Tulosten yhteenveto

 

Kysely lähetettiin 21:lle henkilölle, joista 20 palautti vastauksen. Vastausprosentti oli 95%, ja vastaukset kattoivat 94% Suomessa rekisteröidyistä ja suomalaisten omistamista puolanvinttikoirista. Kyselyn ajankohtaan mennessä näitä oli 57 kappaletta.

1 Viat ja sairaudet
 • allergia 4 tapausta (2 broilerille, 1 tietylle teolliselle koiranruualle, 1 pölylle)
 • kasvaimia 4 tapausta (nisässä, mahalaukussa, kohdussa, ikenessä)
 • valeraskauksia 3 tapausta
 • laajentunut eturauhanen 3 tapausta
 • yläpurenta 3 tapausta (2 selvää, 1 vähäinen)

  yksittäisiä tapauksia

 • eteistakykardia
 • epäsäännöllinen kiimankierto
 • kohtutulehdus
 • toistuvat silmätulehdukset
 • luukalvon tulehdus
 • kynsien irtoaminen
 • hammaspuutos
 • krooniset vatsaongelmat
 • suolistotulehdus

2 Kuolinsyyt

8 - 12 v.

 • laajentuneen eturauhasen aiheuttama munuaisten ylikuormitus
 • takaraajojen akuutti halvaantuminen (eutanasia)
 • korkea ikä yleensä
 • vatsalaukun kasvain

  alle 8 v.

 • onnettomuus 2 tapausta
 • äkillinen sydämen toiminnan vajaus
 • eutanasia luonneongelmien vuoksi 2 tapausta

3 Tutkimukset

 • silmiä ei tutkittu
 • lonkkia ei tutkittu
 • luonne testattu 1 koiralla tulos 54 p.

4 Luonne

Luonteesta mainittiin rodun taipumus aggressioon tai liialliseen arkuuteen. Näykkimistaipumus ja varautunut suhtautuminen vieraisiin ihmisiin ja koiriin koettiin ongelmiksi, samoin tietty arvaamattomuus käyttäytymisessä. Joillakin koirilla on esiintynyt eroahdistusta ja rodulle epätyypillistä pehmeyttä. Vahva metsästys- ja vartioimisvietti mainittiin myös, vaikka niitä ei pidetty yksiselitteisesti ongelmina. Suuri osa vastaajista oli sitä mieltä, että näihin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa asianmukaisella koulutuksella ja korosti koiran sosiaalistamisen ohella kunnollisen peruskoulutuksen merkitystä. Mainittujen ongelmien myös todettiin vähenevän iän myötä.

5 Muuta huomioitavaa

Kasvattajia kehotettiin kiinnittämään tulevaisuudessa erityisesti huomiota rodun luonteeseen.