[ Sisällys ] [ Johdanto ] [ Kotisivu ]

 

 

 

JHVH - JESHUA

 

Jumalan nimi kirjoitetaan neljällä heprealaisella kirjaimella

יהוה JHVH ja se esiintyy lähes 7000 kertaa Raamatun

hepreankielisessä osassa. Nimi on heprealaisen verbin

הוה (hawah) "tulla joksikin" kausatiivimuoto ja merkitsee

"Hän saattaa tulemaan (joksikin)". Hän siis saattaa

itsensä tulemaan aina siksi, mikä on tarpeen, jotta Hänen

tarkoituksensa toteutuisivat. Hänestä tulee muun muassa

Luoja, Tuomari, Pelastaja ja Elämän Ylläpitäjä täyttääkseen

lupauksensa. Tämä verbi on sellaisessa kieliopillisessa

muodossa, että se viittaa toimintaan, joka on toteutumassa.

Hän siis saattaa itsensä yhä tulemaan lupaustensa

täyttäjäksi.

 


 

LUOJA

 

JHVH:
1Moos 1:1: Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
Jes 44:24: Näin sanoo JHVH, sinun lunastajasi, joka on

valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta: Minä olen

JHVH, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan,

joka levitin maan - kuka oli Minun kanssani?
Jes 48:12,13: Kuule Minua, Jaakob, ja sinä, Israel, jonka

Minä olen kutsunut: Minä olen aina sama, Minä olen

ensimmäinen, Minä olen myös viimeinen. Minun käteni

on perustanut maan, Minun oikea käteni on levittänyt

taivaan; Minä kutsun ne, ja siinä ne ovat.
Ps 33:6,9: JHVH:n sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki

niiden joukot hänen suunsa hengellä. Sillä Hän sanoi, ja

tapahtui niin, Hän käski, ja se oli tehty.

 

JESHUA:
Joh 1:10: Maailmassa Hän oli, ja maailma on Hänen

kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei Häntä tuntenut.
1Kor 8:6: niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala,

Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi

Herra, Jeshua Messias, jonka kautta kaikki on, niin myös

me Hänen kauttansa.
Kol 1:16,17: Sillä Hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa

ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät,

olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai

valtoja, kaikki on luotu Hänen kauttansa ja Häneen, ja

Hän on ennen kaikkia, ja Hänessä pysyy kaikki voimassa.
Hepr 1:10-12: "Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut,

ja taivaat ovat Sinun kättesi tekoja; ne katoavat, mutta

Sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niinkuin vaate, ja

niinkuin vaipan Sinä ne käärit, niinkuin vaatteen, ja ne

muuttuvat; mutta Sinä olet sama, eivätkä Sinun vuotesi

lopu." (Katso myös jae 8).

 


 

VAPAHTAJA JA LUNASTAJA

 

JHVH:
Jes 43:3: Sillä minä olen JHVH, sinun Jumalasi, Israelin

Pyhä, sinun vapahtajasi.
Jes 44:6: Näin sanoo JHVH, Israelin kuningas, ja sen

lunastaja, JHVH Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja Minä

olen viimeinen, ja paitsi Minua ei ole yhtäkään Jumalaa.

 

JESHUA:
Luuk 2:10,11: Enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä

katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva

kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt

Vapahtaja, joka on Messias, Herra, Daavidin kaupungissa.
Gal 3:13: Messias on lunastanut meidät lain kirouksesta,

kun Hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä

kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun

ripustettu".
Tiit 1:4:...Armo ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän

Vapahtajaltamme Messiaalta Jeshualta!
Tiit 2:10,13:...vaan kaikin tavoin osoittavat vilpitöntä

uskollisuutta, että he Jumalan, meidän Vapahtajamme, opin

kaikessa kaunistaisivat. ...odottaessamme autuaallisen

toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme

Messiaan Jeshuan kirkkauden ilmestymistä.
Juud 25: Hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän

Pelastajallemme Herramme Jeshuan Messiaan kautta,

Hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia

aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.

