[ Sisällys ] [ Johdanto ] [ Kotisivu ]

[ Hepreankielen aakkoset ja niiden lukuarvot ]

 

 

MESSIAS TaNaKh'issa

 

Ennustuksia, jotka ovat toteutuneet Jeshuassa Messiaassa

 

[ Sivu 1 ] [ Sivulle 2 ]

 

Heprealaisen Raamatun nimi תנך TaNaKh on lyhenne,

joka muodostuu sanojen תורהToora, נביאים Profeetat ja

כתובים Kirjoitukset ensimmäisistä kirjaimista ja se koostuu

samoista kirjoituksista kuin ns. Vanha Testamentti,

kuitenkin osittain eri järjestyksessä.

 


 

Messias on vaimon siemen

 

Ennustus:
1Moos 3:15: Ja Minä panen vainon sinun ja vaimon välille

ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on

polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä

kantapäähän.

 

 

YESHUA = JESHUA
My Name = Nimeni
YHWH = JHWH
GOD = JUMALA
I'am = Minä Olen
her seed = hänen siemenensä

 

Toteutuminen:
Gal 4:4: Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa,

vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen.

 


 

Messias on Aabrahamin siemen

 

Ennustus:
1Moos 12:3: Ja Minä siunaan niitä, jotka sinua (Abram)

siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa

tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.
1Moos 22:18: Ja sinun (Aabraham) siemenessäsi tulevat

siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että

olit Minun äänelleni kuuliainen.

 

Toteutuminen:
Matt 1:1: Jeshuan Messian, Daavidin pojan, Aabrahamin

pojan, syntykirja.
Luuk 3:34: ...tämä Aabrahamin, tämä Taaran...
Gal 3:16: Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille

ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille",

ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun

siemenellesi", joka on Messias.

 


 

Messias on Iisakin jälkeläinen

 

Ennustus:
1Moos 17:19: Niin Jumala sanoi: "Totisesti, sinun vaimosi

Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun on pantava hänen

nimekseen Iisak, ja Minä teen liittoni hänen kanssaan

iankaikkiseksi liitoksi hänen jälkeläisillensä.

 

Toteutuminen:

Matt 1:2: Aabrahamille syntyi Iisak...
Luuk 3:34: ... tämä Iisakin, tämä Aabrahamin...

 


 

Messias on Jaakobin jälkeläinen

 

Ennustus:
1Moos 28:14: Ja sinun (Jaakob) jälkeläistesi paljous on

oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään,

pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi

tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.
4Moos 24:17: Minä näen Hänet, en kuitenkaan nyt, minä

katselen Häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee

Jaakobista, ja valtikka kohoaa Israelista.

 

 

YESHUA = JESHUA
a star out of Ya`akob = tähti Jaakobista

 

Toteutuminen:
Matt 1:2: ...Iisakille syntyi Jaakob...
Luuk 3:34: tämä Jaakobin, tämä Iisakin...

 


 

Messias on Juudan sukukuntaa

 

Ennustus:
1Moos 49:10: Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva

hänen polviensa välistä, kunnes tulee Shiloh (Hän), jonka

se on ja jota kansat tottelevat.
Miika 5:2: Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen

olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta Minulle tulee

se, joka on oleva Hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on

muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

 

 

YESHUA = JESHUA
Ruler
in Yisra'el = Hallitsija Israelissa
In the majesty
of the name of the YHWH His God =

JHWH:n, Jumalansa nimen valtasuuruudessa
King is 90 in gematria = Kuningas on 90 gematriassa

 

Toteutuminen:
Matt 1:2: ...Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet; Juudalle

syntyi...
Luuk 3:33,34: ...tämä Juudan, tämä Jaakobin...
Hepr 7:14: Onhan tunnettua, että meidän Herramme on

noussut Juudasta...
Ilm 5:5: Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso,

jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on

voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän

sinettiä".

