Eino Uikkasen kotisivu > Geodeettien kerhon teemapäivät - päivitetty  9.9.2017Geodeettien kerhon logo

Geodeettien kerhon järjestämät teemapäivät

Geodeettien kerho perustettiin 27.11.1937. Vuoden 2015 alussa Geodeettien kerho ja Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen seura yhdistyivät uudeksi yhdistykseksi Geodesian ja Fotogrammetrian seura ry (GFS).

Geodeettien kerho on kantoi tiedottamisvastuuta järjestämällä säännöllisesti teemapäiviä ajankohtaisista aiheista. Geodeettien kerhon teemapäiville kutsuttiin luennoijiksi alan eturivin asiantuntijoita. Teemapäivien luennot tarjosivat arvokasta tietoa osallistujille ja palvelivat myös hyvinä keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksina. Teemapäivien taloudellinen tuotto käytettiin alan opiskelijoiden tukemiseen kannustuspalkkioiden muodossa.

Jotta teemapäivien luentojen arvokas tieto olisi ollut hyödynnettävissä myös teemapäivien jälkeen, tallennettiin luentoihin liittyvät ohjelmat ja niihin liittyvät kalvosarjat internettiin. Olen koonnut nämä tallenteet yhteen tämän sivuston alle. Kokonaisuutena teemapäivien luentotallenteet palvelevat myös eräänlaisena historiakatsauksena viimeisimpään suureen koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien muutokseen.

 
PäivämääräTeemapäiväPaikka
29.1.2004EUREF-teemapäiväTeknillinen korkeakoulu
6.11.2006Suomen valtakunnallinen korkeuspäivä ITeknillinen korkeakoulu
10.3.2010Suomen valtakunnallinen korkeuspäivä IIAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu
4.9.2012EUREF-II teemapäiväTieteiden talo
10.9.2014Geodesian teemapäiväTieteiden talo