[ Sisällys ] [ HOME ]

 


GEMATRIA

 

[ Sivulle 1 ] [ Sivu 2 ] [ Sivulle 3 ]


 

 

JUMALAN SANA

 

הדבר Sana (Joh. 1:1) ja

הוא האלהים ובן-האדם

Hän on Jumala ja ihminen ja

אלהי Jumala (מילוי)

ovat lukuarvoiltaan 211.

 

       211 מאתים ואחד-עשר

       kaksisataa yksitoista ja

       הוא צלם האלהים הנעלם

       Hän on näkymättömän

       Jumalan kuva (מילוי Kol. 1:15)

       on lukuarvoltaan 1080.

 

       2, 1, 1 שנים אחד אחד

       kaksi, yksi, yksi,

       יהוה הוא בישוע

       JHVH on Jeshuassa,

       מושיע

       pelastaja, vapahtaja, auttaja ja

       הוא האלהים

       Hän on Jumala (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 426.

 

       2, 1, 1 שנים אחד אחד

       kaksi, yksi, yksi (מיספר גדול) ja

       יועץ Neuvonantaja (מיספר גדול Jes. 9:5)

       ovat lukuarvoiltaan 986.

 

*

 

הדבר Sana (מילוי Joh. 1:1) ja

מבשר ilosanomantuoja; sanansaattaja;

(hyvän)viestin tuoja; ennakoida,

133 מאה שלשים ושלש

sata kolmekymmentä kolme,

102 מאה ושתים sata kaksi ja

2003 אלפים ושלשה kaksituhatta kolme

ovat lukuarvoiltaan 1362.

 

       1362 אלף שלש-מאות ששים ושתים

       tuhat kolmesataa kuusikymmentä kaksi ja

       אשר אלהים היה במשיח

       koska Jumala oli Messiaassa

       (מילוי 2 Kor. 5:19)

       ovat lukuarvoiltaan 2594.

 

       1, 3, 6, 2 אחד שלשה ששה שנים

       yksi, kolme, kuusi, kaksi,

       הדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו

       Sana tuli lihaksi ja asui meidän

       keskellämme (Joh. 1:14) ja

       דבר האלהים Jumalan Sana (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1653.

 

       גואל lunastaja, Messias, Vapahtaja (הקדמי)

       on lukuarvoltaan 133.

 

       אלהינו Jumalamme,

       בן-האדם Ihmisen poika ja

       בעל aviomies; omistaja

       ovat lukuarvoiltaan 102.

 

       ישוע הוא האל ובן-האדם

       Jeshua on Jumala ja ihminen (מילוי)

       on lukuarvoltaan 2003.

 

*

 

הדבר Sana (הקדמי Joh. 1:1),

1074  אלף ושבעים וארבעה

tuhat seitsemänkymmentä neljä,

1, 0, 4 אחת אפס ארבע yksi, nolla, neljä,

1, 4, 0 אחת ארבע אפס yksi, neljä, nolla ja

4, 0, 1 ארבע אפס אחת neljä, nolla, yksi

ovat lukuarvoiltaan 823.

 

       823  שמונה-מאות עשרים ושלש

       kahdeksansataa kaksikymmentä kolme,

       הוא ישוע המשיח בן-אלהים

       Hän on Jeshua Messias Jumalan poika (מיספר גדול),

       אלהים בישוע המשיח

       Jumala Jeshuassa Messiaassa  (מילוי) ja

       האדון המשיח

       Herra Messias (מילוי מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 2104.

 

       823 שמונה שנים שלשה

       kahdeksan, kaksi, kolme ja

       שר-שלום

       Rauhanruhtinas (מיספר גדול Jes. 9:5)

       ovat lukuarvoiltaan 1436.

 

       משיח בן-דוד

       Messias Daavidin poika (מיספר גדול) ja

       בן poika (מילוי מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1074.

 

       אחד האלהים

       yksi Jumala,

       הוא האדון יהוה

       Hän on Herra JHVH ja

       מלך דוד

       Kuningas Daavid

       ovat lukuarvoiltaan 104.

 

       מלך די יהודיא

       juutalaisten kuningas (aram.)

       on lukuarvoltaan 140.

 

       המשיח הוא יהוה

       Messias on JHVH

       on lukuarvoltaan 401.

 


 

דְּבָרְךָ אֱמֶת

sanasi on totuus (Joh. 17:17) ja

לא חכמת העולם הזה

ei tämän maailman viisautta (1 Kor. 2:6)

ovat lukuarvoiltaan 667.

 

*

 

דְּבָרְךָ אֱמֶת

sanasi on totuus  (מיספר גדול),

בסתרי התנ"ך

TaNaKh’n (VT) salaisuuksissa,

מצפונות התנ"ך

TaNaKh’n (VT) kätköistä ja

בדבר האלהים

Jumalan Sanassa (הקדמי)

ovat lukuarvoiltaan 1147.

 

       1147 אלף מאה ארבעים ושבע

       tuhatsata neljäkymmentä seitsemän,

       הוא בן-אדם המשיח ישוע

       Hän on ihminen Messias Jeshua,

       אלהי באדון ישוע המשיח

       Jumala Herrassa Jeshuassa Messiaassa,

       קדש-קדשים

       Polttouhrit; Kaikkein Pyhin ja

       מְשִׁיחֶךָ Voideltusi, Messiaasi

        (מיספר גדול Ps. 89:52)

       ovat lukuarvoiltaan 858.

 

       1147 אלף מאה ארבעים ושבע

       tuhatsata neljäkymmentä seitsemän

        (מיספר גדול) ja

       הוּא צֶלֶם הָאֱלֹהִים הַנֶּעְלָם

       Hän on näkymättömän Jumalan kuva

       (מיספר גדול Kol. 1:15)

       ovat lukuarvoiltaan 2138.

 

       1, 1, 4, 7 אחד אחד ארבעה שבעה

       yksi, yksi, neljä, seitsemän,

       מגימטריא משיחי

       messiaanisesta gematriasta ja

       בגימטריאות gematrioissa

       ovat lukuarvoiltaan 681.

 

*

 

דְּבָרְךָ אֱמֶת

sanasi on totuus (מילוי),

שמו עמנואל

nimensä Immanuel,

מן-המקראות

kirjoituksista (מילוי) ja

בגמטריאות

gematrioissa (מילוי) sekä

1489 אלף ארבע-מאות שמונים ותשע

tuhat neljäsataa kahdeksankymmentä yhdeksän

ovat lukuarvoiltaan 2053.

 

       2053 אלפים חמשים ושלשה

       kaksituhatta viisikymmentä kolme,

       לכם שלוח דבר

       meille lähetetty sana  (מיספר גדול) ja

       דבר האמונה

       uskon sana (הקדמי Room. 10:8)

       ovat lukuarvoiltaan 1200.

 

       2053 אלפים חמשים ושלשה

       kaksituhatta viisikymmentä kolme

        (מיספר גדול) ja

       לנו לחכמה מאת האלהים

       meille viisaudeksi Jumalalta

        (מילוי מיספר גדול 1 Kor. 1:30)

       ovat lukuarvoiltaan 2320.

 

       2, 0, 5, 3 שתים אפס חמש שלש

       kaksi, nolla, viisi, kolme ja

       ישוע הוא האלהים

       Jeshua on Jumala (הקדמי)

       ovat lukuarvoiltaan 1869.

 

       המשיח הוא יהוה

       Messias on JHVH (הקדמי)

       on lukuarvoltaan 1489.

 


 

[ Alkuun ]

 

 

SEURAKUNTA

 

הבית השלישי kolmas Temppeli

on lukuarvoltaan 1072.

 

       1072 אלף שבעים ושנים

       tuhat seitsemänkymmentä kaksi,

       הברית החדשה

       Uusi liitto,

       אל-ירושלם החדשה

       Uuteen Jerusalemiin ja

       עַד כִּי־יִכָּנֵס מְלֹא הַגּוֹיִם

       kunnes pakanain täysi luku / täyteys

       on sisälle tullut (Room. 11:25)

       ovat lukuarvoiltaan 939.

