Esko Rossi Oy

 

Toimintaperiaate

Esko Rossi Oy on ympäristönsuojelun ja kemikaaliturvallisuuden asiantuntijaorganisaatio, joka on perustettu maaliskuussa 1997. Toiminta perustuu oman asiantuntemuksen lisäksi yhteistoimintaan muiden organisaatioiden ja yksityisten asiantuntijoiden kanssa. Hankekohtaisesti muodostetaan tarkoituksenmukainen ja pätevä työryhmä, joka tekee tarvittavat selvitykset, tutkimukset ja suunnitelmat asiakkaan tarpeiden mukaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Asiantuntijat

Vastaava konsultti on FT, insinööri Esko Rossi, joka on aikaisemmin toiminut muun muassa seuraavissa tehtävissä:

• Oy Tampella Ab, paperikonetehdas suunnitteluinsinööri
• Keski-Suomen seutukaavaliitto suunnittelija/jätehuolto
• Valmet Oy, traktoritehdas suunnitteluinsinööri
• Jyväskylän yliopisto, biologian laitos vs. assistentti
• Keski-Suomen lääninhallitus, ympäristönsuojelutoimisto erikoissuunnittelija
• Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy projektipäällikkö
• Ettala & Rossi Avoin yhtiö konsultti

Esko Rossi toimii ympäristönhoidon dosenttina Jyväskylän yliopistossa. Jyväskylän yliopiston lisäksi yhteistoimintaa on alan konsulttien ja tutkimuslaitosten kanssa. Väitöskirja valmistui vuonna 1991 ympäristöriskien arviointimetodiikasta. Väitöstyön sovellusalueena oli metsäteollisuus.

Pätevyysalueet ja kokemus

Tärkeimmät toiminta-alueet ovat:

- Pilaantuneiden maa-alueiden, sedimenttien, kaatopaikkojen sekä teollisuuden sivutuotteiden käytön riskinarvioinnit, joista on kokemusta yli 50:stä kohteesta.
- Teollisuuden ympäristöriskien ja -vaikutusten arviointiselvitykset, joita Esko Rossi on tehnyt vuodesta 1985 lähtien kymmenissä kohteissa. Asiakkaina on ollut pääasiassa suurteollisuutta mutta myös pienempiä yrityksiä ja kuljetustoimintaa.
- Kemikaalilainsäädännön mukaisia vaaranarviointi- ja turvallisuusselvityksiä sekä painelaitesäädösten mukaisia vaaranarviointeja on tehty sekä erillisinä että ympäristöriskiselvityksiin yhdistettyinä.

Jätehuollon suunnittelusta kokemusta on vuodesta 1979 lähtien. Erikoisalueet ovat teollisuuden jätehuolto, erityisjätteiden ympäristövaikutusten arviointi ja erityisjätteiden käsittely sekä likaantuneiden maa-alueiden ja kaatopaikkojen tutkimukset ja riskinarviointi. Ekologisten vaikutusten tutkimuksia on tehty muun muassa tien ja liikenteen osalta.

Ympäristö- ja laatujärjestelmät ovat oleellinen osa useimpien toimintojen riskien hallinnassa. Esko Rossi on EARA:n (The Environmental Auditors Registration Association) rekisteröimä auditoija.

Asiantuntemuksen vahvistamiseksi harjoitetun tutkimustoiminnan tuloksena on julkaistu noin 50 tutkimusartikkelia, joista seuraavassa on muutamia esimerkkejä:

Rossi, E. 1986. Jätehuoltolain toimeenpanon seurantaselvitys Keski-Suomen läänissä. Osa II. Ympäristöministeriön ympäristön- ja luonnonsuojeluosaston julkaisuja A:35/1985. 102 pp+liitt. 3 pp. Helsinki.

Ettala, M., Yrjönen, K. & Rossi, E. 1988. Vegetation coverage at sanitary landfills in Finland. Waste Management & Research 6:281-289

Rossi, E. & Ettala, M. 1988. Environmental impact of packacing plastics disposal in sanitary landfills. 3rd International Conference on Environmental contamination . Sept. 26-29, 1988. Venice.

