Messiaan hepreankielinen nimi, Jeshua vaiko Jahshua?

 

Tohtori Daniel Botkin selvittää Jeshua– ja Jahshua–nimien lingvistiikkaa ja sen, kuinka Jahshua on Pyhä nimi –liikkeen ideoijien väärä Joh. 5:34:n virheelliseen tulkintaan perustuva käännös sekä sen, että Jeshua on näistä muodoista oikeampi.  Hän osoittaa selkeästi myös sen tosiasian, että englannin kielen sanalla Jesus [suom. huom. eikä suomen kielen sanalla Jeesus] ole mitään pakanayhteyksiä, vaan se on [ne on] yksinkertaisesti muokattu Jeshua–sanan kreikankielisestä käännöksestä, joka on Iesous.  Ja, mikä tärkeintä, tohtori. Botkin sanoo, että näiden nimien lokaaminen eikä koko  niiden ympärillä käytävä väittely ole lainkaan Kirjoitusten mukaista toimintaa eikä korota Israelin Pyhää.

 

Messiaan hepreankielinen nimi käännetään yleensä joko sanalla Jeshua tai sanalla Jahshua.  Normaalioloissa en vaivautuisi kirjoittamaan artikkelia jostain niin vähäpätöisestä asiasta kuin vokaalien e ja a välinen eroavuus mutta on ilmennyt, että on tarve puuttua tähän asiaan, koska jotkut sellaiset henkilöt, jotka käyttävät muotoa Jahshua, ovat esittäneet paikkaansa pitämättömiä väitteitä niistä, jotka käyttävät muotoa Jeshua.  Nämä Jeshua–muotoa vastustavat ovat sanoneet, että tuo muoto perustuisi juutalaisten salaliittoon Lunastajan todellisen, oikean nimen kätkemiseksi.  He syyttävät niitä, jotka kutsuvat Messiasta Jeshuaksi, siitä, että nämä ylläpitävät tuota juutalaisten salaliittoa ja ”kieltävät Hänen nimensä” sekä ”alentavat Häntä” käyttämällä muotoa Jeshua.  Mikäli olet lukenut näistä yltiöpäisistä väitöksistä tai niitä jossakin nähnyt, olet varmasti.  [suom. huom. alkuperäisartikkelissa tuo lause päättyy noin, mitä ilmeisimmin kesken lauseen.]  Aika ajoin lähettää joku minulle henkilökohtaisen kirjeen tämän asian tiimoilta.

 

Jahshua–muodon puolestapuhujat väittävät, että Messiaalla oli sama nimi kuin Joosualla, nimi, joka kirjoitetaan יְהוֹשׁ֫וּעַ ʾašvhj tai ʾavšvhj (Strong’s #3091).  Ongelma kuitenkin on, että kumpaakaan noista Joosua–nimen muodoista ei voi lausua Jahshuaksi.  Joosuan nimen kolmas kirjain (luettaessa oikealta vasemmalle) on vav (v), eikä vav voi olla ääntymätön.  Vav ääntyy aina, joko v–, o– tai u–äänteenä.  (Joosua–nimessä se ääntyy o:na, joten koko nimi ääntyy Je–ho–SHU–a.  Strong’sissakin on tämä ääntöasu.)  Jotta saisimme jollekin sanalle ääntöasun Jahshua, pitäisi se siis kirjoitaa יה--ושע   ʾašv--hj mutta sellaista nimeä ei hepreankielisessä Raamatussa missään kohdin ole.  Tässä kohden ei lukijan tarvitse uskoa vain minun sanojani.  Myös tohtori Danny Ben–Gigi sanoo, että Jahshua–muotoista ”nimeä ei heprean kielessä ole” ja, että nämä henkilöt ovat itse ”sen keksineet omaan teologiaansa sointuvaksi”. [1]  Tohtori Ben–Gigi on israelilainen ja on johtanut Aritsonan valtion yliopiston heprean yksikköä.  Hän on kirjoittanut kirjan First Steps in Hebrew Prayers ja tehnyt sekä tuottanut heprean kielen kurssin Living Israeli Hebrew.  Kristitty tohtori David Bivin sanoo, että Jahshua–muoto ” on syntynyt väärinymmärryksestä”.[2]  Tohtori Bivin on tunnustettu heprean kielen tutkija ja opettaja ja hän on kirjoittanut oppaan Fluent Biblical Hebrew.

 

En tunne ketään sellaista henkilöä, joka osaisi hepreaa niin hyvin, että pystyisi sitä lukemaan, ymmärtämään ja sillä kommunikoimaan ja kuitenkin käyttäisi Jahshua–muotoa.

