[ Sisällys ] [ Johdanto ] [ Kotisivu ]

[ Hepreankielen aakkoset ja niiden lukuarvot ]

 

 

MESSIAS TaNaKh'issa

 

Ennustuksia, jotka ovat toteutuneet Jeshuassa Messiaassa

 

[ Sivulle 1 ] [ Sivu 2 ]

 


 

Messias ratsastaa Jerusalemiin

 

Ennustus:
Jes 62:11: Katso, JHVH on kuuluttanut maan ääriin asti:

Sanokaa tytär Siionille: Katso, sinun pelastuksesi tulee.

Katso, Hänen palkkansa on Hänen mukanansa, Hänen

työnsä ansio käy Hänen edellänsä.

 

 

YESHUA = JESHUA
Behold, your salvation comes =

Katso, sinun pelastuksesi tulee

 

Sak 9:9: Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär

Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle!

Vanhurskas ja auttaja Hän on, on nöyrä ja ratsastaa

aasilla, aasintamman varsalla.

 

 

YESHUA = JESHUA
Behold, your king comes to you =

sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle

 

 

YESHUA = JESHUA
He is righteous, and having salvation =

Vanhurskas ja auttaja Hän on

 

Toteutuminen:
Matt 21:4-9: Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä

on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo: "Sanokaa tytär

Siionille: 'Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena

ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla'". Niin

opetuslapset menivät ja tekivät, niinkuin Jeshua oli heitä

käskenyt, ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat

niiden selkään vaatteensa, ja Hän istuutui niiden päälle.

Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset

karsivat oksia puista ja hajottivat tielle. Ja kansanjoukot,

jotka kulkivat Hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat

sanoen: "Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon

Hän, joka tulee JHVH:n nimeen. Hoosianna korkeuksissa!"
Joh 12:12-16: Seuraavana päivänä, kun suuri kansanjoukko,

joka oli saapunut juhlille, kuuli, että Jeshua oli tulossa

Jerusalemiin, ottivat he palmupuiden oksia ja menivät

Häntä vastaan ja huusivat: "Hoosianna, siunattu olkoon

Hän, joka tulee JHVH:n nimeen, Israelin kuningas!"

Ja saatuansa nuoren aasin Jeshua istui sen selkään,

niinkuin kirjoitettu on: "Älä pelkää, tytär Siion; katso,

sinun kuninkaasi tulee istuen aasin varsan selässä."

Tätä Hänen opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet;

mutta kun Jeshua oli kirkastettu, silloin he muistivat, että

tämä oli Hänestä kirjoitettu ja että he olivat tämän Hänelle

tehneet.

 


 

Ystävä kavaltaa Messiaan

 

Ennustus:
Ps 41:10: Ystävänikin, johon Minä luotin, joka Minun

leipääni söi, nostaa kantapäänsä Minua vastaan.

 

Toteutuminen:
Matt 26:14-16,47-50: Silloin meni yksi niistä

kahdestatoista, nimeltä Juudas Iskariot, ylipappien luo

ja sanoi: "Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan

Hänet teidän käsiinne?" Ja he maksoivat hänelle

kolmekymmentä hopearahaa. Ja siitä hetkestä hän etsi

sopivaa tilaisuutta kavaltaaksensa Hänet... Ja katso,

Hänen vielä puhuessaan tuli Juudas, yksi niistä

kahdestatoista, ja hänen kanssaan lukuisa joukko

ylipappien ja kansan vanhinten luota miekat ja seipäät

käsissä. Ja se, joka Hänet kavalsi, oli antanut heille merkin

sanoen: "Se, jolle minä suuta annan, Hän se on; ottakaa

Hänet kiinni". Ja kohta hän meni Jeshuan luo ja sanoi:

"Terve, rabbi!" ja antoi Hänelle suuta. Niin Jeshua sanoi

hänelle: "Ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit?" Silloin

he tulivat Jeshuan luo, kävivät Häneen käsiksi ja ottivat

Hänet kiinni.
Mark 14:10,11,43-46: Ja Juudas Iskariot, yksi niistä

kahdestatoista, meni ylipappien luo kavaltaakseen Hänet

heille. Kun nämä sen kuulivat, ihastuivat he ja lupasivat

antaa hänelle rahaa. Ja hän mietti, kuinka Hänet sopivassa

tilaisuudessa kavaltaisi... Ja heti, hänen vielä puhuessaan,

Juudas, yksi niistä kahdestatoista, saapui, ja hänen

mukanaan joukko ylipappien ja kirjanoppineiden ja

vanhinten luota, miekat ja seipäät käsissä. Mutta se,

joka Hänet kavalsi, oli sopinut heidän kanssaan merkistä,

sanoen: "Se, jolle minä suuta annan, Hän se on; ottakaa

Hänet kiinni ja viekää tarkasti vartioituna pois." Ja

tultuaan hän kohta astui Hänen luoksensa ja sanoi:

"Rabbi!" ja antoi Hänelle suuta. Silloin he kävivät häneen

käsiksi ja ottivat hänet kiinni.

