[ Välkommen ] [ Home ]

JESHUA MESSIAS


Jeshua är det autentiska hebreiska namnet för Jesus från Nasaret, en judisk rabbin (och mer) som levde omkring 6 f.Kr. till 27 e.Kr. Med andra ord, Jeshua var det namn hans moder kallade honom när hon kallade på honom för kvällsmat.

Jesus är en felöversättning av den grekiska felöversättningen, Yeysu. Några påstå att namnet Jesus har sannolikt utvecklats från Guden Zeus hedniska namn [namnet], men det finns inga bevis för det. Det är sant att erövaren Konstatin förväxlade Jesus med den grekiska Guden Apollo, men det är en annan historia.

Det är rimligt att nämna Honom Jeshua för Hans namn är bara meningsfullt i hebreiska. Det hebreiska namnet Jeshua betyder både "Frälsning" och i förbindelse med formen av Jehoshua, "H-rren som är Frälsningen". Namnet Jesus har ingen betydelse på svenska, utom att det är känt som H-rrens namn. Därför kan vi inte ändra namnet Jesus, för detta namn representerar Messias för det svensktalande folket.

Jeshua är G-DS utlovade Lamm, utvalt att vara offret för alla människors synd. Bibeln förklarar att människor behöver ett blodsoffer för att ersätta straffet för deras synd genom att ge offret ställföreträdande värde. Offren måste vara utan fel, annars kan straffet inte blir upphävt. Offret dör inte för sina egna synder.

Rena djur och utan fel blev offrade tills ett fullkomligt ställföreträdande offer kunde bli fullbordat. Jeshuas efterföljare tror att Han var det perfekta offret. Han var en man som kunde träda istället för alla människor, som G-DEN i köttet, för bara G-D är utan synd. Enbart G-D själv är ett tillräckligt rent offer som tillfredställer Hans Heliga Rättvisa, för alla människor har syndat.

Jeshua kom och talade G-DS Ord i absolut fullmakt. Han gjorde inga fel i relationen till G-DS Bud. Enbart G-D själv kunde handla på detta vis. Därför accepterade människor Jeshua som G-D i köttet. Inte så att G-D är begränsad till köttet, men att Han blir manifesterad i köttet. På detta sätt är Jeshua G-DS Son och Människosonen.

Eftersom Jeshua representera Sig själv med den absoluta fullmakten kan vi bara dra slutsatsen att antingen är Han G-D eller är Han världens störste hycklare, en lögnare.

Om Jeshua är G-D är Han den störste Jude som någonsin har levat och en ära för de Judiska folket. Om Han inte är G-D är Han den sämste Jude som någonsin har levat och en vanära för Judarna.

Messianiska Judar tror att Jeshua är Israels Messias och G-D i köttet, som vill komma igen för att befria Israel ifrån deras förföljare. Amen.

Copyright 1996. David M. Hargis. Messianic Bureau International - Messianisk Byrå International.
All rights reserved. Alla rättigheter förbehålls.
Original text på engelska.
Översättning:
BRACHA - Translations/1/01

[ Välkommen ] [ Home ]