Savolaistunut "ent. Aussie", metsänhoitaja-kääntäjä tarjoaa käännöspalveluja

Back in the Old Country, forester-cum-linguist offers translator-and-interpreter services

ASIANTUNTEMUKSELLA JA JOUSTAVASTI   -- EXPERTISE AND FLEXIBILITY ASSURED


Olet kävijä nro / You are visitor no.

Erkki Pekkinen  &  EPC Konsultti-Consultant Ltd Oy

English Home Page

Taustaa...

Yritykseni perustaminen lähti niin sanotusti metsästä. Nimeni on Erkki Pekkinen ja ensimmäiseltä ammatiltani olen metsänhoitaja, valmistunut Helsingin yliopiston metsätieteellisestä tiedekunnasta v. -75. Tätä edelsi 1960-luvun kouluvuodet ja ylioppilastutkinto Australiassa, sekä vuoden opinnot Australian National Universityn metsätieteellisessä tiedekunnassa.

Kääntäjän urani alkoi n. 30 vuotta sitten, kohta Suomeen paluuni jälkeen. Vuonna 1989 perustin EPC Konsultti-Consultant Ltd Oy:n. EPC:ssä käännös- ja tulkkauspalvelut tuottavat yli 90% yrityksen liikevaihdosta: yhdistelmä suomi-englanti-suomi (olen auktorisoitu kääntäjä) on etusijalla. Metsätalous ja metsäteollisuus ovat EPC:n erityisalaa. Skaala on kuitenkin laaja: laki, patenttihakemukset, kaunokirjallisuus, kasvatustiede, luonnontieteet, tekniikka, tietotekniikka, jne. Ehdottomasti vaativimmat kaksi toimeksiantoa tähän mennessä ovat olleet pääministeri Lipposen elokuussa 1995 tilaaman puheen englanninnos ja keväällä 1998 tilattu Vihreä valtakunta – Suomen metsäklusteri -juhlateoksen englanninnos, joka valmistui vuotta myöhemmin. Samoihin aikoihin tein osuuteni uuteen suomi-englanti-metsäsanakirjaan,  runsaat 9000 metsäalan termiä. 2010-2011 vuosien merkittävimmät toimeksiannot olivat Metsäkoulu - Finnish Forestry -oppikirjan (n. 250 sivua) englanninnos (tilaajana Metsäkustannus Oy) ja metsäalan peruskurssien kuvauksien käännökset englannin kielelle (n. 250 liuskaa, tilaajana Yrkesakademin i Österbotten, Vaasa). V. 2014 valmistui runsaat 500 sivua käsittävän väitöskirjan englanninnokseni, jossa tutkijan aiheena on metsänhoitajien asema Suomen metsätalouden kehityksessä.

Yritykseni palveluihin sisältyvät myös muutama muukin kieli (saksa, ruotsi, viro, ranska, portugali), jtoka hoituu kotimaassa ja ulkomailla toimivien yhteistyökumppaneiden kautta, sekä viittomakieli, koulutus (läh. englannin erikoiskurssit) ja toimistopalvelut.

Tarjoukseni...

Kielestä, aikataulusta, tilauksen vaikeudesta ja mahdollisista lisätöistä riippuen tariffit vaihtelevat välillä 1,00 – 4,00 euroa per 60 lyönnin rivi plus ALV 24 %. Työmäärän olen tottunut määrittämään Word -ohjelmalla. Suomi-englanti-käännökset sujuvat osin TranSmart-kääntäjäjärjestelmän tukemana. Olen myös SDL Studio 2011 -käännösmuistiohjelman käyttäjä. Oman kielitaitoni tarkistamismielessä olen suorittanut myös Certificate of Proficiency in English -kokeen Cambridgessa, Englannissa. Vuosittain olen myös pyrkinyt osallistumaan alan kansainvälisiin kokouksiin ja -konferensseihin (mm. FIT  Shanghai ja San Francisco; ATA San Francisco, Denver, San Antonio).

Merkittävimpiä asiakassuhteita:

Metsäntutkimuslaitos, Joensuun ja Helsingin yliopistot, Työtehoseura, Metsäteollisuus ry, Suomen Metsäyhdistys, Metsähallitus, Franke, Honeywell Oy, eri alojen oppilaitokset, Maa- ja metsätalousministeriö, Metsälehti, Valtioneuvosto, asianajotoimistot, kunnat, insinööritoimistot, konepajateollisuuden yritykset...

Toivon, että tämä esittely antaa aihetta yhteyden ottoon näitä palveluja tarvitessanne. Palaute ja lisätiedustelut onnistuvat mm. oheisella palautelomakkeella.Erkki Pekkinen, MSc(For.), DipEd, CPE (Camb.), auktorisoitu kääntäjä (suomi<>englanti)

Palautelomake


Erkki Pekkinen
epckonsultti@gmail.com 
epc@co.inet.fi