[ Kirjoituksia ]

 UUSI LIITTO

Jer. 31:31-34:
Katso, päivät tulevat, sanoo JAHVE, jolloin Minä teen Israelin
heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa
kuin se, jonka Minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun Minä
tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja
 jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka Minä olin ottanut heidät
omikseni, sanoo JAHVE. Vaan tämä on se liitto, jonka Minä teen
Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo JAHVE:
Minä panen LAKINI heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän
sydämiinsä; ja niin Minä Olen heidän Jumalansa, ja he ovat
Minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli
veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa JAHVE.' Sillä he kaikki tuntevat
Minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo JAHVE; sillä Minä annan
anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.

Jumalan Mooseksen kautta antama laki Uudessa liitossa pannaan
uskovan sisimpään ja kirjoitetaan hänen sydämeen. Se tapahtuu
silloin kun uudestisyntynyt Jeshuan (Jeesuksen) nimeen kastettu
ihminen täytetään Pyhällä Hengellä.

חג-מתן תורה
TOORAN ANTAMISEN JUHLA
(Shavuot / Helluntai)

on lukuarvoltaan 1762

 

1762

אלף שבע-מאות ששים ושתים

tuhat seitsemänsataa kuusikymmentä kaksi
(
מיספר גדול)

ja

נתתי את-תורתי בקרבם  ועל-לבם אכתבנה

והייתי להם לאלהים והמה יהיו-לי לאם

MINÄ PANEN LAKINI (TOORANI) HEIDÄN SISIMPÄÄNSÄ
JA KIRJOITAN SEN HEIDÄN SYDÄMIINSÄ; JA NIIN MINÄ
OLEN HEIDÄN JUMALANSA, JA HE OVAT MINUN KANSANI

(Jer 31:33)

ovat lukuarvoiltaan 4176.

Ilmestyskirja 15:3
Ja he veisasivat MOOSEKSEN, Jumalan palvelijan, virttä
JA KARITSAN virttä, sanoen: "Suuret ja ihmeelliset ovat
sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja
totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas."

Lopussa kaikki pelastuneet (Vanhan ja Uuden liiton uskovat)
yhdessä laulavat tätä MOOSEKSEN JA KARITSAN VIRTTÄ.

Mutta te olette ’valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä
heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja’,
joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;

te, jotka ennen ’ette olleet kansa’, mutta nyt olette ’Jumalan
kansa’, jotka ennen ’ette olleet armahdetut’, mutta nyt
"olette armahdetut"
(1Piet 2:9-10).
Nämä sanat olivat osoitettu Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa,
Aasiassa ja Bityniassa
oleville uskoville joiden joukko koostui sekä
juutalais- että pakanasyntyisistä. Nämä eivät siis ole osoitettu vain
Israelin 12 heimon jäsenille.

Kaikki Jumalasta syntyneet ovat yhtä kansaa. On Kirjoitettu:
”Hän [Jeshua] tuli omiensa tykö, ja Hänen omansa eivät ottaneet
Häntä vastaan.  Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän
antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen
nimeensä,
jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta
eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta” (Joh 1:11-13).
Kaikilla
Jumalasta syntyneillä on sama Isä ja näin sekä juutalais- että
pakanasyntyiset uskovat kuuluvat valittuun sukuun, pyhään
heimoon, omaisuuskansaan. Aikaisemmin pakanasyntyiset eivät
olleet kansa mutta uudestisyntymän kautta he siis ovat Jumalan
kansaa koska heillä on sama Isä, Jumala.
Moshe Zew

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]