[ Sisällys ]

 

 

 

ESIMERKKEJÄ TUTKIMUSTAVOISTA

 

Tässä tutkitaan käyttäen gematrioita, Notarikonia ja Temuraa.

(Hepreankielen aakkoset ja niiden lukuarvot)

 

Juutalaisten Kabbalaan sisältyy monien muiden asioiden

lisäksi myös gematriat, Notarikon ja Temurah. Ne eivät

kuitenkaan ole heidän kehittämiään, vaan ne ovat olleet

tunnettuja jo ennen kristillisen ajanlaskun alkua. Kabbala on

yhdenneltätoista kristilliseltä vuosisadalta ja kabbalistitkin

käyttävät näitä menetelmiä, mutta nämä eivät siis ole heidän

kehittämiään menetelmiä.

 

Jo profeetta Jeremia näyttää käyttäneen Temuraa

kirjoittaessaan Jeremia 25:26:ssa Seesakin kuninkaasta.

Historia ei tunne Seesakin kuningasta, mutta Temura

אתבש ATBaSh osoittaa, että hän tarkoittaa Baabelin

kuningasta.

 

Sana קבלה kabbala on käännettynä vastaanottaminen; lupa,

hyväksymys; vastaanotto; Jumalan salatut asiat. Jumalan

Sanan tutkiminen näillä menetelmillä ei ole vain kabbalistien

yksinoikeus, vaikka he tahtovatkin rajata yksinoikeuden

itselleen. Kenellä tahansa uskovalla ihmisellä on oikeus

tutkia näitä, sillä itse Jumala on nämä menetelmät kehittänyt

ja Hän yksin voi valtuuttaa, antaa luvan ja hyväksymyksensä

kenelle Hän tahtoo.

 

Tavallisella laskutavalla sanan קבלה kabbala  lukuarvo

on 137, kuten myös אופן pyörä; enkelilaji; tapa, muoto,

menetelmä, מלונאי sanakirjanlaatija; sanakirjaan liittyvä,

אמצאה löytö; keksintö ja מצוא löydettävissä oleva.

 

       Luku 137 kirjoitettuna kirjaimin מאה שלשים ושבע

       sata kolmekymmentä seitsemän on lukuarvoltaan 1664.

       Lauseen בזאת חכמה מי שבינה לו יחשב מספר החיה

       tässä on viisaus, jolla ymmärrys on se laskekoon pedon

       luvun (Ilm 13:18) lukuarvo on sama.

 

Sanan קבלה kabbala lukuarvo on "täytetyin kirjaimin"

678 (186+412+74+6).  Sama lukuarvo on myös sanalla

גימטריות gematriat.

 

Sanan קבלה kabbala kirjaimista Temuran taulukko

אתבש ATBaSh antaa kirjainyhdistelmän דשכצ joka on

lukuarvoltaan 414, kuten myös: אני אראך מה המה אלה

Minä näytän sinulle, mitä ne ovat. "Täytetyin kirjaimin"

kirjainyhdistelmä דשכצ sekä לנתב luotsata ovat

lukuarvoiltaan 998.

 

Sanan קבלה kabbala kirjaimista Temuran taulukko

אלבת ALBaT antaa kirjainyhdistelmän התאק joka on

lukuarvoltaan 506, kuten myös מסות tutkielmat.

"Täytetyin kirjaimin" kirjainyhdistelmä התאק sekä

אם גמטאיות gematrioiden perusta, פלוני את קבל ottaa

vastaan ja הדרך tie; tulla opastetuksi; tulla ohjatuksi

(huomioiden sofit-kirjain) ovat lukuarvoiltaan 709.

 

Sanan גימטריא gematria lukuarvo on 273, joka

on myös näiden lukuarvo:

מעץ החיים Elämän Puusta (1Moos 2:9),

בדוק ומנסה ehdottomasti luotettava, koeteltu ja

אמן אמן אמן Amen, Amen, Amen!

 

Sanat חשב מספר החיה laskea pedon luku,

מגימטריות gematrioista ja תחקיר tutkimus

ovat kukin lukuarvoiltaan 718.

 

Sanan גימטריא gematria kirjaimista Temuran taulukko

אתבש ATBaSh antaa kirjainyhdistelmän רמינגמת joka on

lukuarvoltaan 743, kuten myös sanat: רוחי בארץ צפון

Henkeni pohjoisessa maassa (Sak 6:8), בסער העליון

Yläportilla (Hes 9:2), באחרית הזעם viimeisenä vihan

aikana ja ענין לענות בו asia johon on syytä ottaa kantaa.

 

Sanan גימטריות (gematriot) gematriat kirjaimista

Temuran taulukko אתבש ATBaSh antaa kirjainyhdistelmän

רמינגמפא joka on lukuarvoltaan 424, kuten myös sanat

שיחוק jauhaminen, בכתב kirjallisesti ja ללמדך ש- jotta

ymmärtäisit että...

 

Sanan גימטריות (gematriot) gematriat kirjaimista

Temuran taulukko אלבת ALBaT antaa kirjainyhdistelmän

שנכסדנצב joka on lukuarvoltaan 576, samoin kuin sana:

עוד todistaa.

 

Näyttää siltä, että Jeshua käytti gematrisia menetelmiä.