 


 

PAIMEN

 

JHVH:
Ps 23:1: JHVH on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
Ps 100:3: Tietäkää, että JHVH on Jumala. Hän on meidät

tehnyt, ja Hänen me olemme, Hänen kansansa ja Hänen

laitumensa lampaat.
Jes 40:10,11: Katso, Herra, JHVH tulee voimallisena,

Hänen käsivartensa vallitsee. Katso, Hänen palkkansa

on Hänen mukanansa, Hänen työnsä ansio käy Hänen

edellänsä. Niinkuin paimen Hän kaitsee laumaansa,

kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään,

johdattelee imettäviä lampaita.

 

JESHUA:
Joh 10:11: Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa

henkensä lammasten edestä.
Hepr 13:20: Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista

nostanut Hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on

se suuri lammasten Paimen, meidän Herramme Jeshuan.
1Piet 2:21-25: Sillä siihen te olette kutsutut, koska

Messiaskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille

esikuvan, että te noudattaisitte Hänen jälkiänsä, joka

"ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut", joka

Häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään

ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein

tuomitsee, joka "itse kantoi meidän syntimme"

ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois

kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja Hänen "haavainsa

kautta te olette paratut." Sillä te olitte "eksyksissä niin kuin

lampaat", mutta nyt te olette palanneet sielujenne

paimenen ja kaitsijan tykö.
1Piet 5:4: niin te, Ylipaimenen ilmestyessä, saatte

kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.

 


 

KUNINGAS

 

JHVH:
Ps 44:5: Sinä, Jumala, Sinä olet minun kuninkaani, toimita

Jaakobille apu.
Ps 47:3,7-9: Sillä JHVH on korkein, peljättävä, kaiken maan

suuri kuningas....Veisatkaa Jumalalle, veisatkaa, veisatkaa

meidän kuninkaallemme, veisatkaa. Sillä Jumala on kaiken

maan kuningas. Veisatkaa Hänelle virsi. Jumala on

kansojen kuningas, Jumala istuu pyhällä istuimellansa.
Ps 74:12: Jumala on minun kuninkaani ammoisista ajoista,

Hän toimittaa pelastuksen maan päällä.
Jes 43:15: Minä, JHVH, olen teidän Pyhänne, Minä,

Israelin Luoja, olen teidän kuninkaanne.
Jes 44:6: Näin sanoo JHVH, Israelin kuningas, ja sen

lunastaja, JHVH Sebaot: Minä olen ensimmäinen, ja Minä

olen viimeinen, ja paitsi Minua ei ole yhtäkään Jumalaa.
Jer 10:10: JHVH on totinen Jumala; Hän on elävä Jumala

ja iankaikkinen kuningas.

 

JESHUA:
Luuk 19:37,38: Ja kun Hän jo oli lähellä, laskeutuen

Öljymäen rinnettä, rupesi koko opetuslasten joukko iloiten

kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista

teoista, jotka he olivat nähneet, sanoen: "Siunattu olkoon

Hän, joka tulee, Kuningas JHVH:n nimessä; rauha

taivaassa ja kunnia korkeuksissa!"
Joh 18:37: Niin Pilatus sanoi hänelle: "Sinä siis kuitenkin

olet kuningas?" Jeshua vastasi: "Sinäpä sen sanot, että

Minä olen kuningas. Sitä varten Minä olen syntynyt ja sitä

varten maailmaan tullut, että Minä todistaisin totuuden

puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun

ääneni."
1Tim 6:13-16: Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, ja

Messiaan Jeshuan edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä

todisti, tunnustaen hyvän tunnustuksen, minä kehoitan

sinua, että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn

meidän Herramme Jeshuan Messiaan ilmestymiseen

saakka, jonka aikanansa on antava meidän nähdä se

autuas ja ainoa valtias, kuningasten Kuningas ja herrain

Herra, jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu

valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään

ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä - hänen olkoon

kunnia ja iankaikkinen valta. Amen.
Ilm 19:11-16: Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso:

valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on

Uskollinen ja Totinen, ja Hän tuomitsee ja sotii

vanhurskaudessa. Ja Hänen silmänsä olivat niinkuin tulen

liekit, ja Hänen päässään oli monta kruunua, ja Hänellä oli

kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin Hän itse,

ja Hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla

Häntä kutsutaan, on Jumalan Sana. Ja Häntä seurasivat

ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot,

puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen.