 

*

 

הבית השלישי kolmas Temppeli (מילוי) ja

בכל-הקדושים kaikissa pyhissä (מילוי),

443 ארבע-מאות ארבעים ושלשה

neljäsataa neljäkymmentä kolme,

540 חמש-מאות וארבעים

viisisataa neljäkymmentä (מיספר גדול) sekä

1, 3, 3, 8 אחד שלשה שלשה שמונה

yksi, kolme, kolme, kahdeksan,

1, 3, 8, 3 אחד שלשה שמונה שלשה

yksi, kolme, kahdeksan, kolme,

1, 8, 3, 3 אחד שמונה שלשה שלשה

yksi, kahdeksan, kolme, kolme,

3, 1, 4, 7 שלש אחת ארבע שבע

kolme, yksi, neljä, seitsemän,

3, 4, 7, 1 שלש ארבע שבע אחת

kolme, neljä, seitsemän, yksi,

2, 6, 8, 4 שנים ששה שמונה ארבעה

kaksi, kuusi, kahdeksan, neljä ja

6, 4, 8, 2  ששה ארבעה שמונה שנים

kuusi, kaksi, neljä, kahdeksan

ovat lukuarvoiltaan 1684.

 

       יהודים משיחי

       messiaaniset juutalaiset ja

       העדר הקטן

       pieni lauma (Luuk. 12:32)

       ovat lukuarvoiltaan 443.

 

       בית-יהוה אלהינו

       JHVH:n, Jumalamme huone ja

       עדת האדון

       Herran seurakunta

       ovat lukuarvoiltaan 540.

 

       העברים heprealaiset (הקדמי) ja

       המאמינים מן-הגוים

       uskoon tulleet pakanat (הקדמי)

       ovat lukuarvoiltaan 1338.

 

       עמי אתם te olette kansani

       (מילוי מיספר גדול 3. Moos. 26:12)

       on lukuarvoltaan 1383.

 

       לקח מעץ החיים ואכל

       ottaa Elämän Puusta ja syödä

       on lukuarvoltaan 1833.

 

       מכל הארצות kaikista maista (הקדמי)

       on lukuarvoltaan 3147.

 

       כל אשר-יקרא בשם יהוה ימלט

       jokainen joka huutaa avuksi

      JHVH:n nimeä, pelastuu (מילוי Jooel 2:32)

       on lukuarvoltaan 3471.

 

       אל-ארץ חדשה

       uuteen maahan (מילוי מיספר גדול)

       on lukuarvoltaan 2684.

 

       תשועת ישראל

       Israelin pelastus (הקדמי Jer 3:23)

       on lukuarvoltaan 6482.

 

*

 

הבית השלישי kolmas Temppeli (הקדמי) ja

עַד כִּי־יִכָּנֵס מְלֹא הַגּוֹיִם

kunnes pakanain täysi luku / täyteys

on sisälle tullut (הקדמי Room. 11:25)

ovat lukuarvoiltaan 3988.

 


 

יקם מן הארץ

nousee maasta ja

עבדיו את-זה הכו

hänen palvelijansa

ovat lukuarvoiltaan 536.

 

       536 חמש-מאות שלשים וששה

       viisisataa kolmekymmentä kuusi,

       להם מלכות השמים

       heidän on Taivasten Valtakunta

       (מיספר גדול Matt. 5:3,10) ja

       מלכו עד עולמי עלמים

       he hallitsevat aina ja iankaikkisesti
       (
מילוי מיספר גדול Ilm. 22:5)

       ovat lukuarvoiltaan 2086.

 

*

 

יקם מן הארץ

nousee maasta (מיספר גדול),

9, 2, 3  תשע שתים שלש

yhdeksän, kaksi, kolme (מילוי) ja

9, 3, 2  תשע שלש שתים

yhdeksän, kolme, kaksi (מילוי)

ovat lukuarvoiltaan 2556.

 

       היה בהאחרית הימים נאם אלהים

       on tapahtuva viimeisinä päivinä,

       sanoo Jumala (Apt 2:17)

       on lukuarvoltaan 923.

 

       מאמינים ישוע הנצרי

       Jeshua Nasaretilaiseen uskovat

       on lukuarvoltaan 932.

 

*

 

יקם מן הארץ

nousee maasta  (מילוי) ja

הוא יקוץ

hän on valvova sekä

79 שבעים ותשעה

seitsemänkymmentä yhdeksän,

97 תשעים ושבעה

yhdeksänkymmentä seitsemän,

247 מאתים וארבעים ושבעה

kaksisataa neljäkymmentä seitsemän,

274 מאתים ושבעים וארבעה

kaksisataa seitsemänkymmentä neljä,

1032 אלף ושלשים ושנים

tuhat kolmekymmentä kaksi,

1135 אלף ומאה ושלשים וחמש

tuhatsata kolmekymmentä viisi ja

8, 8, 8 שמונה שמונה שמונה

kahdeksan, kahdeksan, kahdeksan

ovat lukuarvoiltaan 1203.

 

       1203 אלף ומאתים ושלשה

       tuhat kaksisataa kolme,

       אוצר בשמים aarre taivaissa

       (מיספר גדול Mark. 10:21) ja

       אשת השה Karitsan vaimo

       (מילוי Ilm. 21:9)

       ovat lukuarvoiltaan 1249.

 

       1203 אלף ומאתים ושלשה

       tuhat kaksisataa kolme (מיספר גדול),

        אודה שמו לפני אבי ולפני מלאכיו

       tunnustan hänen nimensä Isäni edessä ja

       Hänen enkeliensä edessä  (מילוי Ilm. 3:5) ja

       איננו כי-לקח אתו אלהים

       ei häntä enää ollut, sillä

       Jumala oli ottanut hänet pois
       (
מילוי מיספר גדול 1 Moos. 5:24)

       ovat lukuarvoiltaan 2529.

 

       1, 2, 0, 3 אחת שתים אפס שלש

       yksi, kaksi, nolla, kolme ja

       כפתהו החותם השביעי

       Hän (Karitsa) avasi seitsemännen sinetin

       (מיספר גדול Ilm 8:1)

       ovat lukuarvoiltaan 1930.

 

       1, 2, 0, 3 אחת שתים אפס שלש

       yksi, kaksi, nolla, kolme (מיספר גדול) ja

       להם מלכות השמים

       heidän on Taivasten Valtakunta
       (
מילוי מיספר גדול Matt. 5:3,10)

       ovat lukuarvoiltaan 2490.

 

       עדה seurakunta; yhteisö

       on lukuarvoltaan 79.

 

       זמן aika; ajankohta; kutsua (aterialle)

       on lukuarvoltaan 97.

 

       הלולה juhlariemu, hääriemu (הקדמי)

       on lukuarvoltaan 247.

 

       הם היו עם-סגלה

       he ovat omaisuuskansa

       (valittu kansa) ja

       גאלה vapautus, pelastus, lunastus;

       Messiaan tulo

       ovat lukuarvoiltaan 274.

 

       היוועדות

       kokoontuminen (מילוי),

       את-יום בואו

       tulemisensa päivä (מיספר גדול),

       זה זמן יציאה

       se on lähtöaika  (הקדמי) ja

       אז יבוא הקץ

       silloin tulee loppu (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1032.

 

       השתדכות

       avioituminen, liittyminen,

       יאהב את-האדון

       rakastaa Herraa (מיספר גדול),

       אנשים מן-הקהל

       seurakunnan jäsenet (מילוי),

       מתי-מעט muutamat, harvat ihmiset,

       hyvin pieni joukko (מילוי) ja

       חג-הסכות lehtimajanjuhla  (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1135.

 

       ישוע אני אוהב אותך

       Jeshua, minä rakastan sinua ja

       אסיף viljan- / sadonkorjuu;

       sadonkorjuuaika  (מילוי מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 888.

