Lehtikääre vuodelta 1938 Päts 5 s
Kääreen takana ei ole merkintöja. Postitaksataulukon perusteella siinä on ollut maksimissaan 50 gramman lehti.