhajoki, heillä lapsia: Vilho Johannes Huhta, s. 23.6.1903 Vaasa; Aarne Willjam Huhta, s. 26.5.1906 Vaasa; Aune Kyllikki Huhta, s. 6.1.1911 Vaasa.

- Aina Matilda Hjorth, s. 2.4.1881 Tammela, k. 28.3.1884 Tammela

- Ida Maria, s. 5.8.1889 Sakkola

- Ingrid Alina, s. 23.9.1892 Sakkola.

 

 

 

 

 

 

 

Taulu 40

 

 

Carl Jacob Hjorth

(Äiti Maria Charlotta s. 1830 taulusta 16.)

 

 

S. 21.11.1852 Perniössä Näsen Myllypellossa aviottomana. Arvostettu koristemaalari. Oppi maalaustaidon rangaistusvankina Kakolassa Turussa. Maalasi 1890-luvulla useissa kunnissa huoneiden sisäkattoja. Käytti työssään sapluunoja ja voimakkaita värejä. Muutamat hänen töistään ovat säilyneet nykypäivään. Ks. Kimitobygdens Historia III s. 350. K. 23.10.1929 kotonaan Leppävaarassa, haudattiin 24.10. Degerby U.l. Turun Sanomissa julkaistu kuolinilmoitus on tallessa.

 

 

Puolisot:

 

 

1. 17.10.1875 Perniössä Ida Matilda Lagerroos, s. 29.5.1850 Uskela Kaukola, k. 6.6.1909 Perniö. Hänen isoäitinsä Christina Johansdotterin sisaren Maria Johansdotterin puoliso oli kersantti Matts Lagerroos. Christina ja Maria Johansdotter olivat kotoisin Perniön Torkkilan Laurista. Ida Matildan isä Johan Fredriksson, s. 13.5.1808 Perniö Lapparla Vanhatupa, otti sukunimen Lagerroos, jota Perniön Torkkilan Lampolan asukkaat käyttivät. Johan Fredriksson Lagerroosin isän äiti Caisa Mattsdotter oli kotoisin Finbyn (Särkisalo) Muromista.

2. 24.6.1916 Degerbyssä Erika Serafia Eliason, s. 4.9.1880 Siuntio, muutti 19.12.1902 Degerbystä Inkoon srk:aan, muutti 19.11.1905 Inkoosta Degerbyhyn, muutti leskenä lasten kanssa 27.2.1931 Degerbystä Sörnäisten ruots. srk:aan, k. 1.4.1969 Helsinki.

 

 

Lapset:

 

 

1. Hulda Mathilda

1. Hugo Jacob Rafael, s. 30.10.1881 Perniö, muutti 1900 Helsinkiin naimattomana.

1. Karl Alarik Mikael, s. 9.3.1883 Perniö, muutti 1901 Helsinkiin naimattomana.

1. Julia Maria Matilda, s. 17.7.1885 Perniö, muutti 1905 Uskelaan naimattomana.

1. Ida Kristina Sofia, sukunimeksi 1900 alussa Salovaara, vihitty 21.1.1912 Y. V. Lehtosen kanssa. Muutti Perniöstä 1912 Karjalohjalle.

1. Eva Elisabet, s. 16.5.1890 Perniö, muutti 1910 Uskelaan naimattomana.

1. Elsa Emilia Helena, s. 1893, k. 1895.

1. Erik Ivar Aleksander, s. 23.8.1896 Perniö, muutti 12.5.1910 Amerikkaan. 15.6.1967 julistettu kuolleeksi 1.1.1928.

2. Sylvi Margareta Hjort, s. avioliiton ulkopuolella 1.11.1908 Degerby. Muutti 1931 Helsinki Sörnäinen.

2. Hugo Jacob Rafael, s. 28.11.1910 Degerby, k. 17.11.1995 Helsinki, lapsia: Erkki Rafael Hjorth, s. 14.1.1946 Helsinki; Eeva-Liisa Ilona Hjorth, s. 21.11.1954 Helsinki.

