[ Sisällys ] [ HOME ]

 


GEMATRIA

 

[ Sivu 1 ] [ Sivulle 2 ] [ Sivulle 3 ]

 

[ Hepreankielen aakkoset ja niiden lukuarvot ]


 

 

JHVH

 

יהוה JHVH ja יה Jumala (מילוי)

ovat lukuarvoiltaan 26.

 

       2, 6 שתים שש kaksi, kuusi ja

       האב והבן ורוח הקדש

       Isä ja Poika ja Pyhä Henki

       ovat lukuarvoiltaan 1350.

 

*

 

יהוהJHVH (מילוי) ja אל אחד Yksi Jumala

ovat lukuarvoiltaan 44.

 

       44 ארבעים וארבע neljäkymmentä neljä ja

       מושיע pelastaja, vapahtaja, auttaja (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 602.

 

*

 

יהוה JHVH (הקדמי) ja אל Jumala (הקדמי)

ovat lukuarvoiltaan 106.

 


 

יהוה צדקנו JHVH meidän vanhurskautemme

(Jer 23:6; 33:16) ja

הגפן viinipuu (מילוי Joh 15:1)

ovat lukuarvoiltaan 276.

 

       2, 7, 6 שתים שבע שש
       kaksi, seitsemän,
kuusi (מיספר גדול) ja

       המשיח בן דוד

       Messias Daavidin Poika (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 2282.

 

       2, 7, 6 שתים שבע שש
       kaksi, seitsemän,
kuusi (מילוי מיספר גדול) ja

       ישוע הוא המשיח של ישראל

       Jeshua on Israelin  Messias (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 3044.

 

*

 

יהוה צדקנו JHVH meidän vanhurskautemme (מילוי) ja

דם השה Karitsan veri (מילוי)

ovat lukuarvoiltaan 886.

 

       886 שמונה-מאות שמונים וששה

       kahdeksansataa kahdeksankymmentä kuusi ja

       אלהי בבשר Jumala lihassa (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1905.

 

       8, 8, 6 שמונה שמונה שש

       kahdeksan, kahdeksan, kuusi,

       האדון ישוע המשיח אלהי ישראל

       Jeshua Messias on Israelin Jumala ja

       אדני הארץ Maan Herra (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1402.

 

       8, 8, 6 שמונה שמונה שש

       kahdeksan, kahdeksan, kuusi (מילוי),

       אשר ירעה את עמי ישראל

       joka kaitsee kansaani Israelia (Matt 2:6) ja

       בדמך קנית לאלהים מכל משפחה ולשון וכל עם וגוי

       verelläsi ostit Jumalalle ihmiset kaikista

       sukukunnista ja kielistä ja kansoista (Ilm 5:9)

       ovat lukuarvoiltaan 1848.

 


 

JESHUA

 

אמן Amen, totisesti (alkukirjaimet sanoista

אל מלך נאמן Jumala On Uskollinen Kuningas),

האלהים JUMALA ja

אדני יהוה Herra JHVH

ovat  lukuarvoiltaan 91.

Myös å (1 - 13) on 91.

Sana אחד yksi on lukuarvoltaan 13.

 

       91 תשעים ואחד yhdeksänkymmentä yksi,

       שמש צדקה Vanhurskauden aurinko

       (Mal 3:20; suom. Raam 4:2) ja

       דבר החיים Elämän Sana (מיספר גדול 1Joh 1:1)

       ovat lukuarvoiltaan 839.

 

       9, 1 תשעה אחד yhdeksän, yksi ja

       הגפן viinipuu (מיספר גדול Joh 15:1)

       ovat lukuarvoiltaan 788.

 

*

 

אמן Amen, totisesti (מיספר גדול),

ישוע הנצרי JESHUA NASARETILAINEN,

שופט כל הארץ koko maan Tuomari (1Moos 18:25),

מעתה ואד עולם nyt, aina ja ikuisesti,

עד לאין שעור loputtomasti ja

רפורמטור reformaattori; uudistaja; uskonpuhdistaja sekä

הוא אותו האיש Hän on 'sama henkilö'

(Talmudin tapa puhua Jeshuasta)

ovat lukuarvoiltaan 741.

 

       741 שבע-מאות וארבעים ואחד

       seitsemänsataa neljäkymmentä yksi,

       הוא האלהים בבשר

       Hän on Jumala lihassa (מיספר גדול) ja

       הוא אותו האיש Hän on 'sama henkilö' (מילוי)

       (Talmudin tapa puhua Jeshuasta)

       ovat lukuarvoiltaan 1167.

 

       7, 4, 1 שבעה ארבעה אחד  seitsemän, neljä, yksi,

       האור האמתי Totinen Valkeus  (Joh 1:9) ja

       אין הישועה באחר

        eikä ole pelastusta  yhdessäkään toisessa (Apt 4:12)

       ovat lukuarvoiltaan 668.

 

*

 

אמן Amen, totisesti (מילוי),

דבר האלהים Jumalan Sana (Ilm 19:13) ja

האלהים JUMALA (מילוי)

ovat lukuarvoiltaan 297.

 

       2, 9, 7 שנים תשעה שבעה

       kaksi, yhdeksän, seitsemän ja

       הישב בענן pilvellä istuva (מילוי Ilm 14:16)

       ovat lukuarvoiltaan 1552.

 

*

 

אמן Amen, totisesti (מילוי מיספר גדול),

האדון ישוע המשיח הוא יהוה

Herra Jeshua Messias on JHVH sekä

מלך בכפה hallita maailmaa (מילוי) ja

שלט hallita, vallita; olla Herrana (מילוי)

ovat lukuarvoiltaan 853.

 

       8, 5, 3 שמונה חמשה שלשה
       kahdeksan,
viisi, kolme ja

       האלהים הוא אחד

       Jumala on yksi (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1389.

 אל מלך נאמן Jumala on uskollinen kuningas

(alkukirjaimet muodostavat sanan אמן Amen) ja

נהירא Valo (aram., Dan 2:22, eräs Messiaan nimistä)

ovat lukuarvoiltaan 262.

 

       262 מאתים וששים ושנים

       kaksisataa kuusikymmentä kaksi ja

       האדון המשיח Herra Messias (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1553.