 


 

Messias kavalletaan kolmestakymmenestä hopearahasta

 

Ennustus:
Sak 11:12,13: Sitten minä sanoin heille: "Jos teille hyväksi

näkyy, niin antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa

antamatta." Niin he punnitsivat minun palkakseni

kolmekymmentä hopearahaa. Ja JHVH sanoi minulle:

"Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka

arvoiseksi he ovat Minut arvioineet." Niin minä otin ne

kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne JHVH:n

huoneeseen savenvalajalle.

 

Toteutuminen:
Matt 26:14,15: Silloin meni yksi niistä kahdestatoista,

nimeltä Juudas Iskariot, ylipappien luo ja sanoi: "Mitä

tahdotte antaa minulle, niin minä saatan Hänet teidän

käsiinne?" Ja he maksoivat hänelle kolmekymmentä

hopearahaa.
Mark 14:10,11: Ja Juudas Iskariot, yksi niistä

kahdestatoista, meni ylipappien luo kavaltaakseen hänet

heille. Kun nämä sen kuulivat, ihastuivat he ja lupasivat

antaa hänelle rahaa. Ja hän mietti, kuinka hänet sopivassa

tilaisuudessa kavaltaisi.
Matt 27:3-10: Kun Juudas, Hänen kavaltajansa, näki, että

Hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne

kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille ja

sanoi: "Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren."

Mutta he sanoivat: "Mitä se meihin koskee? Katso itse

eteesi". Ja hän viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä,

meni pois ja hirttäytyi. Niin ylipapit ottivat hopearahat ja

sanoivat: "Ei ole luvallista panna näitä temppelirahastoon,

koska ne ovat veren hinta". Ja neuvoteltuaan he ostivat

niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautausmaaksi.

Sentähden sitä peltoa vielä tänäkin päivänä kutsutaan

Veripelloksi. Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta

Jeremiaan kautta, joka sanoo: "Ja he ottivat ne

kolmekymmentä hopearahaa, hinnan siitä arvioidusta

miehestä, jonka he olivat israelilaisten puolesta arvioineet,

ja antoivat ne savenvalajan pellosta, niinkuin JHVH oli

minun kauttani käskenyt".

 


 

Messiaan kavaltajan virka annetaan toiselle

 

Ennustus:
Ps 109:8: Hänen päivänsä olkoot harvat, ottakoon toinen

hänen kaitsijatoimensa.

 

Toteutuminen:
Apt 1:18-20: Hän hankki itsellensä pellon väärintekonsa

palkalla, ja hän suistui alas ja pakahtui keskeltä, niin että

kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos. a se tuli

kaikkien Jerusalemin asukasten tietoon; ja niin sitä

peltoa kutsutaan heidän kielellään Akeldamaksi, se

on: Veripelloksi. Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettuna:

'Tulkoon hänen talonsa autioksi, älköönkä siinä asukasta

olko', ja: 'Ottakoon toinen hänen kaitsijatoimensa'.

 


 

Väärät todistajat Messiasta tuomittaessa

 

Ennustus:
Ps 35:11: Väärät todistajat astuvat esiin, he minulta

tutkivat, mitä minä en tiedä.

 

Toteutuminen:
Matt 26:59-61: Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät

väärää todistusta Jeshuaa vastaan tappaaksensa hänet,

mutta eivät löytäneet, vaikka monta väärää todistajaa

oli tullut esille. Mutta vihdoin tuli kaksi, ja he sanoivat:

"Tämä on sanonut: 'Minä voin hajottaa maahan Jumalan

Temppelin ja kolmessa päivässä sen rakentaa'".

 


 

Messiaan vaitiolo syyttäjien edessä

 

Ennustus:
Ps 38:13-15: Jotka Minun henkeäni etsivät, ne virittävät

pauloja; ja jotka Minulle pahaa suovat, ne puhuvat

turmion puheita ja miettivät petosta kaiket päivät. Mutta

Minä olen kuin kuuro, en mitään kuule, kuin mykkä,

joka ei suutansa avaa. Minä olen kuin mies, joka ei mitään

kuule ja jonka suussa ei vastausta ole.

