[ Välkommen ] [ HOME ]

 

 

 

EXEMPLEN OM GEMATRIA

 

 

777:

 

המשיח דתי ORTODOX MESSIAS (he5 + mem40 +

shin300 + jud10 + chet8 + dalet4 + tav400 + jud10) = 777

יהוה בישוע המשיח JHVH I JESHUA DEN MESSIAS

(jud10 + he5 + vav6 + he5 + beit2 + jud10 + shin300 +

vav6 + ajin70 + he5 + mem40 + shin300 + jud10 + chet8)

= 777

ישוע הושיע JESHUA TILL RÄDDA (jud10 + shin300 +

vav6 + ajin70 + he5 + vav6 + shin300 + jud10 + ajin70)

= 777

 

Apg 4:10-12: " mån I veta, I alla och hela Israels folk,

att det är genom Jeshua Messias, nasaréens, namn, hans

som I haven korsfäst, men som Gud har uppväckt från de

döda - att det är genom det namnet som denne man står

inför eder frisk och färdig. Han är 'den stenen som av

byggningsmännen' - av eder själva - 'aktades för intet,

men som har blivit en hörnsten'.*) Och i ingen annan finnes

frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn,

bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta. ".
       *) Ps. 118:22; Jes. 28:16

 

Fil. 2:6-11: "han som var till i Guds-skepnad, men icke

räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte, utan utblottade

sig själv, i det han antog tjänare-skepnad, när han kom i

människogestalt.  befanns han i utvärtes måtto vara såsom

en människa och ödmjukade sig och blev lydig intill döden,

ja, intill döden korset. Därför har ock Gud upphöjt honom

över allting och givit honom det namn som är över alla namn

för att i Jeshua namn alla knän skola böja sig, deras som äro

i himmelen, och deras som äro jorden,*) och deras som äro

under jorden, och för att alla tungor skola bekänna, Gud,

Fadern, till ära, att Jeshua Messias är Herre".

       *) Jes. 45:23

 

 

 

386:

 

ישוע JESHUA (jud10 + shin300 + vav6 + ajin70) = 386

הוא הוה משיח HAN ÄR MESSIAS (he5 + vav6 + alef1 +

he5 + vav6 + he5 + mem40 + shin300 + jud10 + chet8) = 386

שם אלהי GUD'S NAMN (shin300 + mem40 + alef1 +

lamed30 + he5 + jud10) = 386

יהוה במשיח JHVH I MESSIAS (jud10 + he5 + vav6 +

he5 + beit2 + mem40 + shin300 + jud10 + chet8) = 386

 

 

Numbers 3, 8 and 6:

 

3 שלשה TRE (shin300 + lamed30 + shin300 + he5) = 635;

רוח של האלהים ANDEN AV GUD (reish200 + vav6 +

chet8 + shin300 + lamed30 + he5 + alef1 + lamed30 + he5 +

jud10 + mem40) = 635

 

8 שמונה ÅTTA (shin300 + mem40 + vav6 + nun50 + he5) = 401;

יהוה הוא המשיח JHVH ÄR MESSIAS (jud10 + he5 + vav6 +

he5 + he5 + vav6 + alef1 + he5 + mem40 + shin300 + jud10 +

chet8) = 401

 

6 ששה SEX (shin300 + shin300 + he5) = 605;

אדם MÄNNISKA (alef1 + dalet4 + mem600) = 605

 

2 Kor. 5:19-21: "Ty det var Gud som i Messias försonade

världen med sig själv; han tillräknar icke människorna

deras synder, och han har betrott oss med försoningens

ord. Å Messias vägnar äro vi alltså sändebud; det är

Gud som förmanar genom oss. Vi bedja å Messias vägnar:

Låten försona eder med Gud. Den som icke visste av

någon synd,  honom har han för oss gjort till synd,

det att vi i honom bliva rättfärdighet från Gud".

 

 

 

JAG ÄR DEN JAG ÄR

 

Exodus 3:14: אהיה אשר אהיה JAG ÄR DEN JAG ÄR

(alef1 + he5 + jud10 + he5 + alef1 + shin300 + reis200 +

alef1 + he5 + jud10 + he5) = 543
Matthew 1:23:
שמו עמנואל HANS NAMN EMMANUEL

(shin300 + mem40 + vav6 + ajin70 + mem40 + nun50 +

vav6 + alef1 + lamed30) = 543
בישראל I ISRAEL (beit2 + jud10 + shin300 + reis200 +

alef1 + lamed30) = 543
בקהלות I FÖRSAMLINGARNA (beit2 + kuf100 + he5 +

lamed30 + vav6 + tav400) = 543
אבי MIN FADER (alef111 + beit412 + jud20) = 543
יבא KOMMA TILL (jud20 + beit412 + alef111) = 543

 

 

EMMANUEL

 

Matthew 1:23: עמנואל EMMANUEL (ajin70 + mem40 +

nun50 + vav6 + alef1 + lamed30) = 197
הוא הוה יהוה HAN ÄR JHVH (he6 + vav12 + alef111 +

he6 + vav12 + he6 + jud20 + hey6 + vav12 + he6) = 197

 

 

 

SEED OF WOMAN

 

Genesis 3:15: זרעה האשה הוא HAN ÄR FRÖN AV KVINNA

(zajin7 + reis200 + ajin70 + he5 + he5 + alef1 + shin300 +

he5 + he5 + vav6 + alef1) = 605
Genesis 49:11:
שרקה SeREKA (vinträdet, Messias)

(shin300 + reis200 + kuf100 + he5) = 605

 

Figures 6, 0, 5 ששה אפס חמשה SEX, NOLL, FEM

(shin300 + shin300 + he5 + alef1 + pei80 + samech60 +

chet8 + mem40 + shin300 + he5) = 1099
Isaiah 41:27:
ראשון DEN FÖRSTA, Messiah (reis510 +

alef111 + shin360 + vav12 + nun106) = 1099

 

Number 605 שש-מאות וחמשה SEXHUNDRA FEM

(shin300 + shin300 + mem40 + alef1 + vav6 + tav400 +

vav6 + chet8 + mem40 + shin300 + he5) = 1406
ישוע המשיח JESHUA MESSIAS (jud20 + shin360 +

vav12 + ajin130 + he6 + mem80 + shin360 + jud20 +

chet418) = 1406

 

 

 

BAPTISM

 

Ephesians 4:5: טבילה אחת ETT DOP (tet9 + beit2 +

jud10 + lamed30 + he5 + alef1 + chet8 + tav400) = 465
כבתחלה LIK INNE OM BÖRJAN (kaf20 + beit2 +

tav400 + chet8 + lamed30 + he5) = 465

 

Figures 4, 6, 5 ארבעה ששה חמשה FYRA, SEX, FEM

(alef1 + reis200 + beit2 + ajin70 + he5 + shin300 +

shin300 + he5 + chet8 + mem40 + shin300 + he5) = 1236

הטבלה לשם האדון ישוע המשיח DOP I HERREN

JESHUA MESSIAS NAMN (he5 + tet9 + beit2 +

lamed30 + he5 + lamed30 + shin300 + mem40 + he5 +

alef1 + dalet4 + vav6 + nun50 + jud10 + shin300 + vav6 +

ajin70 + he5 + mem40 + shin300 + jud10 + chet8) = 1236

 

 

 

Moshe Zew

 

 

[ Tillbaka Upp ] [ Välkommen ] [ HOME ]