 

Lukijani, älä ymmärrä minua väärin.  Ollakseen hengellinen ei tarvitse hallita heprean tahi kreikan lingvistiikkaa mutta mikäli henkilö katsoo tehtäväkseen opastaa toisia heprean kielen lingvistiikkaan tahi heprean kielen luonteeseen kuuluvissa asioissa, tulee hänen osata heprean kieli sekä lingvistiikan perusteet varsinkin jos henkilö rupeaa käyttämään heprean kieleen perustuvia lingvistisiä opetuksiaan osoittamaan, että hänen veljensä ovat osa ”juutalaisten salaliittoa” ja ”kieltävät Messiaan oikean, todellisen nimen”.

 

Sellaisille henkilöille kuin mm. tohtorit Ben–Gigi ja Bivin, jotka oikeasti osaavat hepreaa, on ilmiselvää, että niillä, jotka inttävät Jahshua–muotoa, on hyvin vähän tietoa heprean kielestä.  Useimmilla näistä itseoppineista tutkijoista ei ole muuta tietoa hepreasta kuin se, mitä he ovat lukeneet Strong’s Concordancesta.[3]  Tämä sanakirja on mahtava apuväline varsinkin opiskelun alussa mutta se ei millään muotoa ole heprean kielen opiskelun oppikirja.

Englanninkielen Jesus–muoto on johdettu kreikan sanasta Ιησούς, joka äännetään Jeesous.  Strong’sin mukaan Jeesous (Strong’s #2424) ”perustuu heprean kieleen” ja johtaa Joosuan hepreankieliseen nimeen Jehoshua (#3091, ʾavšvhj).  Kuinka sitten heprean kielen Jehoshuasta tulee kreikan kieleen Jeesous?  Jos ei tietolähteenä ole muuta kuin Strong’s Concordance, on tähän kysymykseen vaikea saada vastaus.  Se, joka lukee hepreankielistä Raamattua, on havainnut, että Joshua joskus esiintyy siellä lyhyessä muodossa Jeshua (ʾavšj), kohdassa Nehemia 8:17 on jopa englanninkielisessä Raamatussa ”Jeshua the son of Nun”.  (Vanhassa englannissa J äännettiin kuten Y nykyisin.)  Strong’sissa ei kerrota lukijalle, että kreikan Jeesous ei itse asiassa ole tuon hepreankielisen pitemmän muodon eli Jehoshuan, vaan nimenomaan tämän lyhyemmän muodon eli Jeshuan translitteraatio.  Muutos Jehoshuasta Jeesukseen noudattaa seuraavaa kaavaa:

Hepreankielinen Jehoshua à heprean Jeshua

Heprean Jeshua à kreikan Jeesous

Kreikan Jeesous à englannin Jesus (suom. lisäys: ja suomen kielen Jeesus)

Kreikassa ei ole sh–äännettä ja siksi Jeesous–sanan keskellä on ”tavallinen” soinniton s.  Sanan lopussa oleva s taas on kieliopillinen välttämättömyys, jotta nimeä voitaisiin taivuttaa kreikan kielen mukaisesti.

Se Joosuan nimimuoto, joka on kohdassa Nehemia 8:17, on täysin identtinen sen nimen kanssa, jota nykypäivän messiaaniset juutalaiset käyttävät puhuessaan Messiaasta: Jeshua (ʾavšj).  Strong’skin vahvistaa tämän ääntöasun ja kertoo lisäksi sen, että Raamatussa on 10 israelilaista, joilla oli tuo nimi Jeshua (#3442).  Näin ollen Jehoshua on lyhentynyt muotoon Jeshua jo vähintään 500 vuotta ennen kristillisen maailman aikaa, eikä voi millään muotoa olla juutalaisten salaliitto Lunastajan oikean nimen kätkemiseksi.[4]  Jos väittää lyhyttä Jeshua–muotoa juutalaisten salaliitoksi, ei ole ottanut huomioon historiallisia tosiasioita eikä hepreankielisten Kirjoitusten totuutta.  Jeshua–muoto oli olemassa jo monta sataa vuotta ennen kuin Messias oli edes syntynyt.  Jo kristillistä aikaa edeltävässä kreikan kieleen käännetyssä Raamatussa on Joosuan kirjan päällekirjoituksena IHSOUS (Jeesous), (ns. Septuaginta tai LXX).  (Tämä todistaa myös sen, että Jeesous ei ole yhteydessä pakanajumala Zeuhun.)