2. Svea Viktoria, s. 24.3.1913 Degerby, k. 8.9.2002 Tampere.

2. Erik Wilhelm, s. 20.4.1914 Degerby, k. 23.1.1920 Degerby.

2. Carl Erik, s. 14.9.1916 Degerby, muutti 27.2.1931 Helsinki Sörnäinen.

2. Per Wilhelm, s.14.5.1924 Degerby, k. 17.5.1924 Degerby.

 

 

 

 

 

 

 

Taulu 41

 

 

Johan Alfrid (Alfred) Hjorth

(Äiti Maria Charlotta s. 1830 taulusta 16.)

 

 

S. 8.5.1857 Perniössä, Näsen Myllypellossa. Kävi rippikoulun 1873 Näsessä. Muutti 1874 Kemiöön, jossa k. 28.6.1934.

 

 

Puolisot:

 

 

1. 22.9.1878 Dragsfjärdissä Tekla Wilhelmina Karlsdotter, s. 23.3.1853 Kemiö, k. 23.11.1887.

2. 1888 Karunassa Klara Alexandra Lundqvist, s. 15.8.1857 Karuna, k. 1.3.1936 Kemiö Vestlax.

 

 

Lapset:

 

 

1. Naemi Wilhelmina Hjorth, s. 22.12.1878 Kemiö. Puoliso 30.5.1897 Gustav Edward Silen, s. 8.7.1870 Kemiö. Muuttivat 16.6.1900 Lohjalle.

1. Carl Axel Hjorth, s. 22.3.1882 Kemiö. Muutti 15.8.1907 Lohjalle naimattomana.

1. Johan Alfred Hjorth, s. 4.12.1884 Dragsfjärd. Muutti 1910 New Yorkiin naimattomana. Asui 1940 Ocean, Monmouth, New Jersey. K. 7.6.1872 Palm Beach County, Florida, USA. Suomessa kuolleeksi julistettu 8.12.1977, kuolinpäiväksi vahvistettu 1.1.1977. Puoliso Jennie Engström, s.1888 Connecticut, k. 1981.

1. Anton Ivar Hjorth, s. 26.9.1887 Kemiö, k. 27.12.1887.

2. Klara Alexandra Lundqvistin avioton lapsi Augusta Viktoria, s. 20.9.1884 Karuna. Muutti 1888 Kemiöön, ja edelleen naimattomana 1.6.1909 Pyhäjärvelle.

2. Anton Alexander Hjorth, s. 10.3.1889 Kemiö. Saapui Quebeciin 10.5.1911. Siirtyi jossain vaiheissa Usahan. Avioitui 22-vuotiaana. 6.5.1917 (kutsunnat ensimmäiseen maailmansotaan). Silloin hänellä oli vaimo ja kaksi lasta, ja asuinpaikka oli Columbus Ohio. 1940 asuinpaikka Cleveland, Cuyahoga, Ohio, ja tuolloin hän oli 50-vuotias. K. 15.4.1955 Cleveland, Cuyahoga, Ohio. Suomessa kuolleeksi julistettu 1980, kuolinpäiväksi vahvistettu 1.1.1980. Puoliso 19.4.1913 Yorkissa  Vera Hill tämän ollessa 18-vuotias, s. n. 1895 Alavus Suomi, k. 13.3.1968 Cleveland, Cuyahoga, Ohio, vht Jack Hill ja Ida Jaskari. 1940 Vera oli 45-vuotias, ja pariskunnalla oli lapsia: Edward Hjorth 26 v., Carl Hjorth 22 v., Wallace Hjorth 17 v. ja Harry Hjorth 14 v.

2. Evert Ireneus Hjorth, s. 15.12.1890 Kemiö, k. 17.3.1921 Amerikassa. Amerikkaan saapumisen paikka Niagara Falls, New York, yhteyshenkilönä oli veli John. Lähti USA:sta 25-vuotiaana, yhteyshenkilönä vaimo Hanna. Asui ilmeisesti Kanadassa.

