KOLME ASIAA USKOON TULLEILLE PAKANOILLE

"Sentähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta
kääntyvät Jumalan puoleen, vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää
karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole
laskettu, sekä verta" (Apt 15:19,20).


Usein luetaan vain tämä, mutta asiayhteys jatkuu vielä seuraavassa jakeessa (21):
"Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti joka kaupungissa julistajansa;
luetaanhan häntä synagoogissa jokaisena sapattina."


Jae alkaa sanalla "sillä" ja se kertoo, että se kuuluu edellisten jakeitten yhteyteen.
Nämä asiat olivat juutalaisuudesta kääntyneille tuttuja ja selviä asioita mutta
eivät pakanuudesta kääntyneille. Siksi opetuksen tuli alkaa näistä. Kun pakanat
tulevat uskoon niin heille teroitetaan jakeen 20 asiat. Myöhemmin loppuelämä
menee opiskellessa muut asiat.


Siihen aikaan Raamattua ei juurikaan kukaan yksityinen ihminen omistanut
koska kirjakääröt olivat mahdottoman kalliita, mutta sapattina synagogissa
oli mahdollisuus kuulla ja oppia kun sitä siellä luettiin. Nykyään ei enää ole
tätä ongelmaa vaan kaikilla on mahdollisuus opiskella ja tutkia Raamattua.


Tässä on kolme asiaa joita tulee karttaa:
1. Epäjumalien saastuttamaa,
2. haureutta ja
3.1. lihaa, josta ei veri ole laskettu sekä
3.2. verta (sellaisenaan)

Kysymyksessä on kolminaisen ihmisen, hengen, ruumiin ja sielun puhtaus
(1.
Tess. 5:23). Tällaiselle puhtaalle pohjalle voidaan aloittaa uskonelämän kasvu.


Koska nämä olivat juutalaisille tuttuja asioita eivätkä isien perinnäisssääntöjä
vaan Jumalan sanan ilmoittamia asioita niin niitä ei tarvitse käsitellä uskovaksi
tulleen juutalaisen kanssa. Pakanuudesta kääntyneille nämä olivat täysin uusia
asioita. Niiden ymmärtäminen oli perustavaa laatua sillä jos niitä ei huomioida
niin tulee tällaisia uskovia kuin suurin osa kristikuntaa nyt on.


Päätettiin siis että pakanuudesta kääntyneiden ei tarvitse ympärileikkauttaa
itseään ja heille ei kuulu juutalaisuuteen kuuluvat asiat. Mutta kuten jakeesta 21
nähdään niin Toorasta, Jumalan sanasta heitä ei oltu vapautettu. Ja mitenkä olisi?
Hehän olisivat jääneet täysin ilman Jumalan sanaa ja opetusta.


Vanhan testamentin tekstit ja juutalaisuus eivät ole yksi yhteen. Juutalaisuus
on uskonto jossa on runsaasti isienperinnäissääntöjä ja tapoja - niitä ei Toorasta
ja muualta Jumalan sanasta löydy. Sapatti ja Jumalan asettamat juhlat eivät
kuitenkaan ole juutalaisuutta vaan alkuseurakunnan aikana kaikki uskovat, niin
juutalais- kuin pakanasyntyisetkin niitä viettivät. Myöhemmin korvausteologia
syrjäytti nämä Jumalan asettamat asiat.


Silloin ei vielä ollut muita Kirjoituksia kuin ns. Vanhan liiton Kirjoitukset.
Niillä uskovat tulivat vuosikymmeniä toimeen, eikä vain toimeen, vaan kasvoivat
uskossa ja olivat tuloksellisia - toisin kuin nykyään vaikka tekstejä, käsikirjoituksia
ja käännöksiä on yltäkyllin.


" Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko

teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme

Jeshuan Messiaan tulemukseen" (1. Tess. 5:23).

 

Moshe Zew