[ Kirjoituksia ]

 

 

 

KASTE

 

Kaste, joka tapahtui alkuseurakunnan aikana Toorassa

asetetun puhdistautumiskasteen (mikve) mukaan on

muutettu. Siinä kastettava upottautui kokonaan veden

alle. Alkuseurakunnan aikana ei ollut jotakin määrättyä

'kastekaavaa'. Myöhemmin Rooman valtakunnan tullessa

'kristilliseksi', muutettiin Matt. 28:19:nnen sisältöä. Siinä

olleeseen Jeshuan antamaan lähetyskäskyyn: "Menkää

ja tehkää kaikki kansat opetuslapsikseni Minun nimeeni"

lisättiin kastekäsky (Eusebiuksen kirkkohistoria, III 5:2;

myös vanhemmissa Nesstlen toimittamissa kreikankielissä

UT:n teksteissä on Matt. 28:19:nnen alaviitteessä

huomautus tästä). Sen jälkeen muutettu teksti on ollut

tässä muodossa: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat

minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan

ja Pyhän Hengen nimeen".

 

Koko pakanallinen Rooman valtakunta ei olisi tullut

Jeshuan opetuslapsiksi saarnaamalla, mutta (pakko-)

kastamalla tässä näennäisesti onnistuttiin. Kun myös

sanat 'Minun nimeeni' muutettiin muotoon 'Isän ja Pojan

ja Pyhän Hengen nimeen' ei Jeshuan nimeä tarvinnut

käyttää ollenkaan. Nykyään jotkut kirkot ja lahkot ovat
parannelleet tätä lisäyksellä: ”Kastan sinut Jeesukseen
Kristukseen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”,

mutta tällainen on kompromissi.

 

Tässä olevat sanat 'Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen

nimeen' herättää kysymyksen: Onko nimiä yksi vai

kolme? Muutetun tekstin tarkka sanamuoto on

yksikössä: 'nimeen'. Vastaukseksi olisi siis löydyttävä

yksi nimi. Mikä on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi?

 

Ensimmäiset uskovat ottivat kasteen (Herran) Jeshuan

(Messiaan) nimeen. Seuraavat Raamatun kohdat

Apostolien Teoista osoittavat sen meille: 2:38:

"...Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen

Jeshuan Messiaan nimeen syntienne anteeksisaamiseksi,

niin te saatte Pyhän Hengen lahjan"; 8:16: "...he olivat

ainoastaan kastetut Herran Jeshuan nimeen"; 10:48:

"Ja hän käski kastaa heidät Jeshuan Messiaan nimeen"

sekä 19:5: "Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran

Jeshuan nimeen".

 

Suomalaisessa, kuten muissakin käännöksissä käytetään

Jeshuan nimen sijasta käännettyjä nimiä. Kun ylläolevat

tapahtumat tapahtuivat, ei Jeshuaa kutsuttu muulla kuin

ainoastaan alkuperäisellä hepreankielisellä nimellään.

Kreikkalaistumisen ja roomalaistumisen myötä Häntä

alettiin kutsumaan käännetyillä nimillä. Se, että tunnistaako

Hän käännetyn nimen ei varmasti ole Hänelle ongelma,

mutta onko kaunista, kohteliasta ja kunnioittavaa väännellä

kutsumanimeä. Myös tässä on yksi huomioitava asia niille,

jotka haluavat palata kaikessa alkuperäiseen.

 

Gematrian avulla voimme varmistaa onko oikein kastaa

'Jeshuan nimeen' tai 'Jeesuksen nimeen' vai pitääkö lausua

sanat 'Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen'.

 

 

1. KASTE "JESHUAN NIMEEN"

 

1.1: הטבל בשם ישוע saada kaste Jeshuan nimessä ja

משיחיות messiaanisuus ovat kumpikin lukuarvoiltaan

samat, eli 774.

 

1.2: היטבלות לשם האדון ישוע kaste / upottautuminen

Herran Jeshuan nimeen, את-אמונת ישוע Jeshuan usko

(Ilm. 14:12), קהלת ישוע המשיח Jeshuan Messiaan

seurakunta ja של קהלת דתית seurakunnallinen sekä

שערי שאול לא יגברו עליה kuoleman portit eivät sitä

voita (Matt. 16:18) ovat lukuarvoiltaan 1284.

 

1.3: במשיח ישוע הקדשים Messiaassa Jeshuassa

pyhät, להטביל לשם ישוע המשיח kastetaan Jeshuan

Messiaan nimeen ja צאו מבבל  lähtekää Baabelista

("Täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1205.