 


 

רוח ונפש וגוף

henki ja sielu ja ruumis (1 Tess. 5:23) ja

התנצר tulla nasaretilaiseksi,

kääntyä nasaretilaisuuteen

ovat lukuarvoiltaan 745.

 

       745 שבע-מאות ארבעים וחמשה

       seitsemänsataa neljäkymmentä viisi ja

       הוא הרוח המים והדם

       hän on henki, vesi ja veri

       (מיספר גדול 1 Joh. 5:8)

       ovat lukuarvoiltaan 1501.

 

       745 שבע-מאות ארבעים וחמשה

       seitsemänsataa neljäkymmentä viisi

       (מיספר גדול) ja

       יטבלו בשם ישוע האדון

       he ottavat kasteen Herran Jeshuan nimessä

       (מיספר גדול Apt. 19:5)

       ovat lukuarvoiltaan 2061.

 

       7, 4, 5 שבעה ארבעה חמשה

       seitsemän, neljä, viisi ja

       חיי עולם לכם

       teillä on iankaikkinen elämä (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1008.

 


 

קהל פילדלפיא

Filadelfian seurakunta (Ilm. 3:7),

באמונה

uskossa; uskon kautta; uskollisesti ja

לשמי nimeeni

ovat lukuarvoiltaan 380.

 

*

 

קהל פילדלפיא

Filadelfian seurakunta (מילוי Ilm 3:7) ja

אדוקות puhdasoppiset (מילוי)

ovat lukuarvoiltaan 1161.

 

*

 

קהל פילדלפיא

Filadelfian seurakunta (הקדמי Ilm 3:7) ja

קהילת-הנוצרית

nasaretilaisten seurakunta (מילוי)

ovat lukuarvoiltaan 1856.

 


 

בקהל אפסוס

Efeson seurakunnassa,

שמד juutalaisuuden vainoaminen;

olla käännytetty pakolla

juutalaisuudesta kristinuskoon ja

נפלג tulla jaetuksi (מילוי)

ovat lukuarvoiltaan 344.

 

*

 

בקהל אפסוס

Efeson seurakunnassa (מילוי),

היחלקות jakautuminen ja

בשורה אחרת

muu evankeliumi (korvausteologia) (2 Kor. 11:4)

ovat lukuarvoiltaan 1122.

 

       1, 1, 2, 2  אחד אחד שנים שנים

       yksi, yksi, kaksi, kaksi ja

       אנטישמיות

       juutalaisvastaisuus

       ovat lukuarvoiltaan 826.

 

*

 

בקהל אפסוס

Efeson seurakunnassa (הקדמי) ja

המה נגד התורה

he ovat Tooraa vastaan sekä

446 ארבע-מאות וארבעם ושש

neljäsataa neljäkymmentä kuusi ja

464 ארבע-מאות וששים וארבע

neljäsataa kuusikymmentä neljä

ovat lukuarvoiltaan 1655.

 

       1655 אלף שש-מאות חמישים וחמש

       tuhat kuusisataa viisikymmentä viisi ja

       וְלִבּוֹ רִחַק מִמֶּנִּי

       sydämensä kaukana Minusta

       (מילוי Jes. 29:13; Mark. 7:6)

       ovat lukuarvoiltaan 1910.

 

       שיסוע jakautuminen

       on lukuarvoltaan 446.

 

       דתיים uskonnolliset

       on lukuarvoltaan 464.

 


 

קהל לודקיא

Laodikean seurakunta (Ilm 3:14),

מומר luopio, juutalaisuudesta kääntynyt ja

נוכרי vieras, muukalainen; ei-juutalainen

ovat lukuarvoiltaan 286.

 

*

 

קהל לודקיא

Laodikean seurakunta (מילוי Ilm 3:14)

on lukuarvoltaan 1103.

 

       1103 אלף מאה ושלש

       tuhatsata kolme,

       אפיפיורות paavius ja

       מרומא Roomasta (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 793.

 

       1, 1, 0, 3 אחד אחד אפס שלשה

       yksi, yksi, nolla, kolme ja

       רומי-קתולי

       roomalaiskatolinen

       ovat lukuarvoiltaan 802.

 


 

[ Alkuun ]

 

 

JERUSALEM

 

ירושלים Jerusalem (מילוי) ja

אל מדינת ישראל

Israelin valtiolle

ovat lukuarvoiltaan 1076.

 


 

כל ירושלים koko Jerusalem ja

ליהודים juutalaisille (מילוי)

ovat lukuarvoiltaan 646.

 

       646 שש-מאות ארבעים וששה

       kuusisataa neljäkymmentä kuusi ja

        פרזות תשב ירושלם

       Jerusalem on oleva

       muuriton paikkakunta (Sak. 2:4)

       ovat lukuarvoiltaan 1981.

 

       646 שש-מאות ארבעים וששה

       kuusisataa neljäkymmentä kuusi (מילוי) ja

       העיר אשר נקרא שמך עליה

       kaupunki, joka on otettu Sinun nimiisi
       (
מילוי Dan. 9:18)

       ovat lukuarvoiltaan 3330.

 


 

העיר הקדושה

Pyhä Kaupunki (Jes 52:1) ja

יורד מן השמים

laskeutuu taivaasta (Ilm 3:12)

ovat lukuarvoiltaan 705.

 


 

אל ירושלים החדשה

Uuteen Jerusalemiin ja

בעולם הנשמות

kuolemanjälkeisessä maailmassa

ovat lukuarvoiltaan 949.

 


 

עמי אתם te olette kansani (מילוי) ja

1, 1, 2, 8  אחד אחד שנים שמונה

yksi, yksi, kaksi, kahdeksan

ovat lukuarvoiltaan 827.

 

       יהודים juutalaiset (מילוי מיספר גדול)

       on lukuarvoltaan 1128.

 


 

ישראל Israel ja

אתן לכם Minä annan teille sekä

1107 אלף ומאה ושבע

tuhatsata seitsemän

ovat lukuarvoiltaan 541.

 

       הארץ maa (מיספר דגול)

       on lukuarvoltaan 1107.

 

*

 

ישראל Israel (מילוי) sekä

1034 אלף שלשים וארבעה

tuhat kolmekymmentä neljä ja

1043 אלף ארבעים ושלשה

tuhat neljäkymmentä kolme

ovat lukuarvoiltaan 1075.

 

       1075 אלף ושבעים וחמש

       tuhat seitsemänkymmentä viisi ja

       הָיִיתִי לָהֶם לֵאלֹהִים וְהֵמָּה יִהְיוּ־לִי לְעָם

       Minä olen heidän Jumalansa ja

       he ovat Minun kansani (Jer. 31:33)

       ovat lukuarvoiltaan 893.

 

       1075 אלף ושבעים וחמש

       tuhat seitsemänkymmentä viisi (מיספר דגול) ja

       אם תרצו אין זו אגדה

       jos te tahdotte se ei ole taru

       (מילוי; Benjamin Ze'ev / Theodor Herzl)

       ovat lukuarvoiltaan 2173.

 

       1, 0, 7, 5 אחד אפס שבעה חמשה

       yksi, nolla, seitsemän, viisi ja

       עם ליהוה JHVH:n kansa (מילוי מיספר דגול)

       on lukuarvoltaan 884.

 

       היא אשתי hän on vaimoni (מילוי)

       on lukuarvoltaan 1034.

 

       מגודד koottu, kokoon kerätty  (מילוי) ja

       מרכז keskusta; keskipiste, kuv. pääasia;

       perusta; keskushenkilö; keskuspaikka;

       merkitä keskipiste; keskitetty (הקדמי)

       ovat lukuarvoiltaan 1043.

 

*

 

ישראל Israel (הקדמי) ja

972 תשע-מאות ושבעים ושנים

yhdeksänsataa seitsemänkymmentä kaksi

ovat lukuarvoiltaan 2051.

 

       היו לי לעם he ovat kansani (מילוי מיספר גדול)

       on lukuarvoltaan 972.

