Eino Uikkasen kotisivu > Suomen korkeusjärjestelmät - päivitetty 03.04.2010


Tästä sivusta

Kipinänä tämän sivun koostamiseen oli 19.6.2007 julkaistu uusi valtakunnallinen korkeusjärjestelmä N2000. Tarkoituksena on koota yhden sivun alle tietoja ja linkkejä korkeusjärjestelmäuudistukseen liittyvistä kirjoituksista ja tapahtumista.

Otan mieluusti vastaan tähän sivuun liittyviä kommentteja ja täydentäviä tietoja sekä vinkkejä aiheeseen liittyvistä artikkeleista, luennoista, seminaareista yms. osoitteessa eino.uikkanen@iki.fi

Suomen uusi valtakunnallinen korkeusjärjestelmä N2000

Suomeen on määritelty uusi valtakunnallinen korkeusjärjestelmä N2000, joka on yhtenevä Euroopan korkeusjärjestelmän EVRS2000 kanssa. N2000 mukaiset korkeudet poikkeavat nykyisin käytössä olevan N60 korkeusjärjestelmän mukaisista korkeuksista jopa 40 cm.

Siirtyminen uuteen korkeusjärjestelmään kestänee ainakin eräillä alueilla ja toimijoilla kymmeniä vuosia, sillä siirtymäprosessi voi olla hyvin vaativa, työläs ja kallis. Lisäksi on huomattava, että monissa kunnissa on tällä hetkellä käytössä nykyistä korkeusjärjestelmää N60 edeltäneitä korkeusjärjestelmiä NN ja N43 sekä paikallisia korkeusjärjestelmiä.

Korkeusjärjestelmä N2000 on määritelty 19.6.2007 julkaistussa julkisen hallinnon suosituksessa JHS 163 - http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs163. JHS 163 kuvaa kattavasti myös Suomessa aiemmin määritellyt valtakunnalliset korkeusjärjestelmät NN, N43 ja N60.

Seminaareja ja luentoja

Valtakunnallinen korkeuspäivä I, 6.11.2006

6.11.2006 pidettiin Teknillisellä korkeakoululla Suomen ensimmäinen valtakunnallinen korkeuspäivä. Osa korkeuspäivillä pidettyjen luentojen kalvosarjoista alla. On huomattava, että kalvosarjat on tarkoitettu käytettäväksi luennon osana, eivätkä ne siksi palvele parhaalla tavalla sellaisenaan käytettynä ja että kalvosarjat on laadittu 6.11.2006 tilanteeseen.

Valtakunnallinen korkeuspäivä II, 10.3.2010

10.3.2010 pidettiin Aalto-yliopiston teknillisellä korkeakoululla Suomen toinen valtakunnallinen korkeuspäivä - Korkeuspäivä II. Osa korkeuspäivillä pidettyjen luentojen kalvosarjoista alla. On huomattava, että kalvosarjat on tarkoitettu käytettäväksi luennon osana, eivätkä ne siksi palvele parhaalla tavalla sellaisenaan käytettynä ja että kalvosarjat on laadittu 10.3.2010 tilanteeseen.

Muita tietolähteitä

Eino Uikkasen kotisivu