 


 

Messias on Daavidin jälkeläinen

 

Ennustus:
2Sam 7:12: Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät

isiesi tykönä, korotan Minä sinun (Daavid) seuraajaksesi

jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja Minä

vahvistan hänen kuninkuutensa.

 

 

YESHUA = JESHUA
your seed
after you = sinun seuraajaksesi jälkeläisesi

 

Jes 9:5: Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille

annettu, jonka hartioilla on herraus, ja Hänen nimensä on:

Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen

isä, Rauhanruhtinas.

 

 

YESHUA = JESHUA
Sin Offering = Syntiuhri
and His name shall be called Wonderful Counselor Mighty God

Everlasting Father Prince of Shalom =
ja Hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala,

Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas
The Truth = Totuus

 

Jes 9:6: Herraus*) on oleva suuri ja rauha loppumaton

Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se

perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella

nyt ja iankaikkisesti. JHWH:n Sebaotin kiivaus on sen

tekevä.

 

       *) Alkutekstissä sanassa לםרבה Herraus ם mem-sofit kirjain

       kohdassa, jossa kuuluu olla מ mem-kirjain. Näin se ei ole

       kuitenkaan voinut olla ensimmäisissä käsikirjoituksissa, koska

       silloin kirjoitettiin kaikki sanat yhteen ja "sofit-kirjaimia" ei

       tunnettu. Kysymyksessä on joko kopioitaessa tapahtunut

       kirjoitusvirhe, jota myöhemmin ei ole uskallettu korjata tai

       tahallisesti on haluttu muuttaa sanan lukuarvo.

 

 

YESHUA = JESHUA
YHWH will bring on you = JHWH antaa tulla sinulle
Of the increase of His goverment and shalom there shall be no end =

Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton

 

Toteutuminen:
Matt 1:1,6: Jeshuan Messiaan, Daavidin pojan,

Aabrahamin pojan, syntykirja...Iisaille syntyi Daavid,

kuningas...
Luuk 1:32,33: Hän on oleva suuri, ja hänet pitää

kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja JHWH Jumala

antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja

hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti,

ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.

 


 

Messias on Daavidin valtaistuimen perillinen

 

Ennustus:
Jer 23:5,6: Katso, päivät tulevat, sanoo JHWH, jolloin

Minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan; Hän on

hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja Hän on tekevä

oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinänsä

pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on

Hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'JHWH on

meidän vanhurskautemme'.
Ps 132:11: JHWH on vannonut Daavidille totisen valan,

jota Hän ei peruuta: "Sinun ruumiisi hedelmän Minä

asetan sinun valtaistuimellesi.

 

Toteutuminen:
Joh 7:42: Eikö Raamattu sano, että Messias on oleva

Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Beetlehemin

kaupungista, jossa Daavid oli?
Ilm 22:16: Minä, Jeshua, lähetin enkelini todistamaan

näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa

ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti.

 


 

Messiaan syntymäpaikka Beetlehem

 

Ennustus:
Miika 5:2: Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen

olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta Minulle tulee

se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on

muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

 

 

YESHUA = JESHUA
Ruler
in Yisra'el = Hallitsija Israelissa
In the majesty
of the name of the YHWH His God = JHWH:n, Jumalansa nimen valtasuuruudessa
King is 90 in gematria = Kuningas on 90 gematriassa

 

Toteutuminen:
Matt 2:1,6: Kun Jeshua oli syntynyt Juudean

Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana...Ja

sinä Beetlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole

vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on

lähtevä hallitsija, joka kaitsee Minun kansaani Israelia.
Luuk 2:4: Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin

kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin,

jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta

ja sukua.
Joh 7:42: Eikö Raamattu sano, että Messias on oleva

Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Beetlehemin

kaupungista, jossa Daavid oli?

 


 

Messiaan syntymisen ajankohta

 

Ennustus:
Dan 9:25: Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se

sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, עד משיח

Voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän

vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa,

niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa,

mutta keskellä ahtaita aikoja.

