....... .Keijo Lindeman

Apostolinen seurakunta
......ja antikristuksen
.............eksytys

KIRJAN SISÄLTÖ:

ESIPUHE
Kolmannen painoksen esipuhe
On-line kirjan lukijalle

RAAMATUN TULKINNAN PÄÄPERIAATTEITA
Kokonaisvaltainen Raamatun tulkitseminen
Epäraamatullisten perinnäissääntöjen hylkääminen
Raamatun israelilainen kulttuuritausta
Raamatun alkuteksti ja käännösvirheet
Opetus ja esimerkki
Raamatun kuvakieli ja symboliikka
Raamatun profeetallinen historia toistaa itseään
Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen

KAIKEN KOHDALLEEN ASETTAMINEN
Israelin ja Jerusalemin kohdalleen asettaminen
Seurakunnan ennalleen asettaminen
Maapallon ja luomakunnan asettaminen ennalleen paratiisitilaan
Perhesuhteiden ennalleen asettaminen
Muita ennalleen asettamisen alueita

ISRAELIN SEURAKUNTA VANHASSA LIITOSSA
Israelin synty ja kutsumus
Israel ei ole hyljätty
Pakanain pelastus Israelin paatumuksen tähden
Pakanakristikunnan tehtävä sytyttää juutalaiset kateuteen
Pakanakristityt ovat velkaa Jerusalemin pyhille
Lopun ajan suuri Exodus
Israelin pelastus lopun ajan ahdistuksessa
Israel - pappiskansa messiaanisessa rauhan valtakunnassa

UUDEN LIITON SEURAKUNNAN ALKUHISTORIA
Uuden liiton apostolisen seurakunnan synty helluntaipäivänä
Uuden liiton seurakunnan neljä peruspilaria

USKON ALKUASKELEET UUDEN LIITON SEURAKUNNASSA
Etsikkoaika ja synnintunto
Parannuksen tekeminen
Usko Jumalan Poikaan
Uudestisyntyminen Jumalan lapseksi
Pyhän Hengen sinetti
Kaste Pyhässä Hengessä seurakuntaruumiiseen
Pyhän Hengen täyteys eli lahja
Milloin Jeshuan opetuslapset uudestisyntyivät?
Kätten päälle paneminen

KASTE ALKUSEURAKUNNASSA
Messiaan lähetyskäsky - uuden liiton kasteen perusta
Kasteen vertauskuva - Nooan arkki ja vesi
Oppi kasteista - yksi kaste
Kasteen merkitys
Kaste ja ylösnousemustoivo
Kenelle kaste kuuluu?
Kuka saa kastaa?
Kastetapa
Kenen nimeen kastetaan?
Perhekuntakasteet
Uudelleen kastaminen
Lasten siunaaminen
Perisynti ja lasten pelastuminen
Lapsikasteteologia - Baabelin oppi

YKSI RUUMIS - YKSI SEURAKUNTA
Yksi paikallisseurakunta
Yksi sydän ja yksi sielu
Karitsan elämänkirja - taivaallinen seurakuntarekisteri
Jumala ei asu ihmisten temppeleissä
Eriseurat ja lahkot
Millä nimellä uskovia kutsutaan?

SEURAKUNTAVIRAT
Yleinen pappeus Messiaassa
Apostolit
Profeetat
Evankelistat
Paimenet eli vanhimmat
Opettajat
Diakonit eli seurakuntapalvelijat
Saarnaajat
Naisen asema seurakunnassa

SEURAKUNNAN TOIMINTA
Seurakunnan kokoontuminen
Kotikokoukset alkuseurakunnassa
Hyvä järjestys seurakunnassa
Apostolinen opetus
Rukous
Leivänmurto eli ehtoollinen
Jalkojen pesemisen merkitys
Sosiaalinen toiminta
Laulu- ja musiikkitoiminta
Ylistys ja karkelointi
Kymmenysten uhraaminen
Muita toimintamuotoja seurakunnassa
Seurakuntakuri
Tarvitaanko yhdistyksiä?

