[ Sukuryhmä | Sukutoimikunta | Perustava kokous | 1. johtokunta ]
Sukuryhmä”

Sukulaisten keskuudessa ajoittain esillä ollut ajatus sukuseuran perustamisesta johti erityisen sukuryhmän kokoontumiseen Eero ja Maila Pitkäsen kotona Haukilahdessa 2.11.1996. Läsnä olivat tuolloin:

Eero Pitkänen, Maila Pitkänen, Siiri Malmberg, Jouko Pitkänen, Annikki Pitkänen, Ritva Pitkänen, Leila Tuli, Soila Wardi, Pekka Heikkinen, Arto Pitkänen, Hannu Pitkänen ja Esa Pitkänen.

Keskusteltiin sukukirjan teosta, sukuseuran perustamisesta, Helylän-Riekkalan-Tamhangan retkestä ja sukututkimuksen tilanteesta sekä päätettiin selvittää suvun laajuus seuraa ja kirjaa varten. Sukuseuran perustaminen sai voimakasta kannatusta.

”Sukutoimikunta”

Lehtolan Pitkäset nimesivät keskuudestaan sukutoimikunnan:

Eero Pitkänen (kokoonkutsuja), Arto Pitkänen, Esa Pitkänen, Hannu Pitkänen, Mari Rantalainen, Martti Kiesvaara, Riitta Salmirinne ja Siiri Malmberg.

Toimikunnan tehtävänä oli mm. kehitellä edelleen sukuseurahanketta. Se muotoili sääntöluonnoksen ja kutsui kokoon sukuseuran perustavan kokouksen.

[ Sivun alkuun ]


Perustava kokous 26.9.1998

Pöytäkirja Pitkäsen sukuseuran perustamiskokouksesta
26.9.1998 klo 15.00 Karjalatalon Sortavalakabinetissa

Läsnä olivat:
Kiesvaara Anna-Marja, Kiesvaara Martti, Malmberg Siiri, Matilainen Anna, Matilainen Liisa, Miettinen Pirjo, Pitkänen Annikki Tu, Pitkänen Eero, Pitkänen Esa, Pitkänen Hannu, Pitkänen Harri Tu, Pitkänen Heljä, Pitkänen Jaakko, Pitkänen Jouko, Pitkänen Jukka, Pitkänen Kaiju, Pitkänen Maija-Liisa, Pitkänen Maila, Pitkänen Petri, Pitkänen Pirkko Tu, Pitkänen Ritva, Pitkänen Sanna, Pitkänen Viljo Tu, Rantalainen Liisa, Rantalainen Mari, Salmirinne Riitta, Tuli Leila Ta, Wardi Soila Ma

(Ma=Matilaiset, Ta=Tampereen Pitkäset, Tu=Tulolan Pitkäset, muut Lehtolan Pitkäsiä)

1. Kokousta valmistelleen sukutoimikunnan puheenjohtaja Eero Pitkänen toivotti läsnäolevat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Martti Kiesvaara.

3. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Esa Pitkäsen.

4. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Hannu Pitkänen ja Anna Matilainen.

5. Hyväksyttiin kokoukselle esityslista.

6. Eero Pitkänen esitteli Sortavalan saaristosta polveutuvien Pitkästen historiaa, sukulaisuussuhteita ja asuinpaikkoja havainnollistaen esitystään kaavioiden, karttojen ja valokuvien avulla. Keskusteltiin esiinnousseiden kysymysten pohjalta.

7. Päätettiin perustaa Pitkäsen sukuseura klo 15.52.

8. Sanna Pitkänen soitti kanteleella ”Vornasen kirkonkellot”.

9. Keskusteltiin kokouskutsun mukana läsnäolleille lähetetyn luonnoksen pohjalta seuran säännöistä. Päätettiin hyväksyä säännöt siinä muodossa kuin ne ovat oheisessa liitteessä.

10. Valittiin seuran johtokunnan puheenjohtajaksi Eero Pitkänen ja varapuheenjohtajaksi Esa Pitkänen.

11. Valittiin johtokunnan muiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen:

jäsen Mira Pitkänen varaj. Pirkko Pitkänen,
jäsen Arto Pitkänen varaj. Hannu Pitkänen,
jäsen Mari Rantalainen varaj. Petri Pitkänen,
jäsen Martti Kiesvaara varaj. Leila Tuli.


12. Valittiin seuran tilintarkastajiksi Jaakko Pitkänen ja Kaiju Pitkänen sekä varatilintarkastajiksi Maila Pitkänen ja Riitta Salmirinne.

13. Päätettiin seuran jäsenmaksuksi ensimmäiselle kolmevuotiselle toimintakaudelle 20 mk/vuosi eli yhteensä 60 mk. Jäsenmaksu kerätään kolmen vuoden välein.

14. Keskusteltiin seuran tulevasta toiminnasta. Toivottiin aktiivista toimintaa, vapaamuotoisia kokouksia, esim. sukukirjan julkistamisen yhteydessä, retkeä Sortavalaan ja vanhojen valokuvien keräämistä sukukirjaa varten.

15. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.07.

Kokouksen jälkeen jatkettiin vielä vapaamuotoisesti seurustellen ja kahvipöydän antimista nauttien. Sanna Pitkänen soitti kanteleella Aili Runteen ”Laps olen Karjalan” sekä Martti Pokelan sovittaman ”Konevitsan kirkonkellot”. Soila Wardi luki lähitulevaisuudessa ilmestyvään kokoelmaansa kuuluvia runoja omasta perheestään. Lopuksi laulettiin ”Karjalaisten laulu”.

[ Sivun alkuun ]