 


 

מדינת-ישראל Israelin valtio ja

אדמתם maansa sekä

1, 3 אחת שלוש yksi, kolme ja

1, 7, 4, 7 אחד שבעה ארבעה שבעה

yksi, seitsemän, neljä, seitsemän

ovat lukuarvoiltaan 1045.

 

       1045 אלף ארבעים וחמש

       tuhat neljäkymmentä viisi ja

       להעם היהודי juutalaiselle kansalle (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 788.

 

       1, 0, 4, 5 אחד אפס ארבעה חמשה

       yksi, nolla, neljä, viisi ja

       הקהיל koota yhteen (הקדמי)

       ovat lukuarvoiltaan 785.

 

       יבא saapua, tulla; tuoda maahan;

       tulla maahantuoduksi

       on lukuarvoltaan 13.

 

       מלכות ישראל Israelin valtakunta (מילוי)

       on lukuarvoltaan 1747.

 


 

[ Alkuun ]

 

 

VAIMO

 

אשה nainen; vaimo ja

מארסה kihlattu (nainen), morsian

ovat lukuarvoiltaan 306.

 

יהודאי juutalainen (fem.) (מילוי)

on lukuarvoltaan 603.

 

       306 שלש-מאות ושש

       kolmesataakuusi,

       603 שש-מאות ושלש

       kuusisataakolme ja

       הנה העירנה קדושה ירושלים החדשה

       katso, Pyhä Kaupunki

       Uusi Jerusalem (hepr. Ilm 21:2)

       ovat lukuarvoiltaan 1683.

 

*

 

אשה nainen; vaimo (מילוי) ja

היא כלי את

hän on -n astia / vaimo

ovat lukuarvoiltaan 477.

 

לישוע משיח

Jeshualle Messiaalle ja

משיחיות

messiaanisuus

ovat lukuarvoiltaan 774.

 

       477 ארבע-מאות שבעים ושבע

       neljäsataa seitsemänkymmentä seitsemän,

       774 שבע-מאות שבעים וארבע

       seitsemänsataa seitsemänkymmentä neljä ja

       השמרים פקודי אלהים

       pitävät Jumalan käskyt (Ilm. 12:17)

       ovat lukuarvoiltaan 2080.

 

       4, 7, 7  ארבע שבע שבע

       seitsemän, seitsemän, neljä,

       7, 7, 4  שבע שבע ארבע

       seitsemän, seitsemän, neljä ja

       אישון silmäterä

       (מיספר דגול 5Moos. 32:10)

       ovat lukuarvoiltaan 1017.

 


 

אשת חיל kelpo vaimo, toimelias vaimo

(Sananl. 31:10)

on lukuarvoltaan 749.

 

       749  שבע-מאות ארבעים ותשע

       seitsemänsataa neljäkymmentä yhdeksän ja

       משרתי המשיח הם

       he ovat Messiaan palvelijoita (מיספר דגול)

       ovat lukuarvoiltaan 1918.

 

       749 שבע-מאות ארבעים ותשע

       seitsemänsataa  neljäkymmentä yhdeksän

       (מילוי מיספר גדול) ja

       השמרים את-מצות האלהים ואת-אמונת ישוע

       pitävät Jumalan käskyt ja Jeshuan uskon

       (מילוי Ilm. 14:12)

       ovat lukuarvoiltaan 4238.

 


 

כלי astia; vaimo (1Tess. 4:4; 2Tim. 2:21)

on lukuarvoltaan 60.

 

       60 ששים kuusikymmentä (מילוי),

       אלה נקנו מתוך בני האדם

       nämä ovat ostetut ihmisistä (Ilm. 14:4) ja

       נצרים nasaretilaiset (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 820.

 

       60 ששים kuusikymmentä (מילוי מיספר גדול),

        הם יהיו לי לעם

       he ovat Minun kansani
       (
מיספר דגול 2. Kor. 6:16) ja

       נצרים nasaretilaiset (מילוי מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1376.

 

       6, 0 ששה אפס kuusi, nolla,

       במשיח ישוע Messiaassa Jeshuassa ja

       נצרות nasaretilaisuus

       ovat lukuarvoiltaan 746.

 


 

[ Alkuun ]

 

 

SAPATTI

 

יום שבת sapatinpäivä ja

שבתון lepopäivä; yleinen vapaapäivä

ovat lukuarvoiltaan 758.

 


 

[ Alkuun ]

 

 

KASTE

 

טבילה אחת yksi kaste (Ef. 4:5) ja

כבתחלה kuten ennen, kuten aluksi

ovat lukuarvoiltaan 465.

 

       4, 6, 5 ארבעה ששה חמשה

       neljä, kuusi, viisi ja

       הטבלה לשם האדון ישוע המשיח

       KASTE HERRAN JESHUAN MESSIAAN NIMEEN

       ovat lukuarvoiltaan 1236.

 


 

[ Alkuun ]

 

 

KIRKKO

 

כנסיה kirkko

on lukuarvoltaan 145.

 

       145  מאה וארבעים וחמש

       sata neljäkymmentä viisi ja

        צאו ממנה עמי

       lähtekää siitä, te Minun kansani (מילוי Ilm. 18:4)

       ovat lukuarvoiltaan 729.

 

*

 

כנסיה kirkko (מילוי) ja

צאו ממנה עמי lähtekää siitä, te Minun kansani (Ilm. 18:4)

ovat lukuarvoiltaan 352.

 


 

כנסיות kirkot ja

עשרה כתרים

kymmenen kruunua (Ilm. 13:1)

ovat lukuarvoiltaan 764.

 


 

הרכלים kauppiaat (מילוי 1 Kun. 10:15) ja

כמרים papit (kristityt) (מילוי)

ovat lukuarvoiltaan 790.

 


 

[ Alkuun ]

 

 

BAABEL

 

בבל Baabel (kreik. Babylon)

on lukuarvoltaan 34.

 

       34 שלשים וארבעה

       kolmekymmentä neljä (מיספר גדול) ja

       לשדים riivaajille (מילוי מיספר גדול)

       (5 Moos.32:17, 1 Kor. 10:20)

       ovat lukuarvoiltaan 1524.

 

       3, 4 שלשה ארבעה kolme, neljä ja

       בארץ שנער Sinearin maassa
       (1 Moos. 10:10)

       ovat lukuarvoiltaan 913.

 


 

בבבל Baabelissa (kreik. Babylonissa)

on lukuarvoltaan 36.

 

       36 שלשים ושש

       kolmekymmentä kuusi,

        אשר שם כשא השטן

       siellä, missä saatanan valtaistuin on

       (Ilm. 2:13) ja

       באחרית הימים

       päivien lopulla, viimeisinä päivinä

       (מיספר גדול 1Moos. 49:1, Apt. 2:17)

       ovat lukuarvoiltaan 1286.

 

       36 שלשים ושש

       kolmekymmentä kuusi (מיספר גדול) ja

       לקח הניקלסים

       nikolaiitain oppi
       (מילוי מיספר גדול Ilm. 2:15)

       ovat lukuarvoiltaan 1846.

 

       3, 6 שלש שש kolme, kuusi,

       זה בותיקן

       se on Vatikaanissa (מיספר גדול) sekä

       שרי צען

       Sooanin päämiehet (מילוי Jes. 19:13) ja

       המוכרים והקונים

       myyjät ja ostajat (מילוי) ovat

       lukuarvoiltaan 1230.

 

*

 

בבבל Baabelissa (מילוי)

on lukuarvoltaan 1310.

 

       1310  אלף שלש-מאות ועשר

       tuhat kolmesataa kymmenen ja

       חברים לשדים osallisuus riivaajista
       (
מיספר גדול 1 Kor. 10:20)

       ovat lukuarvoiltaan 1764.

 

       1, 3, 1, 0 אחד שלשה אחד אפס

       yksi, kolme, yksi, nolla,

       רומי קתולי roomalaiskatolinen ja

       מוכרים myyjät (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 802.