 

       2, 6, 2 שתים שש שתים kaksi, kuusi, kaksi ja

       ישוע הנצרי מלך היהודים

       Jeshua Nasaretilainen

       Juutalaisten Kuningas (מילוי Joh. 19:19)

       ovat lukuarvoiltaan 2100.

 

       2, 6, 2 שתים שש שתים kaksi, kuusi, kaksi (מילוי) ja

       הברכות בראיית פני מלך המשיח הרבי ישוע

       Siunattu olkoon Kuningas Messias Rabbi Jeshua

       ovat lukuarvoiltaan 2452.

 

*

 

אל מלך נאמן

Jumala on uskollinen Kuningas  (מיספר גדול),

ישוע המשיח הוא מלך ישראל

Jeshua Messias on Israelin kuningas,

ישוע משיח באלהים

Jeshua Messias Jumalassa (מיספר גדול) ja

הוא אדון יהוה

Hän on Herra JHVH (מילוי מיספר גדול) sekä

1191 אלף מאה תשעים ואחד
tuhatsata yhdeksänkymmentä yksi ja

1, 0, 2, 4 אחד אפס שנים ארבעה

yksi, nolla, kaksi, neljä (מיספר גדול),

1, 0, 4, 2 אחד אפס ארבעה שנים

yksi, nolla, neljä, kaksi (מיספר גדול),

1, 2, 4, 0 אחד שנים ארבעה אפס

yksi, kaksi, neljä, nolla (מיספר גדול),

1, 4, 0, 2 אחד ארבעה אפס שנים

yksi, neljä, nolla, kaksi (מיספר גדול),

1, 4, 2, 0 אחד ארבעה שנים אפס

yksi, neljä, kaksi, nolla (מיספר גדול),

2, 0, 1, 4 שנים אפס אחד ארבעה

kaksi, nolla, yksi, neljä  (מיספר גדול) ja

2, 0, 4, 1 שנים אפס ארבעה אחד

kaksi, nolla, neljä, yksi (מיספר גדול)

ovat lukuarvoiltaan 1392.

 

       1, 3, 9, 2 אחד שלש תשע שתים

       yksi, kolme, yhdeksän, kaksi sekä

       ישוע הוא האל ובן האדם

       Jeshua on Jumala ja ihminen (מילוי מיספר גדול) ja

       אמן אמן אמן Amen, Amen, Amen (מילוי מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 2559.

 

       האדון ישוע Herra Jeshua (מילוי)

       on lukuarvoltaan 1191.

 

       קדש יהוה JHVH:n Pyhä

       on lukuarvoltaan 1024.

 

       שמו רם nimensä YLHÄINEN  (מילוי) ja

       לחם קדש Pyhä leipä (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1042.

 

       מנחם Lohduttaja, Messiaan kutsumanimi

       (מילוי מיספר גדול Valit 1:16)

       on lukuarvoltaan 1240.

 

       האדון ישוע המשיח אלהי ישראל

       Herra Jeshua Messias on Israelin Jumala ja

       אדני הארץ Maan Herra (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1402.

 

       יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

       Eläköön Herramme Opettajamme ja Rabbimme

       Kuningas Messias aina ja iankaikkisesti,

       שם שלו ישוע משיח

       Hänen nimensä on Jeshua Messias,

       קרבן חטאת syntiuhri (מיספר גדול) ja

       שם קדש Pyhä Nimi (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1420.

 

       הוא מלך ישראל

       Hän on Israelin kuningas (מילוי מיספר גדול) ja

       כבש תמים virheetön karitsa (מילוי מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 2014.

 

       ישוע המשיח היה והוה ויבוא

       Jeshua Messias oli, on ja tuleva on

       on lukuarvoltaan 2041.

 

*

 

אל מלך נאמן
Jumala on uskollinen Kuningas (
מילוי)

ישוע הוא האל

Jeshua on Jumala (מילוי) ja

הוא האדון יהוה

Hän on Herra JHVH (מילוי) sekä

1084 אלף ושמונים וארבע

tuhat kahdeksankymmentä neljä

ovat lukuarvoiltaan 842.

 

       842 שמונה-מאות ארבעים ושנים

       kahdeksansataa neljäkymmentä kaksi,

       לנו לחכמה מאת האלהים ולצדקה ולפדיום

       meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi

       ja pyhitykseksi ja lunastukseksi (1.Kor 1:30) ja

       אין סוף loppumaton, ikuinen (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1577.

 

       842 שמונה-מאות ארבעים ושנים

       kahdeksansataa neljäkymmentä kaksi (מיספר גדול),

       אני האלף והתו הראש והסוף

       Minä olen Alef ja Tav, alku ja loppu

       (מיספר גדול Ilm 21:6; 22:13)  ja

       הוא קרבן חטאת Hän on syntiuhri

       ovat lukuarvoiltaan 2697.

 

       8, 4, 2 שמונה ארבעה שנים

       kahdeksan, neljä, kaksi,

       האדון המשיח Herra Messias (מיספר גדול) ja

       המשיח בן דוד Messias Daavidin Poika (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1079.

 

       שם משיח ישוע Messiaan nimi on Jeshua,

       ישוע הוא מאלהים Jeshua on Jumalasta (מיספר גדול) ja

       נגלה בן האלהים Jumalan Poika ilmestyi (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1084.

 

*

 

אל מלך נאמן

Jumala on uskollinen Kuningas (מילוי מיספר גדול),

שם המיחד Jumalan nimi (מילוי מיספר גדול),

שם להמשיח Nimi Messiaalle (מילוי מיספר גדול),

אדון אחד לכלם Yksi Herra kaikille (מילוי) ja

בן דוד Daavidin Poika (מיספר גדול) sekä

1920 אלף תשע-מאות ועשרים

tuhat yhdeksänsataa kaksikymmentä

ovat lukuarvoiltaan 1954.

 

       1954 אלף תשע-מאות חמישים וארבעה

       tuhat yhdeksänsataa viisikymmentä neljä ja

       ישוע המשיח כמו שהוא אתמול כן היום וגם לעולמים

       Jeshua Messias on sama eilen ja

       tänään ja iankaikkisesti (Hepr 13:8)

       ovat lukuarvoiltaan 2010.

 

       שומר העולמים

       Maailmojen Vartija (מילוי מיספר גדול) ja

       האדון ישוע הוא יהוה

       Herra Jeshua on JHVH (מילוי מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1920.

