Määräyksiä

Valtioneuvoston asetus 400-2008

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080400

Valtioneuvoston asetus 403-2008

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080403