ARMOLAHJAT JA HENGEN HEDELMÄT
Armolahjat vanhan liiton Israelin seurakunnassa
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen armolahjat
Papillinen, profeetallinen ja kuninkaallinen voitelu
Papilliset armolahjat
Kuninkaalliset armolahjat
Profeetalliset armolahjat
Unet, näyt ja ilmestykset
Palvelu- eli virka-armolahjat
Henkilahjojen raamatullinen käyttö seurakunnassa
Henkilahjojen koetteleminen
Armolahjojen vastaanottaminen
Hengen hedelmät

JUMALALLINEN PARANTUMINEN
Syntiinlankeemus ja sairauden kirous
Sairauksien syitä Raamatussa
Kuka lyö sairaudella
Jeshuan sovitustyö ristillä - perusta jumalalliselle parantumiselle
Parantaako Jumala kaikki sairaat?
Johanneksen toivotus terveydestä
Tarvitaanko lääkäreitä?
Esteitä jumalalliselle parantumiselle
Miksi uskovat sairastavat?
Kuinka jumalallinen parantuminen vastaanotetaan?

TAISTELU HENKIVALTOJA VASTAAN
Henkimaailman synty
Alkulankeemus ja saatanan synty
Pahuuden henkiolentojen hierarkia
Riivaajat eli saastaiset henget
Luciferin joukkojen toiminta
Saatana ei ole kaikkivaltias
Jeshuan voitto ristillä
Lihan himojen kuolettaminen Hengessä vaeltamalla
Pahojen henkien ulos ajaminen
Perkeleen vastustaminen
Jumalan enkelit auttavat taistelussa
Jumalan koko sota-asu
Voiko uskova olla riivattu?

JUMALAN TUNTEMINEN
Jumalan ihmeellinen olemus
Kaikkivatias Jumala
Kaikkitietävä Jumala
Kaikkialla läsnä oleva Jumala
Jumalan nimi ja luonne
Jumalan ykseys ja kolminaisuus
Taivaallinen Isä
Jeshua - Välimies ihmisen ja Jumalan välillä
Jeshua - Jumalan Pojan nimi
Onko Jeshua Jumala?
Jumalan Pyhä Henki
Onko Jumalan Pyhä Henki persoona?
Pyhän Hengen pilkka
Jeesus yksin harhaoppi

IHMINEN - JUMALAN KUVA
Iankaikkisuus ennen maailman luomista
Maailman alkuluominen
Tyyron ruhtinaan valtakunta
Tyyron ruhtinaan lankeemus ja maapallon autioituminen
Maapallon "remontti" Aadamia varten
Aadamin ja Eevan luominen
Eedenin paratiisi - ihmisen alkukoti
Syntiinlankeemus
Ihmiskunnan turmeltuminen ja vedenpaisumus
Baabelin torni ja kielten synty
Jumalan lunastussuunnitelma
Ihmisen ruumis
Ihmisen sielu
Ihmisen henki
Ihmiselämän tarkoitus
Mitä kuolemassa tapahtuu?
Ylösnousemusihminen - Jumalan kuva

AVIOLIITTO RAAMATUN VALOSSA
Avioliitto on Jumalan asettama
Avioliiton tarkoitus
Aviopuolison pyytäminen Jumalalta
Uskova saa avioitua vain uskovan kanssa
Esran tapaus
Vihkiminen ja hääjuhla
Israelilainen hääjuhla - esikuva Karitsan häistä
Messias - aviomiehen pää
Mies - vaimon pää
Vaimo - miehen kunnia
Vallanalaisuuden merkki
Lapset - Herran lahja
Irti vanhemmista
Avioliiton puhtaus ja koskemattomuus
Aviovuode - rakkauden palvelualue
Abortti on murha
Moniavioisuus
Avioero
Uudelleen avioituminen
Iankaikkisuudessa yksi Jumalan perhe

LAKI JA ARMO
Tooran eli lain alkuperä
Jumalan liitot
Tooran eri sektorit: Kymmenen käskyä - moraalilaki
Siviili- ja hallintolaki
Uhri- ja seremonialaki
Uuden liiton jumalanpalvelus Hengen uudessa tilassa
Tooran antamisen tarkoitus
Pelastus armosta uskon kautta - ilman lain tekoja
Messias täytti Tooran puolestamme, mutta ei kumonnut sitä
Messias vahvisti Tooran liiton
Tooran orjuudesta armon alle
Saammeko rikkoa Tooran käskyjä uudessa liitossa?
Uusi liitto - Toora sydämessä
Sydämen ympärileikkaus Pyhässä Hengessä
Pyhä Henki voimana Tooran täyttämisessä
Rakkaus - Tooran täyttymys
Kristuksen laki - Messiaan Toora
Onko Kristus lain loppu?
Ovatko Tooran käskyt tehottomia uudessa liitossa?
Kumosiko Paavali Tooran?
Laittomuuden valtaanpääsy
Tunkeutuminen Jumalan valtakuntaan Tooralle väkivaltaa tehden
Rooman pedon sarvi on muuttanut Tooran
Tooran ennalleen asettaminen messiaanisessa rauhanvaltakunnassa
Tooran noudattamisen suuri palkka