No mistä sitten on peräisin tuo Jahshua–translitteraatio?  Se voidaan jäljittää 1930–luvun seitsemännen päivän Jumalan kirkon vaikutuksesta syntyneeseen Pyhä nimi–liikkeeseen (englanniksi Church of God, 7th Day sekä Sacred Name movement).  Arkistoissani on artikkeli, joka on otsikoitu A Brief History of the Name Movement in America eli Nimi–liikkeen lyhyt Amerikan–historia.  Sen on kirjoittanut Pyhä nimi –asiaan uskonut L. D. Snow.[5]  Artikkelissa sanotaan, että ”John Briggs ja Paul Penn olivat ENSIMMÄISET, jotka ottivat käyttöön ääntömuodon Jahshua” (kapiteelipainotus Snow’n).  Artikkelissa todetaan, että tämä tapahtui vuosina 1936 ja 1937.  Siitä, miten Briggs ja Penn päätyivät tähän (väärään) käännökseen ei ole annettu mitään tietoa.

Myöhempi Pyhä nimi –kirjallisuus vetoaa Messiaan Joh. 5:43:ssa olevien sanojen ”todistukseen” Jahshua–muodon puolesta: Hän sanoi: ”Minä olen tullut isäni nimessä”.  Pyhä nimi –liikeuskovien mielessä tämä tarkoittaa sitä, että pojan nimessä täytyy olla Jahve–nimen lyhyt muoto Ja(h).  Messias ei kuitenkaan sanonut: ”Minun nimeni sisältää isäni nimen” eikä myöskään: ”Minun isäni nimen täytyy olla osana minun nimeäni” eikä mitään muutakaan tämänkaltaista.  Itse asiassa hän ei sanonut tässä kohden mitään omasta nimestään.  Ainoa nimi, joka tässä yhteydessä mainitaan, on isän nimi.  Hän sanoi: ”Minä olen tullut isäni nimessä”, mikä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että Hän tuli isänsä valtuutuksella.  Mikäli Jeshuan sanat ”Minä olen tullut isäni nimessä” ymmärrettäisiin niin, että Hänen nimeensä täytyisi sisältyä Hänen isänsä nimen, ei kukaan ihminen voisi tehdä mitään ”isän nimessä”, ellei hänenkin nimensä sisältyisi tuota Ja(h)–tavu.  Tämän tulkinnan hulluus käy vielä selvemmäksi mikäli tuo järkeily laitetaan koskemaan myös Jeshuan sanojen loppuosaa: ”…jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan”.  Kun tämä loppuosa selitetään Pyhä nimi –uskovaisten järkeilyperiaatteen mukaisesti, tarkoittaisi se sitä, että ”henkilön nimen täytyy sisältyä hänen nimeensä”, mikä on järjetöntä.  Mutta, jos ”omassa nimessään” tarkoittaa ”omalla valtuutuksellaan”, on sanoissa järki ja merkitys.

Miksi Jahshua–muotoa käyttävät vain Pyhä nimi –liikeuskovaiset ja ne, jotka ovat heidän vaikutuspiirissään mutta eivät Pyhä nimi –liikkeen ulkopuolella olevat?  Varmasti siksi, että tuollaista nimeä ei hepreankielisessä Raamatussa ole eikä minun tietääkseni muussakaan, Raamatun ulkopuolisessa hepreankielisessä kirjallisuudessa.  Osoittautuu oikeaksi se, mitä tohtori Ben –Gigi sanoi, että Jahshua–nimi on keksitty sopimaan keksijöiden omaan teologiaan.

Olen lukenut monia sellaisia kirjoituksia, joissa yritetään paljastaa niiden ”virheet”, jotka käyttävät Messiaan nimeä Jeshua.  Mutta ainoa asia, jonka nämä kirjoittajat paljastavat, on puute heidän omissa tiedoissaan.  Voisin antaa kymmeniä esimerkkejä väitteistä, jotka ovat lähinnä naurettavia mutta tämän artikkelin puitteissa ei ole tilaa kertoa kaikista arkistoissani olevista esimerkeistä enkä halua nolata vilpittömiä ihmisiä heidän rehellisten mutta viallisten yritystensä tähden.  On kuitenkin joitain sellaisia esimerkkejä, joista selkeästi käy ilmi tosiasioiden karkea väärintulkitseminen ja siksi on aiheellista paljastaa ne.

Erään tunnetun Pyhä nimi –järjestön julkaisemassa suositussa vihkosessa väittää nimettömänä kirjoittanut henkilö seuraavaa: ”Useissa teoksissa on viittaus teokseen Kittel’s Theological Dictionary of the NT, sivuun 284.  Sivulla sanotaan, että Jahoshua on lyhennetty Jahshua– muotoon pakkosiirtolaisuuden jälkeen”.  Tuo lainaus kuulostaa siltä, että Kittel olisi käyttänyt muotoja Jahoshua ja Jahshua.  Menin kirjastoon ja avasin tuon Kittelin teoksen sivun.  Koko tuolla sivulla ei ole yhden yhtä kertaa sanoja Jahoshua eikä Jahshua.  Voit mennä kirjastoon ja todeta sen itse etsimällä saman sivun.  (Sivu löytyy Volume III:sta.)  Jos joku epäilevä ei löydä kirjastoa, jossa on Kittelin teos, voin lähettää hänelle valokopion.

