Tapio Matti Köykkä - CV 2/2

1955 keksin ns. vastavaihevahvistimen, jolle jätin patenttihakemuksen. Vahvistimen olin kehitellyt harrastusteni yhteydessä kotona ja tarjosin sitä lain mukaisella tavalla työnantajalleni. Toimitusjohtaja Aromaa ymmärsi kyllä keksinnön arvon, mutta sitä ei kuitenkaan voitu ottaa vastaan. Keksinnön hyödyntämiseksi perustettiin Voimaradio Oy. Järjestelmä tuli nopeasti käytäntöön kaikissa kehittyneissä maissa, myös kansandemokratioissa. Patentti myönnettiin numerolla 27332 ja sen käyttämisestä maksoivat Voimaradio Oy:lle korvauksia Teleste Oy ja HR-radiotehdas (Helkama Oy).

1962 jätin hakemuksen stereojärjestelmälle, joka antaa kuuntelupaikalle samanlaisen suoran äänen ja jälkikaiunnan muodostaman "ristiaallokon" kuin hyvässä konserttisalissa. Havaitsin samat akustiikan ilmiöt, jotka tohtori-insinööri Damaske löysi tutkijaryhmineen Göttingenin yliopistossa viitisen vuotta myöhemmin ja julkaisi asiasta artikkelin kansainvälisessä Acoust-lehdessä 1967. Patenttihakemus hyväksyttiin numerolla 35014. Nimitin järjestelmän Ortoperspektaksi. Ulkomailla 10 vuotta myöhemmin käyttöön tullut kvatrofoninen ambiostereo toimii patentin 35014 mukaan silloin kun kuunnellaan tavallista stereo-ohjelma. Tanskalainen Bang & Olufsen tuotti Suomeen rohkeasti patenttia loukkaavia laitteita. Samoin monet muut mm. Philips ja Lohja Oy. B&O hävisi patentin kumoamiseksi nostamansa jutun kaikissa oikeusasteissa, jonka jälkeen mm. Lohja Oy ja tietysti myös B&O maksoivat Voimaradio Oy:lle korvauksen. ASA radio ja Salora sopivat patentin käyttöluvasta aikanaan asiallisesti. Kumpikaan ei enää valmista stereolaitteita, eikä myöskään Lohja Oy, mutta Salora soveltaa ortospektaa Saksaan vietäviin väritelevisioihin.

1969 kirjoitin ERT-lehteen artikkelin: "Katkoäänien rikkoutuminen äänentoistossa". Tässä julkaisemaani tietoa olin soveltanut käytäntöön vuoteen 1955 asti. Jotkut pitkälle koulutetut tutkijat pahastuivat kirjoituksestani. Heidän oli vaikea uskoa, että perustietojen tärkeät opinkappaleet, "dogmit", voisivat olla virheellisiä. Professori Matti Otala ryhtyi ennakkoluulottomasti tutkimaan asiaa ja tuli samoihin tuloksiin: äänentoistolaitteiden samea ja epäpuhdas ääni johtuu katkoäänien eli transienttien särkymisestä. Otalaa on sen jälkeen kutsuttu eri puolille maailmaa pitämään esitelmiä asiasta. Maailmalla pidetään tällä hetkellä Otalaa kuuluisimpana alan asiantuntijana. Suomi tunnetaan maana, jossa pystytään myös viemään tekniikkaa eteenpäin - eikä vain seurata ulkomailla tapahtuvaa kehitystä.

1976 sain kehitetyksi uuden puolijohtein toimivan vahvistimen, joka antaa yhtä puhtaan toiston kuin patentti 27332 mukaiset putkivahvistimet. Tässä yhteydessä voidaan mainita, että ulkomailla ollaan palaamassa takaisin putkivahvistimiin, kun on kyllästytty huonoon ääneen. Tätä ei Suomessa tarvitse tehdä.

1981 jätin patenttihakemuksen uudelle kohinanpoistojärjestelmälle, joka parantaa transienttien toistoa - eikä heikennä sitä, niin kuin muut tähänastiset järjestelmät.

1983 maaliskuun 10. päivänä myönnettiin patentti numero 62917 edellä mainitulle 1976 jätetylle hakemukselle. Molemmat edellä mainitut parannukset sisältyvät uuteen stereoon, jonka tavaramerkiksi on hyväksytty ja rekisteröity nimi WATTRAM. Tämä laite on viitisentoista vuotta edellä muita - toisin sanoen niin kauan kuin edellä mainitut patentit ovat voimassa.

Helsingissä huhtikuun 9. 1983

Tapio Köykkä
Voimaradio Oy
Tekninen Johtaja

 

< < < Edellinen