 


 

והיה אדירו ממנו ומשלו מקרבו יצא

והקרבתיו ונגש אלי כי מי הוא זה ערב

את לבו לגשת אלי נאם יהוה

Ja hänen valtiaansa nousee hänestä itsestänsä, hänen

hallitsijansa lähtee hänen keskeltänsä; ja minä sallin

hänen käydä tyköni, niin että hän saattaa minua

lähestyä. Sillä kuka panee henkensä alttiiksi minua

lähestyäkseen? sanoo JHVH (Jer 30:21)

ovat lukuarvoiltaan 4049.

 

       4, 0, 4, 9 ארבע אפס ארבע תשע

       neljä, nolla, neljä, yhdeksän ja

       האדון ישוע הנצרי

       HERRA JESHUA NASARETILAINEN (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1457.

 

*

 

והיה אדירו ממנו ומשלו מקרבו יצא

והקרבתיו ונגש אלי כי מי הוא זה ערב

את לבו לגשת אלי נאם יהוה

Ja hänen valtiaansa nousee hänestä itsestänsä, hänen

hallitsijansa lähtee hänen keskeltänsä; ja minä sallin

hänen käydä tyköni, niin että hän saattaa minua

lähestyä. Sillä kuka panee henkensä alttiiksi minua

lähestyäkseen? sanoo JHVH (מיספר גדול Jer 30:21)

ovat lukuarvoiltaan 4609.

 

       4, 6, 0, 9 ארבע שש אפס תשע

       neljä, kuusi, nolla, yhdeksän ja

       קראו שמו עמנואל

       tälle on annettava nimi Immanuel (מילוי Matt 1:23)

       ovat lukuarvoiltaan 1784.

 


 

ישוע המשיח מי הוא

JESHUA MESSIAS, KUKA HÄN ON? ja

שאלת יסוד ydinkysymys

ovat lukuarvoiltaan 811.

 

       811 שמונה-מאות ואחת עשרה

       kahdeksansataa yksitoista ja

       שמו פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום

       Hänen nimensä on:

       Ihmeellinen Neuvonantaja

       Väkevä Jumala Iankaikkinen Isä

       Rauhanruhtinas  (Jes 9:5), sekä
       26
עשרים וששה

       kaksikymmentäkuusi (מילוי מיספר גדול)

       ovat kukin lukuarvoltaan 1838.

 

              יהוה JHVH ja יה JUMALA (מילוי)

              ovat lukuarvoiltaan 26.

 


 

ישוע JESHUA,

ישעו apumme, pelastuksemme ja

שם אלהי JUMALAN NIMI  sekä

לשון kieli; puhe; puhuttu kieli ja

מספור numerointi ja

צירוף Tziruph (Temuran taulukko)

ovat lukuarvoiltaan 386.

 

       386 שלש-מאות שמונים וששה

       kolmesataa  kahdeksankymmentä kuusi ja

       אתה הוא המשיח בן האלהים

       Sinä olet Messias Jumalan Poika (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 2134.

 

       3, 8, 6 שלש שמונה שש

       kolme, kahdeksan, kuusi ja

       ירדת מאת האלהים מן השמים

       laskeutui taivaasta Jumalan luota

       ovat lukuarvoiltaan 1631.

 

*

 

ישוע JESHUA (מילוי),

קדוש יהוה אלהים Pyhä JHVH Jumala ja

כדמות בן Pojan kaltainen tai muotoinen

ovat lukuarvoiltaan 522.

 

       5, 2, 2 חמש שתים שתים viisi, kaksi, kaksi,

       אשר ירעה את עמי ישראל

       joka kaitsee kansaani Israelia ja

       2, 6 שנים ששה kaksi, kuusi (מילוי מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1848.

 

              יהוה JHVH ja יה JUMALA (מילוי)

              ovat lukuarvoiltaan 26.

 


 

אדון ישוע HERRA JESHUA

on lukuarvoltaan 447.

 

ישוע משיח JESHUA MESSIAS,

שם קדש Pyhä Nimi,

צדיק oikeamielinen, täydellinen; lain täyttävä;

oikeassa oleva (מילוי),

הוא היה והוה ובוא

Hän joka oli ja joka on ja joka tuleva on ja

7, 7 שבע שבע seitsemän, seitsemän

ovat lukuarvoiltaan 744.

 

       447 ארבע-מאות ארבעים ושבעה

       neljäsataa neljäkymmentä seitsemän ja

       744 שבע-מאות ארבעים וארבעה

       seitsemänsataa neljäkymmentä seitsemän sekä

       ישוע שם האב והבן ורוח הקדש

       Jeshua Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi ja

       יושיע את עמו מחטאתיהם

       vapauttava kansansa heidän synneistänsä (Matt 1:21)

       ovat lukuarvoiltaan 1426.

 

       4, 4, 7 ארבעה ארבעה שבעה

       neljä, neljä,seitsemän ja

       7, 4, 4 שבעה ארבעה ארבעה

       seitsemän, neljä, seitsemän,

       יחוד השם Jumalan ykseys (מספר גדול) ja

       מלך המשיח Messias Kuningas (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 933.

 

       הוא אדני Hän on Herra (Adonai)

       on lukuarvoltaan 77.

 


 

אהיה אשר אהיה (Ehjee Asher Ehjee)

Minä Olen se joka Minä Olen (2 Moos 3:14),

שמו עמנואל nimensä Immanuel (Jes 7:14; Matt 1:23),

בישראל Israelissa,

בקהלות seurakunnissa sekä

אבי Isäni (מילוי) ja

יבא saapua, tulla (מילוי)

ovat lukuarvoiltaan 543.

 


 

אנכי אלהי אברהם אביך

Minä olen isäsi Aabrahamin Jumala (1Moos 26:24)

on lukuarvoltaan 408.

 

       4, 0, 8 ארבע אפס שמונה

       neljä, nolla, kahdeksan ja

       האדון ישוע המשיח

       HERRA JESHUA MESSIAS

       ovat lukuarvoiltaan 815.

 

Kunkin neljän sanan ensimmäisenä kirjaimena on

א alef, jonka lukuarvo on yksi (1) eli 4 x 1 = 4,

joka on sanan אבא Abba lukuarvo.