 


 

[ Alkuun ]

 

 

LOPUN AIKA

 

מועד מועדים וחצי

aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa (Dan. 12:7)

on lukuarvoltaan 404.

 

       404 ארבע-מאות וארבעה

       neljäsataa neljä ja

        בקץ העולם

       maailman lopussa (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1004.

 


 

שלש שנים וששה חדשים

kolme vuotta ja kuusi kuukautta (Jaak 5:17),

1691 אלף שש-מאות ותשעים ואחד

tuhat kuusisataa yhdeksänkymmentä yksi ja

6, 3, 7, 8 שש שלש שבע שמונה

kuusi, kolme, seitsemän, kahdeksan

ovat lukuarvoiltaan 2003.

 

       2003 אלפים ושלש kaksituhatta kolme,

       הקצף העתיד לבע tuleva viha (1Tess. 1:10) ja

       יהיה לקץ העולם הזה

       tapahtuu tämän maailman lopussa (מילוי; Matt. 13:40)

       ovat lukuarvoiltaan 797.

 

       2003 אלפים ושלש

       kaksituhatta kolme (מיספר גדול),

       אז יגלה הרשע

       silloin ilmestyy laiton (מילוי; 2 Tess. 2:8),

       סוס לבן והרכב עליו קשת

       valkoinen hevonen ja sillä ratsastavalla oli jousi (Ilm. 6:2) ja

       אפיפיור הוא משיח-שקר

       Paavi on valhemessias

       ovat lukuarvoiltaan 1357.

 

       2, 0, 0, 3 שנים אפס אפס שלשה

       kaksi, nolla, nolla, kolme ja

       ויהי באחרית הימים

       on tapahtuva viimeisinä päivinä

       ovat lukuarvoiltaan 1317.

 

       לא-יבא בטרם יהיה בראשונה המרד ונגלה איש החטאה בן-האבדון

       ei tule ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja

       laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi (2Tess. 2:3),

       וארא חיה עלה מן-הים

       ja minä näin pedon nousevan merestä (מיספר גדול; Ilm. 13:1) ja

       מחתה tuho, ahdistus

       ovat lukuarvoiltaan 1691.

 

       בֶּן־אָדָם שִׂים פָּנֶיךָ אֶל־גֹּוג אֶרֶץ הַמָּגֹוג

       נְשִׂיא רֹאשׁ מֶשֶׁךְ וְתֻבָל וְהִנָּבֵא עָלָיו

       ihminen, käännä kasvosi Googiin Maagoogin maahan,

       päähallitsija/-presidentti Meshekh(in) ja Tubaal(in) ja

       ennusta hänestä (מיספר גדול; Hes. 38:2)

       on lukuarvoltaan 6378.

 

*

 

שלש שנים וששה חדשים

kolme vuotta ja kuusi kuukautta (מילוי; Jaak 5:17),

הוי דור חסר אמונה ופתלתל

voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi (מילוי; Luuk 9:41),

הקצף העתיד tuleva viha (הקדמי),

364 שלוש-מאות ששים וארבעה

kolmesataa kuusikymmentä neljä,
436
ארבע-מאות שלושים ושש

neljäsataa kolmekymmentä kuusi ja

643 שש-מאות ארבעים ושלוש

kuusisataa neljäkymmentä kolme

ovat lukuarvoiltaan 3410.

 

       3410 שלשת-אלפים וארבע-מאות ועשרה

       kolmetuhatta neljäsataa kymmenen ja
       באה-נא האדון ישוע
       tule, Herra Jeshua (מילוי מיספר גדול; Ilm 22:20)

       ovat lukuarvoiltaan 2493.

 

       3410 שלשת-אלפים וארבע-מאות ועשרה

       kolmetuhatta neljäsataa kymmenen (מיספר גדול) ja

       הוא הוציאם ויעש אתות ומפתים

       Hän johdatti heidät sieltä pois,

       tehden ihmeitä ja tunnustekoja (מיספר גדול; Apt. 7:36)

       ovat lukuarvoiltaan 3053.

 

       3, 4, 1, 0 שלשה ארבעה אחד אפס
       kolme, neljä, yksi, nolla ja

       חזרת-האדון ישוע

       Herran Jeshuan paluu

       ovat lukuarvoiltaan 1067.

 

       שמיטה sapattivuosi

       on lukuarvoltaan 364.

 

       לרבים צידים monta metsästäjää (Jer. 16:16)

       on lukuarvoltaan 436.

 

       יצא מנצח ולמען ינצח

       hän lähti voittajana ja voittamaan (Ilm 6:2)

       on lukuarvoltaan 643.

 


 

בְּאַחֲרִית הַזָּעַם

viimeisenä vihan aikana (מילוי מיספר גדול; Dan 8:19),

כִּי לְמֹועֵד מֹועֲדִים וָחֵצִי

siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa

(מילוי מיספר גדול; Dan 12:7),

טרוף-השעה

ahdistuksen aika; hätätilanne (הקדמי),

שעה טרופה

ahdistuksen ja sekasorron aika; hätätilanne (הקדמי),

4385ארבעת-אלפים שלש-מאות שמונים וחמשה

neljätuhatta kolmesataa kahdeksankymmentäviisi,

4538 ארבעת-אלפים חמש-מאות שלשים ושמונה

neljätuhatta viisisataa kolmekymmentäkahdeksan ja

5438 חמשת-אלפים ארבע-מאות שלשים ושמונה

viisituhatta neljäsataa kolmekymmentäkahdeksan

ovat lukuarvoiltaan 2716.

 

       2716 אלפים שבע-מאות וששה-עשר

       kaksituhatta seitsemänsataa kuusitoista,

       בתקופת מלחמה

       sota-aikana (מילוי) ja

       חשך עולם בעדו

       olla ahdistuksessa, olla umpikujassa (הקדמי)

       ovat lukuarvoiltaan 2161.

 

       2, 7, 1, 6 שנים שבעה אחד ששה

       kaksi, seitsemän, yksi, kuusi ja

       טרוף-השעה

       ahdistuksen aika; hätätilanne

       ovat lukuarvoiltaan 1395.

 

       הצדיק אבד ואין איש שם על-לב

       vanhurskas häviää, eikä kukaan pane

       sitä sydämelleen (הקדמי; Jes 57:1)

       on lukuarvoltaan 4385.

 

       אשר צריך שיקבלו אתו השמים עד-ימי

       sillä taivaan pitää omistaman Hänet

       niihin aikoihin asti (מילוי; Apt 3:21)

       on lukuarvoltaan 4538.

 

       חזרת-האדון ישוע המשיח

       Herran Jeshuan Messiaan paluu (הקדמי)

       on lukuarvoltaan 5438.

 


 

בזאת סבלנותם של-הקדשים השמרים

את-מצות האלהים ואת-אמונת ישוע

Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka

pitävät Jumalan käskyt ja Jeshuan uskon (Ilm 14:12)

on lukuarvoltaan 4700.

 

       4700 ארבעת-אלפים ושבע-מאות
       neljätuhatta seitsemänsataa,

       הם בישוע he ovat Jeshuassa (הקדמי) ja
      
הם ישבעו heidät ravitaan (הקדמי)

       ovat lukuarvoiltaan 1659.

 

       4700 ארבעת-אלפים ושבע-מאות
       neljätuhatta seitsemänsataa (מיספר גדול) ja
      
ואתם הנכם זרע נבחר
       te olette valittu suku (
מיספר גדול; 1Piet 2:9)

       ovat lukuarvoiltaan 2219.

 

*

 

בזאת סבלנותם של-הקדשים השמרים

את-מצות האלהים ואת-אמונת ישוע

Tässä on pyhien kärsivällisyys,

niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja

Jeshuan uskon (מיספר גדול; Ilm 14:12)

on lukuarvoltaan 6940.

