Cylindrotomidae heimon siivet

Cylindrotoma distinctissima wing
Cylindrotoma distinctissima

Cylindrotoma nigriventris wing
Cylindrotoma nigriventris

Diogma glabrata wing
Diogma glabrata

Phalacrocera replicata wing
Phalacrocera replicata

Tehty 22.12.2013