 

 

YESHUA = JESHUA
I am as a man who doesn't hear, In whose mouth

are no reproofs =

Minä olen kuin kuuro, en mitään kuule, kuin mykkä,

joka ei suutansa avaa

 

Jes 53:7: Häntä piinattiin, ja Hän alistui siihen eikä

suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään,

niin kuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä edessä, niin

ei Hän suutansa avannut.

 

 

YESHUA = JESHUA
as a sheep that before its shearers is mute =

niinkuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä edessä
For your Maker is your husband; YHWH of Hosts is His name =
Sillä Hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi,
JHVH Sebaot

on Hänen nimensä

 

Toteutuminen:
Matt 26:62,63: Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi

Hänelle: "Etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat

Sinua vastaan?" Mutta Jeshua oli vaiti...
Matt 27:12-14: Ja kun ylipapit ja vanhimmat Häntä

syyttivät, ei Hän mitään vastannut. Silloin Pilatus sanoi

Hänelle: "Etkö kuule, kuinka paljon he todistavat Sinua

vastaan?" Mutta Hän ei vastannut yhteenkään hänen

kysymykseensä, niin että maaherra suuresti ihmetteli.

 


 

Messiasta lyötiin ja Hänen päälleen syljettiin

 

Ennustus:
Jes 50:6: Selkäni Minä annoin lyötäväksi, poskieni parran

revittäväksi, en peittänyt kasvojani pilkalta ja syljeltä.

 

Toteutuminen:
Matt 26:67: Silloin he sylkivät Häntä silmille ja löivät Häntä

nyrkillä kasvoihin; ja toiset sivalsivat Häntä poskelle
Mark 14:65: Ja muutamat rupesivat sylkemään Häntä ja

peittivät Hänen kasvonsa ja löivät Häntä nyrkillä ja

sanoivat Hänelle: "Profetoi!" Oikeudenpalvelijatkin löivät

Häntä poskelle.

 


 

Aiheeton viha Messiasta kohtaan

 

Ennustus:
Ps 69:5: Enemmän kuin hiuksia päässäni on niitä, jotka

Minua syyttömästi vihaavat; paljon on niitä, jotka tahtovat

tuhota Minut, jotka syyttä ovat vihollisiani; mitä en ole

ryöstänyt, se täytyy Minun maksaa.
Ps 109:3-5: Vihan sanoilla he ovat Minut piirittäneet, ja

syyttä he sotivat Minua vastaan. Rakkauteni palkaksi

he Minua vainoavat, mutta Minä ainoastaan rukoilen.

He kostavat Minulle hyvän pahalla ja rakkauteni vihalla.

 

 

YESHUA = JESHUA
In return for My love, they are My adversaries;

but I am in prayer =

Rakkauteni palkaksi he Minua vainoavat,

mutta Minä ainoastaan rukoilen

 

Toteutuminen:
Joh 15:23-25: Joka vihaa Minua, se vihaa myös Minun

Isääni. Jos Minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan

niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi

syntiä; mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä

Minua että Minun Isääni. Mutta se sana oli käyvä toteen,

joka on kirjoitettuna heidän laissaan: 'He ovat vihanneet

Minua syyttä'.

 


 

Messiaan sijaiskärsimys

 

Ennustus:
Jes 53:4-11: Mutta totisesti, meidän sairautemme Hän

kantoi, meidän kipumme Hän sälytti päällensä. Me

pidimme Häntä rangaistuna, אלהים Jumalan lyömänä

ja vaivaamana, mutta Hän on haavoitettu meidän

rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain

tekojemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällänsä,

että meillä rauha olisi, ja Hänen haavainsa kautta me

olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin

kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen.

Mutta JHVH heitti Hänen päällensä kaikkien meidän

syntivelkamme. Häntä piinattiin, ja Hän alistui siihen

eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi

viedään, niinkuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä

edessä, niin ei Hän suutansa avannut. Ahdistettuna

ja tuomittuna Hänet otettiin pois, mutta kuka Hänen

polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä Hänet temmattiin

pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen

tähden kohtasi rangaistus Häntä. Hänelle annettiin

hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö Hän

tuli kuoltuansa, sillä Hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä

petosta ollut Hänen suussansa. Mutta JHVH näki

hyväksi runnella Häntä, lyödä Hänet sairaudella. Jos

sinä panet Hänen sielunsa vikauhriksi, saa Hän nähdä

jälkeläisiä ja elää kauan, ja JHVH:n tahto toteutuu

Hänen kauttansa. Sielunsa vaivan tähden Hän saa

nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta

Hän, Minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa

monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.