Ja Hänen suustaan lähtee terävä miekka, että Hän sillä

löisi kansoja. Ja Hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla,

ja Hän polkee Kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden

viinikuurnan. Ja Hänellä on vaipassa kupeellaan

kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain

Herra."

 


 

MINÄ OLEN

 

JHVH:
2Moos 3:14: Jumala vastasi Moosekselle: "Minä Olen se,

joka Minä Olen." Ja Hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille

näin: 'Minä Olen' lähetti minut teidän luoksenne."
5Moos 32:39: Katsokaa nyt, että Minä, Minä Olen, eikä

yhtäkään jumalaa ole minun rinnallani. Minä kuoletan ja

Minä teen eläväksi, Minä lyön ja Minä parannan; eikä ole

sitä, joka pelastaisi Minun käsistäni.
Jes 43:10,11: Te olette Minun todistajani, sanoo JHVH,

Minun palvelijani, jonka Minä olen valinnut, jotta te

tuntisitte Minut ja uskoisitte Minuun ja ymmärtäisitte, että

Minä se Olen. Ennen Minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa,

eikä Minun jälkeeni toista tule. Minä, Minä olen JHVH,

eikä ole muuta pelastajaa, kuin Minä.

 

JESHUA:
Joh 8:24-28: Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette

synteihinne; sillä ellette usko Minua siksi, joka Minä Olen,

niin te kuolette synteihinne." Niin he sanoivat hänelle:

"Kuka sinä olet?" Jeshua sanoi heille: "Juuri se, mitä Minä

puhunkin teille. Paljon on Minulla teistä puhuttavaa ja

teissä tuomittavaa; mutta Hän, joka on minut lähettänyt,

on totinen, ja minkä Minä olen kuullut Häneltä, sen Minä

puhun maailman kuulla." Mutta he eivät ymmärtäneet, että

hän puhui heille Isästä. Niin Jeshua sanoi heille: "Kun

olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että

Minä Olen se, joka Minä Olen, ja etten Minä itsestäni tee

mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin Minun Isäni on

minulle opettanut.
Joh 8:58: Jeshua sanoi heille: "Totisesti, totisesti Minä

sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, Olen Minä

ollut."
Joh 18:5-8: He vastasivat Hänelle: "Jeshuaa, Nasaretilaista."

Jeshua sanoi heille: "Minä se Olen." Ja Juudas, joka hänet

kavalsi, seisoi myös heidän kanssaan. Kun Hän siis sanoi

heille: "Minä se Olen", peräytyivät he ja kaatuivat maahan.

Niin Hän taas kysyi heiltä: "Ketä te etsitte?" He sanoivat:

"Jeshuaa, Nasaretilaista." Jeshua vastasi: "Minähän

sanoin teille, että Minä se Olen. Jos te siis Minua etsitte,

niin antakaa näiden mennä".
Ilm 1:17,18: Ja kun minä Hänet näin, kaaduin minä kuin

kuolleena Hänen jalkojensa juureen. Ja Hän pani oikean

kätensä minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä Olen

ensimmäinen ja viimeinen, ja Minä elän; ja Minä olin

kuollut, ja katso, Minä elän aina ja iankaikkisesti, ja

Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.