 

       6940 ששת-אלפים ותשע-מאות וארבעים

       kuusituhatta yhdeksänsataa neljäkymmentä,

       יתהלכו אתי לבשי לבנים

       he saavat käyskennellä Minun kanssani

       valkeissa vaatteissa (מילוי; Ilm 3:4) ja

       עֶזְרֵנוּ בְּשֵׁם יְהוָה
       apumme on JHVH:n nimessä (הקדמי; Ps. 124:8)

       ovat lukuarvoiltaan 2713.

 

       6, 9, 4, 0 ששה תשעה ארבעה אפס

       kuusi, yhdeksän, neljä, nolla,

       היה לך אוצר בשמים

       sinulla on oleva aarre taivaissa

       (מיספר גדול; Matt. 19:21) ja

       עדת אלהים חיים

       Elävän Jumalan Seurakunta (מילוי; 1Tim. 3:15)

       ovat lukuarvoiltaan 1799.

 

*

 

בזאת סבלנותם של-הקדשים השמרים

את-מצות האלהים ואת-אמונת ישוע

Tässä on pyhien kärsivällisyys,

niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja

Jeshuan uskon (מילוי; Ilm 14:12)

on lukuarvoltaan 7964.

 

       7964 שבעת-אלפים ותשע-מאות וששים וארבעה

       seitsemäntuhatta yhdeksänsataa kuusikymmentä neljä ja

       אל-עדת אלהים חיים

       Elävän Jumalan Seurakunnalle (מילוי מיספר גדול) ja

       ovat lukuarvoiltaan 3096.

 

       7, 9, 6, 4 שבעה תשעה ששה ארבעה

       seitsemän, yhdeksän, kuusi, neljä ja

       אל-קהילת נוצרית

       nasaretilaisten seurakunnalle

       ovat lukuarvoiltaan 2035.

 


 

השמרים את-מצות האלהים ואת-אמונת ישוע

pitävät Jumalan käskyt ja Jeshuan uskon (Ilm. 14:12),

896 שמונה-מאות ותשעים ושש

kahdeksansataa yhdeksänkymmentä kuusi (מילוי),

968 תשע-מאות וששים ושמונה

yhdeksänsataa kuusikymmentä kahdeksan (מילוי) ja

2122 אלפים מאה עשרים ושנים

kaksituhatta sata kaksikymmentä kaksi (מיספר גדול)

ovat lukuarvoiltaan 2913.

 

       2, 9, 1, 3 שנים תשעה אחד שלשה

       kaksi, yhdeksän, yksi, kolme,

       שמו ושם אביו כתוב על-מצחותם

       joiden otsaan oli kirjoitettu Hänen nimensä

       ja Hänen Isänsä nimi (Ilm 14:1) ja

       עדת האלהים

       Jumalan seurakunta (מילוי מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1823.

 

       2, 9, 1, 3 שנים תשעה אחד שלשה

       kaksi, yhdeksän, yksi, kolme (מיספר גדול) ja

       הם באדון בלב נכון

       he ovat vakaalla sydämellä Herrassa (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 2383.

 

       חרדי ortodoksinen, uskovainen (הקדמי)

       on lukuarvoltaan 896.

 

       אֵלֶּה לְחַיֵּי עֹולָם

       nämä iankaikkiseen elämään (הקדמי; Dan 12:2)

       on lukuarvoltaan 968.

 

       תעש אתם מלכים וכהנים לאלהינו וימלכו על הארץ

       Olet tehnyt heidät meidän Jumalallemme

       kuningaskunnaksi ja papeiksi ja he tulevat

       hallitsemaan maan päällä (Ilm. 5:10)

       on lukuarvoltaan 2122.

 

*

 

השמרים את-מצות האלהים ואת-אמונת ישוע

pitävät Jumalan käskyt ja Jeshuan uskon (מיספר גדול; Ilm. 14:12) ja

672 שש-מאות ושבעים ושנים
kuusisataa seitsemänkymmentä kaksi (מילוי מיספר גדול)

ovat lukuarvoiltaan 4033.

 

       4033 ארבעת-אלפים ושלשים ושלש

       neljätuhatta kolmekymmentä kolme ja

       עבד נרדע orja jonka korvalehti on lävistetty /

       vapaaehtoisesti orjana jatkava (מילוי; ks. 2.Moos. 21:1-6)

       ovat lukuarvoiltaan 2156.

 

       4033 ארבעת-אלפים ושלשים ושלש

       neljätuhatta kolmekymmentä kolme (מיספר גדול) ja
      
היו לי לעם he ovat kansani (הקדמי מיספר גדול; Jer. 32:38)

       ovat lukuarvoiltaan 3276.

 

       אני יהוה אלהיכם

       Minä olen JHVH Jumalanne (מילוי)

       on lukuarvoltaan 672.

 

*

 

השמרים את-מצות האלהים ואת-אמונת ישוע

pitävät Jumalan käskyt ja Jeshuan uskon (מילוי; Ilm. 14:12),

479 ארבע-מאות שבעים ותשע

neljäsataa seitsemänkymmentä yhdeksän (מילוי מיספר גדול),

497  ארבע-מאות תשעים ושבע

neljäsataa yhdeksänkymmentä seitsemän (מילוי מיספר גדול),

749 שבע-מאות ארבעים ותשע

seitsemänsataa neljäkymmentä yhdeksän (מילוי מיספר גדול) ja

794 שבע-מאות תשעים וארבע

seitsemänsataa yhdeksänkymmentä neljä (מילוי מיספר גדול)

ovat lukuarvoiltaan 4238.

 

       4238 ארבעת-אלפים מאתים שלשים ושמונה

       neljätuhatta kaksisataa kolmekymmentä kahdeksan ja

       חרדיות hurskaus, uskonnollisuus (הקדמי)

       ovat lukuarvoiltaan 2412.

 

       4238 ארבעת-אלפים מאתים שלשים ושמונה

       neljätuhatta kaksisataa kolmekymmentä

       kahdeksan (מיספר גדול) ja

       יטבלו בשם ישוע האדון

       he ottavat kasteen Herran Jeshuan nimessä

       (מילוי מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 4092.

 

       4, 2, 3, 8 ארבע שתים שלש שמונה

       neljä, kaksi, kolme, kahdeksan ja

       לא תעבר יוד אחת או קוץ אחד מן התורה

       laista ei häviä yksikään kirjain,

       ei pieninkään piirto (Matt. 5:18)

       ovat lukuarvoiltaan 2054.

 

       4, 2, 3, 8 ארבע שתים שלש שמונה

       neljä, kaksi, kolme, kahdeksan (מיספר גדול) ja

       שובת sapatinviettäjä (הקדמי)

       ovat lukuarvoiltaan 2614.

 

       החכמות viisaat ja

       כי זה רצון האלהים

       sillä se on Jumalan tahto

       ovat lukuarvoiltaan 479.

 

       מאמינים uskovaiset, uskovat (מילוי)

       on lukuarvoltaan 497.

 

       אשת-חיל

       kelpo vaimo, toimelias vaimo (Sananl 31:10) ja

       אדוקה puhdasoppinen (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 749.

 

       בשם האדון ישוע

       Herran Jeshuan nimessä (Kol. 3:17)

       on lukuarvoltaan 794.

 


 

כלם מקנאים לתורה
he ovat kaikki lainkiivailijoita (Apt 21:20),

כבשים lampaat (מילוי),

שליחים apostolit (מילוי),

מייחד Jumalan ykseyteen uskova (מילוי),
הָיוּ־לִי לְעָם he ovat kansani
(
מילוי מיספר גדול; Jer 32:38; Sak. 8:8),

6, 7 שש שבע kuusi, seitsemän ja

7, 6 שבע שש seitsemän, kuusi

ovat lukuarvoiltaan 972.

 

       972 תשע-מאות ושבעים ושנים

       yhdeksänsataa seitsemänkymmentä kaksi ja

       המה השמרים פקודי אלהים

       he pitävät Jumalan käskyt (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 2051.

