[ Kirjoituksia ]

 

 

 

MESSIAS ON LAIN PÄÄMÄÄRÄ

Room. 10:4:ssä olevat sanat "Messias on lain loppu" on väärin
käännetty. Siinä oleva sana
τέλος TELOS merkitsee myös 'päämäärä',
'terminaali'. Tooran (laki, opetus) tehtävä on johtaa Messiaan luo.

 

Jeshua täytti omassa maanpäällisessä elämässään kaiken lain ja oli
näin kelvollinen täydelliseksi uhriksi. Hän ei kuitenkaan meidän
puolestamme täyttänyt sellaisia asioita joita meidän tulee tehdä,
esim. 10 käskyä, siveyslaki ja muita tämän kaltaisia.

 

On asioita joissa meidän on tehtävä valintoja, päivittäin, jopa

useamminkin. Jeshua ei näitä tehnyt puolestamme vaan meidän

on itse tehtävä päätöksiä siinä miten palvelemme Jumalaa ja

miten elämme lähimmäistemme kanssa.

 

"Ja tämä on Hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa Hänen

Poikansa  Jeshuan Messiaan nimeen ja rakastaa toinen toistamme,

niinkuin Hän  on meille käskyn antanut. Ja joka pitää Hänen

käskynsä, se pysyy  Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me

tiedämme Hänen meissä  pysyvän, siitä Hengestä, jonka Hän

on meille antanut" (1 Joh 3:23,24).

 

"Sillä nämä: 'Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse',
ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan:
"Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi" (Room 13:9).

 

Tooran siviili- ja juhlalaissa ei ole mitään sellaista, että niitä

noudattamalla polkisi maahan Jeshuan sovitustyön. Mutta se

on Jumalan halventamista, että on hylätty Hänen asettamansa

juhlat ja niiden sijaan on keksitty omat juhlat.

 

Tooran 613 käskyä eivät koskaan ole kuuluneet kenellekään
kokonaisuudessaan. Osa niistä koskee kuningasta, toiset

pappeja ja yleensä temppelipalvelusta ja uhreja jne. Näihin

613:een sisältyy myös 10 käskyä jotka myös tulisi hylätä

ollakseen looginen hyljätessään Jumalan lain.

 

Shaul usein vetosi puheissaan ja kirjoituksissaan lakiin:
"jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen (lain),
että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet,
eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä
niille, jotka niitä tekevät" (Room 1:32).
"Silloin Shaul sanoi hänelle: 'Jumala on lyövä sinua, sinä valkeaksi
kalkittu seinä; istutko sinä tuomitsemassa minua lain mukaan ja
käsket vastoin lakia lyödä minua?' Niin ne, jotka seisoivat lähellä,
sanoivat: 'Herjaatko sinä Jumalan ylimmäistä pappia?' Ja Paavali
sanoi: 'En tiennyt, veljet, että hän on ylimmäinen pappi; sillä
kirjoitettu  on (laissa): 'Kansasi ruhtinasta älä kiroa'" (Apt 23:3-5).
"Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen,

jota he  lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä

uskon kaiken,  mitä on kirjoitettuna laissa (Toorassa) ja

profeetoissa (VT:n profeettojen kirjat" (Apt 24:14).
"Ja he määräsivät hänelle päivän, ja silloin tuli heitä vielä useampia
hänen luoksensa majapaikkaan. Ja näille hän aamuvarhaisesta

iltaan saakka selitti ja todisti Jumalan valtakunnasta, lähtien

Mooseksen laista (Toorasta) ja profeetoista, saadakseen heidät

vakuutetuiksi Jeshuasta" (Apt 28:23).
"Puhunko tätä vain ihmisten tavalla? Eikö myös laki sano samaa?
Onhan Mooseksen laissa kirjoitettuna: 'Älä sido puivan härän

suuta.'  Eihän Jumala häristä näin huolta pitäne?" (1 Kor 9:8,9).
"Laissa on kirjoitettuna: "Vieraskielisten kautta ja muukalaisten

huulilla  minä olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään

minua kuule,  sanoo Herra" (1 Kor 14:21).
"olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne,

sillä heidän  ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin

lakikin sanoo"  (1 Kor 14:34).
"Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman
verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista" (Hepr 9:22)..

 

Siinä muutamia esimerkkejä ja näistä ei yksikään viittaa kymmeneen
käskyyn tai ”rakkauden kaksoiskäskyyn” vaan muualle Toorassa.

Myös Ananias, joka lähetettiin kastamaan Shaul oli hurskas

lain  mukaan. "Ja eräs mies, hurskas lain mukaan, nimeltä

Ananias, josta  kaikki siellä asuvat juutalaiset todistivat hyvää"

(Apt 22:12).

 

Useimmissa kielissä Toorassa ja muuallakin Raamatussa on
yleisesti käännetty sana
עולם OLAM merkitsemään ‘ikuinen’,
ikuisesti’. Tällä sanalla on myös muita merkityksiä, mm.:
‘maailma’, ‘aikakausi’, ‘ajanjakso’. Sen merkitys vastaa kreikan
sanaa
αἰῶνος AIÕNOS (esim. Matt 28:20). Mm. leeviläisen
pappeuden yhteydessä Toorassa käytetään
OLAM sanaa.

 

Leeviläinen pappeus ei ole enää voimassa vaan se oli voimassa
vain “uuden järjestyksen aikaan asti” (Hepr 9:10). Tämä uusi
järjestys alkoi kun Jeshua kuoli ristillä ja nousi ylös. Silloin
muuttui pappeus: Jeshuasta tuli Ylimmäinen pappi Malki
Tsedekin (Melkisedekin) järjestyksen mukaan (Heprealaiskirje
6:nnen luvun loppupuolelta 10:nnen luvun loppuun käsittelee

tätä asiaa). Sen myötä Toorasta muuttui papeille säädetyt asiat,
mm. uhraamiset, kuolemantuomioiden täytäntöön panot,
uskottomuudesta epäillyn vaimon tutkiminen (4 Moos 5:12-31) jne.

 

Tooraa ei kokonaisuudessaan kumottu eikä lakkautettu.
Siveyslaki ei ole muuttunut, sukurutsaus, homous jne. ovat
edelleen kiellettyjä. Eihän Paavali olisi siihen koskaan viitannut
ellei sillä enää olisi mitään merkitystä. Ei uskoon tulleita
pakanoitakaan olisi ohjattu sitä opiskelemaan (Apt. 15:21)
jos se olisi lakkautettu.

 

Jeshua vastasi lainoppineen kiusallaan tekemään kysymykseen:
"’Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?’
Niin Jeshua sanoi hänelle: ’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi,
kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.’
Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
Toinen, tämän vertainen, on: ’Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.’
Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat"
(Matt 22:35-40).

 

Kaikkien käskyjen päämäärä on rakkaus kuten Shaul kirjoitti:
"Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä
ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta" (1 Tim. 1:5).

 

Keskeisintä Toorassa ja sen opetuksessa ja käskyissä on rakkaus.
Kaikki ohjeet, opetukset ja rajoitukset Jumalalta ovat rakkaudessa
annettuja ja haluavat opastaa meitä varjeltumaan niin ajallisesti
kuin iankaikkisestikin.

 

 

 

Moshe Zew

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]