Tämä sama Pyhä nimi –järjestö, joka tulkitsee väärin Kitteliä, tulkitsee väärin myös juutalaista julkaisijaa.  Tätä järjestöä johtava henkilö on kirjoittanut lehtiartikkelin, jossa hän lainaa pitkän pätkän juutalaisen kustantajan, KTAV:n julkaisemasta kirjasta.  Omassa lehtiartikkelissaan tämä Pyhä nimi –kirjoittaja käyttää lainaamassaan pätkässä estottomasti Jahshuaa, antaen ymmärtää, että alkuperäinen, juutalainen kirjoittajakin olisi sitä kirjassaan käyttänyt.  Löysin tämänkin teoksen kirjastosta ja sain selville, että Jahshuaa ei kirjassa näkynyt.  Kirjoitin tuolle Pyhä nimi –järjestön johtajalle ja pyysin selitystä.  Sanoin kirjeessäni hänelle, että mikäli hänellä ei ole jotain muuta selitystä, katson, että syitä on kolme: hän on tietoisesti tulkinnut väärin tai sitten vahingossa tai se painos, jonka minä kirjastosta löysin, oli eri kuin se kirja, jota hän oli lainannut, mikä tarkoittaa sitä, että olen anteeksipyynnön velkaa.  Lähetin kirjeen 1. syyskuuta 1977, ja odotan siihen vastausta vieläkin.  En halua nolata tätä miestä kertomalla kuka hän on saati mikä on hänen järjestönsä nimi.  Minun tarkoituksenani ei ole nolata ketään.

En kirjoita tätä artikkelia myöskään siksi, että yrittäisin saada ihmisiä olemaan käyttämättä Jahshuaa.  Mikäli ihmiset haluavat tietoisesti käyttää tuota virheellistä translitteraatiota, jonka hepreaa taitamattomat Pyhä nimi –liikkeen alullepanijat ovat virheellisesti muokanneet, ei se minua haittaa.  Enpä usko, että e–äänteen korvaaminen a:lla haittaisi kovin paljon Herraakaan.  Mutta se mikä haittaa, on ne väärät syytökset, joita levitetään messiaanisista juutalaisista ja kaikista niistä, jotka kutsuvat Messiasta Jeshuaksi.

Paavali varoitti Timoteusta olemasta ” riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja (1 Tim. 6:4).  Ikävä kyllä mutta tuo on erittäin kuvaava lause osoittamaan sen, mitä Pyhä nimi –liikkeessä tapahtuu.  Itse olen mieluummin sellaisten ihmisten seurassa, jotka eivät ole riidanhaluisia ja kutsuvat Messiasta Jeesukseksi kuin sellaisten riidanhaluisten kanssa, jotka vaativat kaikkia kutsumaan Häntä Jahshuaksi.

Original text by Dr. Daniel Botkin
The Messiah's Hebrew Name: "Yeshua" Or "Yahshua"?
http://www.yashanet.com/library/Yeshua_or_Yahshua.htm

 [1]  Love Song to the Messiah uutiskirje, maaliskuu 1999, s. 1.

[2]  "The Fallacy of Sacred Name Bibles," Jerusalem Perspective marras–joulukuu  1991, s. 12.

[3]  Nämä opettajat luottavat lujasti Strong’s Concordanceen mutta kun Strong osoittaa, että he ovat väärässä, kuten on laita Yehoshuasanan ääntämisen suhteen, väittävät he kivenkovaan, että Strong on tässä kohden virheellinen!  Minulla on sellainen Sacred Name –julkaisu, jossa annetaan ymmärtää, että Strong on antanut väärän ääntämisohjeen, koska ”hänellä oli puutteellinen ymmärrys Nimestä”.  Jokainen, joka haluaa osoittaa vääräksi tämän naurettavan väitteen, voi todeta, että Strong on vokalisoinut Joshua–nimen juuri niin kuin se on vokalisoitu hepreankielisessä Raamatussa.

 

[4]  Siitä on keskusteltu onko juutalaisten tapa lyhentää Jeesus –nimi Yeshuksi (wvy), tietoinen yritys olla tunnustamatta Nasaretin Jeshua lunastajaksi.

[5]  Tämä artikkeli ilmestyi ensi kerran The Eliyah Messenger –julkaisun touko–kesäkuun numerossa vuonna 1966, ja se on julkaistu uudelleen 1975 Assembly of Yahvah’n julkaisussa World Today Analyzed, Tahlequah, OK.