 

       972 תשע-מאות ושבעים ושנים

       yhdeksänsataa seitsemänkymmentä kaksi (מיספר גדול) ja

       טבלתם אתם לשם האדון

       kastakaa heidät Herran nimeen (מילוי) ja

       אשימכם לדיגי אנשים

       Minä teen teistä ihmisten kalastajia

       (מילוי מיספר גדול; Matt. 4:19)

       ovat lukuarvoiltaan 3171.

 

       9, 7, 2 תשעה שבעה שנים

       yhdeksän, seitsemän kaksi,

       הוא מאמין ישוע המשיח

       hän on Jeshua Messiaaseen uskova (מיספר גדול),

       תו במצחותם merkki otsassaan (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1552.

 

       9, 7, 2 תשעה שבעה שנים

       yhdeksän, seitsemän, kaksi (מיספר גדול),

       תבנינה ותתהלכנה ביראת האדון

       rakentua ja vaeltaa Herran pelossa (Apt. 9:31)

       ovat lukuarvoiltaan 2112.

 

       הבין ymmärtää, käsittää,

       בינה ymmärrys; tarkastelu; järki ja

       חטים vehnät

       ovat lukuarvoiltaan 67.

 

       עבד palvelija, orja

       on lukuarvoltaan 76.

 

*

 

כלם מקנאים לתורה
he ovat kaikki lainkiivailijoita (מיספר גדול; Apt 21:20),

356 שלש-מאות וחמשים וששה
kolmesataa viisikymmentä kuusi,
365
שלש-מאות וששים וחמשה
kolmesataa kuusikymmentä viisi,

536 חמש-מאות ושלשים וששה

viisisataa kolmekymmentä kuusi,

563 חמש-מאות וששים ושלשה
viisasataa kuusikymmentä kolme,

635 שש-מאות ושלשים וחמשה
kuusisataa kolmekymmentä viisi,

653 שש-מאות וחמשים ושלשה

kuusisataa viisikymmentä kolme,

1595 אלף וחמש-מאות ותשעים וחמש

tuhat viisisataa yhdeksänkymmentä viisi,

1955 אלף ותשע-מאות וחמשים וחמש

tuhat yhdeksänsataa viisikymmentä viisi,

1808 אלף ושמונה-מאות ושמונה

tuhat kahdeksansataa kahdeksan (מיספר גדול),

2, 3, 6 שנים שלשה ששה kaksi, kolme, kuusi (מילוי),

6, 2, 3 ששה שנים שלשה kuusi, kaksi, kolme (מילוי) ja

6, 3, 2 ששה שלשה שנים kuusi, kolme, kaksi (מילוי)

ovat lukuarvoiltaan 2092.

 

       2092 אלפים ותשעים ושנים

       kaksituhatta yhdeksänkymmentä kaksi,

       קבלו את-אהבת האמת

       vastaanottaa rakkaus totuuteen ja

       הם היה עם-שגלה

       he ovat omaisuuskansa (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1393.

 

       2092 אלפים ותשעים ושנים

       kaksituhatta yhdeksänkymmentä kaksi (מיספר גדול) ja

       ומפני אשר ירבה הרשע תפוג אהבת רבים

       sentähden, että laittomuus pääsee valtaan,

       kylmenee useimpien rakkaus (מיספר גדול; Matt. 24:12)

       ovat lukuarvoiltaan 3073.

 

       2, 0, 9, 2 שנים אפס תשעה שנים

       kaksi, nolla, yhdeksän, kaksi ja

       עבדיו את-זה הכו Hänen palvelijansa (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1716.

 

       נוצרי nasaretilainen,

       לקח הבריא terve oppi (1Tim. 1:10; 2Tim. 4:3; 2:1) ja

       הדור-מצוה käskyn tarkka noudattaminen

       ovat lukuarvoiltaan 356.

 

       הברי הקהלה seurakuntalainen,

       הם היו מהדרים he ovat puhdasoppiset ja

       הם היו בדרך החיים he ovat Elämän tiellä

       ovat lukuarvoiltaan 365.

 

       עבדיו את-זה הכו Hänen palvelijansa

       on lukuarvoltaan 536.

 

       בני המלכות Valtakunnan lapset ja

       שמיעה בקול kuuliaisuus

       ovat lukuarvoiltaan 563.

      

       המון תלמידים opetuslasten joukko

       on lukuarvoltaan 635.

 

       השקיף

       katsoa, katsella; tarkastella; pohtia (מילוי) ja

       מסבין aterioitsijat (הקדמי)

       ovat lukuarvoiltaan 653.

 

       ותתהלכנה ביראת האדון

       vaeltaa Herran pelossa (Apt. 9:31)

       on lukuarvoltaan 1595.

 

       עסוקות בנים האלהים

       työllistetyt Jumalan lapset (מיספר גדול) ja

       כי אם-ברצוני אעשה יהיה-לי שקר

       sillä jos vapaasta tahdostani sitä teen,

       niin minulla on palkka (מיספר גדול; 1 Kor. 9:17)

       ovat lukuarvoiltaan 1955.

 

       תשובה לחיים parannus elämäksi (מילוי) ja

       תיטבנה kunnostaa, laittaa kuntoon (הקדמי; Matt. 25:7)

       ovat lukuarvoiltaan 1808.

 

       הם מאמינים he ovat uskovaiset / uskovat ja

       עדיו אל העם todistajansa kansan edessä (Apt 13:31)

       ovat lukuarvoiltaan 236.

 

       בקהלת אלהים Jumalan seurakunnassa

       on lukuarvoltaan 623.

 

       תנ"כי raamatullinen

       on lukuarvoltaan 632.

 

*

 

כלם מקנאים לתורה
he ovat kaikki lainkiivailijoita (מילוי; Apt 21:20),

המון תלמידים
opetuslasten joukko (
מיספר גדול; Luuk. 19:37),

722 שבע-מאות ועשרים ושנים

seitsemänsataa kaksikymmentä kaksi,

1226 אלף ומאתים ועשרים וששה

tuhat kaksisataa kaksikymmentä kuusi,

6, 6 ששה שלשה ששה

kuusi, kolme, kuusi ja

6, 6, 3 ששה ששה שלשה

kuusi, kuusi, kolme

ovat lukuarvoiltaan 1845.

 

       1845 אלף ושמונה-מאות וארבעים וחמש

       tuhat kahdeksansataa neljäkymmentä viisi ja

       קדושים pyhät (מילוי מיספר דגול)

       ovat lukuarvoiltaan 1648.

 

       1845 אלף ושמונה-מאות וארבעים וחמש

       tuhat kahdeksansataa

       neljäkymmentä viisi (מיספר גדול) ja

       בני אלהים יקרא להם

       heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi

       (מילוי מיספר דגול; Matt. 5:9)

       ovat lukuarvoiltaan 2921.

 

       1, 8, 4, 5 אחת שמונה ארבע חמש

       yksi, kahdeksan, neljä, viisi ja

       העשה רצון אבי שבשמים

       tehdä Taivaallisen Isäni tahto (Matt. 7:21)

       ovat lukuarvoiltaan 1431.

 

       קרויות Tooran lukijat ja

       לבדק ולתקן tarkistaa

       ovat lukuarvoiltaan 722.

 

       חוקרים tutkijat (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1226.

 

       בונן tutkistella (מילוי) ja

       חוקי laillinen; sääntöjen mukainen (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 636.

 

       יבדק tutkia (הקדמי) ja

       בן-תורה oppinut, viisas oppilas

       ovat lukuarvoiltaan 663.

 

*

 

כלם מקנאים לתורה
he ovat kaikki lainkiivailijoita (מילוי מיספר גדול; Apt 21:20),

832 שמונה-מאות ושלשים ושתים

kahdeksansataa kolmekymmentä kaksi (מילוי),

1874 אלף ושמונה-מאות ושבעים וארבעה

tuhat kahdeksansataa seitsemänkymmentä neljä (מיספר גדול) ja

3534 שלשת-אלפים וחמש-מאות ושלשים וארבע

kolmetuhatta viisisataa kolmekymmentä neljä

ovat lukuarvoiltaan 2957.

