[ Kirjoituksia ]

 

 

 

                     KASTE

 

                     Kaste tapahtui alkuseurakunnan aikana samoin kuin puhdistautumiskaste

                     (mikve). Siinä kastettava upottautui kokonaan veden alle.

                     Matt. 28:19:ssä "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni,
                     kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen..." on ainakin kolme

                     asiaa jotka pistävät ajattelemaan että tämä jae ei alunperin ole voinut olla näin.

                     1. "MENKÄÄ SIIS JA TEHKÄÄ KAIKKI KANSAT". Opetuslapset eivät
                     lähteneet levittämään ilosanomaa pakanoille vaan toimivat vain ympärileikat-

                     tujen juutalaisten parissa. Vasta useamman vuoden kuluttua Jumala näytti

                     Pietarille näyn jonka perusteella hän meni Korneliuksen kotiin ja vasta sen

                     jälkeen alettiin levittämään ilosanomaa myös pakanoille. Palatessaan Korne-

                     liuksen luota joutui Pietari tekemään Jerusalemissa muille vanhemmille tarkan

                     selvityksen tällaisesta oudosta asiasta että juutalainen oli "käynyt ympäri-

                     leikkaamattomien miesten luona ja syönyt heidän kanssansa".           

 

                     KOSKA NUO MATTEUKSEN TEKSTIIN NYKYÄÄN KIRJATUT

                     SANAT EIVÄT SILLOIN TULLEET KENENKÄÄN MIELEEN SE

                     KERTOO ETTEI NIISTÄ SILLOIN OLLUT MITÄÄN TIETOA VAAN

                     NE ON LISÄTTY MYÖHEMMIN. Kului siis vuosia ennen kuin ympäri-

                     leikatut alkoivat julistamaan ilosanomaa pakanoille. Eikä se olisi silloinkaan

                     tapahtunut ellei Jumala olisi näyn kautta avannut Pietaria käsittämään tämän:

                     "Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi"

                     (Apt. 10:1-48, 11:1-18).

                     2. OPETUSLAPSIA EI TEHDÄ KASTAMALLA vaan ilosanomaa

                     (evankeliumia) julistamalla ja sanan vastaanottaneita opettamalla.

                     3. Uuden testamentin teksteissä ei kerrota ketään kastetun "ISÄN JA

                     POJAN JA PYHÄN HENGEN NIMEEN" vaan uskoon tulleet

                     OTTIVAT aina kasteen Jeshuan nimeen (Apt. 2:38; 8:16; 10:48; 19:5).

                     Koko pakanallinen Rooman valtakunta ei olisi tullut Jeshuan opetus-

                     lapsiksi saarnaamalla, mutta (pakko-)kastamalla tässä näennäisesti

                     onnistuttiin. Kun myös sanat muutettiin muotoon 'Isän ja Pojan ja

                     Pyhän Hengen nimeen' ei Jeshuan nimeä tarvinnut käyttää ollenkaan.

                     Nykyään jotkut kirkot ja lahkot ovat parannelleet tätä lisäyksellä:

                     ”Kastan sinut Jeesukseen Kristukseen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen

                     nimeen”, mutta tällainen kaste Jeesukseen Isän ja Pojan ja Pyhän

                     Hengen nimeen on kompromissikaste. Helluntailaisten ja joidenkin

                     muidenkin käyttämä kompromissikaste on peräisin helluntailaisten

                     Kuopion veljespäiviltä 1970-luvulta. Siinä yhdistettiin kaste Jeesukseen

                     Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tuosta katolisesta litaniasta

                     ei haluttu luopua.

                     Nyt kun Rooman kirkko pyrkii palauttamaan yhteyteensä kirkkokuntia

                     niin ehtona on että jäsenet ovat kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen

                     nimeen. Jos joku Jeshuan nimeen raamatullisen kasteen (Apt. 2:38)

                     ottanut haluaisi liittyä katoliseen kirkkoon (הס וחלילה) niin hänet pitää

                     kastaa uudelleen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen sillä kaste

                     Jeshuan nimeen ei kelpaa katoliselle kirkolle, sillä näin on epäraamatul-

                     linen Rooman kirkko säätänyt: "...jokainen kaste on pätemätön silloin,

                     kun se ei sisällä rukousta pyhälle Kolminaisuudelle niin, että Jumalan

                     kolme persoonaa mainitaan siinä nimeltä kukin erikseen." (Linkki)
                    

 

                     Ensimmäiset uskovat ottivat kasteen (Herran) Jeshuan (Messiaan) nimeen.