 


 

ENSIMMÄINEN JA VIIMEINEN

 

JHVH:
Jes 41:4: Kuka on tämän tehnyt ja toimittanut? Hän, joka

alusta asti kutsuu sukupolvet esiin: Minä, JHVH, joka

olen ensimmäinen ja viimeisten luona vielä sama.
Jes 43:10: Te olette minun todistajani, sanoo JHVH,

Minun palvelijani, jonka Minä olen valinnut, jotta te

tuntisitte Minut ja uskoisitte Minuun ja ymmärtäisitte,

että Minä se Olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään

jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule.
Jes 44:6: Näin sanoo JHVH, Israelin kuningas, ja sen

lunastaja, JHVH Sebaot: Minä Olen ensimmäinen, ja

Minä Olen viimeinen, ja paitsi Minua ei ole yhtäkään

Jumalaa.
Jes 48:12: Kuule Minua, Jaakob, ja sinä, Israel, jonka

Minä olen kutsunut: Minä Olen aina sama, Minä Olen

ensimmäinen, Minä Olen myös viimeinen.

 

JESHUA:
Ilm 1:17,18: Ja kun minä Hänet näin, kaaduin minä kuin

kuolleena Hänen jalkojensa juureen. Ja Hän pani oikean

kätensä Minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä Olen

ensimmäinen ja viimeinen, ja Minä elän; ja Minä olin

kuollut, ja katso, Minä elän aina ja iankaikkisesti, ja

Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet..."
Ilm 2:8:...'Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli

ja virkosi elämään.
Ilm 22:13: Minä Olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen,

alku ja loppu.

 


 

KALLIO

 

JHVH:
5Moos 32:3,4: Sillä minä julistan JHVH:n nimeä; antakaa

kunnia meidän Jumalallemme. Hän on kallio; täydelliset

ovat Hänen tekonsa, sillä kaikki Hänen tiensä ovat oikeat.

Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa

Hän on.
1Sam 2:2: Ei kukaan ole pyhä niinkuin JHVH; paitsi Sinua

ei ole yhtäkään, eikä ole kalliota meidän Jumalamme

vertaista.
2Sam 22:32: Sillä kuka muu on Jumala paitsi JHVH, ja kuka

muu on pelastuksen kallio paitsi meidän Jumalamme?
Ps 18:3: JHVH, minun kallioni, linnani ja pelastajani,

minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen,

minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni.
Ps 78:34,35: Kun Hän surmasi heitä, kysyivät he Häntä,

kääntyivät ja etsivät Jumalaa. He muistivat, että Jumala

oli heidän kallionsa ja että Jumala, Korkein, oli heidän

lunastajansa.
Ps 89:27: Hän kutsuu Minua: 'Sinä olet minun Isäni,

Sinä minun Jumalani ja pelastukseni kallio.'
Jes 17:10,11: Sillä sinä unhotit pelastuksesi Jumalan

etkä muistanut suojakalliotasi. Sentähden sinä istutat

ihania istutuksia ja kylvät vieraita viiniköynnöksiä;

istuttamispäivänä sinä saat ne isonemaan, ja aamulla

saat kylvösi kukoistamaan - mutta poissa on sato

sairauden päivänä, ja parantumaton on kipu.
Jes 44:8: Älkää vavisko älkääkä peljätkö. Enkö Minä aikoja

sitten antanut sinun kuulla ja sinulle ilmoittanut, ja te olette

Minun todistajani: Onko muuta Jumalaa kuin Minä? Ei ole

muuta pelastuskalliota, Minä en ketään tunne.

 

JESHUA:
Matt 16:17-19: Jeshua vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas

olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole

sitä sinulle ilmoittanut, vaan Minun Isäni, joka on

taivaissa. Ja Minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle

kalliolle Minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit

eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten

valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se

on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan

päällä, se on oleva päästetty taivaissa."
1Kor 10:4: ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä

he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se

kallio oli Messias.

 


 

EDELLÄÄN SANANSAATTAJA

 

JHVH:
Mal 3:1: Katso, Minä lähetän sanansaattajani, ja hän

on valmistava tien Minun eteeni. Ja äkisti on tuleva

temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota

te halajatte. Katso, Hän tulee, sanoo JHVH Sebaot.

