[ Kirjoituksia ]

 

 

 

PAPINVIRKA


Uudessa Liitossa ei ole papinvirkaa sellaisessa muodossa kuin kirkkokunnissa
nykyään on käytäntönä. Papinvirka kuului VT:n seurakunnalle. Uudessa Liitossa
Jumala ei ole asettanut erillistä papistoa itsensä ja uskovien välille. On vain yksi
Ylimmäinen pappi, ihminen Messias Jeshua (1Tim 2:5) ja Hänen ruumiinsa,
seurakunta papistona.

Hepreankielinen sana sana
כמרות papinvirka; papin toimialue
(
כ 20 + מ 40 + ר 200 + ו 6 + ת 400) on lukuarvoltaan 666.
Sanasta
כמר (KAMAR) kristitty pappi,
vrt.
כהן (KOHEN) pappi, joka on Aaronin sukujuurta.

1Piet 2:5: "rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi,
pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeshuan
Messiaan kautta ovat Jumalalle mieluisia" ja
Ilm 1:6: "... tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen...".

Papinvirran tuominen seurakuntaan alkuseurakunnan jälkeisellä ajalla ei ole
raamatullinen. UT:ssa mm. Ef. 4:11:ssä näemme, että seurakunnassa on "virkoja":
"hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi,
toiset paimeniksi ja opettajiksi", mutta nämä virat eivät ole nykyään käytännössä
olevien tapojen mukaisia papinvirkoja.

 

 

Moshe Zew

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]