Hot Butt Peacock Caddis
  Foto FREDit

Mainio pintaperho Harjukselle.

Käytä tarvittaessa kelluntaainetta.