 

אלף alef (מילוי 1 + 30 + 80) on lukuarvoltaan

sata yksitoista (111) eli ensimmäisten kirjainten

lukuarvo on 4 x 111 = 444, joka on lauseen

ישוע הוא אלהי Jeshua on Jumala lukuarvo.

 


 

ישוע המשיח הוא מסבט יהודה

Jeshua Messias Juudan sukukunnasta ja

נולד בבית לחם syntyi Beetlehemissä (מיספר גדול)

ovat lukuarvoiltaan 1142.

 


 

בימים ההם יום הלדת של ישוע

niinä päivinä on Jeshuan syntymäpäivä (מילוי) ja

בחדש השביעי

seitsemännessä kuussa (הקדמי Neh 8:14)

ovat lukuarvoiltaan 2692.

 


 

יום הלדת ישוע בחודש תשרי

Jeshuan syntymäpäivä tishrikuussa ja

502 חמש-מאות ושתים viisisataa kaksi (מיספר גדול)

ovat lukuarvoiltaan 2111.

 

       חג-הסכות lehtimajanjuhla

       on lukuarvoltaan 502.

 


 

ישוע הנצרי JESHUA NASARETILAINEN,

שופט כל הארץ koko maan Tuomari,

השו משמים Totuus Taivaasta,

לקרא ממשל saarnasi vertauksin (Matt 13:3) ja

אמן Amen (מיספר גדול) sekä

מעתה ואד עולם nyt ja iankaikkisesti ja

רפורמטור reformaattori; uudistaja; uskonpuhdistaja

הוא אותו האיש Hän on «sama henkilö»

(Talmudin tapa puhua Jeshuaasta)

ovat lukuarvoiltaan 741.

 

       741 שבע-מאות וארבעים ואחד

       seitsemänsataa neljäkymmentä yksi,

       הוא האלהים בבשר

       Hän on Jumala lihassa (מיספר גדול)

       הוא אותו האיש

       Hän on «sama henkilö» (מילוי)

       (Talmudin tapa puhua Jeshuaasta)

       ovat lukuarvoiltaan 1167.

 

       7, 4, 1 שבעה ארבעה אחד seitsemän, neljä,  yksi,

       האור האמתי Totinen Valkeus (Joh 1:9) ja

      אין הישועה באחר

       ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa (Apt 4:12)

       ovat lukuarvoiltaan 668.

 


 

הוא המשיח לישראל

Hän on Israelin Messias ja

1406 אלף ארבע-מאות וששה

tuhat neljäsataa kuusi (מיספר גדול)

ovat lukuarvoiltaan 2162.

 

       ישוע המשיח

       JESHUA MESSIAS  (מילוי) ja

       הדבר יהוה

       JHVH:n Sana  (מילוי Ilm. 19:13) sekä

       אתו שלח האלהים לשר וגאל

       Hänet Jumala lähetti päämieheksi
       ja lunastajaksi (Apt 7:35)

       ovat lukuarvoltaan 1406.

 


 

1Moos 3:15:ssa on ennustus  "vaimon siemenestä".

 

זרעה האשה

vaimon siemen ja

בן ישראל

juutalainen, israelilainen

ovat lukuarvoiltaan 593.

 

       593 חמש-מאות תשעים ושלש

       viisisataa yhdeksänkymmentä kolme,

       386 שלש-מאות ושמונים וששה

       kolmesataa kahdeksankymmentä kuusi (מילוי) ja

       המשיח בן האלהים

       Messias Jumalan Poika (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 2811.

 

              ישוע JESHUA

              on lukuarvoltaan 386.

 

*

 

זרעה האשה

vaimon siemen (מילוי) ja

אביך אשר בסתר

Isäsi joka on salassa (Matt 6:6)

ovat lukuarvoltaan 1196.

 

       1, 1, 9, 6 אחד אחד תשעה ששה

       yksi, yksi,  yhdeksän, kuusi sekä

       ישוע המשיח

       JESHUA MESSIAS (מילוי),

       הדבר יהוה

       JHVH:n Sana (מילוי) ja

       אתו שלח האלהים לשר וגאל

       Hänet Jumala lähetti päämieheksi
       ja lunastajaksi (Apt 7:35)

       ovat lukuarvoltaan 1406.

 


 

הוא זרעה האשה

Hän on vaimon siemen,

שרקה Soreka, jalo viinipuu

(Messias, 1Moos 49:11),

התמצע

olla keskellä, toimia välimiehenä (1Tim. 2:5),

אדם ihminen (מיספר גדול) ja

מילוט pelastus

ovat lukuarvoiltaan 605.

 

       605 שש-מאות וחמשה

       kuusisataa viisi sekä

       ישוע המשיח

       JESHUA MESSIAS (מילוי),

       הדבר יהוה

       JHVH:n Sana (מילוי) ja

       אתו שלח האלהים לשר וגאל

       Hänet Jumala  lähetti päämieheksi
       ja lunastajaksi (Apt 7:35)

       ovat lukuarvoltaan 1406.

 

       6, 0, 5 ששה אפס חמשה

       kuusi, nolla, viisi ja

       ראשון Ensimmäinen

        (מילוי Messias, Jes 41:27)

       ovat lukuarvoiltaan 1099.

 


 

אני ואבי אחד אנחנו

Minä ja Isä olemme yksi (Joh 10:30)

on lukuarvoltaan 208.

 

       2, 0, 8 שתים אפס שמונה

       kaksi, nolla, kahdeksan (מילוי) ja

       ישוע הוא אל ובן אדם

       Jeshua on Jumala ja ihminen (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1742.

 

*

 

אני ואבי אחד אנחנו

Minä ja Isä olemme yksi (מילוי Joh 10:30) ja

963 תשע-מאות ששים ושלשה

yhdeksänsataa kuusikymmentä kolme

ovat lukuarvoiltaan 2508.

 

       2508 אלפים חמש-מאות ושמונה

       kaksituhatta viisisataa kahdeksan (מיספר גדול),

       כי אני אל ואין עוד

       sillä Minä Olen Jumala,

       eikä toista ole (מיספר גדול Jes 45:22) ja

       749 שבע-מאות ארבעים ותשעה

       seitsemänsataa neljäkymmentä yhdeksän

       ovat lukuarvoiltaan 1923.

 

              ישוע המשיח JESHUA MESSIAS

              on lukuarvoltaan 749.

