>Kirjoituksia< >Home<

KUKA ON MESSIAS?


Messias on suomenkielinen vastine heprean kielen sanalle משיח MASHIACH Messias mikä tarkoittaa ’voideltu’. Tämän sanan kreikkalainen muoto on Khristos, josta on suomeenkin tullut sana Kristus.

Alun perin Jeesus Kristus on hepreaa: ישוע המשיח JESHUA HAMASHIACH Jeshua Messias, mikä merkitsee ’Jah, joka on pelastus, se/ainoa Voideltu’ (ha on määräinen artikkeli). Jah on JHVH:n Pyhän Nimen lyhyt muoto, mikä tarkoittaa ’Hän, joka on, oli ja on oleva’, siis ’Ikuisesti olemassa oleva’. Messiaan koko nimi on siis ’Ikuisesti olemassa oleva Pelastaja ja se/ainoa Voideltu’.

Vanhassa heprealaisessa kulttuurissa ’voideltu’ merkitsi valintaa lailliseksi vallan perijäksi, oli sitten kyseessä pappeus, kuninkuus tai molemmat. Voitelu oli erityinen pyhittämisen tapahtuma, jossa J-lan aiemmin valitsema palvelija vuodatti oinaan sarvesta öljyä valitun päähän. Näin tehtiin monille Israelin kuninkaille ja papeille, heistä huomattavin oli kuningas Daavid, jota kutsuttiin messiaaksi, voidelluksi. Oli ennustettu, että hänen poikansa tulisi eräänä päivänä hallitsemaan ikuisesti. Tämä poika tultaisiin tuntemaan luvattuna Messiaana, joka hallitsisi maailmaa Daavidin valtaistuimelta.

Profeetat sanoivat, että Daavidin poika olisi enemmän kuin pelkkä ihminen (Miika 5:2,3), koska hän tulee hallitsemaan iankaikkisesti. He ovat sanoneet myös, että J-la itse on luvannut tulla Israeliin hallitsemaan maailmaa (Sak. 14) ja että vain Hänen tuli olla Israelin kuningas. Profeetat siis ennustivat, että Messias olisi olennoltaan tai minuudeltaan sellainen, jota maailma ei tunne: sekä Daavidin poika että itse J-la. Monilla kulttuureilla ja pakanauskonnoilla on tästä omat toisintonsa, saduissaan ja kansanrunoudessaan he ovat kuvailleet hänen olemustaan, joskin se kaikki on erheellistä kuvaa.

Profeetat ovat kertoneet myös sen, että Messiaalla on kaksi suurta tehtävää. Ensiksikin Hänen tulee valmistaa maailmalle vapautus synnistä ja toiseksi Hänen tulee alkaa hallita maailmaa valtaistuimeltaan.

Ensimmäinen tehtävä vaatii, että Messiaan tulisi olla täydellinen ihminen, koska hän tulisi kuolemaan maailman synnittömänä (tahrattomana) syntiuhrina (Jes. 53). Toinen tehtävä edellyttää, että Messiaan tulisi olla J-la itse, sillä hänen tulisi asettaa kaikki vanhurskaan oikeamielisyyden vihaajat valtansa alaisuuteen. Näiden kahden tehtävän yhdistäminen on ollut monille Messiaan tutkijoille todellinen kompastuskivi. Sen tähden ovatkin jotkut heistä olettaneet, että täytyy olla kaksi messiasta. He eivät ole ottaneet huomioon ylösnousemusta. Profeetat ovat kertoneet, että kuolema ei voisi Messiasta pitää, vaan hän tulisi jollakin tavalla nousemaan kuolleista.  Messias tulisi hallitsemaan ylösnousemuksensa jälkeen.

Kirjoituksista näemme, että Nasaretin Jeshua (noin 6 eKr.-27 jKr.) täytti ensimmäisen tehtävän täydellisesti kuolemalla virheettömänä J-lan Karitsana ja nousemalla kuolleista kuten Israelin juhlat ja profeetat olivat ennustaneet hänen tekevän. Hän ei tullut perustamaan uutta uskontoa, vaan tuomaan kaikki, jotka häneen uskovat, henkilökohtaiseen liittoon J-lan kanssa. Se, joka uskoo kokosydämisesti Hänen olevan Messias ja sen, että Hän on ottanut syntimme omikseen ja noussut ylös kuolleista, saa toden kokemuksen hänessä olevan ihmisen hengen muuttumisesta uudeksi! Tämä uudeksi syntynyt Henki saa Messiaan täyttämän ensimmäisen tehtävän tähden meissä aikaan synnin poiskitkemisen elämästämme.

Jeshua palasi ylösnousemuksensa jälkeen ylös Taivaaseen mutta ennen sitä Hän lupasi palata tänne puolustamaan Israelia maailman kaikkia vihamielisiä kansoja vastaan voimassaan ja suuressa kunniassaan. Tuona päivänä hän on vahvistava Isänsä Daavidin valtaistuimen jälleen ja täyttävä toisen Messiaan tehtävän. Silloin Hän paljastaa olevansa Ikuisesti olemassa oleva, J-la, JHVH. Kaikki, jotka pyrkivät elämään Hänen käskyjensä (Tooran) mukaan nyt, pelastuvat, kaikilla, jotka kieltävät Hänet, on tuona päivänä vaara tuhoutua, koska heillä ei ole verta peittämässä syntejään. Hän on ainoa tuomari ja välittäjä pelastumiseen. Hän tuomitsee maailman oikein.

Messiaaniset ovat Jeshuan, Messiaan seuraajia ja he odottavat hänen paluutaan taivaista. Messiaaniset juutalaiset johtavat messiaanista liikettä, jossa uskotaan juutalaiseen Messiaaseen, Jeshuaan. Myös messiaaniset ei-juutalaiset ovat tervetulleita, kunhan he ovat uskollisia Tooralle. Mutta Jeshuan juutalaiset seuraajat eivät enää hyväksy ei-juutalaista johtajuutta, joka vastustaa Tooran ikuista totuutta, loukkaa sapatin, seitsemännen päivän, pyhyyttä ja syö sian lihaa.

Pitäkäämme, kaikki kutsutut, valitut ja uskolliset, Jeshuan todistus ja JHVH:n käskyt.

Niin, tule pian Adonai Jeshua.

 

Käännetty luvalla.
Copyright 1996-2008 David M. Hargis. All rights reserved.
Messianic Bureau International
Alkuperäinen englanninkielinen teksti: WHO IS THE MESSIAH?

 

>Kirjoituksia< >Home<