Kansalliset kilpailulajit

Heittotaitolajit

Heittotaitolajit ovat kansallisia tarkkuusheittolajeja ja ne ovat ensisijaisesti tarkoitettu urheilukalastajille sekä vasta-alkajille. Lisäksi ne soveltuvat mainiosti seurojen välisiin ja sisäisiin kilpailuihin. Säännöt ovat yksinkertaiset ja välinerajoituksia vähän, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua omilla välineillään.

VÄLINEET

Uistinlajeissa saa käyttää sekä kiinto että multikelaa (hyrräkelaa). Heittopainona voi olla joko 7,5 g tai 18 g muovipaino.

Perholajeissa vapana käytetään korkeintaan luokkaa AFTM 8 olevaa vapaa. Perukkeen vähimmäispituuspituus on 2,5 metriä ja ohuimman kohdan siiman paksuus saa olla enintään 0,25 mm 30 cm: pituudelta. Perhona käytetään häkiläperhoa (koukun n:o 10), josta koukku on katkaistu.

HEITTOTAITO-RADAT

rata2.gif (3570 bytes) 

Heittopaikat ovat etäisyyksillä 10-18 m. Heittotyyli on vapaa. Radalla heitetään jokaisesta heittopaikasta kaksi heittoa. Osumista annetaan pisteitä 5-3-2. Samaa pistelaskua käytetään perholajissa ja maksimi pistemäärä on 50 p.

rata1.gif (5230 bytes)

 Perholajissa heittopaikkojen etäisyydet ovat 7-10-14-12-8 m ja ne sijoitetaan 45-asteen kulmaan.

HEITTOTAPA

Uistinlajissa heittotyyli on vapaa. Radalla heitetään jokaisesta heittopaikasta yksi heitto ja heittokierroksia on kaksi. Osumista annetaan pisteitä 5-3-2. Samaa pistelaskua käytetään perholajissa ja maksimi pistemäärä on 50 p.

Perhonheitossa siimaa saa lyhentää vain silloin kun vapa on liikkeessä. Lisäksi on huomioitava, että perho ei saa koskettaa maata heittäjän edessä. Jos näin kuitenkin tapahtuu, keskeyttää tuomarin heiton ja heitto on aloitettava alusta.

HEITTOTAITOMERKKI JA -PALKINNOT

Heittotaitomerkin saavuttamiseen edellytetään 30 pisteen suoritusta. Pisteraja on tarkoituksella asetettu varsin korkeaksi, jotta merkkiä ei saisi liian helposti. Korkeamman pisterajan toivotaan lisäävän mielenkiintoa merkinsuoritustilaisuuksiin ja motivoivan harjoittelemaan. Merkkiä ei myöskään saa yrittää kuin kerran samassa merkinsuoritustilaisuudessa. Kuvassa on näytetty sekä uistin- että perhomerkki.

Suomen Castingliitto jakaa vuosittain palkinnon parhaalle perho-ja uistintuloksen heittäjälle. Lisäksi palkitaan eniten heittotaitotilaisuuksia jäjestänyt seura. Vuonna 1999 perhonheitto palkinnon voitti Matti Ovaska Rovaniemen Seudun Perhokalastajista, uistinpalkinnon Leif Granfelt Helsingin Castingseurasta ja seuroista palkittiin Hyvinkään Perhokalastajat.

HEITTOTAITO-OPAS

Suomen Castingliitto on julkaissut Heittotaito-oppaan, josta selviää tarkemmat säännöt ja tuomariohjeet ja lisäksi oppaaseen on koottu välinevihjeitä. Opas (60-sivuinen kirjanen) maksaa 60 markkaa ja sen voi tilata Suomen Castingliitosta.


HEITTOTAITO PERHON SUPER-TARKKUUSHEITTO

Lajissa käytetään Heittotaito-maalikangasta keskiölevyineen (mieluimmin korvattuna vedentäytetyllä lautasella), ja osumapisteet ovat samat kuin alkuperäisessä heittotaito-lajissa.

Välinerajoitukset ovat samat kuin alkuperäisessä perho Heittotaitolajissa..

Rata on samanlainen kuin kansainvälisessä lajissa 1, mutta käänteinen siten, että heittopaikan eli lavan tilalle on yksi Heittotaitomaali, ja lajin 1 viisi maalilautasta un jokainen korvattu heittopaikkalaudalla.

Heittäminen on samanlainen kuin kansainvälisessä lajissa 1, paitsi että heittäjä alkaa heittopaikasta n.o 3, ja siirtyy heittopaikkoihin 1, 4, 2, 5 j.n.e. joka heiton jälkeen.

Tarkemmat ohjeet radan rakentamisesta ja heittämisestä on Casting-lehdessä n:o 2/2007.

HEITTOTAITO PERHON SUPER-X TARKKUUSHEITTO

Laji on samanlainen kuin Heittotaito Super, mutta maalilautasen keskelle asetetaan 25 cm läpimittainen lautanen, jonka reunat tulee olla noin 5 mm korkeammat kuin 75 cm lautasen reunat, ja se täytetään myös vedellä. Osuma tähä 25 cm lautasen vesipintaan antaa 8 pistettä, ja korkein mahdollinen pistesumma on näinollen 160 pistettä.

HEITTOTAITO PERHO PITUUSHEITTO

Lajin tarkoitus on mahdollistaa perhon pituusheittokilpailu kevyemmillä välineillä kuin kansainvälisessä lajissa 2.

Tärkeimmät eroavaisuudet lajista 2 ovat siima- ja perukerajoitukset. Siiman tulee olla kelluvaa tyyppiä ja enintään painoluokka 7. Siiman pituus tulee olla vähintään 13.5 m ja sen paino enintään 27.o grammaa. Perukkseen pituus on enintään 2.5 m.

Heittäjällä on 6 minuuttia suorittaa enintään 6 heittoa. Heitoksi lasketaan joka heittoyritys, jossa heittäjä on päästänyt siimman menemään eteenpäin.

Muuten säännöt ovat kuten lajissa 2.

Tarkat säännöt löytyvät Casting-lehdessä n:o 2/2007.


PERHO TARKKUUSHEITTOLAJI FIN 1

Laji on periaatteessa sama kuin kansainvälinen laji 1, mutta eroaa siinä, että heittokoroke on korvattu heittolaudalla, ja että kaikki muut siimarajoitukset on poistettu paitsi minimipituus!

Kotimaisissa kilpailuissa, joissa ei ole osanottoa ulkomailta, järjestäjät saavat niin halutessa yhdistää lajit 1 ja 11 yhdeksi lajiksi. Erillisiä ennätyksiä lajissa ei noterata.

Takaisin
© Suomen Castingliitto
Päivitetty 20.08.2009