 

       2, 5, 0, 8 שנים חמשה אפס שמונה

       kaksi, viisi, nolla, kahdeksan ja

       שם האב והבן ורוח הקדש האדון ישוע המשיח

       Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi on

       Herra  Jeshua Messias

       ovat lukuarvoiltaan 1855.

 

       אחד yksi; ainut (מילוי)

       on lukuarvoltaan 963.

 


 

הוא המשיח Hän on Messias

on lukuarvoltaan 375.

 

כבר אנש Ihmisen Pojan kaltainen

(aram. Dan 7:13)

on lukuarvoltaan 573.

 

נהירא Valo (מילוי aram.),

muuan Messiaan nimistä (Dan 2:22) ja

אורים ותמים

Uurim ja Tummim sekä

5, 2 חמשה שנים viisi, kaksi

ovat lukuarvoiltaan 753.

 

       3, 7, 5 שלשה שבעה חמשה

       kolme, seitsemän, viisi,

       5, 7, 3 חמשה שבעה שלשה

       viisi, seitsemän, kolme,

       7, 5, 3 שבעה חמשה שלשה

       seitsemän, viisi, kolme,

       האדון ישוע המשיח היה יהוה בבשר

       Herra Jeshua Messias on JHVH lihassa,

       רכב ישראל ופרשיו

       Israelin suuri johtaja,

       אור מן השמים

       Valo taivaasta ja

       77 שבעים ושבעה

       seitsemänkymmentä seitsemän (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1365.

 

              1365 אלף שלש-מאות ששים וחמשה

              tuhatkolmesataa kuusikymmentä viisi,

              שם של האב והבן ורוח הקדש הוא האדון ישוע המשיח

              Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi on

              Herra Jeshua Messias ja

              יהוה באדון ישוע

              JHVH Herrassa Jeshuassa (מילוי מיספר גדול)

              ovat lukuarvoiltaan 2197.

 

              1, 3, 6, 5 אחת שלש שש חמש

              yksi, kolme, kuusi, viisi ja

              האב הדבר ורוח הקדש ושלשתם אחד המה

              Isä ja Sana ja Pyhä Henki,

              nämä kolme ovat yksi (1Joh 5:7)

              ovat lukuarvoiltaan 1987.

 

              הוא אדני Hän on Herra

              on lukuarvoltaan 77.

 

       בן poika,

       אלהיו Jumalansa (Dan. 11:32) ja

       יהיה on tuleva  (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 52.

 


 

ישוע הוא האל ובן האדם

Jeshua on Jumala ja ihminen ja

הוא יהוה בבשר

Hän on JHVH lihassa

ovat lukuarvoiltaan 542.

 


 

משיח צדקנו

Messias, meidän vanhurskautemme ja

מורה opettaja (מילוי) sekä

1200 אלף ומאתים

tuhat kaksisataa ja

2071 אלפים ושבעים ואחד

kaksituhatta seitsemänkymmentä yksi

ovat lukuarvoiltaan 608.

 

       608 שש-מאות ושמונה

       kuusisataa kahdeksan,

       ישוע לבדו

       Jeshua yksinään,

       בעל בית

       talonomistaja, perheenpää ja

       רפא כל מחלה

       parantaa kaikkinaisia sairauksia  (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1454.

 

       608 שש-מאות ושמונה

       kuusisataa kahdeksan (מילוי),

       אלהי בבשר

       Jumala lihassa (מילוי) ja

        ישוע הכהן הגדול

       Ylimmäinen pappi Jeshua (מילוי מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1905.

 

       6, 0, 8 שש אפס שמונה

       kuusi, nolla, kahdeksan sekä

       ישוע המשיח הוא משבט יהודה

       Jeshua Messias Juudan sukukunnasta,

       נולד בבית לחם

       syntyi Betlehemissä (מיספר גדול) ja

       שוכן עד Iankaikkinen Jumala (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1142.

 

       6, 0, 8 שש אפס שמונה

       kuusi, nolla, kahdeksan (מילוי) ja

        ישוע מלך היהודים

       Jeshua, juutalaisten Kuningas (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1596.

 

       לכם שלוח דבר meille lähetetty Sana,

       מוקרב uhrattu (מילוי) ja

       כי זה הוא משיח sillä Hän on Messias (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1200.

 

       שם שלו אדון ישוע

       Hänen nimensä on Herra Jeshua (מילוי)

       on lukuarvoltaan 2071.

 


 

Johannes Kastaja sanoi Jeshuasta:

הבא אחרי היה לפני כי קדם היה

joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni,

sillä Hän on ollut ennen kuin minä (Joh 1:15).

sama lukuarvo, 651, on sanoilla:

הוא ישוע Hän on Jeshua  (מילוי).

 


 

האור האמתי

Totinen Valkeus (Joh 1:9),

אין הישועה באחר

eikä ole pelastusta yhdessäkään  toisessa ja

7, 4, 1  שבעה ארבעה אחד

seitsemän, neljä, yksi

ovat lukuarvoiltaan 668.

 

       ישוע הנצרי Jeshua Nasaretilainen

       on lukuarvoltaan 741.

 


 

ראשון לציון Ensimmäinen Siionille

(Messias, Jes 41:27 hepr. Raamatussa)

on lukuarvoltaan 743.

 

       743 שבע-מאות ארבעים ושלש

       seitsemänsataa neljäkymmentä kolme ja

        הנה העלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל

       katso neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan

       ja tälle on annettava nimi Immanuel

       ovat lukuarvoiltaan 1778.

 

       743 שבע-מאות ארבעים ושלש

       seitsemänsataa neljäkymmentä kolme (מיספר גדול) ja

        שם שלו האדון ישוע

       Hänen nimensä on Herra Jeshua

       ovat lukuarvoiltaan 2338.

 

       7, 4, 3 שבעה ארבעה שלשה

       seitsemän, neljä, kolme sekä

        אלהי אבותינו Isiemme Jumala (מילוי) ja

       במשיח Messiaassa (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1290.

 


 

אדון אחד yksi Herra (Ef 4:5) ja

1044  אלף וארבעים וארבעה

tuhat neljäkymmentä neljä

ovat lukuarvoiltaan 724.

 

       724 שבע-מאות עשרים וארבע

       seitsemänsataa kaksikymmentä neljä ja

       העלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל

       neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja

       tälle on  annettava nimi Immanuel

       ovat lukuarvoiltaan 1718.