2. Karin Alexandra Hjorth, s. 24.2.1893 Kemiö, k. 22.4.1964. Puoliso 29.7.1931 Karl. Lapsia: Frej ja Odin.

2. Kondrad Sjöholm, s. 3.11.1887, k. 13.2.1955.

2. Gustav Lennart Hjorth, s. 10.5.1895 Kemiö, k. 1.6.1895.

2. Gustav Lennart Hjorth, s. 3.6.1896 Kemiö, k. 28.7.1960, naimaton.

2. Aili Julia Hjorth, s. 11.1.1901 Kemiö. Saapui 8.11.1923 New Yorkiin.

Suomessa kuolleeksi julistettu, kuolinpäiväksi vahvistettu 1.1.1992.

2. Carl August Hjorth, s. 14.9.1903 Kemiö, k. 14.12.1922, naimaton.

 

 

 

 

 

 

 

Taulu 42

 

 

Aili Eliina Impivaara

(Äiti Johanna Wilhelmiina Hjorth s. 1863 taulusta 25.)

 

 

S. 27.3.1902 Perniössä. Muutti Lietoon 1950.

 

 

Puoliso:

 

 

Vihittiin 24.6.1921 talollinen Jalmari Johannes Taurenin kanssa, s. 29.8.1899 Halikossa.

 

 

Lapset:

 

 

- Helvi Helena Tauren, s. 1922 Perniössä. Vihittiin 5.11.1944 Helge Sakarias Sireinin kanssa, s. 1918 Kuusjoella, avioliitto purettu 20.11.1946. Muutti 1944 Helsinkiin ja takaisin Kuusjoelle 1947 Keski-Helsingistä. Lapsen kanssa 1950 Lietoon. Lapsi: Soile Annikki, s. 1945 Kuusjoella.

- Pirkko Inkeri Tauren, s. 1929 Halikossa, muutti naimattomana Kuusjoelta Lietoon 1948.

 

 

 

 

Taulu 43

 

 

Alfred Pahlman

(Äiti Arma Hjorth s. 1887 taulusta 31.)

 

 

S. 6.10.1910 Tampereella, jossa k. 1970.

 

 

Puoliso:

 

 

Brita

 

 

Lapsia:

 

 

- Lars, s. n. 1945. Avioliitossa.

- Tom, s. n. 1948. Avioliitossa.

 

 

 

 

Taulu 44

 

 

Evi Pahlman

(Äiti Arma Hjorth s. 1887 taulusta 31.)

 

 

S. 1920 Tampereella, vihittiin 19.12.1941. Muuttivat Ouluun 1945. K. 1996.

 

 

Puoliso:

 

 

Vilho Jalo Kalervo Loimu, s. 1906 Asikkalassa. Ylioppilas 1926. Kadettikoulu 1929. Vänrikki 1929, luutnantti 1931, kapteeni 1937, majuri 1941, everstiluutnantti 1944. Mannerheim-ristin ritari n:o 158 16.10.1944. Kanta-aliupseerikoulun johtaja 1948-1953. Keskinäinen henkivakuutsyhtiö Suomen palveluksessa 1953-59. Eläke-Varman palveluksessa mm. koulutus- ja osastopäällikkönä 1959-1971. K. 1975 Helsinki. Isä Robert Emil (vuoteen 1906 Lindberg) Loimu, äiti Matilda Kiikka.

 

 

Lapsia:

 

 

- Krista Irmeli Loimu, s. 1943 Tampereella, puoliso 1965 dipl.ins. Seppo Tapio Niinioja. Neljä lasta.

- Kari Kalervo Loimu, s. 1946. Avioliitossa, kolme lasta.

- Jukka-Pekka Loimu, s. 1956. Avioliitossa, kaksi lasta.

 

 

 

 

Taulu 45

 

 

Erica Carolina Lindroos

(Äiti Hedvig Carolina Hjorth s. 1806 taulusta 12.)

 

 

S. 6.9.1826 Särkisalo, Hakkala.

 

 

Puoliso:

 

 

Kirjakkalan ruukin työntekijä, entinen tarkk’ampuja Johan Gustaf Lind, 
s. 2.10.1832 Uskela.

 

 

Lapsia:

 

 

- Olga Maria Lind, s. 3.7.1856 Särkisalo, ks. Taulu 47.

 

 

 

 

Taulu 46

 

 

Karl Johan Lindroos

(Äiti Hedvig Carolina Hjorth s. 1806 taulusta 12.)