 

1.4: Profeetta Jeremian kirjassa 31. luvussa, alkaen

jakeesta 31 on ennustus Uudesta Liitosta:

וקרתי את-בית ישראל ואת-בית יהודה ברית חדסה

Minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa

Uuden Liiton ja הטבלו כל-איש מכם לשם ישוע המשיח

ottakoon kukin teistä kasteen Jeshuan Messiaan nimeen

("Täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 3768.

 

1.5: אשמע מספר החתומים מאה אלף וארבעים וארבעה

 אלף והם חתומים מכל-שבטו בני ישראלkuulin sinetillä

merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta

merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista luku-

arvo on 3750, kuten myös seuraavan lauseen lukuarvo:

להטביל אתם לשם ישוע kastaa heidät Jeshuan nimeen

("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjaimet).

 

1.6: טבילה אחת YKSI KASTE (Ef. 4:5) ja כבתחלה

kuten ennen, kuten aluksi ovat lukuarvoiltaan 465.

 

Numerot 4, 6, 5 ארבעה ששה חמשה neljä, kuusi, viisi

ja הטבלה לשם האדון ישוע המשיח KASTE HERRAN

JESHUAN MESSIAAN NIMEEN ovat lukuarvoiltaan

samat, eli 1236.

 

 

2. KASTE "JEESUKSEN NIMEEN"

 

Seuraavassa katsomme joitakin esimerkkejä kasteesta

Jeesuksen nimeen. Jeesuksen nimi on tässä translitteroitu

latinankielisestä jossa se kirjoitetaan IESVS (myöskin

kreikkalainen nimitys translitteroituna kirjoitetaan samoilla

kirjoitusmerkeillä): יסוס. Sana Kristus esiintyy heprean-

kielissä UT:ssa ainoastaan yhden kerran. Joh. 1:41:

"'Me olemme löytäneet Messiaan', se on käännettynä:

Kristus". Hepreaksi Kristus kirjoitetaan כריסטוס.

 

2.1: עדת אלהים חיים Elävän Jumalan seurakunta ja

הטביל לשם האדון יסוס kastaa Herran Jeesuksen nimeen

ja חלוצי edelläkävijä, uudisraivaaja ("täytetyin kirjaimin")

ovat lukuarvoiltaan 628.

 

2.2: רוחי בארץ צפון Henkeni pohjoisessa maass

 ("täytetyin kirjaimin"; Sak. 6:8),

יבאו הנשכרים בשעת אחת עשרה tulevat ne, jotka

saapuvat yhdennellätoista hetkellä (Matt. 20:9),

אולם רבים מן-הראשונים יהיו אחרונים ומן-האחרונים ראשונים

monet ensimmäiset tulevat viimeiseksi, ja monet viimeiset

ensimmäisiksi (Matt. 19:30) ja יטביל לשם האדון יסוס

kastetaan Herran Jeesuksen nimeen ("täytetyin kirjaimin")

ovat lukuarvoiltaan 2400.

 

2.3: יטביל לשם יסוס כריסטוס kastetaan Jeesuksen

Kristuksen nimeen ja תמימים המה לפני כסא האלהים

he ovat tahrattomat Jumalan Valtaistuimen edessä

ovat lukuarvoiltaan 932.

 

 

3. KASTE "ISÄN JA POJAN JA PYHÄN HENGEN NIMEEN"

 

3.1: הטבל לשם-האב והבן ורוח הקדש saada kaste Isän

ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen sekä קתוליות katoliset

("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1116.

 

3.2: הטבלה לשם-האב והבן ורוח הקדש kaste Isän ja Pojan ja

Pyhän Hengen nimeen ja כופרות luopiot, harhaoppiset

("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1121.

 

3.3: ארו חיוה רביעיא דחילה ואימתני ותקיפא יתירה ושנים

די-פרזל לה רברבן אכלה ומדקה ושארא ברגליה רפסה

katso neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä;

sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi

ja tallasi heikot jalkoihinsa (suuret numerot; Dan. 7:7) ja

יטביל לכריסטוס בשם האב והבן ורוח הקדש

tulee kastamaan Kristukseen Isän ja Pojan ja Pyhän

Hengen nimessä ovat lukuarvoiltaan 6175.

 

3.4: לא תחזו-לנו נכחות דברו-לנו חלקות חזו מהתלות

älkää ennustako meille tosia, puhukaa meille

mieluisia, ennustakaa silmänlumeita (Jes. 30:10),

מטביל לכריסטוס לשם האב והבן ורוח הקדש

kastettu Kristukseen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen

nimeen (suuret numerot), הוא דרש אל-המתים

hän kääntyy vainajien puoleen ("täytetyin kirjaimin"

huomioiden sofit-kirjain) ja תועבת צדיקים vanhurskaille

kauhistus ("täytetyin kirjaimin" huomioiden sofit-kirjain)

ovat lukuarvoiltaan 2766.

