Ormosia staegeriana Alexander, 1953
(lehtokirsikäs)
back

Ormosia staegeriana
Ormosia staegeriana 27.7.2017 Enontekiö I.Kakko leg.


Other photos:
Ormosia staegeriana wing
Wing


Ormosia staegeriana male ventral
Male ventral


Done 1.12.2017