1941 Tartto julkaisun 30 kopeekan merkkejä kulkulupa-anomuksella
Käsityönopettaja Amalie Rööp anoo Valgan poliisiviranomaisilta lupaa käydä Tallinnassa.

Mustavalkoinen kuva anomuksessa käytetystä leimasta.