Liljeroos Aulis: Viron Postin violetin vaakunamerkin 3,30 kruunua hammastukset

1. Yleistä

Eesti Muinsuskaitse Selts'in vuonna 1998 julkaiseman luettelon Eesti Vabariigi postmargid mukaan 3,30 kruunun violetin/ruskeanvioletin vaakunamerkin (tilausnumero 122-11-1996) hammastus on 14:14. Merkki ilmestyi 2.12.1996. AS Vaba Maa on painanut sitä 5.000.000 kappaletta.

Eesti Postmark'in ilmoituksen mukaan AS Vaba Maa on toimittanut merkkiä heille 10 eri erässä. Toimituksien ajankohdat ja toimitetut määrät on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Vaakunamerkin 3,30 kruunua 122-11-1996 toimitukset Eesti Postmark'ille.
Toimitusten päivänmäärätToimituserien koko
27.11.1996500.000
28.11.1996180.000
29.11.1996340.000
3.12.1996420.000
20.12.1996110.000
23.12.1996740.000
8.1.1997590.000
9.1.1997130.000
16.1.1997130.000
28.1.19971.689.400
Yhteensä4.829.400

Tartossa merkkiä on tullut myyntiin 14 eri erässä 17.12.1996 - 22.10.1998 välisenä aikana. Eesti Postmark ei ole ilmoittanut hammastevaihtelusta.

2. Hammastukset: 13 : 13 1/4 ja 14 : 14 1/4

Aivar Kuuskvere Elvasta ilmoitti minulle joulukuussa 1998, että 3,30 kruunun violetista vaakunamerkistä on olemassa luettelossa mainitun hammastuksen 14 : 14 1/4 lisäksi toinenkin hammastus.

Ostin Tallinnasta Vilde Teen keräilytavaroiden myyntitilaisuudesta 17. päivänä tammikuuta 1999 mainittua vaakunamerkkiä käytettynä 1700 kappaleen erän.

Tutkin merkkierän merkkien hammastuksen ja jaottelin ne hammastuksen, kunnon ja leimauksen perusteella 8 eri luokkaan. Hammastuksia löytyi 2 erilaista: 13:3¼ ja 14:14¼. Kunnon perusteella erottelin ehjät ja rikkinäiset. Leimauksen mukaan luokittelin merkit koneleimaisiin ja pöyröleimaisiin merkkeihin. Pyöröleimaisista erottelin omaan luokkaansa hyväleimaiset merkit. Hyväleimaisella tarkoitan tässä yhteydessä merkkiä, jolla olevasta pyöröleimasta on luettavissa paikkakunta ja päivänmäärä. Tutkimustulokset on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Merkkierän luokittelu kunnon, leimauksen ja hammastuksen mukaan.
Kunto/leimaHammastus I 13 : 13 1/4Hammastus II 14 : 14 1/4YhteensäHammastuksen I osuus, %
Rikkinäiset35589337,6
Koneleimaiset20555976426,8
Pyöröleimaiset21156978027,1
Hyväleimaiset19537226,4
Yhteensä4701239170927,5

Hammastusta I oli koko erässä 470 kappaletta eli 27,5 % koko määrästä eli 1709 kappaleesta. Tutkitussa erässä oli rikkinäisiä merkkejä paljon, 5,4 % koko määrästä.

Taulukossa 3. on esitetty hyväleimaisten hammastuksella I olleiden merkkien leimausaika ja -paikka.

Taulukko 3. Hammastuksella I olleiden 19 hyväleimaisen merkin leimausaika ja -paikka.
LeimausaikaLeimauspaikka
05.4.1997Kose
17.04.1997Tallinn
28.4.1997Võru
29.4.1997Tallinn
02.5.1997Tallinn
06.05.1997Tartu
06.5.1997Tallinn
12.5.1997Tallinn
15.5.1997Tartu
16.5.1997Tallinn
20.5.1997Tartu
20.5.1997Tartu
21.5.1997Tallinn
22.5.1997Tallinn
26.5.1997Narva-Jõesuu
26.5.1997Tallinn
29.5.1997Saku
27.6.1997Tartu
29.3.1998Tallinn

Aikaisin leimaus merkillä oli 05.4.97. Rikkinäisten merkkien joukosta löytyi vielä aikaisemmin eli 6.3.97 leimattu merkki. Taulukossa 4. on esitetty rikkinäisten merkkien leimausaikoja ja -paikkoja.

Taulukko 4. Hammastuksella I olleiden rikkinäisten merkkien leimausaikoja ja -paikkoja.
LeimausaikaLeimauspaikka
6.3.1997Pärnu
10.5.1997Nõo
13.5.1997Türi
21.5.1997Tallinn
26.5.1997Narva-Jõesuu

Taulukoissa 3. ja 4. olevista 24 merkistä 1 on leimattu maaliskuussa, 4 huhtikuussa, 17 toukokuussa ja 1 kesäkuussa 1997 sekä 1 maaliskuussa 1998.

3. Muita havaintoja hammastuksesta 13 : 13 1/4

Merkkejä on ollut myynnissä ainakin 28.2.1997 Tallinnan pääpostin filateliaosastolla, sillä minä olen itse leimauttanut siellä tuona päivänä 5 merkkiä.

Kulkeneilla kuorilla minulla on kokoelmassani ko. merkkejä 14 kappaletta. Taulukossa 5. on esitetty merkkien käyttöajat ja -paikat.

Taulukko 5. Lähetyksillä olevien merkkien käyttöajat ja -paikat.
KäyttöaikaKäyttöpaikka
31.5.1997Kuressaare
22.7.1997Narva 3
7.8.1997Haabneeme
20.8.1997Põlva-1
6.9.1997Tallinn 36
08.9.1997Tallinn 35
25.9.1997Tapa
1.10.1997Tallinn 3
6.10.1997Tapa
8.12.1997Kaagvere
10.12.1997Imavere
09.1.1998Põlva
13.3.1998Käravete
8.5.1998Kernu

Löysin hammastuksella I olevia postituoreita merkkejä vielä niinkin myöhään kuin 5.7.1999 6 kappaleen rivilön Tõrva postista.

4. Johtopäätökset

AS Vaba Maa on valmistanut merkit 27.11.1996 - 28.1.1997 välisenä aikana. Ne on toimitettu Eesti Postmark'ille 10 eri erässä. Koska AS Vaba Maa'lla on yksi hammastuskone ja kaksi kampaa, on yksi tai useampi erä hammastettu hammasteella I (13:13 1/4).

Ensipäivänkuorilta ei ole löytynyt merkkejä hammasteella I. Myynnissä hammasteella I olevia merkkejä on ollut Tallinnan pääpostissa ainakin 28.2.1997. Tutkitusta merkkierästä löytyi hammasteella I oleva merkki, joka on käytetty Pärnussa 6.3.1997. Todennäköisesti hammasteella I olevista merkeistä pääosa on tullut myyntiin helmikuun ja toukokuun välisenä aikana vuonna 1997, koska silloin leimattuja merkkejä ovat lähes kaikki hyväleimaiset merkit.

Taulukosta 5. nähdään, että merkkejä on käytetty lähetyksillä tasaisesti myös toukokuusta 1997 toukokuuhun 1998, joten merkkejä on ollut tuntuva määrä. Tätä todistaa merkkierästä löydettyjen hammasteella I olevien merkkien määrä, joka on 27,5 % koko määrästä.

Edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että hammasteella 13 : 13 1/4 olevia merkkejä on valmistettu jopa 1,3 miljoonaa kappaletta.