 

 

YESHUA = JESHUA
MESSIAH = MESSIAS, VOIDELTU
    W = sanan sijainti jakeessa
    P = kirjaimen sijainti sanassa

 

Toteutuminen:
Luuk 2:1-7: Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari

Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli

verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen

ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.

Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan

kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin

kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka

nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja

sukua, verolle pantavaksi Mirjamin (hepr. מרים kreik.

Mariam Mariam; lat. MARIA) , kihlattunsa, kanssa,

joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan,

että Mirjamin synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti

pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen,

koska heille ei ollut sijaa majatalossa.
Gal 4:4: Mutta kun aika oli täytetty, lähetti
האלהים

Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi

syntyneen.

 


 

Messiaan syntyminen neitsyestä

 

Ennustus:
Jes 7:14: Sentähden אדני Herra itse antaa teille merkin:

Katso, העלמה neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan

ja antaa Hänelle nimen עמנואל Immanuel.

 

 

YESHUA = JESHUA
Behold the virgin will conceive and bear a son and

shall call His name Immanuel =
Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja

antaa Hänelle nimen Immanuel

 

 

YESHUA = JESHUA
His name Immanuel = Hän nimensä Immanuel

 

Toteutuminen:
Matt 1:18,23: Jeshuan Messiaan syntyminen oli näin.

Kun hänen äitinsä מרים Mirjam (kreik. Mariam Mariam;

lat. MARIA) oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen

heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä

Hengestä... "'Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää

pojan, ja tälle on annettava nimi עמנואל Immanuel', mikä

käännettynä on: Jumala meidän kanssamme."

Luuk 1:26-35: Kuudentena kuukautena sen jälkeen

אלהים Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean

kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyen tykö,

joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin

suvusta; ja neitsyen nimi oli Mirjam. Ja tullessaan

sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: 'Terve, armoitettu!

JHWH olkoon sinun kanssasi.' Mutta hän hämmästyi

suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys

mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle: 'Älä pelkää,

Mirjam; sillä sinä olet saanut armon האלהים Jumalan

edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan,

ja sinun on annettava hänelle nimi ישוע Jeshua (kreik.

Ihsouz Iesous; lat. IESVS). Hän on oleva suuri, ja

Hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja

יהוה אלהים JHWH Jumala antaa Hänelle Daavidin,

hänen isänsä, valtaistuimen, ja Hän on oleva Jaakobin

huoneen kuningas iankaikkisesti, ja Hänen valtakunnallansa

ei pidä loppua oleman.' Niin Mirjam sanoi enkelille:

'Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään

tiedä?' Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: 'Pyhä Henki tulee

sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut;

sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman

בן האלהים Jumalan Pojaksi.'

 


 

Messiaan syntymänaikaiset lastenmurhat

 

Ennustus:
Jer 31:15: Näin sanoo JHWH: Kuule, Raamasta kuuluu

valitus, katkera itku: Raakel itkee lapsiansa, hän ei

lohdutuksesta huoli surussaan lastensa tähden, sillä

niitä ei enää ole.

 

Toteutuminen:
Matt 2:16-18: Silloin Herodes, nähtyään, että tietäjät

olivat hänet pettäneet, vihastui kovin ja lähetti tappamaan

kaikki poikalapset Beetlehemistä ja koko sen ympäristöstä,

kaksivuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan kuin hän oli aikaa

tietäjiltä tarkoin tiedustellut. Silloin kävi toteen, mikä on

puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo: "Ääni

kuuluu Raamasta, itku ja iso parku; Raakel itkee lapsiansa

eikä lohdutuksesta huoli, kun heitä ei enää ole".

 


 

Messiaan pako Egyptiin

 

Ennustus:
Hoos 11:1: Kun Israel oli nuori, rakastin Minä sitä, ja

Egyptistä Minä kutsuin poikani.