 

3.5: שעו סכרו ולא-יין נעו ולא שכר he ovat juovuksissa,

vaikkeivat viinistä, hoipertelevat, vaikkeivät väkijuomasta

(Jes. 29:9), מטביל ליסוס כריסטוס לשם האב והבן ורוח הקדש

kastettu Jeesukseen Kristukseen Isän ja Pojan ja Pyhän

Hengen nimeen, תועבת צדיקים vanhurskaille kauhistus

(suuret numerot) ja בעל אמונה מסלפת harhaoppinen

("täytetyin kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1692.

 

3.6: להטביל ליסוס כריסטוס בשם האב והבן ורוח הקדש

kastaa Jeesukseen Kristukseen Isän ja Pojan ja Pyhän

Hengen nimessä ja שש-מאות וששים ושש kuusisataa

kuusikymmentä kuusi (666) ovat lukuarvoiltaan 2869.

 

Edellä olevat gematriset esimerkit paljastavat totuuden:

Katolinen kaste (vihmonta) ja muiden kirkkokuntien kasteet

(vihmomalla tai upottamalla) Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen

nimeen eivät ole raamatullisia. Kaste Jeesuksen nimeen

kelpaa, mutta ei ole alkuperäinen.

 

Historia osoittaa, miten luopuminen Jumalan Sanasta ja

pitäytyminen kirkkoisien ja paavien sanaan koko pimeän

keskiajan - yön, jolloin ei kukaan voinut työtä tehdä (Joh.

9:4), on johtanut koko kristikunnan kauas alkuperäisestä.

Katolisuudesta erkaantuneet ryhmät, jopa ns. vapaat

suunnat, ovat nekin pitäytyneet katolisessa kasteessa,

vaikka suorittaisivatkin sen upottamalla. Ennalleen asete-

tussa seurakunnassa ei ole eroitusta juutalaisten ja pakanain

välillä, kuten ei ollut alussakaan, vaan niinkuin silloin, niin

myös nyt kastetaan kaikki uskoon tulevat Herran Jeshuan

Messiaan nimeen. Kaste Herran Jeesuksen Kristuksen

nimeen kuuluu "uudisraivaaja"-vaiheeseen (katso 2.1)

matkalla luopumuksesta alkuperäiseen kasteeseen Herran

Jeshuan Messiaan nimeen. Tähän sopii Paavalin sanat

jotka hän lausui Ateenalaisille :"Noita tietämättömyyden

aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi,

että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus"

(Apt. 17:28).

 

Monet ovat huomanneet, että Raamatusta on poistettu

jakeita. Harvemmat tietävät, että on tapahtunut päin-

vastaistakin. Alussa mainittu Matteuksen evankeliumin

lopussa oleva lähetyskäsky on yksi esimerkki sellaisesta.

 

Kolme kertaa - alussa, keskellä ja lopussa - Raamatussa

varoitetaan jättämästä tai lisäämästä jotakin sen sanoihin.

"'Kaikkea, mitä minä käsken, noudattakaa tarkoin. Älkää

siihen mitään lisätkö älkääkä siitä mitään ottako pois'"

(5 Moos. 12:32). "'Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei

hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi'"

(Sananl. 30:6). "'Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan

profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää,

niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset,

jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois

jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on

ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja

pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu'"

(Ilm. 22:18,19).

 

Lähetyskäskyyn tehty kastekäskyn lisäys on johdatta-

nut kristikunnan pois alkuperäisestä Jumalan Sanasta.

Pitäytymällä tähän lisäykseen uskova joutuu osalliseksi

samoista vitsauksista kuin lisääjäkin. "Lähtekää siitä ulos,

te Minun kansani" kehoitus perustellaan: "ettette tulisi

hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen

vitsauksistansa" (Ilm. 18:4). Koko luku kyseisestä Raama-

tun kohdasta kertoo millaisia vitsauksia ja rangaistuksia

sen osaksi tulee. Jumalan tahto on, että jokainen Jeshuaan

uskova on Hänen nimeensä kastettu. Nyt on valittava,

noudattaako alkuperäistä Jumalan Sanaa vaiko muutettua.

Valinta ratkaisee johtaako uskovan tie Jerusalemiin vai

Roomaan.

 

Olkoon jokaisella Raamatun tutkijalla sama mieli kuin

kuningas Daavidilla oli: "'Herra on minun osani; minä

olen päättänyt noudattaa sinun sanojasi... Sinun sanasi

on hyvin koeteltu, ja sinun palvelijasi rakastaa sitä...

Sinun sanasi on kokonansa totuus'" (Ps. 119:57,140,160).

 

 

 

Moshe Zew

 

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]