Eino Uikkanen's homepage > Program E1FILTER > Evaluator's standard operators - updated 24.02.2008

Evaluator's standard operators

Operator Description Example Priority Left fix Right fix Left default Right default Conversion
  Item separator   2 Y N B B S
! Or (i$2<2)!(i$3>4) 3 N N 0 0 B
& And (MATCH:(A$,B$))&(OLINE$>100) 4 N N 0 0 B
~ Not   5 N N 0 0 B
< Less than   6 N N N N B
<= Less than or equal to <= or =< 6 N N N N B
<> Not equal to   6 N N N N B
= Equal to   6 N N N N B
> Greater than   6 N N N N B
>= Greater than or equal to >= or => 6 N N N N B
- Subtraction   7 N N B 0 N
-- Minimum   7 N N B 0 N
_ Concatenation   7 N N 0 0 S
+ Addition   7 N N 0 0 N
++ Maximum A$++B$++C$ 7 N N 0 0 N
* Multiplication   8 N N 0 0 N
/ Division   8 N N 1 0 N
// Integer division   8 N N 1 0 N
@ Code prefix @ascii code, eg. A=A 8 N N 1 0 S
** Exponentiation   9 N N 0 0 N
: Function indicator SST:(DIV$;2;7) B N Y 0 0 N

Program E1FILTER