Maanpiirin sotavoimat
takaisin pääsivulle

Ajatus

Sota on kauhea asia, jota emme koskaan halua. Sotaa ei ilmiönä pitäisi olla olemassakaan. Mutta jos toimien tavoitteena on ainoastaan ihmisten onnellisuus, saatamme joutua tilanteeseen, missä sen vuoksi on turvauduttava jopa aseisiin. Maanpiirin säilyminen on turvattava. Emme väitä, että Maanpiiri olisi hyvä valtio, mutta hyvällä syyllä voimme väittää, että se on parempi valtio kuin mikään muu. Niin kauan, kuin maanpiirin valtio näyttää olevan paras, eli vähiten huono vaihtoehto, on sen puolesta toimittava. Jos Maanpiirin valtio lakkaa olemasta paras vaihtoehto, siirtyvät maanpiirin sotavoimat paremman vaihtoehdon puolelle. Tilanne on teoreettinen, mutta aika hyvä esimerkki siitä, että valtio ei ole tärkeä, vaan onni.

Maanpiirin kansan, valtion ja sotavoimien välillä on vain virallinen ero. Valtio on, tai ainakin sen pitäisi olla vain ihmisten väline järjestää yhdessä kaikille mahdollisimman oikeudenmukaiset olosuhteet ja onnellinen elämä. Maanpiirin sotavoimat ovat tarkoitettu puolustamaan kaikkia maailman ihmisiä, ja koko maapallon luontoa muita valtioita ja niiden sotavoimia vastaan. Jos muita valtioita ja sotavoimia ei olisi, ei niitä olisi Maanpiirilläkään. Maanpiiri pitää rajoja muita valtioita vastaan, vain koska sen on pakko, koska muuten kaikkikohtaisesti ajattelemaan pyrkivät ihmiset menettäisivät maa-alansa muille, ja tämä maa-ala menettäisi sen luontoa suojelevat ihmiset.

Hyökkääminen
On ehdotettu, että Maanpiirin tulisi hyökätä muiden, tarpeeksi heikkojen valtioiden ja heimojen alueille, ja "käännyttää" niiden asukkaat kaikkikohtaisuuteen pyrkiviksi. Tämä vaikuttaa huonolta ajatukselta, koska kaikkikohtaisuuteen pyrkimään ei oikein voi opettaa. Emmehän halua yhtään ihmistä pakon alla uskomaan samaan kuin me? Sillä ei olisi mitään tekemistä kaikkikohtaisuuden kanssa, mutta ei ole kyllä heidän nykyisillä ajatusrakennelmillaankaan. Kenenkään ei tarvitse uskoa meihin, mutta meidän asiaamme heidän pitäisi uskoa. Riittäisi, että ihmiset muuallakin pyrkisivät tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Aivan sama, mitä nimeä he siitä toiminnasta käyttäisivät, jos he vain tekisivät niin. Emme oikein tiedä, mitä muiden maiden asukkaiden suhteen tulisi tehdä. Onko ehdotuksia?

Maanpiirin sotavoimat todella toivoo, ettei niitä koskaan tarvittaisi.

Sivua ylläpitää maanpiirin sotavoimien tiedotusosasto.Takaisin pääsivulle