[ Sisällys ] [ Johdanto ] [ Kotisivu ]

 

 

 

RAAMATUN NUMEROLLISUUS

 

Alunperin Raamattu ei ollut yksi kirja, kuten nykyään,

vaan se koostui erillisistä rullista. TaNaKh eli Vanha

Testamentti koostui 22:sta rullasta, joka on heprealaisten

aakkosten lukumäärä. Ne oli ryhmitetty kolmeen ryhmään:

 

Toora 5,

Profeetat 13 ja

Kirjoitukset 4.

 

   (Josefus, 37-103, Meliton, kuollut 190, Origenes,
   185-254, Hieronymus 342-420 ja Sabas, kuollut 532).

 

Jeshua hyväksyi tämän järjestyksen. Se nähdään

Luukkaan evankeliumissa: 'Hän alkoi Mooseksesta ja

kaikista Profeetoista ja selitti heille, mitä Hänestä oli

kaikissa Kirjoituksissa sanottu' (24:27) ja myös Hänen

omista sanoistaan: '...kaiken pitää käymän toteen, mikä

Minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja Profeetoissa

ja Psalmeissa' (24:44). Psalmit sisältyivät kolmanteen

osaan: Kirjoituksiin.

 

UT:ssa on 27 kirjaa, joka on nykyheprean aakkosten

lukumäärä. (22 + 5 sofit-kirjainta).

 

Kirjoja Raamatussa on kaikkiaan 66. Sanojen

מיהוה JHVH:sta, האדון Herra ja בן-דוד Daavidin

poika lukuarvo on 66, joka on summa (1 - 11).

Luku 11 muodostuu numeroista 1-1 אחד אחד

yksi, yksi joiden lukuarvo on 26, joka on Jumalan

nimen יהוה JHVH lukuarvo. Luku kuusi (6) on

Raamatussa ihmisen luku. Luku 6 ששה kuusi on

lukuarvoltaan 605, kuten myös sana אדם (Adam)

ihminen ("suuret numerot").

 

Gematrisesti voidaan päätellä, että Jumala kirjoitutti

Raamatun ihmisten kautta (11 x 6 = 66, eli Raamatun

kirjojen lukumäärä). Numerot 1-1 אחת אחת yksi, yksi ja

חרב פיפיות החדה kaksiteräinen, terävä miekka ovat

lukuarvoltaan 818 (Hepr 4:12). Numerot 1-1 אחד אחד

 yksi, yksi ("täytetyin kirjaimin") ja רוח הקדש

Pyhä Henki ("täytetyin kirjaimin") ovat kirjaimien

nimien mukaan lukuarvoltaan 1926.

 

Jesajan kirja on kuin pienoisraamattu. Siinä on 66

lukua. Luvut 1-39 kuvaa TaNaKhin (VT:n) aikaa ja

luvut 40-66 Uutta Liittoa (UT).

 

Raamatun kirjoittajiksi on Raamatussa nimetty 26

kirjoittajaa (Ivan Panin), kaikkiaan kirjoittajia on 40.

Nimi יהוה JHVH on  lukuarvoltaan 26. Sanat

יד יהוה JHVH:n käsi ovat lukuarvoiltaan 40.

 

Yleisimmät kirjaimet Toorassa ja koko TaNaKhissa ovat

kirjaimet joista muodostuu Jumalan nimi יהוה JHVH.

 

Toorassa:

י jod 31531

ו vav 30513 ja

ה he 28056.

Tooran kirjainten kokonaismäärä on 304805.

 

Koko TaNaKhissa:

י jod 137 845

ו vav 129 575 ja

ה he 101 953.

 

Yleisimmin esiintyvät sanat TaNaKhissa sisältävät viestin

(verbit juurikirjainten mukaan):

 

sanoa > 5000,

JHVH 5766,

poika 4887,

olla 3514,

Jumala 2603,

tehdä 2573,

tulla 2530,

kuningas 2522,

Israel 2513,

maa 2498,

päivä 2241.

 

Mitchel, Larry A.