 

       משיח מאלהים Messias Jumalasta

       on lukuarvoltaan 1044.

 


 

וְיָצָא חֹטֶר מִגֵּזַע יִשָׁי וְנֵצֶר מִשָּׁרָשָׁיו יִפְרֶה

Iisain kannosta puhkeaa virpi,

ja vesa versoo hänen juuristansa (Jes 11:1),

בן-האדם Ihmisen Poika

(מילוי מיספר גדול Matt. 8:20),

1706 אלף שבע-מאות וששה

tuhat seitsemänsataa kuusi (מיספר גדול),

1, 0, 8, 2 אחת אפס שמונה שתים

yksi, nolla, kahdeksan, kaksi (מיספר גדול),

1, 2, 0, 8 אחת שתים אפס שמונה

yksi, kaksi, nolla, kahdeksan (מיספר גדול),

1, 2, 8, 0 אחת שתים שמונה אפס

yksi, kaksi, kahdeksan, nolla (מיספר גדול),

1, 8, 2, 0 אחת שמונה שתים אפס

yksi, kahdeksan, kaksi, nolla (מיספר גדול),

2, 0, 1, 8 שתים אפס אחת שמונה

kaksi, nolla, yksi, kahdeksan (מיספר גדול),

2, 8, 0, 1 שתים שמונה אפס אחת

kaksi, kahdeksan, nolla, yksi (מיספר גדול),

2, 8, 1, 0 שתים שמונה אחת אפס

kaksi, kahdeksan, yksi, nolla (מיספר גדול),

2, 0, 6, 9 שתים אפס שש תשע

kaksi, nolla, kuusi, yhdeksän,

2, 0, 9, 6 שתים אפס תשע שש

kaksi, nolla, yhdeksän, kuusi,

2, 9, 0, 6 שתים תשע אפס שש

kaksi, yhdeksän, nolla, kuusi,

3, 6, 8, 3 שלש שש שמונה שלש

kolme, kuusi, kahdeksan, kolme ja

6, 3, 3, 8 שש שלש שלש שמונה

kuusi, kolme, kolme, kahdeksan

ovat lukuarvoiltaan 2261.

 

       2261 אלפים מאתים ששים ואחד

       kaksituhatta kaksisataa kuusikymmentä yksi ja

       שֵׂה הָאֱלֹהִים הַנֹּשֵׂא חַטַּאת הָעוֹלָם

       Jumalan Karitsa, joka ottaa pois

       maailman synnin! (Joh 1:29) ja

       האנשה inkarnaatio; personifiointi,

       ihmiseksi käsittäminen (הקדמי)

       ovat lukuarvoiltaan 1321.

 

       2, 2, 6, 1 שנים שנים ששה אחד

       kaksi, kaksi, kuusi, yksi ja

       הרוח המים והדם

       Henki, vesi ja veri (הקדמי 1Joh 5:8)

       ovat lukuarvoiltaan 1418.

 

       משכן אלהים

       Jumalan maja (מיספר גדול Ilm. 21:3)

       on lukuarvoltaan 1706.

 

       קדוש יהוה אלהים

       Pyhä JHVH Jumala (מיספר גדול)

       on lukuarvoltaan 1082.

 

       ישוע הנוצרי

       Jeshua Nasaretilainen (מילוי)

       on lukuarvoltaan 1280.

 

       אלהים בישוע

       Jumala Jeshuassa (הקדמי)

       on lukuarvoltaan 1820.

 

       ישוע הוא אדנינו מורנו ורבנו מלך המשיח

       Jeshua on Herramme Opettajamme ja

       Rabbimme Kuningas Messias (מיספר גדול)

       on lukuarvoltaan 2018.

 

       יהוה הוא בבשר בישוע

       JHVH on lihassa Jeshuassa (מילוי)

       on lukuarvoltaan 2801.

 

       אדון ישוע המשיח

       Jeshua Messias on Herra (מילוי Fil. 2:11)

       on lukuarvoltaan 2069.

 

       חטאת-הצבור

       yhteisuhri, yleisuhri (הקדמי)

       on lukuarvoltaan 2906.

 


 

חֹטֶר vesa (Jes. 11:1) ja

לגאל lunastaa (הקדמי)

ovat lukuarvoiltaan 217.

 

       217 מאתים ושבעה-עשר
       kaksisataa seitsemäntoista ja

       יקרא את שמו ישוע

       antoi Hänelle nimen Jeshua (Matt. 1:25)

       on lukuarvoltaan 1444.

 

       2, 1, 7 שתים אחת שבע

       kaksi, yksi, seitsemän ja

       ישוע המשיח הוא קרבן חטאת

       Jeshua Messias on syntiuhri

       on lukuarvoltaan 1531.

 


 

אֲנִי שַׂר־צְבָא־יְהוָה

Minä Olen Herran sotajoukon päämies (Joos 5:14)

on lukuarvoltaan 680.

 

       680  שש-מאות ושמונים

       kuusisataa kahdeksankymmentä ja

       כִּי הִנְנִי־בָא וְשָׁכַנְתִּי בְתֹוכֵךְ נְאֻם־יְהוָה

       sillä Minä tulen ja asun sinun

       keskelläsi, sanoo JHVH (Sak. 2:10) ja

       בישוע Jeshuassa (הקדמי)

       ovat lukuarvoiltaan 1499.

 

       680  שש-מאות ושמונים

       kuusisataa kahdeksankymmentä (מיספר גדול) ja

       אל ואב אחד לכל שהוא על-כל ואת-כל ובתוך כל

       Yksi Jumala ja Isä kaikille, Hän joka on yli

       kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa (מיספר גדול Ef 4:6)

       ovat lukuarvoiltaan 2059.

 

       6, 8, 0 שש שמונה אפס

       kuusi, kahdeksan, nolla,

       יהוה הוא בהאדון ישוע

       JHVH Herrassa Jeshuassa (מיספר גדול),

       ישוע המשיח הוא משבט יהודה

       Jeshua Messias Juudan sukukunnasta ja

       נולד בבית-לחם

       syntyi Betlehemissä  (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1142.