                     Seuraavat Raamatun kohdat Apostolien Teoista osoittavat sen meille:
                     2:38: "...Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeshuan

                     Messiaan nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän

                     Hengen lahjan";
                     8:16: "...he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeshuan nimeen";
                     10:48: "Ja hän käski kastaa heidät Jeshuan Messiaan nimeen"

                     sekä
                     19:5: "Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeshuan nimeen".

 

                     Suomalaisessa, kuten muissakin käännöksissä käytetään Jeshuan nimen

                     sijasta käännettyjä nimiä. Kun ylläolevat tapahtumat tapahtuivat, ei

                     Jeshuaa kutsuttu muulla kuin ainoastaan alkuperäisellä hepreankielisellä

                     nimellään. Kreikkalaistumisen ja roomalaistumisen myötä Häntä alettiin

                     kutsumaan käännetyillä nimillä. Se, että tunnistaako Hän käännetyn

                     nimen ei varmasti ole Hänelle ongelma, mutta onko kaunista, kohteliasta

                     ja kunnioittavaa väännellä kutsumanimeä. Myös tässä on yksi huomioitava

                     asia niille, jotka haluavat palata kaikessa alkuperäiseen.

 

                     Gematrian avulla voimme varmistaa onko oikein kastaa 'Jeshuan nimeen'

                     tai 'Jeesuksen nimeen' vai pitääkö lausua sanat 'Isän ja Pojan ja Pyhän

                     Hengen nimeen'.

 

 

                     1. KASTE "JESHUAN NIMEEN"

 

                     1.1: הטבל בשם ישוע

                     saada kaste Jeshuan nimessä ja

                     משיחיות

                      messiaanisuus
                     ovat kumpikin lukuarvoiltaan samat, eli 774.

 

                     1.2: היטבלות לשם האדון ישוע                                            

                     kaste / upottautuminen Herran Jeshuan nimeen,
                     את-אמונת ישוע

                     Jeshuan usko (Ilm. 14:12),
                     קהלת ישוע המשיח

                     Jeshuan Messiaan seurakunta ja
                     של קהלת דתית

                     seurakunnallinen sekä

                     שערי שאול לא יגברו עליה

                     kuoleman portit eivät sitä voita (Matt. 16:18)
                     ovat lukuarvoiltaan 1284.

 

                     1.3: במשיח ישוע הקדשים

                     Messiaassa Jeshuassa pyhät,
                     להטביל לשם ישוע המשיח

                     kastetaan Jeshuan Messiaan nimeen ja
                     צאו מבבל

                     lähtekää Baabelista (מילוי)

                     ovat lukuarvoiltaan 1205.

 

                     1.4: Profeetta Jeremian kirjassa 31. luvussa, alkaen

                     jakeesta 31 on ennustus Uudesta Liitosta:

                     וקרתי את-בית ישראל ואת-בית יהודה ברית חדסה

                     Minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa Uuden Liiton ja
                     הטבלו כל-איש מכם לשם ישוע המשיח

                     ottakoon kukin teistä kasteen Jeshuan Messiaan nimeen (מילוי)
                     ovat lukuarvoiltaan 3768.

 

                     1.5: אשמע מספר החתומים מאה אלף וארבעים וארבעה

                     אלף והם חתומים מכל-שבטו בני ישראל
                     kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta

                     merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista

                     lukuarvo on 3750, kuten myös seuraavan lauseen lukuarvo:

                     להטביל אתם לשם ישוע

                     kastaa heidät Jeshuan nimeen (מילוי huomioiden sofit-kirjaimet).

 

                     1.6: טבילה אחת

                     YKSI KASTE (Ef. 4:5) ja

                     כבתחלה

                     kuten ennen, kuten aluksi

                     ovat lukuarvoiltaan 465.

 

                     Numerot 4, 6, 5 ארבעה ששה חמשה

                     neljä, kuusi, viisi

                     ja הטבלה לשם האדון ישוע המשיח
                     KASTE
HERRAN JESHUAN MESSIAAN NIMEEN
                     ovat lukuarvoiltaan samat, eli 1236.

