Emergent Blue Wing Olive  Foto FREDit

Päiväkorentojen  esiasteet ovat taimenten ja harjusten herkkua. 

Kalasta tällä pertholla pintaan nousevana hyönteisenä !