[ Kirjoituksia ]

 

 

 

MESSIAAN NIMI JESHUA VAI JEHOSHUA?

Jehoshua oli Joosuan Nuunin pojan nimi (יְהֹושֻׁעַ בִּן־נוּן
JEHOSHUA BEN-NUN, Joos 1:1). יֵשׁוּעַ JESHUA on lyhyempi
muoto tästä nimestä. Se on käännettynä ‘Jahven Pelastus’.

Messiaan Jeshuan jälkeen kenellekään juutalaiselle miehelle
ei ole annettu
ישוע JESHUA-nimeä, mutta ennen Messiasta
tämä oli yleinen nimi juutalaisilla.


Tämä nimi esiintyy Tanakhissa (hepreankielisessä Vanhassa
testamentissa) seuraavissa kohdissa: 1.Aik. 24:11; 2.Aik.
31:15, Esra: 2:2; 2:6; 2:36; 2:40; 3:2; 3:8; 3:9; 4:3; 5:2; 8:33;
10:18 Neh. 3:19; 7:7; 7:11; 7:43; 8:7; 9:4; 9:5; 10:9; 11:26; 12:7;
12:8; 12:10; 12:24; 12:26. Edellä olevissa kohdissa kieli on
hepreaa paitsi Esra 5:2:ssa arameaa, mutta myös siellä nimi
kirjoitetetaan samoin kuin heprealaisissakin teksteissä:
בֵּאדַיִן קָמוּ זְרֻבָּבֶל בַּר-שְׁאַלְתִּיאֵל, וְיֵשׁוּעַ בַּר-יוֹצָדָק
וְשָׁרִיו לְמִבְנֵא, בֵּית אֱלָהָא דִּי בִירוּשְׁלֶם
וְעִמְּהוֹן נְבִיַּאיָּא דִי-אֱלָהָא, מְסָעֲדִין לְהוֹן

Toorassa ja ennen toisen temppelin aikaa Joosuan nimi
kirjoitetaan Tanakhissa pidemmässä muodossa
יְהֹושֻׁעַ
JEHOSHUA, mutta sen jälkeen lyhyemmässä יֵשׁוּעַ JESHUA.

Messiaalle annettiin nimeksi tämä lyhyemmällä tavalla

kirjoitettu nimi Jeshua joka on hepreaa.

Sellaiset juutalaiset jotka eivät usko Jeshuan olevan Messias

tietävät tarkkaan mitä muotoa Hänen nimestään he karttavat

ja he karttavat muotoa יֵשוּע JESHUA. He käyttävät Hänestä

pilkkanimeä ישו JESHU joka muodostuu sanojen ימח שמו וזכרו
JEMACH SHEMO VEZICHRO 'olkoon kirottu hänen nimensä ja

muistonsa' alkukirjaimista.

Nimen kirjoittamisen ja lausumisen karttaminen perustuu

Tooraan: “Jos joku on tehnyt itsensä syypääksi rikkomukseen,

josta rangaistaan kuolemalla, ja hänet surmataan, ja sinä ripustat

hänet hirteen, niin älköön hänen ruumiinsa jääkö hirteen yöksi,

vaan hautaa hänet samana päivänä, sillä Jumalan kiroama on se,

joka on hirteen ripustettu; älä saastuta sitä maata, jonka Herra,

sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi” (5 Moos 21:22,23).

Suomalaisessa Raamatussa (KR33) on tässä käännösvirhe,

alkuteksti ei puhu hirttämisestä vaan puuhun ripustamisesta.
Galatalaiskirjeessä jossa tätä lainataan tämä on oikein käännetty:
“Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu” (3:13).

Nykyään on Jehoshua (englanninkielen aakkosin Yehoshua)
-nimisiä henkilöitä paljon Israelissa ja eripuolilla maailmaa.

Tämä nimi esiintyy Israelissa myös paikan- ja katujen nimissä.

Esim. Jisreelin tasangolla oleva כפר יהושע KFAR YEHOSHUA,
'Jehoshuan kylä'.

Arvelisin että juutalaiset rabbit parhaiten tietävät mitä nimeä he
karttavat ja sen perusteella on varmaa että enkeli käski Joosefin
antaa Hänelle nimen Jeshua (Matt 1:21).

Yleensä kaikki heprealaiset nimet tarkoittavat jotakin ja niin myös
Messiaan nimi Jeshua. Käännettynä se on "JHVH:n / Jahven
Pelastus". Kun se käännetään jollekin muulle kielelle, niin tämä
merkitys häviää. Kun lausumme tuon nimen, niin tunnustamme,
että JHVH/Jahve on Pelastajamme (Room 10:13), käännettyä
käyttäessämme tuo tunnustus jää pois.

Tämä Jeshuan nimi on nyt tässä ajassa merkityksellinen, mutta
iankaikkisuudessa, sitten kun vihollisista viimeinen, kuolemakin
on kukistettu Hänelläkin on oleva uusi nimi, sillä silloin ei enää
tarvita pelastusta (Ilm 3:12).

Herran Jeshuan nimi on sellainen, että kautta aikojen sitä vastaan
on oltu ja sitä on vihattu. Ilmiselvät antisemitistiset juuret tuollaisella
käyttäytymisellä on. Näin toimimalla halutaan häivyttää yhteys
Jeshuan heprealaiseen syntyperään. Eihän enkeli Gabriel käskenyt
antaa Hänelle kreikkalaista tai latinalaista nimeä vaan heprealaisen.

Samoin on luopiokristillisyys muutenkin halunnut hävittää nämä
yhteydet heprealaisiin muuttamalla esim. raamatullisen lepopäivän
ja pääsiäisen ajankohdan. Teoillaan he todistavat olevansa Jumalan
vihamiehiä vaikka hurskaina esiintyvätkin.

 

 

Nimi Jeshua 'toimii' gematriassa, mutta Jehoshua ei.

ישוע המשיח מי הוא
JESHUA MESSIAS, KUKA HÄN ON? ja
שאלת יסוד
YDINKYSYMYS
ovat lukuarvoiltaan 811.

שמונה מאות ואחת עשרה
kahdeksansataa yksitoista (811) ja
שמו פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום
HÄNEN NIMENSÄ ON IHMEELLINEN NEUVONANTAJA
VÄKEVÄ JUMALA IANKAIKKINEN ISÄ
RAUHANRUHTINAS (Jes 9:5),
sekä
עשרים וששה
kaksikymmentäkuusi (26)
(מלוי)
ovat lukuarvoiltaan 1838.

Jumalan nimi
יהוה JHVH
ja
יה JUMALA
(מלוי)
ovat lukuarvoiltaan 26.

 

*

 

ישוע הוא האל ובן האדם
JESHUA ON JUMALA JA IHMINEN ja
הוא יהוה בבשר
HÄN ON JHVH LIHASSA
ovat lukuarvoiltaan 542.

 

*

הוא המשיח לישראל
HÄN ON ISRAELIN MESSIAS
(מילוי)
ja
אלף ארבע-מאות וששה
tuhat neljäsataa kuusi (1406)
(מספר גדול)
ovat lukuarvoiltaan 2162.

ישוע המשיח
JESHUA MESSIAS
(מילוי)
ja
הדבר יהוה
JUMALAN SANA
(מילוי)
(Ilm. 19:13)
ovat lukuarvoiltaan 1406.Moshe Zew

 

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]