A Student's Vocabulary for Biblical Hebrew and Aramaic

Zondervan, 1984

 

 

Hepreankielisessä Raamatussa luvut ja jakeet

ilmoitetaan heprean aakkosilla. Esim. 1 Moos 1:1

kirjoitetaan בראשית א" א. Samoin uskonnollisissa

teksteissä luvut, määrät ja tilavuudet ym. kirjoitetaan

aakkosin. Esim. sapattiviinin minimimäärä 86 ml

ilmoitetaan פ"ו näiden kirjaimien lukuarvoilla (פ = 80 ja

ו = 6). Sanan כוס kuppi, malja, juoma-astia (20 + 6 + 60)

lukuarvo on 86.

 

Tavallaan hepreankielinen Raamattu sisältää pelkkiä

lukuja koska jokaisella kirjainmerkillä on lukuarvo. Esim.

1 Moos 1:1 näyttää tällaiselta sarjalta: 2 200 1 300 10 400

2 200 1 1 30 5 10 40 1 400 5 300 40 10 40 6 1 400 5 1 200

90. Tämä mahdollistaa tekstin tutkimisen menetelmin

joita kutsutaan gematrioiksi.

 

Raamatussa esiintyy runsaasti lukuja, henkilömääriä,

tilavuuksia, matkoja jne. Ne kirjoitetaan aina

kokonaisina sanoina, siis toisin kuin uskonnollisissa

teksteissä. Esim. 1Moos 4:24:ssä oleva luku 77

kirjoitetaan שבעים ושבעה ja Ilmestyskirjan 13:18:ssa

oleva luku 666 kirjoitetaan שש מאות וששים ושש.

 

(Ks. Yleisimmin esiintyviä lukuja)

 

Raamatussa tavataan kaikki jokapäiväisen elämän

laskutavat:
yhteenlasku (1Moos 5:3-31, 4Moos 1:20-46),

vähennyslasku (1Moos 18:28, 3Moos 27:18),

kertolasku (3Moos 25:8, 4Moos 3:46-50) ja

jakolasku (4Moos 31:26ss.).

 

 

Parin vuosituhannen aikana kristillisyys on poikennut

paljon alkuperäisestä. Tutkimalla Raamattua alkukielillä

voimme kuitenkin varmistua monista opillisista asioista.

Tämä koskee erikoisesti "Vanhaa Testamenttia", koska

juutalaiset kirjoitusten vartijoina ovat säilyttäneet sen

meidän päiviimme asti. "Uusi Testamentti" on

todennäköisesti alunperin kirjoitettu hepreaksi (tai

ainakin osia siitä) ja se on myöhemmin käännetty

kreikaksi, mutta siitä on olemassa useita jonkin verran

toisistaan poikkeavia käsikirjoituksia.

 

Nykyiset hepreankieliset Uudet Testamentit ovat

käännetyt kreikankielisistä teksteistä. Kreikankielisistä

teksteistä on poistettu joitakin kohtia, toisia kohtia on

muokattu ja jopa lisäyksiä on tehty. Nämä poikkeamat

esiintyvät myös kreikankielestä käännetyissä

heprealaisissa Uusissa Testamenteissa.

 

Meidän ei kuitenkaan tarvitse jäädä näissä asioissa

epävarmuuteen. Jumala on antanut juutalaiselle kansalle

kielen joka poikkeaa erikoisella tavalla tavallisista

kielistä. Hän on kätkenyt heprean kieleen lukemattomia,

lähinnä matematiikkaan perustuvia järjestelmiä:

Gematrioita, joita tunnetaan yli 70 erilaista järjestelmää,

Notarikonia ja Temuraa sekä myös Raamattukoodeja,

joita voidaan käyttää apuna, kun tutkitaan erilaisia

tulkintoja Raamatun opeista. Raamattukoodit ovat

tavallisen tekstin sisään kätkettyä salakirjoitusta. Tri

Ivan Panin on löytänyt myös kreikankielestä selviä

matemaattisia sääntöjä.

 

On kuitenkin huomioitava, että pelkkä puhdasoppisuus

ei pelasta, vaan "sydämen uskolla tullaan

vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan...

Jokainen joka huutaa avuksi JHVH:n nimeä, pelastuu"

(Room 10:9-13, Jooel 2:32, hepr. Raamatussa 3:5:

והיה כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט v'haja kol asher-

jikraa b'shem JHVH jimmalet).

 

Apostoli Shaul eli Paavali kirjoittaa lainaten edellä

olevaa Jooelin tekstiä: "Sillä jokainen, joka huutaa

avuksi JHVH:n nimeä, pelastuu" (Room 10:13).

