Jukka Sarkki: Viron ammattiyhdistysten keskusliiton jäsenmaksumerkit 1940 - 1941


Tämä artikkeli on julkaistu Abophil 3/1999 lehdessä

Viron ammattiliittojen keskusliitto

Neuvostomiehityksen tapahduttua heinäkuussa 1940 Viroa ryhdyttiin voimalla sovjetisoimaan. Tärkeä osa tätä oli valtioelimien ja puolivaltiollisten järjestöjen organisointi Neuvostoliiton mallin mukaisuksi. Uusiin järjestöihin tarvittiin myös jäseniä, ja useisiin oli käytönnössä pakko kuulua. Vaihtoehtona oli osoittautua valtion viholliseksi tunnetuin seurauksin. Eräs tälläinen puolivaltiollinen järjestö oli Eest ametiühingute keskliit eli Viron ammattiyhdistysten keskusliitto. Tämän jäsenyys oli käytännössä työläisille ja lähes kaikille toimihenkilöillekin pakollinen. Etuisuuksien vastineeksi ammattiliiton jäsenet joutuivat maksamaan jäsenmaksua. Tätä perittiin useassa osassa pitkin vuotta. Filatelia astuu tässä vaiheessa kuvaan, sillä maksu perittiin tätä varten valmistetuilla maksumerkeillä. Merkeissä on teksti EAK Liikmemaksumark, nimellisarvo ja sirppi sekä vasara. Näkemieni jäsenkirjojen perusteella maksu oli palkan suuruudesta riippuva. Merkkejä julkaistiin kaikkiaan 28 eri arvoa 5 kopeekan merkistä aina 500 kopeekan merkkiin. Arvoja on viiden kopeekan välein välillä 5-100 kopeekkaa ja tämän jälkeen 50 kopeekan välein.

Merkit olivat kaksiosaisia ja niissä oli kontrolliosa ja tilitysosa. Pienempi kontrolliosa liimattiin ammattiliiton jäsenkirjaan ja suurempi tilitysosa maksujen tilityslomakkeelle. Jäsenkirjaan oli valmiiksi painettu sivu kutakin vuotta varten. Sivulla oli myös oma ruutu kunkin kuukauden maksun kuittaamista varten. Alkuun jäsenmaksut oli ilmeisesti ollut tarkoitus periä ilman merkkejä, sillä merkit mahtuivat huonosti pieneen kuittaustilaan, kuten oheisesta kuvasta näkyy.

Merkkien käyttökausi

Näkemieni jäsenkirjojen varhaisimmat merkeillä maksetut jäsenmaksut on peritty marraskuussa 1940. Tätä ennen maksetut maksut on merkitty kynällä jäsenkirjaan. Varhaisimmat näistä alkavat heinäkuusta 1940. Vaikka merkkejä painettiin useita nimellisarvoja, ei suuria arvoja ilmeisesti ollut kovin paljoa käytössä. Tästä kertoo mm. se, että pieniarvoisia merkkejä on useasti liimattu moneen kerrokseen, ja enimmillään näitä on kahdeksankin kappaletta ryhmässä. Virolaisten merkkien käyttökausi jäi lyhyeksi, sillä jo ainakin toukokuussa 1941 jäsenkirjoissa on alettu käyttää neuvostoliittolaisia jäsenmaksumerkkejä. Näissä on teksti pelkästään venäjäksi. Viimeisimmät venäläisillä merkeillä perityt maksut ovat hallussani olevissa jäsenkorteissa merkitty maksetuiksi elokuussa 1941. Mikäli päivämääriä vertaa Viron saksalaismiehitykseen, niin Etelä-Viro oli miehitetty heinäkuussa, keskiosa elokuun alussa ja mm. Tallinna ja Narva elokuun loppuun mennessä. Viimeiset saaret miehitettiin vasta lokakuussa 1941. Tätä taustaa vasten ymmärtää hyvin, miksi maksujen periminen, ja samalla maksumerkkien käyttö loppuu elokuuhun 1941.

Mikä on leimamerkki ja mikä ei?

1. Puhtaasti veron maksuun käytetyt merkit(vero)
2. Viranomaispalvelun maksuun käytetyt merkit(lunastus)
3. Oikeudelliset merkit, joilla osoitetaan kaupallinen taikka juridinen oikeus

Leimamerkkien kolmas ryhmä on melko epämääräisesti määritelty. Suomalaisessa leimamerkistössä ei tähän ryhmään sopivia merkkejä juurikaan ole, ellei sitten ajoneuvoveromerkkejä lasketa tälläisiksi (autonkäyttöoikeus). Yksityisten yhtiöiden vakuutusmerkit ,taikka ammattiliittojen jäsenmaksumerkit sopisivat määritelmään, mutta kun leimamerkiksi lasketaan FIP:n mukaan vain valtion taikka muun viranomaisen julkaisemat merkit, eivät nämä ryhmään sovi.

Suomen osalta ei jäsenmaksumerkkejä pidetä leimamerkkeinä, mutta Viron kohdalla pakkojäsenyys ja jäsenmaksun veroluonteisuus sekä ammattiliiton valtio(puolue)johtoisuus tekee ne leimamerkin tunnukset täyttäviksi.

Esimerkkikuvia Kuvat tulevat myöhemmin.

Kuva 1. EAK:n maksumerkkejä. Merkkien kontrolliosat 25, 100 ja 200 kopeekka sekä 15 ja 45 kopeekan merkit, joissa kontrolli- ja tilitysosa yhdessä.

Kuva 2. Venäläinen 1.50 ruplan jäsenmaksumerkki. Tämä malli syrjäytti käytöstä Vironlaisen mallin touko/kesäkuussa 1941.

Kuva 3. Jäsenkirjan maksumerkinnöille tarkoitettu aukeama. Varhaisimmat merkit mitätöity 23.11.1940 ja viimeiset 11.8.1941. Viimeisin maksumerkintä ilman merkkejä 13.10.1941. Viro oli jo tällöin kokonaan Saksan miehittämä, joten tämä on luultavasti tehty Neuvostoliitossa. Jäsenkirja on annettu Tallinnassa 30.8.1940. Jäsenmaksut on kuvan kortissa peritty ilmeisesti viidessä erässä kuukausittaisten maksujen sijasta.