 

Toteutuminen:
Matt 2:13-15: niin katso, JHWH:n enkeli ilmestyi Joosefille

unessa ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene

Egyptiin, ja ole siellä siihen asti, kuin minä sinulle sanon; sillä

Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet." Niin hän nousi,

otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin. Ja hän oli

siellä Herodeksen kuolemaan asti; että kävisi toteen, minkä

JHWH on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Egyptistä

Minä kutsuin poikani".

 


 

Messiaan toiminta Galileassa

 

Ennustus:
Jes 8:23-9:1: Mutta ei jää pimeään se, mikä nyt on vaivan

alla. Entiseen aikaan Hän saattoi halveksituksi Sebulonin

maan ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa Hän saattaa

kunniaan merentien, Jordanin tuonpuoleisen maan,

pakanain alueen. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee

suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa,

niille loistaa valkeus.

 


YESHUA = JESHUA
Great Light = Suuri Valo
The Light of Yisra'el will be for a fire and his Holy One for a flame =
Israelin Valkeus on tuleva tuleksi ja hänen Pyhänsä liekiksi
a burnt offering = polttouhri

 

 

 

YESHUA = JESHUA
Great Light = Suuri Valo

 

Toteutuminen:
Matt 4:12-16: Mutta kun Jeshua kuuli, että Johannes oli

pantu vankeuteen, poistui Hän Galileaan. Ja Hän jätti

Nasaretin ja meni asumaan Kapernaumiin, joka on meren

rannalla, Sebulonin ja Naftalin alueella; että kävisi toteen,

mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo:

"Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin

tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea - kansa, joka

pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat

kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus".

 


 

Messias profeettana

 

Ennustus:
5Moos 18:15: Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta,

יהוה אלהיך JHWH, sinun Jumalasi, herättää sinulle

profeetan, minun kaltaiseni; Häntä kuulkaa.

 

 

YESHUA = JESHUA
you shall surely set Him King over you whom YHWH your GOD

shall choose =
aseta itsellesi Kuninkaaksi se, jonka JHWH, sinun Jumalasi, valitsee
then He shall minister in the name of YHWH His GOD =
saakoon palvella JHWH:n, Jumalansa, nimessä
to Him you shall listen = Häntä kuulkaa

 

 

 

YESHUA = JESHUA
YHWH
your GOD will raise up to you a prophet from the midst

of you of your brothers like me to Him you shall listen =
sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta,
JHWH, sinun Jumalasi,

herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni, Häntä kuulkaa
Salvation = Pelastus

 

 

YESHUA = JESHUA
YHWH
your GOD = JHWH, sinun Jumalasi
to Him you shall listen = Häntä kuulkaa

 

5Moos 18:18: Profeetan Minä olen herättävä heille heidän

veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja Minä panen

sanani Hänen suuhunsa, ja Hän puhuu heille kaikki,

mitä Minä käsken Hänen puhua.

 

 

YESHUA = JESHUA
and I will put My words in His mouth =

ja Minä panen sanani Hänen suuhunsa
My Son = Poikani

 

 

YESHUA = JESHUA
and I will pu My words in His mouth and He shall speak to them

all that I shall command Him =
ja Minä panen sanani Hänen suuhunsa, ja Hän puhuu heille kaikki,

mitä Minä käsken Hänen puhua
The Truth = Totuus

 

Toteutuminen:
Joh 6:14: Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka

Jeshua oli tehnyt, sanoivat he: "Tämä on totisesti se

profeetta, joka oli maailmaan tuleva".
Joh 7:40: Niin muutamat kansasta, kuultuaan nämä sanat,

sanoivat: "Tämä on totisesti se profeetta".
Apt 3:22: Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun

kaltaiseni, יהוה אלהיכם JHWH Jumala(nne) on teille

herättävä veljienne joukosta; Häntä kuulkaa kaikessa,

mitä Hän teille puhuu'.
Apt 7:37: Tämä on se Mooses, joka sanoi israelilaisille:

'Profeetan, minun kaltaiseni, יהוה אלהיכם JHWH

Jumala(nne) on teille herättävä teidän veljienne joukosta'.