 

 

S. 14.3.1832 Hackalan torppa, Särkisalo.

 

Puoliso:

 

 

Elsa Erica Carlsdotter, s. 24.8.1833 Perniö.

 

 

Lapsia:

 

 

- Elsa Erika Lindroos s 24.8.1866 Perniö. Puoliso seppämestari Anders Joakim Flemming. Lapsi Eino Lemmes Flemming.

- Emilia Sofia Lindroos s 29.9.1877 Perniö. Puoliso seppämestari Anders Joakim Flemming.

 

Maritta Flemming: ”Isoisäni seppämestari Anders Joakim Flemming avioitui vuorollaan näiden kummankin kanssa. Isäni Eino Lemmes Flemmingin äiti oli Elsa Erika. Anders Joakimilla oli näistä avioliitoistaan 13 lasta.”

 

 

 

Taulu 47

 

 

Olga Maria Lind

(Äiti Erica Carolina Lindroos s. 1826 taulusta 45.)

 

 

S. 3.7.1856 Särkisalo, k. 3.12.1942 Helsinki.

 

 

Puoliso:

 

 

Puuseppä Carl Gustaf Forsman, s. 10.3.1847 Hiittinen, k. 5.6.1920 Hanko.

 

 

Lapsia:

 

 

- Gustaf Ferdinand Forsman, s. 28.5.1884 Hanko, ks. Taulu 48.

- 10 muuta lasta

 

 

 

 

Taulu 48

 

 

Gustaf Ferdinand Forsman

(Äiti Olga Maria Lind s. 1856 taulusta 47.)

 

 

S. 28.5.1884 Hanko, k. 24.7.1963 Turku. Kelloseppämestari.

 

 

Puoliso:

 

 

Elin Maria Nordberg, s. 5.1.1886 Helsinki, k. 12.9.1972
Turku.

 

Lapsia kaikkiaan 6 tyttöä ja 6 poikaa, joista 3 elossa vuonna 2007:

 

 

- Birger Gustaf Forsman, s. 1919 Turku, k. 2002.

- Bror-Åke Forsman

- Lars-Erik Forsman

- Ethel Forsman

 

Jaana Åhl: ”Äitini isä on Birger Gustaf Forsman.”

 

 

 

 

 

Taulu 49

 

 

Johanna Emilia (Emma) Hjorth

(Isä Frans Napoleon Hjorth s. 1828 taulusta 19.)

 

 

S. kaksosena 30.10.1855. Postinhoitajana Snappertunassa vielä 1912, jolloin ostivat Tammisaaresta talon (4 h ja k). Emma oli kirjeenvaihdossa Olgan ja Frithiofin kanssa (Olga Aschan ja Uno Frithiof Hjorth). K. 65-vuotiaana 1.3.1920 Tammisaari, haud. Snappertunaan.

 

 

Puoliso:

 

 

30.1.1877 Turussa merikapteeni Johan Bernhard Nyberg, s. 31.1.1846 Snappertuna Knopböle Harabacka, k. 79-vuotiaana 16.1.1925 Tammisaaressa, haud. Snappertunaan. Ks. Biografisk Handbok över Finlands sjökaptener (1912). Oli Uno Frithiof Hjorthin kurssitoveri.

Vht renki Konungsböle Simonsista Carl Johan Nyberg, s. 1796, ja torpparin tytär Knopböle Harabackasta Eva Lovisa Björklöf, s. 1801, vihitty 30.12.1828 Snappertunassa. Eva Lovisan vht: Karl Björklöf, s. 1766 Finby Skriks, Karjaa, ja Ebba Elisabeth Hansdotter, s. 1773.

 

 

Lapset:

 

 

- Uno Bernhard Nyberg (26295), s. 19.10.1877 Turku, k. 30.12.1938 Helsinki, haud. Hietaniemen hautausmaalle, No 17, linja 7, hauta 531. Yo 1900. 1912 asui Helsingissä, Kone ja Silta Oy:n tekn. toimiston suunnittelija 1905-17 ja 1919-. Puoliso 1906: Saima Taimi Marja Pesonen, s. 3.11.1882, k. 28.5.1961. Heillä oli lapsia.

