AUTONOSTIMET

 

Valtioneuvoston päätöksien 403-2008 ja 400-2008 mukaan autonostimille on suoritettava käyttöönottotarkastus ennen nostimen käyttöönottoa sekä määräaikaistarkastus vähintään kerran vuodessa.

Autonostimella tarkoitetaan tässä päätöksessä konekäyttöistä laitetta, joka on tarkoitettu auton tai muun ajoneuvon nostamiseen tai kallistamiseen huoltoa, voitelua, korjausta tai muuta ajoneuvon alla tehtävää työtä varten.

Autonostimen käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset saa suorittaa kyseiseen tehtävään pätevyytensä osoittanut asiantuntija tai asiantuntijayhteisö. Tarkastajat hyväksyy Inspecta Oy.

Tarkastuksesta on pidettävä pöytäkirjaa, joka tulee säilyttää vähintään viisi vuotta .

Autonostin on tarkastettava, vaikka korjaamossa ei ole vierasta työvoimaa, jos korjaamon tiloihin on mahdollista päästä ulkopuolisia henkilöitä esim. asiakkaita.