 

 

                     2. KASTE "JEESUKSEN NIMEEN"

 

                     Seuraavassa katsomme joitakin esimerkkejä kasteesta Jeesuksen nimeen.

                     Jeesuksen nimi on tässä translitteroitu latinankielisestä jossa se kirjoitetaan

                     IESVS (myöskin kreikkalainen nimitys translitteroituna kirjoitetaan

                     samoilla kirjoitusmerkeillä): יסוס. Sana Kristus esiintyy hepreankielissä

                     UT:ssa ainoastaan yhden kerran. Joh. 1:41: "'Me olemme löytäneet Messiaan',

                     se on käännettynä: Kristus". Hepreaksi Kristus kirjoitetaan כריסטוס.

 

                     2.1: עדת אלהים חיים
                     Elävän Jumalan seurakunta ja

                     הטביל לשם האדון יסוס
                     kastaa Herran Jeesuksen nimeen

                     ja חלוצי

                     edelläkävijä, uudisraivaaja (מילוי)

                     ovat lukuarvoiltaan 628.

 

                     2.2: רוחי בארץ צפון
                     Henkeni pohjoisessa maassa (מילוי; Sak. 6:8),

                     יבאו הנשכרים בשעת אחת עשרה
                     tulevat ne, jotka saapuvat yhdennellätoista hetkellä (Matt. 20:9),

                     אולם רבים מן-הראשונים יהיו אחרונים ומן-האחרונים ראשונים

                     monet ensimmäiset tulevat viimeiseksi, ja monet viimeiset ensimmäisiksi

                     (Matt. 19:30) ja
                     יטביל לשם האדון יסוס
                     kastetaan Herran Jeesuksen nimeen (מילוי)

                     ovat lukuarvoiltaan 2400.

 

                     2.3: יטביל לשם יסוס כריסטוס
                     kastetaan Jeesuksen Kristuksen nimeen ja
                     תמימים המה לפני כסא האלהים
                     he ovat tahrattomat Jumalan Valtaistuimen edessä

                     ovat lukuarvoiltaan 932.

 

 

                     3. KASTE "ISÄN JA POJAN JA PYHÄN HENGEN NIMEEN"

 

                     3.1: הטבל לשם-האב והבן ורוח הקדש

                     saada kaste Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen sekä

                     קתוליות

                     katoliset (מילוי)

                     ovat lukuarvoiltaan 1116.

 

                     3.2: הטבלה לשם-האב והבן ורוח הקדש

                     kaste Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja

                     כופרות

                     luopiot, harhaoppiset (מילוי)
                     ovat lukuarvoiltaan 1121.

 

                     3.3: ארו חיוה רביעיא דחילה ואימתני ותקיפא יתירה ושנים

                     די-פרזל לה רברבן אכלה ומדקה ושארא ברגליה רפסה

                     katso neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset

                     hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi heikot jalkoihinsa (מיספר גדול;

                     Dan. 7:7) ja

                     יטביל לכריסטוס בשם האב והבן ורוח הקדש

                     tulee kastamaan Kristukseen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä

                     ovat lukuarvoiltaan 6175.

 

                     3.4: לא תחזו-לנו נכחות דברו-לנו חלקות חזו מהתלות

                     älkää ennustako meille tosia, puhukaa meille mieluisia, ennustakaa

                     silmänlumeita (Jes. 30:10),

                     מטביל לכריסטוס לשם האב והבן ורוח הקדש

                     kastettu Kristukseen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (מיספר גדול),
                     הוא דרש אל-המתים

                     hän kääntyy vainajien puoleen (מילוי huomioiden sofit-kirjain) ja
                     תועבת צדיקים

                     vanhurskaille kauhistus (מילוי huomioiden sofit-kirjain)

                     ovat lukuarvoiltaan 2766.

 

                     3.5: שעו סכרו ולא-יין נעו ולא שכר

                     he ovat juovuksissa, vaikkeivat viinistä, hoipertelevat, vaikkeivät

                     väkijuomasta (Jes. 29:9),

                     מטביל ליסוס כריסטוס לשם האב והבן ורוח הקדש

                     kastettu Jeesukseen Kristukseen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen,

                     תועבת צדיקים

                     vanhurskaille kauhistus (מיספר גדול) ja

                     בעל אמונה מסלפת

                     harhaoppinen (מילוי)                                                                                                                       

                     ovat lukuarvoiltaan 1692.