 

JESHUA:
Matt 11:10: Tämä on se, josta on kirjoitettu: 'Katso, Minä

lähetän enkelini (sanansaattajani) Sinun edelläsi, ja hän

on valmistava tiesi Sinun eteesi'.

 

JHVH:
Jes 40:3,5: Huutavan ääni kuuluu: 'Valmistakaa JHVH:lle

tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän

Jumalallemme.´JHVH:n kunnia ilmestyy: kaikki liha

saa sen nähdä. Sillä JHVH:n suu on puhunut'.

 

JESHUA:
Matt 3:1-3: Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi

Juudan erämaassa ja sanoi: 'Tehkää parannus, sillä

taivasten valtakunta on tullut lähelle'. Sillä hän on se, josta

profeetta Jesaja puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu

erämaassa: 'Valmistakaa JHVH:lle tie, tehkää polut Hänelle

tasaisiksi'".
Luuk 1:76: Ja sinä, lapsukainen, olet kutsuttava

Korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä JHVH:n

edellä valmistaaksesi Hänen teitään.

 


 

TUOMARI

 

JHVH:
Jer 11:20: Mutta JHVH Sebaot on vanhurskas tuomari,

joka tutkii munaskuut ja sydämen.
Jer 17:10: Minä, JHVH, tutkin sydämen, koettelen

munaskuut, ja annan jokaiselle hänen vaelluksensa

mukaan, hänen töittensä mukaan.

 

JESHUA:
Ilm 2:18: ...Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät

niinkuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niinkuin kiiltävä

vaski:
Ilm 2:23: '...ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että Minä

Olen Se, joka tutkin munaskuut ja sydämet; ja Minä annan

teille kullekin tekojenne mukaan'.

 


 

VALKEUS JA KIRKKAUS

 

JHVH:
Jes 60:19: Ei ole enää aurinko sinun valonasi päivällä,

eikä valaise sinua kuun kumotus, vaan JHVH on sinun

iankaikkinen valkeutesi, ja sinun Jumalasi sinun

kirkkautesi.

 

JESHUA:
Luuk 2:30-32: sillä minun silmäni ovat nähneet Sinun

autuutesi (sanatark. את ישועתך pelastuksesi, Jeshuasi),

jonka Sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä,

valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi

kansallesi Israelille.

 


 

KIVI

 

JHVH:
Jes 8:13,14: JHVH Sebaot pitäkää pyhänä, Häntä te

peljätkää ja kauhistukaa. Ja Hän on oleva pyhäkkö, Hän

on loukkauskivi ja kompastuksen kallio molemmille Israelin

huonekunnille, paula ja ansa Jerusalemin asukkaille.
Jes 28:16: sentähden, näin sanoo Herra, JHVH: Katso,

minä lasken Siioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin

kulmakiven, lujasti perustetun; joka uskoo, se ei pakene.

 

JESHUA:
Apt 4:11,12: Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat,

hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.' Eikä ole

pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan

alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi

pelastuman.
Ef 2:20: apostolien ja profeettain perustukselle

rakennettuja, kulmakivenä itse Messias Jeshua.
1Piet 2:4-8: Ja tulkaa Hänen tykönsä, elävän kiven tykö,

jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan

edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä

kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi,

uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeshuan Messiaan

kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan:

"Katso, Minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin

kulmakiven; ja joka Häneen uskoo, ei ole häpeään

joutuva." Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille,

jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,

tullut kulmakiveksi" ja "kompastuskiveksi ja

loukkauskallioksi." Koska he eivät tottele sanaa, niin

he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.

 


 

AINOA

 

JHVH:
Jes 45:21-23: ...Paitsi Minua ei ole yhtään Jumalaa; ei

ole vanhurskasta ja auttavaa Jumalaa muuta kuin Minä.