PAKANAUSKOVIEN VELVOLLISUUDET UUDESSA LIITOSSA
Apostolien ja vanhinten kokous Jerusalemissa
Riita ympärileikkauksesta
Kiista Tooran noudattamisesta
Neljä perusvelvollisuutta Nooan liiton mukaisesti
Veren syöntikielto
Verisen lihan syöntikielto
Haureuden karttaminen
Epäjumalan uhrien karttaminen
Tarvitseeko pakanuskovan noudattaa muita Tooran käskyjä?
Tooran opetus sapatteina
Kuuluuko ympärileikkaus ja Toora uuden liiton juutalaisuskoville?

RAAMATULLINEN AJANLASKU JA KALENTERI
Raamatullinen vuorokausi eli päivä
Raamatullinen viikkojärjestys
Raamatulliset kuukaudet
Uudenkuun juhla
Raamatullinen vuosi
Aahaan aurinkokello
Roomalainen gregoriaaninen ajanlasku
Ajanlaskujärjestelmän ja kalenterin ennalleen asettaminen
Gregoriaanisen kalenterin pakanallinen tausta

RAAMATULLINEN LEPOPÄIVÄ
Sapatin asettaminen luomistyön yhteydessä
Kolmenlaisia sapatteja: viikkosapatti eli seitsemäs päivä
Juhlasapatit
Sapattivuosi ja riemuvuosi
Sapatti - liiton merkki Jumalan ja Israelin välillä
Sapatin merkitys
Kumosiko Jeshua sapatin?
Kumosiko Paavali sapatin?
Onko päivällä väliä?
Sapatti - tulevaisten varjo
Sapattina on lupa tehdä hyvää
Ihmisen poika on sapatin herra
Kuuluuko sapatti pakanauskoville?
Viikon ensimmäinen päivä
Mistä sunnuntai on peräisin?
Sapatin ennalleen asettaminen rauhanvaltakunnassa
Sapatin pyhittämisen siunaus pakanauskoville

RAAMATULLISET JUHLA-AJAT
Juhlat ovat Herran kunniaksi
Seitsemän pääjuhlaa Mooseksen ajoilta
Pääsiäinen - Jeshua pääsiäiskaritsa
Happamattoman leivän juhla - uskovan vaellus
Esikoislyhteen heilutuksen juhla - ylösnousemustoivo
Viikkojuhla eli helluntai - Pyhän Hengen vuodatus
Pasunansoiton juhla eli uusivuosi - Sanan julistus
Suuri sovituspäivä - Messiaan iankaikkinen sovitus
Lehtimajanjuhla - sadonkorjuujuhla
Kolmesti vuodessa juhlille Jerusalemiin
Mooseksen ajan jälkeiset juhlat
Puurim-juhla
Hanukka eli temppelin vihkimisen muistojuhla
Paastot - mieluisat juhlat
Kuuluvatko Israelin juhlat pakanakristikunnalle?

LEHTIMAJANJUHLA - MESSIAAN SYNTYMÄJUHLA
Lehtimajanjuhla - uskovien juutalaisten ja pakanain yhteinen juhla
Viimeinen herätys ja taivaallinen lehtimajanjuhla
Ylösnousemusruumis - taivaallinen lehtimaja
Lehtimajanjuhla - Messiaan syntymäjuhla
Mistä joulu on peräisin?
Lehtimajanjuhlan vietto Messiaan valtakunnassa
Jeshuan syntymä lehtimajanjuhlassa - aikataulu

PÄÄSIÄISJUHLA JA MESSIAAN SOVITUSTYÖ
Jeshuan elämä - esikuvien täyttymys
Jeshuan syntymä lehtimajanjuhlan aikaan
Ympärileikkaus kahdeksan päivän vanhana
Esikoispojan lunastus
Bar Mitsva - lain pojaksi tuleminen
Jeshuan kaste pappistehtävään
Toiminta kärsimysviikolla ennen pääsiäistä
Jeshua Betaniassa ennen pääsiäistä
Ratsastus Jerusalemiin
Jeshuan viimeiset opetukset
Pääsiäisateria apostolien kanssa
Vangitseminen Getsemanessa
Ristiinnaulitseminen pääsiäispäivänä
Hautaaminen happamattoman leivän juhlasapatin alkaessa
Joonan merkki - Jeshuan ruumis haudassa kolme päivää ja kolme yötä
Mitä Jeshuan henki teki haudassaoloaikana?
Jeshuan ylösnousemus esikoislyhteen heilutuksen päivän alkaessa
Markus 16:9 ongelma
Luukas 24:21 ongelma
Jeshuan taivaaseenastuminen ja viikkojuhla
Minä vuonna Jeshua syntyi ja kuoli ristillä?
Messiaan pääsiäiskärsimysviikon aikataulu
Pääsiäisen muuttuminen osittain pakanalliseksi kristikunnassa

