Rˇ×a DomaÜcyna
aktualizowane 21.5.2004, 24.12.2004
 
Rˇ×a DomaÜcyna
SpisowaŠelka Rˇ×a DomaÜcyna narodči so w Sernjanach, ale bydli w BudyÜinje.

 W lýŠu 1997 wobdčýli so na mjezynarodnym zetkanju spisowaŠelow w Mukkuli w Finskej.
 
 
Rˇ×a DomaÜcyna
ze mnu w Mukkuli
Rˇ×a DomaÜcyna ze mnu na │odči w Mukkuli
"Rˇ×a DomaÜcyna wuda w lýŠe 1990 prýnju swˇjsku zbýrku 'WrˇŠo ja doprýdka du. teksty 1980-1989'. Wosebje studij literatury w Lipsku (1985-1988) da jeje poetiskemu tworjenju impulsy. WÜelakora jewi so basniska forma. Rym a runostajny rytm abo krutu basnisku formu (sonet) wu×iwa basnjerka Ŕasto jako spinu, pseudoharmoniskosŠ tradicionalnych widow Ŕitarjej nimale fyzisce wuwýdomiŠ (na p°ik│ad 'Moja wýc', 'Wýno', 'B│otowski raj'). Wospjetne Ŕitanje rýznje eksaktnych s│owow chce byŠ wumˇ×enje. KroŔo po stopach wuja-basnika Jurja Chý×ki mje˝kluje po Ŕasowych koordinatach do zaÜ│osŠe. Jeje dopomjenki na dčýŠatstwo zaberju centralne mýstno. Tehdy bý swýt 'Ütyrirˇ×katy' ('Za×ne dčýŠatstwo'). Tola podobnje stawej, hdy× p°esylna bˇl wÜo zaŔuwanje zakrywa, zdadča so runje basnje wo swˇjskim 'doma' ka× bezzaŔuŠowe konstatowanje wýsteje zalodčeneje wobstejnosŠe."...

Christiana Piniekowa

Z knihi P°inoÜki k stawiznam serbskeho pismowstwa lýt 1945-1990. Ludowe nak│adnistwo Domowina: BudyÜin 1994, str. 121.

Dčý│a:

╚itajŠe
 Prezentacija Rˇ×e DomaÜcyneje (jendčelsce)
 "╚eho so p°imnyŠ?" Nastawk Ró×e DomaÜcyneje na literarnym zetkanju w Mukkuli (Finska; we finÜŠinje)  ĽnoweĽ
 Ró×a DomaÜcyna (jako hóstna lektorka w Lipsku)
 interview z Rˇ×u DomaÜcynej (nýmsce)
 ×iwjenjopis (ni×ozemsce)
 ×iwjenjopis (nýmsce)
 Haralda Muenzowa kompozicija Parkfiguren na s│owa Rˇ×e DomaÜcyneje 1996 
 myto Anny Seghersoweje 1998
 Wortall (nýmsce, w e-Ŕasopisu literatur.primńr)
 Base˝ Ró×e DomaÜcyneje w kaÜubskim p°e│o×ku
 Salon du livre: Ró×a DomaÜcyna we francoÜŠinje
 Basnje Ró×e DomaÜcyneje w nýmskej a francoskej rýŔi (Ŕasopis Chaoid Ŕo 2)
 Myto Exil Pena za Ró×u DomaÜcynu 2001 (Spiegel Online)
 "Eure Waschmaschinka ist kaputt" Ś interview z Carstenom Hueckom (Freitag 13)
 "Ja poprawom tu njes│uÜam" Ś portret Ró×e DomaÜcyneje wot Michaela Brauna (Freitag 13)
 Ró×a DomaÜcyna w kni×nym salonje telewizije Arte
 Haralda Muenzowa kompozicija Parkowe postawy na tekst Ró×e DomaÜcyneje
 Ró×a DomaÜcyna a Míla Haugová w Literarnym domje w Salzburgu
 fotografija
 Sigrid Damm: Atemzüge (eseje, sobu jedna eseja wo Ró×y DomaÜcynej)
 ×iwjenjopis w italÜŠinje ĽnoweĽ
 dčiwad│owa hra wo MaŠe Kosyku "W paradizu wÜyknych swýtow" (Budyske nýmsko-serbske ludowe dčiwad│o 2004) ĽnoweĽ
 "Was tun" (Lyrik.log 48, 11.1.2004)  ĽnoweĽ
 Literarnje-hudčbnje-dčiwadčelny wjeŔork z Ró×u DomaÜcynej w Balbínowej poetiskej hospodče w Praze 7.5.2004 (wobrazy)  ĽnoweĽ


^

©1998Ś2004 Eero Balk