- Bruno Fredrik Nyberg, s. 31.12.1882 Turku, k. 1.12.1946 Janakkala, Virala. Insinööri. Puoliso 1. 22.9.1913 Naema Ellen Alberta Brander, s. 22.4.1862, ero 1929; 2. 15.12.1929 Janakkalassa Lahja Elisabeth Kallentytär Vuori, s. 11.8.1903. Asuivat Hämeessä 1912, Bruno oli Virala jäst o spritfabrik:n isännöitsijä. Heillä on 2 naimatonta tytärtä, jotka elävät vielä 2015 Hämeenlinnassa.

- Algot Emil Nyberg, s. 13.6.1886 Snappertuna Wester Rösund, k. 2.8.1889, haud. Snappertunaan.

- Selma Emilia Nyberg, s. 19.2.1888 Snappertuna, k. 8.11.1910 Tammisaari, haud. Snappertunaan.

 

 

 

 

Henkilön tiedoissa sulkeissa oleva numero on ylioppilasmatrikkelin henkilönumero.

 

Lähteitä:

Piikkiön-Halikon henkikirjat

Perniön ja ympäristökuntien kirkonkirjat

Porin kirkonkirjat

Uudenmaan kuntien kirkonkirjat

 

Lisätietoja:

Flemming:

http://www.strang.ch/SUKU/FLEMING.HTM

Johan Uggelberg: http://www.geni.com/people/Johan-Uggelberg/6000000012457787525

http://suku.genealogia.fi/archive/index.php/t-14411.html

Uhr: http://suku.genealogia.fi/archive/index.php/t-5435.html

von Schanz: http://www.robertylitalo.se/636.html; http://www.geni.com/people/Anton-von-Schantz/6000000002483150293

Wangell: http://aforum.genealogi.se/discus/messages/576/27487.html?1077311351; http://wangel.net/family/slakttrad/; http://records.ancestry.com/carl_gustav_wangel_records.ashx?pid=67666957; http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?uidh=000&rank=1&new=1&msT=1&gsln=WANGELL&gss=angs-g&MS_AdvCB=1&MSAV=2&gsfn_x=XO&gsln_x=XO&cp=0&cpxt=0&catBucket=rstp&f7=1963&noredir=true&geo_a=r&geo_s=uk&geo_t=us&o_iid=62817&o_lid=62817&o_sch=Web+Property&gl=ROOT_CATEGORY&gst=&ghc=20&fh=60&fsk=BEFq368IgAAGxAxh0rw-61-

Böhme: http://gw.geneanet.org/rafaelo?lang=sv;p=rudolf;n=bohme

Söderlund: http://www.geni.com/people/Karl-Axel-S%C3%B6derlund/6000000019208659750

Stefan Nylander: Ahlbäck från Bjärnå, http://bygdeforskaren.weebly.com/ahlbaumlck.html

Sourander, Moliis: http://www.pori.fi/kulttuuri/satakunnanmuseo/teollisuustyonjaljilla/1809-1856laivanvarustajienaika/teollisuustoiminta/saippuatehdas1819-1830-luvunalku.html

Bergroth: Ks. Gadd: Släktkalender, s. 28 ja Axel Bergholm: Sukukirja I osa, alkaen s. 126.

Bergroth: http://gw.geneanet.org/rafaelo?lang=fi&p=thorvald+rudolf&n=bergroth

Weckman: Ks. Släktbok, ny följd II s. 190.

Gardberg: mm. http://www.gardberg.net/gardberg/f58.html

Wesander: http://gw.geneanet.org/rafaelo?lang=fi&m=A&p=carl+emil+ferdinand&n=wesander&sosab=10&color&parents=on&siblings=on&rel=on&marr=on&children=on&comm=on&asc=on&src=on&v=1&t=P

Vesta Lehtonen: http://www.helsinki.fi/kansalaismuisti/nummela/albertinkatu/harjula.htm

Lagerroos: http://www.geni.com/people/Elias-Lagerroos/6000000016341487149

Englund: http://www.geni.com/people/Maria-Helena-Englund/6000000002592234446