Suoraan sellaista ei voi nähdä, mutta tutkimalla Hänen

puheitaan, ei voi välttyä tällaiselta päätelmältä. Esimerkiksi

Hänen sanansa באו בפתח הצר menkää ahtaasta portista

sisälle (Matt 7:13) ja sanat בשם האדון ישוע Herran

Jeshuan nimessä (Kol 3:17) ovat kumpikin lukuarvoltaan

sama, eli 794. Ainoastaan Hänen nimessään on pääsylupa

sisälle ja Hänen nimessä on useimmille ihmisille - niin

juutalaisille kuin pakanoillekin - ahdas portti.

Jeshua sanoo Joh 10:7:ssä: אני הוא פתח הצאן

Minä Olen lammasten ovi ja jakeessa 9: אנכי הפתח

Minä Olen ovi (huomaa: tässä tapauksessa sekä portista

että ovesta käytetään sanaa פתח).

 

Messiaasta käytetyt nimet צמח Vesa (Sak 6:12),

מנחם Lohduttaja (Val.v. 1:16) ovat lukuarvoltaan 138

ja samoin myös seuraavat: בן אלהים Jumalan Poika,

הוא מאלהים Hän on Jumalasta, הגפן viinipuu (Joh 15:1).

 

Jumalan olemusta kuvaavat sanat אין סוף loppumaton,

ikuinen, על זמני ainainen, ikuinen, אדון עולם

Maailman Herra, רז salaisuus ja אור valo ovat

lukuarvoltaan 207. Myös הרב Rabbi; Opettaja ja

רבה suuri ovat lukuarvoltaan samat.

 

Sana אהבה rakkaus on lukuarvoltaan 13, eli sama kuin

sana אחד yksi, koska Jumala, joka on yksi, on rakkaus

(5Moos 6:4, Mark 12:29, 1Joh 4:8, ks. myös 1Kor 13. luku).

Sanan אחד yksi kirjaimista saadaan alkukirjaimet sanoihin

אמת = א totuus, suoruus; oikeus, חיים = ח elämä ja

דרך = ד tie. Kun Jeshua sanoi olevansa 'tie ja totuus ja

elämä' (Joh 14:6), Hän peitellysti ilmoitti olevansa Jumala

ja sekä myös sen, että Jumala on yksi (Joh 10:30).

 

1Moos 49:10:ssä, jossa Jaakob siunaa Juudan, on ennustus,

että Messias tulee Juudan sukukunnasta. Se voidaan

varmistaa myös gematrian avulla. Sanat יבא שילה tulee

Shilo (suom. Raamatussa: "tulee hän") on lukuarvoltaan 358,

eli sama kuin sanojen משיח Messias ja לקץ העולם הזה

tämän maailman lopussa (Matt 13:40 hepr. Raamatussa).

Sanojen כי יבא שילה sillä tulee Shilo (suom. Raamatussa:

"sillä tulee hän") lukuarvo on 388, joka on myös sanan

בישוע Jeshuassa lukuarvo.

 

Sanan משיח (Mashiah) Messias, joka tässä on ilman

määräävää artikkelia, kirjaimista Temuran taulukko

אתבש ATBaSh antaa kirjainyhdistelmän יבמס joka on

lukuarvoltaan 112, kuten myös sanat יהוה אלהים

JHWH Jumala. "Täytetyin kirjaimin" kirjainyhdistelmä

יבמס sekä אנכי ישראלי Minä olen israelilainen ja

למען ציון Siionin tähden ovat lukuarvoiltaan 632.

 

Sanan משיח (Mashiah) Messias, joka tässä on ilman

määräävää artikkelia, kirjaimista Temuran taulukko

אלבת ALBaT antaa kirjainyhdistelmän כגנע joka on

lukuarvoltaan 143, kuten myös sanat בן האלהים

Jumalan Poika. "Täytetyin kirjaimin" kirjainyhdistelmä

כגנע sekä אדון משיח Herra Messias ovat lukuarvoiltaan 419.

 

Sanan המשיח (HaMashiah) Messias, joka tässä on

määräävän artikkelin kanssa, kirjaimista Temuran taulukko

אתבש ATBaSh antaa kirjainyhdistelmän ציבמס joka on

lukuarvoltaan 202, kuten myös sanat האל עמנו Jumala

meidän kanssamme, רב rabbi; opettaja ja זה הוא Hän on se.

"Täytetyin kirjaimin" kirjainyhdistelmä ציבמס sekä

שמי ישוע Nimeni Jeshua ja הוא אדון אחד Hän on yksi

Herra ovat lukuarvoiltaan 736.

 

Gematrioita, Notarikonia ja Temuraa voidaan käyttää apuna,

kun tutkitaan esim. erilaisia tulkintoja opeista. On kuitenkin

muistettava, ettei pelkkä puhdasoppisuus pelasta, vaan

"sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun

tunnustuksella pelastutaan... Jokainen joka huutaa avuksi

JHWH:n nimeä, pelastuu" (Room 10:9-13, Jooel 2:32,

TaNaKh'ssa 3:5: והיה כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט

(v'haja kol asher jikraa b'shem JHWH jimmalet).

 

Näillä menetelmillä voidaan osoittaa, että JHWH on lihaan

tullut Herrassa Jeshuassa Messiaassa "joka ei, vaikka

Hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla

Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan

(hepr. עבד palvelijan) muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi..."

(Fil 2:6,7).

 

 

Moshe Zew

 

 

 

[ Alkuun ] [ Sisällys ]