Kauttaaltaan muualla UT:ssa opetetaan, että Jeshua

pelastaa. Mm. Apostolien teoissa kerrotaan Shimonin

eli Pietarin sanoneen: "Eikä ole pelastusta yhdessäkään

toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille

annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman" (Apt 4:12).

 

Asiayhteydestä näemme, että hän tarkoittaa Jeshua-

nimeä (jae 10). Jopa Shaul eli Paavali kirjoittaessaan

Timoteukselle korostaa pelastusta Jeshuassa: "Siitä

syystä minä kärsin kaikki valittujen tähden, että hekin

saavuttaisivat pelastuksen, joka on Messiaassa

Jeshuassa, ynnä iankaikkisen kirkkauden" (2 Tim 2:10).

Toisaalla Shaul opettaa, että tulisi huutaa avuksi

JHVH:n nimeä, mutta toisaalla hän sanoo pelastuksen

olevan Jeshuassa. Onko tässä nyt ristiriita?

 

Jeshua nimeen sisältyy merkitys: apu, pelastus. Se

näkyy tämän nimen kolmessa ns. juurikirjaimessa:

ישע (jesh'a) apu, pelastus.

 

Tässä nimessä on kaksi osaa:

Ensimmäisessä osassa on ainoastaan י Jod-kirjain.

Se viittaa Jumalan nimeen יהוה JHVH. Tämä Jumalan

nimi esiintyy TaNaKh'ssa joko kokonaisena tai osina:

י

יה

יהו

יהוה

 

Pelkkä י Jod-kirjain esiintyy joissakin nimissä.

Kirjaimet י Jod ja ה He muodostavat sanan יה (Jah)

Jumala. Se esiintyy myös useiden Raamatun

henkilöiden nimissä. Kirjaimet י Jod, ה He ja ו Vav

muodostavat sanan יהו Jahu, ja sekin esiintyy useiden

Raamatun henkilöiden nimissä.

 

Toisen osan kolme kirjainta: שוע (shu'a) merkitsevät

käännettynä: avunhuuto.

 

Kun lausumme nimen ישוע Jeshua, se merkitsee sen

hetkisestä tilastamme riippuen joko avunhuutoa:

JHVH pelasta tai kiitosta ja ylistystä siitä, että

JHVH pelastaa. Ei siis ole mitään ristiriitaa, vaan

jokainen joka huutaa avuksi JHVH:n nimeä, huutaa:

Jeshua!

 

Kirjoituksista voidaan osoittaa, että JHVH on lihaan

tullut Herrassa Jeshuassa Messiaassa, "joka ei, vaikka

Hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla

Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan

muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi..." (Fil 2:6,7).

 

"Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät

itsensä kanssa (hepr. UT: Jeshuan) Messiaan kautta ja

antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli

Messiaassa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä

lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja Hän uskoi meille

sovituksen sanan. Messiaan puolesta me siis olemme

lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me

pyydämme Messiaan puolesta: antakaa sovittaa itsenne

Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, Hän

meidän tähtemme teki synniksi, että me Hänessä

tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Hänen

työtovereinaan me myös kehoitamme teitä

vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää

turhaksi. Sillä hän sanoo: 'Otollisella ajalla minä olen

sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.'

Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen

päivä" (2Kor 5:18-6:2). Johanneksen Ilmestyskirjassa

1. luvussa sanotaan: "Katso, Hän tulee pilvissä, ja

kaikki silmät saavat nähdä Hänet, niidenkin, jotka hänet

lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat

Hänen tullessansa. Totisesti, amen. 'Minä olen A ja O',

(hepr. האלף והתו HaAlef v'HaTav) alku ja loppu, sanoo

יהוה אלהים JHVH Jumala, joka on ja joka oli ja joka

tuleva on, (hepr. UT: אלהי צבאות Elohai Tsevaot =

Sotajoukkojen Jumala) Kaikkivaltias." (jakeet 7 ja 8).

