[ Kirjoituksia ]

 

 

 

KÄSKYT

 

 

KYMMENEN KÄSKYÄ (2 Moos. 20:1-17; 5 Moos. 5:6-21)

 

1. Lakitaulu

 

(Ihmisen suhde Jumalaan)

 

1. Minä olen JHVH, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois

Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia

Minun rinnallani.

 

2. Älä tee itsellesi patsasta äläkä mitään kuvaa, älä niistä,

jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla

maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä

kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä Minä, JHVH, sinun

Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot

lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka

minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka

minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

 

3. Älä turhaan lausu JHVH:n, sinun Jumalasi, nimeä,

sillä JHVH ei jätä rankaisematta sitä, joka Hänen nimensä

turhaan lausuu.

 

4. Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja

toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on JHVH:n,

sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita,

älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi

tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka

sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä JHVH teki

taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta

seitsemäntenä päivänä Hän lepäsi; sentähden JHVH

siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

 

 

2. Lakitaulu

 

(Ihmisen suhde lähimmäiseensä)

 

5. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä

maassa, jonka JHVH, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

 

6. Älä murhaa.

 

7. Älä tee huorin.

 

8. Älä varasta.

 

9. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

 

10. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse

lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa,

palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään,

mikä on lähimmäisesi omaa.

 

 

Näissä Tooran kymmenessä käskyssä nähdään

seuraavanlainen jaoitus:

 

Neljä ensimmäistä käskyä liittyvät Jumalan ja ihmisen

väliseen yhteyteen. 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Heprean sana

בדד yksin; olla ainoa, olla yksin on lukuarvoltaan 10.


Käskyt 5 - 10 (kuusi käskyä) liittyvät ihmisen ja hänen

lähimmäistensä yhteyksiin. 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 45.

Sana אדם Adam; ihminen on lukuarvoltaan 45.

 

 

Jeshua tiivisti näiden kahden taulun sisällön kahteen käskyyn:

 

"Rakasta JHVH:aa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja

kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi". Tämä on suurin ja

ensimmäinen käsky.

 

Toinen, tämän vertainen, on: "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin

itseäsi".

Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat

(Matt. 22:37-40).

 

 

Paavali selittää näistä käskyistä:

 

Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse",

ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan:

"Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi" (Room. 13:9).

 

Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä:

"Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi" (Gal. 5:14).

 

 

Montako lakia meillä on?

 

YKSI, TOORA (=opetus, oppi, laki)

 

Sana בתורה Toorassa (ב Beit 2 + ת Tav 400 + ו Vav 6 +

ר Resh 200 + ה He 5) on lukuarvoltaan 613. Toorassa

käskyjen (מצוות) määrä on 613, 6 + 1 + 3 = 10 = 1 + 0 = 1.

Myös 10 käskyä on 1 (1 + 0 = 1).

 

Sana אחד yksi (א Alef 1 + ח Chet 8 + ד Dalet 4) on

lukuarvoltaan 13, samoin kuin myös sana אהבה rakkaus

(א Alef 1 + ה He 5 + ב Beit 2 + ה He 5).

 

Keskeisintä Toorassa ja käskyissä on rakkaus.

 

"Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta

sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä

uskosta" (1 Tim. 1:5).

 

"Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät

Jumalan käskyt ja Jeshuan uskon" (Ilm. 14:12).

 

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]