 


 

יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ בֶּן־דָּוִד בֶּן־אַבְרָהָם

Jeshua Messias, Daavidin poika,

Aabrahamin poika (Matt. 1:1),

יבא האדון ישוע

Herra Jeshua tulee (מיספר גדול),

את דויד מלכם

Daavid kuninkaansa

(מיספר גדול Hoos. 3:5) ja

כי אני אל ואין עוד

sillä Minä Olen Jumala, eikä toista ole

(הקדמי Jes. 45:22) ja

1404 אלף ארבע־מאות וארבעה tuhat neljäsataa neljä

ovat lukuarvoiltaan 1115.

 

       1115 אלף מאה וחמשה-עשר

       tuhatsata viisitoista ja

       היתה לראש פנה

       on tullut huippukiveksi (Ps. 118:22)

       ovat lukuarvoiltaan 1086.

 

       1, 1, 1, 5 אחד אחד אחד חמשה

       yksi, yksi, yksi, viisi ja

       אלהינו Jumalamme

       ovat lukuarvoiltaan 392.

 

       הוא אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

       Hän on Herramme Opettajamme

       ja Rabbimme Kuningas Messias

       aina ja iankaikkisesti ja

       on lukuarvoltaan 1404.

 


 

הַמּשֵׁל הַיָּחִיד וּבַאֲדֹנֵינוּ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ

ainoa valtiaamme ja Herramme

Jeshua Messias (Juuda 4),

אלהי אבותינו

Isiemme Jumala (מילוי),

במשיח

Messiaassa (מילוי),

פרקליט

puolustusasianajaja (מילוי),

כפרה

synnin anteeksianto, sovitus;

suuren sovintopäivän uhri (הקדמי),

48 ארבעים שמונה

neljäkymmentä kahdeksan (מיספר גדול) ,

8, 6 שמונה ששה

kahdeksan, kuusi (מילוי),

4, 3, 7 ארבעה שלשה שבעה

neljä, kolme, seitsemän,

4, 7, 3 ארבעה שבעה שלשה

neljä, seitsemän, kolme,

7, 3, 4 שבעה שלשה ארבעה

seitsemän, kolme, neljä ja

7, 4, 3 שבעה ארבעה שלשה

seitsemän, neljä, kolme

ovat lukuarvoiltaan 1290.

 

       1, 2, 9, 0 אחד שנים תשעה אפס

       yksi, kaksi, yhdeksän, nolla,

       הנה החתן צאינה

       Katso, Ylkä tulee

        (מיספר גדול Matt. 25:6),

       מלך ישראל

       Israelin kuningas (מילוי) ja

       יבא שילה

       tulee Shilo (הקדמי;1 Moos. 49:10)

       ovat lukuarvoiltaan 1329.

 

       הגדול Suuri

       on lukuarvoltaan 48.

 

       אלהים Jumala

       on lukuarvoltaan 86.

 

       כסא יהוה

       JHVH:n valtaistuin (הקדמי)

       on lukuarvoltaan 437.

 

       כסא בשמים

       Valtaistuin taivaassa ja

       הוא אבינו בשמים

       Hän on Isämme taivaassa

       ovat lukuarvoiltaan 473.

 

       ברוך יהוה

       Siunattu JHVH (מיספר גדול)

       on lukuarvoltaan 734.

 

       ראשון לציון

       Ensimmäinen Siionille

       (Messias; Jes. 41:27)

       on lukuarvoltaan 743.

 


 

[ Alkuun ]

 

 

UHRI

 

הוּא יְשׁוּפְךָ רֹאשׁ וְאַתָּה תְּשׁוּפֶנּוּ עָקֵב

hän on polkeva rikki sinun pääsi,

ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän

(1Moos 3:15 alkutekstin mukaan) ja

1034 אלף שלשים וארבעה

tuhat kolmekymmentä neljä (מיספר גדול)

ovat lukuarvoiltaan 2355.

 

       2355 אלפים שלש-מאות חמשים וחמשה

       kaksituhatta kolmesataa viisikymmentä viisi,

       ישוע הוא האל ובן-האדם

       Jeshua on Jumala ja ihminen (מילוי מיספר גדול) ja

       קרש־הצלה

       pelastuskeino (הקדמי)

       ovat lukuarvoiltaan 3115.

 

       2, 3, 5, 5 שנים שלשה חמשה חמשה

       kaksi, kolme, viisi, viisi sekä

       פרעון

       lunastus, velan maksaminen (הקדמי) ja

        את-ישוע הנצלב

       Jeshua ristiinnaulittu (מילוי Matt. 28:5)

       ovat lukuarvoiltaan 1741.

 

       אלהים בישוע

       Jumala Jeshuassa (מיספר גדול) ja

       היצלבות

       ristiinnaulitseminen (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1034.

 


 

קורבן uhri; uhrautuminen,

משיח Messias; Voideltu; kuningas,

(voideltu) pappi (Dan 9:26; Ps 2:2),

יבא שילה tulee Shilo

(suom. Raam.: tulee Hän, 1Moos 49:10) ja

הוא איש יהודי

hän on juutalainen mies

ovat lukuarvoiltaan 358.

 

       358 שלש-מאות חמשים ושמונה

       kolmesataa viisikymmentä kahdeksan ja

       בן פרץ Ben, Peres

       (מיספר גדול eräs Messiaan nimi)

       ovat lukuarvoiltaan 1882.

 

       3, 5, 8  שלש חמש שמונה

       kolme, viisi, kahdeksan ja

        זה הוא הנביא ישוע

       tämä on se profeetta Jeshua (Matt 21:11)

       ovat lukuarvoiltaan 1379.

 

*

 

קורבן

uhri; uhrautuminen (מילוי),

26 עשרים ושש

kaksikymmentä kuusi,

92 תשעים ושנים

yhdeksänkymmentä kaksi,

159 מאה וחמשים ותשע

sata viisikymmentä yhdeksän,

807  שמונה-מאות ושבע

kahdeksansataa seitsemän ja

1137 אלף מאה ושלשים ושבעה

tuhatsata kolmekymmentä seitsemän

ovat lukuarvoiltaan 1226.

 

       יהוה JHVH ja יה Jumala (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 26.

 

       האדון יהוה Herra JHVH

       on lukuarvoltaan 92.

 

        חג פסחPääsiäinen (Pesach)

       on lukuarvoltaan 159.

 

        האדון ישוע הנצרי

       Herra Jeshua Nasaretilainen

       on lukuarvoltaan 807.