Kääntykää Minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te

maan ääret kaikki, sillä Minä Olen Jumala, eikä toista ole.

Minä Olen vannonut itse kauttani, Minun suustani on

lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni

pitää kaikkien polvien notkistuman, Minulle jokaisen

kielen valansa vannoman.

 

JESHUA:
Fil 2:10,11: niin että kaikkien polvien pitää Jeshuan nimeen

notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten,

jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja

jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi,

että Jeshua Messias on Herra.

 


 

LÄVISTETTY

 

JHVH:
Sak 12:10: Ja Minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja

Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen.

He katsovat Minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he

valittavat Häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat

Häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

 

JESHUA:
Joh 19:34-37: vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä

Hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Ja joka

sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on

tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte.

Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen: 'Älköön

Häneltä luuta rikottako'. Ja vielä sanoo toinen kirjoitus:

'He luovat katseensa Häneen, jonka he ovat lävistäneet'.

 


 

LÄHETTÄJÄ

 

JHVH:
Jes 6:1-3,8-10: Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin

YHWH:n istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja Hänen

vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat

Hänen ympärillään; kullakin kuusi siipeä: kahdella he

peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa, ja

kahdella he lensivät. Ja he huusivat toinen toisellensa ja

sanoivat: 'Pyhä, pyhä, pyhä JHVH Sebaot; kaikki maa on

täynnä Hänen kunniaansa'. ...Ja minä kuulin Herran äänen

sanovan: 'Kenenkä Minä lähetän? Kuka menee meidän

puolestamme?' Minä sanoin: 'Katso, tässä minä olen,

lähetä minut'. Niin Hän sanoi: 'Mene ja sano tälle kansalle:

Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää,

älkääkä käsittäkö. Paaduta tämän kansan sydän, koveta

sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei

kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään eikä kääntyisi

ja parannetuksi tulisi'.

 

JESHUA:
Joh 12:39-43: Sentähden he eivät voineet uskoa, koska

Jesaja on vielä sanonut: 'Hän on sokaissut heidän silmänsä

ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi

silmillään eivätkä ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi

ja etten Minä heitä parantaisi'. Tämän Jesaja sanoi, kun

hän näki Hänen kirkkautensa ja puhui Hänestä. Kuitenkin

useat hallitusmiehistäkin uskoivat Häneen, mutta

fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät

joutuisi synagoogasta erotetuiksi. Sillä he rakastivat

ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa.
Apt 28:23-28: Ja he määräsivät hänelle päivän, ja silloin

tuli heitä vielä useampia hänen luoksensa majapaikkaan.

Ja näille hän aamuvarhaisesta iltaan saakka selitti ja todisti

Jumalan valtakunnasta, lähtien Mooseksen laista ja

profeetoista, saadakseen heidät vakuutetuiksi Jeshuasta.

Niin se, mitä sanottiin, sai toiset vakuutetuiksi, mutta toiset

eivät uskoneet. Ja kun he olivat keskenään erimielisiä,

erosivat he toisistaan, Paavalin sanoessa ainoastaan nämä

sanat: "Oikein on Pyhä Henki puhunut profeetta Jesajan

kautta teidän isillenne, sanoen: 'Mene tämän kansan luo ja

sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä

nähkää älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan

sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he

ovat ummistaneet, että he eivät näkisi silmillään, eivät

kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä

kääntyisi ja etten Minä heitä parantaisi'. Olkoon siis teille

tiettävä, että tämä Jumalan pelastussanoma on lähetetty

pakanoille; ja he kuulevat sen".

 


 

JHVH:n TODISTAJA ON JESHUAN TODISTAJA

 

JHVH:
Jes 43:10: Te olette minun todistajani, sanoo JHVH,

Minun palvelijani, jonka Minä olen valinnut, jotta te

tuntisitte Minut ja uskoisitte Minuun ja ymmärtäisitte,

että Minä se Olen. Ennen Minua ei ole luotu yhtäkään

jumalaa, eikä Minun jälkeeni toista tule.