 

Johannes kuvailee Hänet jakeissa 12-16: "Ja minä

käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui; ja

kääntyessäni minä näin seitsemän kultaista

lampunjalkaa, ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan

muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan

kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja Hänen päänsä

ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa,

niinkuin lumi, ja Hänen silmänsä niinkuin tulen liekki;

Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän

vasken kaltaiset, ja Hänen äänensä oli niinkuin paljojen

vetten pauhina. Ja Hänellä oli oikeassa kädessään

seitsemän tähteä, ja Hänen suustaan lähti kaksiteräinen,

terävä miekka, ja Hänen kasvonsa olivat niin kuin

aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa". Ja Hän,

Jeshua sanoo: "' אני הראשון והאחרון Minä Olen

ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän; ja minä olin

kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja

minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet'" (jakeet 17

ja 18). JHVH - JESHUA

 

Jos opinmukainen, luotettava sana (Tiit 1:9) hylätään,

niin sen tuloksena ihminen on kaikkien opintuulien

viskeltävänä (Ef 4:14) ja jopa noudattaa riivaajien

oppeja (1Tim 4:1) usein itse sitä ymmärtämättä.

Paavali kehoitti Timoteusta: 'Valvo itseäsi ja opetustasi'

(1Tim 4:16) ja Tiitukselle hän kirjoitti: 'Olkoon

opetuksesi puhdasta' (Tiit 2:7).

 

Nyt lopunajalla on joka puolella tarjolla eksytyksiä,

monenlaisia harhaoppeja, uususkonnot tuovat

uskomuksia pakanallisista uskonnoista jopa tieteen

kaapuun verhottuna, ym. Jollakin tavalla meidän on

pystyttävä tarkistamaan, mikä on totta ja mikä on

harhaa. Tärkeintä on tutkia asiat hengellisesti, mutta

meitä varoitetaan: "Älkää jokaista henkeä uskoko"

(1Joh 4:1). Ainoa tapa tutkia henget, on verrata hengen

ilmoitusta Raamatun Sanaan. Raamatun Sanan oikean,

alkuperäisen muodon etsimisessä alkukielten

numerollisuudesta on apua.

 

Ennen tämän aikakauden loppua on ennalleen

asettamisen aika. Keskeisimpinä siinä ovat Israel,

Seurakunta, perhe ja yksilö. Nämä asiat ovat rungoltaan

saman sisältöisiä, ikäänkuin eri kerroksissa saman

kaavan sisältäviä asioita. Apostoli Paavalin sanojen

mukaan Israel on esikuvallinen seurakunnalle: "Tämä,

mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu

varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi

on tullut" (1Kor 10:11). Kun Israel syrjäytti JHVH:n

kuninkaan asemasta ja vajosi lopulta tavallisten

kansojen tasolle, Jumala salli vihollisten kukistaa

Israelin. Historia osoittaa, että Jumalan Seurakunnalle

on tapahtunut samoin. Kuninkaan Herran Jeshuan

Messiaan johdosta on luovuttu ja tilalle on valittu

ihmisiä. Perheissä tämä sama luopumus on myös

havaittavissa, jopa uskovien perheissä vaimo

käytännössä on perheen pää, vastoin Raamatun

opetusta: "... mies on vaimon pää...(1Kor 11:3; Ef 5:23).

Vaimon tehtävä olisi olla "apu, joka on hänelle sopiva"

(1Moos 2:18). Yksilötasolla se ilmenee lihallisuutena,

vastakohtana hengellisyydelle. Liha hallitsee yksilön

elämää; ajalliset tarpeet nähdään hengellisiä tarpeita

tärkeämpinä. Hengen pitäisi johtaa uskovaa ja

iankaikkisten, aisteille näkymättömien asioiden tulisi

olla näkyviä tärkeämpiä. Liharuumiin tehtävä olisi olla

"apu, joka on hänelle sopiva" (Room 12:1,2).

 

Tämän tehtävän - olla "apu, joka on hänelle sopiva" -

Jumala antoi Israelille. Israelin tehtävä oli tehdä

tunnetuksi pakanakansoille, että on ainoastaan Yksi,

joka on Jumala. Seurakunnalla on myös tämä sama

asema: olla "apu, joka on sopiva" Jeshualle Messiaalle,

ja tuoda julki kaikille kansoille, että ei ole pelastusta

yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta

nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi

pelastuman" (Apt 4:12).

 

Jumala on armossaan valmistanut kaikille edellä

mainituille ryhmille - Israelille, Seurakunnalle, perheille

ja yksilöille - mahdollisuuden palata alkuperäiseen

tilaan. Näiden ennalleen asettamisen seurauksena on

lukuisia muita ennalleenasettuvia asioita.

 

 

Moshe Zew

 

 

 

[ Alkuun ] [ Sisällys ] [ Johdanto ] [ Kotisivu ]