Rossi, E., Simonen, A. & Ettala, M. 1988. Kaivosten soveltuvuus teollisuusjätteiden sijoitukseen tai varastointiin. Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston sarja A/69/1988. 82 pp. Helsinki.

Rossi, E. 1990. Screening of soil and groundwater Contamination Risks in an Industrial Suburban Area . 4rd International Conference on Environmental contamination. Oct. 1-4. 1990. Barcelona.

Rossi, E., Hokkanen, J. & Simonen, A. 1989. Raskaan polttoöljyn tuhkan käsittely. Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston selvitys 81/1989. 80 pp. Helsinki.

Rossi, E. & Hokkanen, J. 1990. Teollisuuden ympäristövaikutukset kaavoituksessa. Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston selvitys 82/1990. 93 pp. Helsinki.

Rossi, E. & Hokkanen, J. 1990. Kylmälaitteiden CFC-jätteiden talteenotto ja käsittely. Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston selvitys 88/1990. 56 pp. Helsinki.

Rossi, E. 1991. An index method for environmental risk assessment in wood processing industry. Biol. Res. Rep. Univ. Jyväskylä 23:1-117.

Ettala, M. & Rossi, E. 1991.
Accidental releases to watercourses from the forest products industry. In: Reliability and Safety of Process and Manufacturing Systems. Elsevier Sciense Publishers Ltd. pp 269-277

Rossi, E. 1991. Risk indexsystem for screening hazardous materials release propability in pulp and paper industry. In: Reliability and Safety of process and Manufacturing Systems. Elsevier Science Publishers Ltd. pp 255-268

Rossi, E. & Ettala, M. 1993. Pretreatment and disposal of Ash from Residual Oil Combustion. In: Curi, K. (ed): Hazardous waste Management In Economically Developing Countries. Istanbul, Juni 1993. p. 151-160.

Ettala, M. & Rossi, E. 1994. Screeneing of chemical spill risks to municipal sewage treatment plants . Wat. Sci. Tech. 30 (4) :25-34.

Hokkanen, J., Salminen, P., Rossi, E. and Ettala, M. 1995. The choice of a solid waste management system using the ELECTRE II dicision-aid method. Waste Management & Reseach 13: 175-193.

Rossi, E., Kuitunen, M., Virolainen, K., Merivirta, R. and Jansson, a. 1995.
Habitat ranking method in road design. Interational Conference on habitat fragmentation, infrastructure and the role of ecological engineering. Sept. 18-21, 1995, Delft. 6 pp.

Rossi, E. and Kuitunen, M. 1996. Ranking of habitats for the assessment of ecological impact in land use planning. Biol. Cons. 77: 227-234.

Rossi, E. and Ettala, M. 1996. Recovery analysis in risk management of hazardous materials. Wat. Sci. Tech. 33(2): 133-141.

Ettala, M., Rahkonen, P., Rossi, E., Mangs, J. and Keski-Rahkonen, O. 1996. Landfill fires in Finland. Waste Management & Reseach 14: 377-384.

Saarenpää, J., Korkealaakso, J., Rossi, E. and Ettala, M. 1997. Investigation of graundwater contamination from Waste landfills using groundpenetrating radar survey. Sixth International Landfill Symposium. Cagliare, Italy 13-17 October 1997.

Rossi, E. 2002. Pilaantuneiden maa-alueiden riskinarviointi. Vesitalous 3/2002: 30-33.

Rossi, E., Ristikartano, J. & Tikka, K. 2005. Epävarmuuden hallinta tienpidon vaikutusten arvioinnissa. Tiehallinnon selvityksiä 18/2005. 97 pp. Helsinki.

Leppänen, M., Pulkkinen, T. & Rossi, E. 2005. Risk assessment based selection of remediation strategy on an operating wood impregnation plant. ConSoil 2005. In: Uhlman, O., Annokkee, G.J. & Arendt, F. (Eds.): Proceedings of the 9th International FZK/TNO Conference on Soil-Water Systems: 2678-2687.

© 2006 Esko Rossi Oy