 

       האדון ישוע המשיח הוא השה

       Herra Jeshua Messias on Karitsa ja

       מסר את נפשו

       panna henkensä alttiiksi

       ovat lukuarvoiltaan 1137.

 


 

חטאת הצבור

yhteisuhri, yleisuhri ja

סוד האלהים

Jumalan salaisuus (מיספר גדול Ilm. 10:7)

ovat lukuarvoiltaan 721.

 

       721 שבע-מאות עשרים ואחד

       seitsemänsataa  kaksikymmentä yksi,

       האדון ישוע המשיח הוא מלך ישראל

       Herra Jeshua Messias on Israelin kuningas ja

       וזה שמו אשר יקראו יהוה צדקנו

       tämä on nimensä, jolla Häntä kutsutaan:

       JHVH meidän vanhurskautemme (Jer 23:6, Messias),

       האלהים ובן האדם

       Jumala ja ihminen (מילוי) ja

        הוא מלך ישראל

       Hän on Israelin kuningas (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1458.

 

       7, 2, 1  שבעה שנים אחד

       seitsemän, kaksi, yksi (מיספר גדול) ja

       בבן אלהים Jumalan Pojassa (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1350.

 

       7, 2, 1 שבעה שנים אחד

       seitsemän, kaksi, yksi (מילוי מיספר גדול) ja

       הוא ישוע אשר הקום אלהים מן המתים

       Hän on Jeshua, jonka Jumala herätti kuolleista (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 2993.

 


 

קרבן הפסח pääsiäisuhri (Pesach)

(מילוי מיספר גדול),

אבן בציון kivi Siionissa

(מילוי מיספר גדול Jes 28:16, Messias) ja

9, 1, 8 תשע אחת שמונה

yhdeksän, yksi, kahdeksan (מילוי)

ovat lukuarvoiltaan 2395.

 

       יהוה בבשר בישוע

       JHVH lihassa Jeshuassa,

       הוא אשר היה בקהל במדבר

       Hän oli seurakunnassa erämaassa (Apt. 7:38) sekä

       כי אני יהוה לא שניתי

       sillä Minä, JHVH, en muutu (Mal. 3:6)

       ovat lukuarvoiltaan 918.

 


 

האלהים והשה Jumala ja Karitsa (Ilm 22:1,3),
אך ישוע vain / juuri Jeshua ja
ודאי ישוע ilman muuta / tietysti Jeshua

ovat lukuarvoiltaan 407.

*

 

האלהים והשה Jumala ja Karitsa (מיספר גדול),

אשר אלהים היה במשיח

koska Jumala oli Messiaassa (2. Kor. 5:19) ja

גמור päätös; loppu; viimeistely;

täydellinen; valmis (הקדמי)

ovat lukuarvoiltaan 967.

 

       967  תשעה-מאות וששים ושבע

       yhdeksänsataa kuusikymmentä seitsemän ja

       בקרבן הפסח pääsiäisuhrissa (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 2251.

 

       9, 6, 7  תשע שש שבע

       yhdeksän, kuusi,  seitsemän,

       ישוע הוא אל ובן-אדם

       Jeshua on Jumala ja ihminen (מיספר גדול) ja

       הוא אבינו בשמים

       Hän on Isämme taivaassa (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1742.

 


 

[ Alkuun ]

 

 

JESHUAN PALUU

 

ישוע לשוב Jeshua palaa ja

אחרית הימים aikojen loppukausi / lopun ajat

ovat lukuarvoiltaan 724.

 

       724  שבע-מאות ועשרים וארבע

       seitsemänsataa kaksikymmentä neljä,

       ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר

       siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki,

       jotka kirjaan kirjoitetut ovat (Dan 12:1) ja

       מלחמת העולם השלישית

       kolmas maailmansota

       ovat lukuarvoiltaan 1724.

 

       724 שבע-מאות ועשרים וארבע

       seitsemänsataa kaksikymmentä neljä (מיספר גדול) ja

        יבא אדון ישוע

       Herra Jeshua tulee (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 2284.

 

       7, 2, 4  שבע שתים ארבע

       seitsemän, kaksi, neljä ja

       טרוף השעה

       ahdistuksen aika; hätätilanne (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1395.

 


 

המשיח בחזרה בבקר

Messias palaa takaisin aamulla

on lukuarvoltaan 889.

 

       889 שמונה-מאות שמונים ותשעה

       kahdeksansataa kahdeksankymmentä yhdeksän ja

       האדון ישוע המשיח

       HERRA JESHUA MESSIAS (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 2075.

 

       889 שמונה-מאות שמונים ותשעה

       kahdeksansataa kahdeksankymmentä yhdeksän (מילוי) ja

        את בן האדם בא

       Ihmisen Poika tulee (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 3301.

 


 

כי בנה יהוה ציון נראה בכבודו

kun JHVH rakentaa Siionin Hän

ilmestyy kunniassaan (מילוי Ps 102:17) ja

758 שבע-מאות חמישים ושמונה

seitsemänsataa viisikymmentä kahdeksan (מילוי)

ovat lukuarvoiltaan 3045.

 

       ישוע המשיח בוא Jeshua Messias tulee

       on lukuarvoiltaan 758.

 


 

לָכֵן שִׁקְדוּ כִּי לֹא יְדַעְתֶּם מָתַי יָבוֹא בַּעַל הַבָּיִת

valvokaa, sillä ette tiedä,

milloin talon Herra tulee (Mark 13:35),

באחרית הימים viimeisinä päivinä, päivien lopulla

(מילוי 1Moos 49:1; Apt 2:17) ja

בעת חג הסכות Lehtimajanjuhlan aikana (מילוי) sekä

8, 2, 7 שמונה שתים שבע

kahdeksan, kaksi, seitsemän (מיספר גדול)

ovat lukuarvoiltaan 2083.

 

       2083 אלפים שמונים ושלשה

       kaksituhatta kahdeksankymmentä kolme ja

       אז זמן יציאה silloin on lähdön aika (מילוי מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1248.

 

       שְׁלַח מַגָּלְךָ וּקְצֹר

       lähetä sirppisi ja leikkaa (Ilm. 14:15)

       on lukuarvoltaan 827.

 


 

[ Sivu 1 ] [ Sivulle 2 ] [ Sivulle 3 ] [ Alkuun ] [ Sisällys ] [ HOME ]