Palvelut

 • Kirjanpidot
 • Tilinpäätökset
 • Veroilmoitukset
 • ALV-asiat
 • Kokouspöytäkirjat







 • Toimintatavat

  Yritys tarjoaa kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluja ottamalla huomioon asiakasyritysten yksilöllisyyden.

  Käytössäni on nykyaikainen Tikon
  taloushallinto-ohjelmisto.

  Asiakkaan ja tilitoimisto eTallgrenin välillä laaditaan kirjallinen sopimus ja sen liite, jossa määritellään palvelut sekä kummankin osapuolen vastuut ja velvoitteet.

  Tilitoimisto eTallgren vastaa palveluiden suorittamisen yhteydessä tapahtuneista virheistä ja on velvollinen ylläpitämään vastuuvakuutusta.

  Vastuu toimitettujen tietojen oikeudellisuudesta ja kuulumisesta kirjanpitoon on asiakkaalla.

  Yhteystiedot