 

                     3.6: להטביל ליסוס כריסטוס בשם האב והבן ורוח הקדש

                     kastaa Jeesukseen Kristukseen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä ja

                     שש-מאות וששים ושש

                     kuusisataa kuusikymmentä kuusi (666)

                     ovat lukuarvoiltaan 2869.

 

                     Edellä olevat gematriset esimerkit paljastavat totuuden: Katolinen kaste

                     (vihmonta) ja muiden kirkkokuntien kasteet (vihmomalla tai upottamalla)

                     Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen eivät ole raamatullisia. Kaste

                     Jeesuksen nimeen kelpaa, mutta ei ole alkuperäinen.

 

                     Historia osoittaa, miten luopuminen Jumalan Sanasta ja pitäytyminen

                     kirkkoisien ja paavien sanaan koko pimeän keskiajan - yön, jolloin ei kukaan

                     voinut työtä tehdä (Joh. 9:4), on johtanut koko kristikunnan kauas

                     alkuperäisestä. Katolisuudesta erkaantuneet ryhmät, jopa ns. vapaat suunnat,

                     ovat nekin pitäytyneet katolisessa kasteessa, vaikka suorittaisivatkin sen

                     upottamalla. Ennalleen asetetussa seurakunnassa ei ole eroitusta  juutalaisten

                     ja pakanain välillä, kuten ei ollut alussakaan, vaan niin kuin silloin, niin myös

                     nyt kastetaan kaikki uskoon tulevat Herran Jeshuan Messiaan nimeen. Kaste

                     Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen kuuluu  "uudisraivaaja"-vaiheeseen

                     (katso 2.1) matkalla luopumuksesta alkuperäiseen kasteeseen Herran Jeshuan

                     Messiaan nimeen. Tähän sopii Paavalin sanat jotka hän lausui Ateenalaisille:

                     "Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee

                     tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus" (Apt. 17:28).

 

                     Monet ovat huomanneet, että Raamatusta on poistettu jakeita. Harvemmat

                     tietävät, että on tapahtunut päinvastaistakin. Alussa mainittu Matteuksen

                     evankeliumin lopussa oleva 'lähetys-/kastekäsky' on yksi esimerkki sellaisesta.

 

                     Kolme kertaa - alussa, keskellä ja lopussa - Raamatussa varoitetaan

                     jättämästä tai lisäämästä jotakin sen sanoihin."'Kaikkea, mitä minä käsken,

                     noudattakaa tarkoin. Älkää siihen mitään lisätkö älkääkä siitä mitään

                     ottako pois'" (5 Moos. 12:32). "'Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei

                     hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi'" (Sananl. 30:6).

                     "'Minä todistan jokaiselle,   joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos

                     joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä

                     ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois

                     jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen

                     osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä

                     kirjassa on kirjoitettu'" (Ilm. 22:18,19).

 

                     Matteuksen evankeliumiin  tehty 'lähetys-/kastekäsky' lisäys on

                     johdattanut kristikunnan pois alkuperäisestä Jumalan Sanasta.

                     Pitäytymällä tähän lisäykseen uskova joutuu osalliseksi samoista

                     vitsauksista kuin lisääjäkin. "Lähtekää siitä ulos, te Minun kansani"

                     kehoitus perustellaan: "ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi

                     tekin kärsiä hänen vitsauksistansa" (Ilm. 18:4). Koko luku kyseisestä

                     Raamatun kohdasta kertoo millaisia vitsauksia ja rangaistuksia sen

                     osaksi tulee. Jumalan tahto on, että jokainen Jeshuaan uskova on

                     Hänen nimeensä kastettu. Nyt on valittava, noudattaako alkuperäistä

                     Jumalan Sanaa vaiko muutettua. Valinta ratkaisee johtaako uskovan

                     tie Jerusalemiin vai Roomaan.

 

                     Olkoon jokaisella Raamatun tutkijalla sama mieli kuin kuningas

                     Daavidilla oli: "'Herra on minun osani; minä olen päättänyt noudattaa

                     sinun sanojasi... Sinun sanasi on hyvin koeteltu, ja sinun palvelijasi

                     rakastaa sitä... Sinun sanasi on kokonansa totuus'"  (Ps. 119:57,140,160).

 

 

 

Moshe Zew

 

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]