RAAMATULLINEN RUOKAVALIO
Jumalan terveysohje ihmisille
Ihmisen luominen ja alkuperäinen kasvisravinto
Lihan syöntilupa vedenpaisumuksen jälkeen
Puhtaat ja saastaiset eläimet Toorassa
Muita lihan syömisen näkökohtia
Kumosiko Jeshua raamatullisen ruokavalion?
Käskikö Jumala Pietaria lopettamaan ruokavalion?
Kumosiko Paavali raamatullisen ruokavalion?
Kuuluuko raamatullinen ruokavalio pakanauskoville?
Viinin käyttö Raamatun valossa
Ruokavalion ennalleen asettaminen rauhanvaltakunnassa

BAABELIN VALHEUSKONNON NOUSU JA TUHO
Baabelin torni ja valheuskonnon synty
Israelin lankeaminen Baalin uskontoon
Alkuseurakunnan turmeltuminen ja katolisen kirkon alku
Suuri Babylon - lopun ajan maailmankirkko
Suuren Babylonin tuomio
Jumalan kansan uloslähtö suuresta Babylonista

ANTIKRISTUKSEN VALTAKUNTA
Maailman supervallat Danielin kirjan mukaan
Ilmestyskirjan petovalta lopun ajassa
Ilmestyskirjan toisen pedon salaisuus
Ilmestyskirjan "paha kolminaisuus"

ANTIKRISTUKSEN SALAISUUS
Monta antikristusta jo Johanneksen päivinä
Antikristus - villitsijä ja eksyttäjä
Antikristus - seurakunnan hajottaja
Antikristus kieltää Isän ja Pojan
Antikristus - Messiaan vastustaja ja sijainen
Antikristus - laittomuuden ihminen
Antikristus - Baabelin kuningas

PEDON MERKKI
Uusi maailmajärjestys - 666
Euroopan kymmenvaltioliitto ja pedon merkki
Pedon merkki tekniikan aikakaudessa
Jumalan sinetti ja merkki
Jumalan käskyt - merkkinä otsalla ja kädessä
Toora - sinetti Herran opetuslapsissa
Happamattoman leivän juhla - Jumalan merkki kädessä ja otsalla
Jumalan merkki - risti otsassa
Pedon nimi - suuri Babylon
Pedon kuva - Babylon
Pedon merkki - Tooran ja juhla-aikojen muuttaminen
Osto- ja myyntikielto - yksi pedon tuntomerkki
Pedon nimen luku - 666
Pedon merkin voittajat
Tietämättömiä armahdetaan

MESSIAAN TULEMUS JA YLÖSTEMPAUS
Ylösnousemuksen vuorot
Uskovien ihmeellinen ylösnousemusruumis
Ennalleen asetettu ihminen - Jumalan kuva
Messiaan tulemuksen kaksi vaihetta
Onko seurakunta maan päällä Herran vihan päivänä?
Messiaan tulemus ja atomisota
Israel - Messiaan tulemuksen merkki

MESSlAANINEN RAUHANVALTAKUNTA
Messiaan tulemus ja kansojen tuomioistuin
Tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan perustaminen
Messiaan hallitus Jerusalemissa
Taivaallinen Jerusalem - pyhien hallintokeskus
Maapallon paratiisiolotila

IANKAIKKINEN ELÄMÄ UUDESSA MAAILMASSA
Viimeinen maailmansota
Maailmanloppu ja tuomion ylösnousemus
Viimeinen tuomio
Helvetin tulijärvi - toinen kuolema
Uudet taivaat ja uusi maa
Uusi Jerusalem - tulevan maailman iankaikkinen hallintokeskus
Kaikki kohdallaan - lopullisesti

LÄHDEKIRJALLISUUSLUETTELOKIRJOJEN JA KASETTIEN TILAUKSET
ISRAEL-APU ry
(Valitse uusi ikkuna tai välilehti)