 

       2957 אלפים ותשע-מאות וחמשים ושבע

       kaksituhatta yhdeksänsataa viisikymmentä seitsemän

       וְהָיוּ לִי לְעָם וַאֲנִי אֶהְיֶה לָהֶם לֵאלֹהִים

       he ovat Minun kansani, ja Minä Olen heidän Jumalansa

       (מיספר גדול; Jer. 32:38)

       ovat lukuarvoiltaan 2166.

 

       2, 9, 5, 7 שנים תשעה חמשה שבעה

       kaksi, yhdeksän, viisi, seitsemän (מיספר גדול) ja

       מהאמינים ישוע המשיח

       Jeshua Messiaaseen uskovat (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 2465.

 

       נוצרים nasaretilaiset (מילוי) ja

       להם מלכות heidän on valtakunta (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 832.

 

       ברוח ישוע Jeshuan Hengessä (מילוי)

       on lukuarvoltaan 1874.

 

       יטביל לשם האדון ישוע המשיח

       tulla kastetuksi Herran Jeshuan

       Messiaan nimeen (מילוי) ja

       הברית החדשה Uusi liitto (הקדמי)

       ovat lukuarvoiltaan 3534.

 

*

 

כלם מקנאים לתורה
he ovat kaikki lainkiivailijoita (הקדמי; Apt 21:20),

466 ארבע-מאות וששים ושש

neljäsataa kuusikymmentä kuusi (מילוי מיספר גדול) ja

1382 אלף ושלש-מאות ושמונים ושנים

tuhat kolmesataa kahdeksankymmentä kaksi (מיספר גדול)

ovat lukuarvoiltaan 3892.

 

       3892 שלשת-אלפים ושמונה-מאות ותשעים ושנים

       kolmetuhatta kahdeksansataa

       yhdeksänkymmentä kaksi,

       נָתַתִּי אֶת־תֹּורָתִי בְּקִרְבָּם וְעַל־לִבָּם אֶכְתֲּבֶנָּה

       Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja

       kirjoitan sen heidän sydämiinsä (Jer 31:33) ja

       אדוקים puhdasoppiset, ortodoksiset (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 3277.

 

       3, 8, 9, 2 שלשה שמונה תשעה שנים

       kolme, kahdeksan, yhdeksän, kaksi ja

       בעדת אלהים חיים

       Elävän Jumalan seurakunnassa (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 2211.

 

       הם יהיו לי he ovat Minun (הקדמי; 2Kor. 6:16)

       on lukuarvoltaan 466.

 

       והם יהיו לי לעם he ovat Minun kansani

        (מיספר גדול; 2Kor. 6:16),

       ישר הלב puhdassydäminen;

       totuudellinen; uskollinen (מילוי) ja

       חרדי ortodoksinen, uskovainen (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 1382.

 

 


 

[ Alkuun ]

 

 

GOOG

 

גוג Goog (Hes. 38:3) ja

דוב karhu (Dan. 7:5)

ovat lukuarvoiltaan 12.

 

*

 

גוג Goog (מילוי),

לבסוף lopuksi ja

מבולק tuhottu

ovat lukuarvoiltaan 178.

 

       178 מאה ושבעים ושמונה

       sata seitsemänkymmentä kahdeksan ja

       הצפון pohjoinen

       ovat lukuarvoiltaan 881.

 

*

 

גוג Goog (הקדמי)

on lukuarvoltaan 33.

 

       33 שלשים ושלש

       kolmekymmentä kolme (מיספר גדול) ja

       רעה אנכי מביא מצפון ושבר גדול

       Minä annan tulla pohjoisesta onnettomuuden

       ja suuren hävityksen (מיספר גדול Jer. 4:6)

       ovat lukuarvoiltaan 1876.

 


 

[ Alkuun ]

 

 

HELVETTI

 

גיהנם Gehenna, kadotus, helvetti

on lukuarvoltaan 108.

                  

       108 מאה ושמונה satakahdeksan ja

       היכחדות tuhoutuminen

       ovat lukuarvoiltaan 453.

 

*

 

גיהנם Gehenna, kadotus, helvetti (מיספר גדול),

חדרי מות hauta ja

1, 4, 7 אחד ארבעה שבעה

yksi, neljä, seitsemän

ovat lukuarvoiltaan 668.

 

       בֶן־הִנֹּם Ben-Hinnom (Joos. 15:8)

       on lukuarvoltaan 147.

 


 

בגיהנם

Gehennassa, kadotuksessa, helvetissä,

סדום Sodoma (Juuda 7) ja

הפכה hävitys, tuho

ovat lukuarvoiltaan 110.

 

       110 מאה ועשרה

       satakymmenen (מילוי) ja

       מהפכת שדום

       täydellinen tuho (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1215.

 

       1, 1, 0 אחת אחת אפס

       yksi, yksi, nolla (מילוי) ja

       שבק חיים לכל חי kuolla (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 2182.

 

*

 

בגיהנם

Gehennassa, kadotuksessa, helvetissä (מיספר גדול),
בחדרי מות haudassa ja

שואה ומשואה perikato

ovat lukuarvoiltaan 670.

 

       6, 7, 0 שש שבע אפס

       kuusi, seitsemän, nolla (מילוי),

       משיח שקר

       valhemessias, antikristus (מילוי) ja

       666 שש מאות וששים וששה

       kuusisataa kuusikymmentä kuusi

       ovat lukuarvoiltaan 2899.

 

*

 

בגיהנם

Gehennassa, kadotuksessa, helvetissä (מילוי),

קפדה tuho (מילוי) ja

אבדן hävitys (מיספר גדול)

ovat lukuarvoiltaan 707.

 

       7, 0, 7 שבע אפס שבע

       seitsemän, nolla, seitsemän ja

       שָׂטָן saatana (1 Aik. 21:1)

       ovat lukuarvoiltaan 885.

 

*

 

בגיהנם

Gehennassa, kadotuksessa, helvetissä

(מילוי מיספר גדול),

מפקרת huora, portto

(מילוי Sananl. 23:27, Ilm. 17:15),

801 שמונה-מאות ואחת

kahdeksansataa yksi,

2, 0, 7 שתים אפס שבע

kaksi, nolla, seitsemän,

2, 7, 0 שתים שבע אפס

kaksi, seitsemän, nolla,

7, 0, 2 שבע אפס שתים

seitsemän, nolla, kaksi,

7, 2, 0 שבע שתים אפס

seitsemän, kaksi, nolla ja

40 ארבעים neljäkymmentä (מילוי)

ovat lukuarvoiltaan 1263.

 

       1, 2, 6, 3 אחד שנים ששה שלשה

       yksi, kaksi, kuusi, kolme ja

       מוכרים והקונים myyjät ja ostajat (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 1653.

 

       הולך רכיל

       panettelija, juoruaja,

       kantelija, kielijä (מיספר גדול)

       on lukuarvoltaan 801.

 

       לא נכונים väärät

       on lukuarvoltaan 207.

 

       נהי נהיה katkera valitus

       on lukuarvoltaan 270.

 

       החיה ונביא השקר
       peto ja väärä profeetta (Ilm. 20:10),

       כומר kristitty pappi (מילוי),

       נענש saada rangaistus (מילוי) ja

       לנצח iäti, ikuisesti; ikuisiksi ajoiksi (מילוי)

       ovat lukuarvoiltaan 702.

 

       שדיות saatanallisuus ja

       גאיון ylpeä, korskea (מיספר גדול)

       ovat lukuarvoiltaan 720.

 

       גווייה vainaja; ruumis

       on lukuarvoltaan 40.

 


 

גוף בגיהנם ruumis helvetissä (מילוי) ja

באש tulessa (מילוי)

ovat lukuarvoiltaan 883.

 


 

[ Sivulle 1 ] [ Sivu 2 ] [ Sivulle 3 ] [ Alkuun ] [ Sisällys ] [ HOME ]