 

JESHUA:
Apt 1:8: kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman,

ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa

että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin

saakka.

 


 

NIMI

 

JHVH:
Jooel 2:32: Ja jokainen, joka huutaa avuksi JHVH:n nimeä,

pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat

pelastuneet, niinkuin JHVH on sanonut; ja

pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka JHVH kutsuu.

 

JESHUA:
Apt 4:12: Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä

ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa

meidän pitäisi pelastuman.
Room 10:9-13: Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeshuan

Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on Hänet

kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen

uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella

pelastutaan. Sanoohan Raamattu: 'Ei yksikään, joka

Häneen uskoo, joudu häpeään'. Tässä ei ole eroitusta

juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on

kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka Häntä avuksi

huutavat. Sillä 'jokainen, joka huutaa avuksi JHVH:n

nimeä, pelastuu'.
1Kor 1:2: Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle,

Messiaassa Jeshuassa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut

ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän

Herramme Jeshuan Messiaan nimeä kaikissa

paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.

 


 

TULEMUS

 

JHVH:
Ps 50:1-6: Jumala, JHVH Jumala, puhuu ja kutsuu maan

auringon noususta hamaan sen laskuun. Siionista, jonka

kauneus on täydellinen, Jumala ilmestyy kirkkaudessa.

Meidän Jumalamme tulee eikä vaikene, Hänen edellänsä

käy kuluttava tuli ja Hänen ympärillänsä väkevä myrsky.

Hän kutsuu taivaat ylhäältä ja maan, tuomitakseen

kansansa: "Kootkaa Minun eteeni Minun hurskaani, jotka

uhreja uhraten ovat tehneet Minun kanssani liiton." Ja

taivaat julistavat Hänen vanhurskauttansa, sillä Jumala

on tuomari.
Sak 14:3,4a: JHVH on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä

pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun

päivänä. HÄNEN JALKANSA seisovat sinä päivänä

Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti.

 

JESHUA:
Matt 25:31,32: kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan

ja kaikki enkelit Hänen kanssaan, silloin Hän istuu

kirkkautensa valtaistuimelle. Ja Hänen eteensä kootaan

kaikki kansat, ja Hän erottaa toiset toisista, niin kuin

paimen erottaa lampaat vuohista.
1Tess 3:13: vahvistaaksensa teidän sydämenne

nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja

Isämme edessä, meidän Herramme Jeshuan tulemuksessa,

kun Hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa.
1Tess 4:16: Sillä ITSE HERRA on tuleva alas taivaasta

käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan

kuuluessa (Kysymyksessä on viimeinen eli seitsemäs

pasuuna, 1Kor 15:52 ja Ilm 11:15 ss.)
Tiit 2:11-13: Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi

kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten

jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi

ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,

odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren

Jumalan ja Vapahtajamme Messiaan Jeshuan kirkkauden

ilmestymistä.
Ilm 19:11-16: Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso:

valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on

Uskollinen ja Totinen, ja Hän tuomitsee ja sotii

vanhurskaudessa. Ja Hänen silmänsä olivat niin kuin

tulen liekit, ja Hänen päässään oli monta kruunua, ja

Hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu

kuin Hän itse, ja Hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa,

ja nimi, jolla Häntä kutsutaan, on Jumalan Sana. Ja Häntä

seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan

sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen

pellavavaatteeseen. Ja Hänen suustaan lähtee terävä

miekka, että Hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva

Heitä rautaisella valtikalla, ja Hän polkee Kaikkivaltiaan

Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja Hänellä on

vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten

Kuningas ja herrain Herra."

 

Sak 14:9: JHVH on oleva koko maan Kuningas.

Sinä päivänä on JHVH oleva YKSI ja Hänen

NIMENSÄ YKSI.

 

 

Amen!

 

 

[ Alkuun ] [ Sisällys ] [ Johdanto ] [ Kotisivu ]