 


 

Messias pappina

 

Ennustus:
Ps 110:4: JHWH on vannonut eikä sitä kadu: "Sinä olet pappi

iankaikkisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan".

 

 

YESHUA = JESHUA
You are a priest forever in the order of Malki-Tzedek =
Sinä olet pappi iankaikkisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan
Your loving kindness = armosi
Your truth's = totuutesi

 

Toteutuminen:
Hepr 5:4-6: Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan

האלהים Jumala kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin.

Niinpä Messiaskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen

papin kunniaan, vaan Hän, joka sanoi Hänelle: "Sinä olet

minun Poikani, tänä päivänä Minä sinut synnytin"; niin

kuin Hän toisessakin paikassa sanoo: "Sinä olet pappi

iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan".
Hepr 6:19,20: ...esiripun sisäpuolelle asti, jonne Jeshua

edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan

ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan,

iankaikkisesti.
Hepr 7:17,21: Sillä Hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi

iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan"...

tämä Hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka

Hänelle sanoi: "JHWH on vannonut eikä ole katuva:

'Sinä olet pappi iankaikkisesti'"

 


 

Messias parantajana

 

Ennustus:
Jes 53:4: Mutta totisesti, meidän sairautemme Hän kantoi,

meidän kipumme Hän sälytti päällensä. Me pidimme Häntä

rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana.

 

 

YESHUA = JESHUA
Surely He has borne our sickness, and carried our suffering =
Mutta totisesti, meidän sairautemme Hän kantoi, meidän kipumme

Hän sälytti päällensä
Sin Offering = Syntiuhri

 

Jes 53:5: mutta Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme

tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden.

Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi,

ja Hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

 

 

YESHUA = JESHUA
our shalom was on Him; and by His wounds we are healed =
meillä rauha olisi, ja Hänen haavainsa kautta me olemme paratut

Salvation = Pelastus

 

Toteutuminen:
Matt 8:16,17: Mutta illan tultua tuotiin Hänen tykönsä monta

riivattua. Ja Hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat Hän

paransi; että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jesajan

kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän sairautemme

ja kantoi meidän tautimme."

 


 

Messias puhdistaa Temppelin

 

Ennustus:
Ps 69:10: Sillä kiivaus Sinun huoneesi puolesta on Minut

kuluttanut, ja niiden herjaukset, jotka Sinua herjaavat, ovat

sattuneet Minuun.

 

     כי קנאת ביתך אכלתני

     Sillä kiivaus Sinun huoneesi

     puolesta on Minut kuluttanut (מלוי) ja

     ישוע הוא המשיח לישראל

     Jeshua on Israelin Messias (מלוי)

     ovat lukuarvoiltaan 2684.

 

Toteutuminen:
Jh 2:14-17: Niin Hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä

ja lampaita ja kyyhkysiä, ja rahanvaihtajat istumassa. Ja Hän

teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki

lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja

työnsi heidän pöytänsä kumoon. Ja Hän sanoi kyyhkysten

myyjille: "Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö Minun Isäni

huonetta markkinahuoneeksi." Silloin Hänen opetuslapsensa

muistivat, että on kirjoitettu: "Kiivaus Sinun huoneesi

puolesta kuluttaa Minut."

 


 

Messias on myös pakanain vapahtaja

 

Ennustus:
Jes 42:1-4: Katso, Minun palvelijani, jota Minä tuen, Minun

valittuni, johon Minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut

Henkeni Häneen, Hän levittää kansakuntiin oikeuden.

Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua

kaduilla. Särjettyä ruokoa Hän ei muserra, ja suitsevaista

kynttilänsydäntä Hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta

uskollisesti. Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on

saattanut oikeuden maan päälle, ja merensaaret odottavat

Hänen opetustansa.

