Tipula melanoceros Schummel, 1833
(nevavälkekirsikäs)
back

Tipula melanoceros
Tipula melanoceros Lohja Löyttynsuo 25.8.2017.


Place:

Löyttynsuo
Lohja Löyttynsuo 25.8.2017
Other photos:

Tipula melanoceros wing
Wing


Tipula melanoceros head
Head


Tipula melanoceros dorsal
Male dorsal


Tipula melanoceros lateral
Male lateral


Tipula melanoceros ventral
Male ventralTipula melanoceros caudal
Male caudal


Tipula melanoceros female
Tipula melanoceros female Lohja Löyttynsuo 25.8.2017.

Tipula melanoceros female
Tipula melanoceros female Lohja Löyttynsuo 25.8.2017.

Tipula melanoceros lateral
Female lateral

Done 27.8.2017