 

 

YESHUA = JESHUA
I will help you, says YHWH, and your Redeemer is the Holy One of Yisra'el =
Minä autan sinua, sanoo
JHWH, ja sinun lunastajasi on Israelin Pyhä
Behold, My Servant = Katso Minun Palvelijani
Sin Offering = Syntiuhri
the Lamb = Karitsa

 

Toteutuminen:
Matt 12:18-21: "Katso, Minun palvelijani, jonka Minä olen

valinnut, Minun rakkaani, johon Minun sieluni on mielistynyt;

Minä panen Henkeni Häneen, ja Hän on saattava oikeuden

sanomaa pakanoille. Ei Hän riitele eikä huuda, ei Hänen

ääntänsä kuule kukaan kaduilla. Särjettyä ruokoa Hän ei

muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä Hän ei sammuta,

kunnes Hän saattaa oikeuden voittoon. Ja Hänen nimeensä

pakanat panevat toivonsa".

 


 

Messias on juutalaisten ja pakanain hylkäämä

 

Ennustus:
Ps 2:2,3: Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä

neuvottelevat JHWH:a ja משיחו Hänen Voideltuansa

vastaan: "Katkaiskaamme Heidän kahleensa, heittäkäämme

päältämme Heidän köytensä".
Jes 53:3: Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen

mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa

peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.

 

 

MESSIAH = MESSIAS
a man of suffering, and acquainted with disease =

kipujen mies ja sairauden tuttava

 

Toteutuminen:
Luuk 17:25: Mutta sitä ennen pitää Hänen kärsimän paljon

ja joutuman tämän sukupolven hyljittäväksi.
Luuk 23:18: Niin he huusivat kaikki yhdessä, sanoen: "Vie

pois tämä, mutta päästä meille Barabbas!"
Joh 1:11: Hän tuli omiensa tykö, ja Hänen omansa eivät

ottaneet Häntä vastaan.
Apt 4:25-28: Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme

Daavidin, Sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut:

'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?

Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen

JHWH:a ja משיחו Hänen Voideltuansa vastaan.' Sillä

totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat Sinun pyhää

Poikaasi ישוע Jeshuaa vastaan, jonka Sinä olet voidellut,

sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin

sukukuntain kanssa, tekemään kaiken, minkä Sinun kätesi

ja päätöksesi oli edeltämäärännyt tapahtuvaksi.
1Kor 2:7,8: …me puhumme salattua
האלהים Jumalan

viisautta, sitä kätkettyä, jonka האלהים Jumala on edeltä

määrännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme,

sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut -

sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi אדון הכבוד

Kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet.

 


 

Messiaan hengellisiä luonteenpiirteitä

 

Ennustus:
Ps 45:7,8: אלהים Jumala, Sinun valtaistuimesi pysyy aina

ja iankaikkisesti; Sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden

valtikka. Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä;

sentähden on אלהים Jumala, אלהיך Sinun Jumalasi,

voidellut Sinua iloöljyllä enemmän kuin Sinun osaveljiäsi.
Jes 11:2-5: Ja Hänen päällänsä lepää
רוח יהוה JHWH:n

Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman

henki, tiedon ja JHWH:n pelon henki. Hän halajaa JHWH:n

pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan

kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa

oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata,

surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Vanhurskaus

on Hänen kupeittensa vyö ja totuus Hänen lanteittensa side.

 

 

YESHUA = JESHUA
he Spirit of YHWH shall rest on Him = Ja Hänen päällänsä lepää JHWH:n Henki
the Holy One of Yisra'el = Israelin Pyhä

 

Toteutuminen:
Luuk 2:52: Ja Jeshua varttui viisaudessa ja iässä ja armossa

אלהים Jumalan ja ihmisten edessä.
Luuk 4:18,19: "
רוח יהוה JHWH:n Henki on Minun päälläni,

sillä Hän on voidellut Minut julistamaan evankeliumia

köyhille; Hän on lähettänyt Minut saarnaamaan vangituille

vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut

vapauteen, saarnaamaan JHWH:n otollista vuotta".

 

 

[ Sivu 1 ] [ Sivulle 2 ]

 

[ Alkuun ] [ Sisällys ] [ Johdanto ] [ Kotisivu ]