 

 

YESHUA = JESHUA
Surely He has borne our sickness, and carried our suffering =

meidän sairautemme Hän kantoi, meidän kipumme Hän sälytti päällensä

 

 

YESHUA = JESHUA
yet we considered Him plagued, struck by GOD, and afflicted =

Me pidimme Häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana
Sin Offering = Syntiuhri
The Truth = Totuus

 

 

YESHUA = JESHUA
But He was pierced for our transgressions,

He was crushed for our iniquities =
Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden,

runneltu meidän pahain tekojemme tähden
The GOD of Yisra'el = Israelin Jumala
a tender plant = vesa

 

 

YESHUA = JESHUA
our shalom was on Him; and by His wounds we are healed =
että meillä rauha olisi, ja Hänen haavainsa kautta me olemme paratut
The Salvation = Pelastus

 

 

YESHUA = JESHUA
as a sheep that before its shearers is mute =

niinkuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä edessä
For your Maker is your husband; YHWH of Hosts is His name =
Sillä Hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi,

JHVH Sebaot on Hänen nimensä

 

 

YESHUA = JESHUA
My righteous servant = Vanhurskas palvelijani

 

Toteutuminen:
Matt 8:17: että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta

Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän

sairautemme ja kantoi meidän tautimme".
Room 4:25: joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme

tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme

tähden.
1Kor 15:3: Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi

sen, minkä itse olin saanut: että Messias on kuollut

meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan.
2Kor 5:21: Sen, joka ei synnistä tiennyt, Hän meidän

tähtemme teki synniksi, että me Hänessä tulisimme

Jumalan vanhurskaudeksi.
1Piet 2:22-24: joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei

petosta ollut", joka Häntä herjattaessa ei herjannut

takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa

sen haltuun, joka oikein tuomitsee, joka "itse kantoi

meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me,

synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja

Hänen "haavainsa kautta te olette paratut".

 


 

Messias on pahantekijäin joukkoon luettu

 

Ennustus:
Jes 53:12: Sentähden Minä jaan Hänelle osan suurten

joukossa, ja väkevien kanssa Hän saalista jakaa; sillä

Hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja Hänet luettiin

pahantekijäin joukkoon, Hän kantoi monien synnit, ja

Hän rukoili pahantekijäin puolesta.

 

 

YESHUA = JESHUA
and was numbered with the transgressors =

ja Hänet luettiin pahantekijäin joukkoon

 

Toteutuminen:
Matt 27:38: Silloin ristiinnaulittiin Hänen kanssansa kaksi

ryöväriä, toinen oikealle ja toinen vasemmalle puolelle.
Mark 15:27,28: Ja he ristiinnaulitsivat hänen kanssaan

kaksi ryöväriä, toisen hänen oikealle ja toisen hänen

vasemmalle puolellensa. Ja niin se kirjoitus kävi toteen,

joka sanoo: "Ja Hän luettiin pahantekijäin joukkoon".
Luuk 23:33: Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan

Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat Hänet

sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle

puolelle.

 


 

Messias on lävistetty

 

Ennustus:
Ps 22:17: Sillä koirat Minua piirittävät, pahain parvi

saartaa Minut, he lävistivät käteni ja jalkani (hepr. alkut.).

 

 

YESHUA = JESHUA
For dogs have surrounded me. A company of evil-doers

have enclosed me. They pierced my hands and my feet =
Sillä koirat Minua piirittävät, pahain parvi saartaa Minut,

he lävistivät käteni ja jalkani

 

Sak 12:10: Ja Minä vuodatan Daavidin suvun päälle

ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen

hengen. He katsovat Minuun, jonka he ovat lävistäneet.

Ja he valittavat Häntä, niinkuin valitetaan ainokaista,

murehtivat Häntä katkerasti, niinkuin murehditaan

katkerasti esikoista.

 

 

YESHUA = JESHUA
and they will look to Me whom they have pierced =

He katsovat Minuun, jonka he ovat lävistäneet

 

 

YESHUA = JESHUA
and they shall mourn for Him, as one mourns for His only son =

Ja he valittavat Häntä, niinkuin valitetaan ainokaista

 

 

YESHUA = JESHUA
and will grieve bitterly for Him, as one grieves for His firstborn =
murehtivat Häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista

 

Toteutuminen:
Joh 19:34,37: ...yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä Hänen

kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Ja vielä sanoo

toinen kirjoitus: "He luovat katseensa häneen, jonka he

ovat lävistäneet."
Joh 20:25-27: Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle:

"Me näimme האדון Herran". Mutta hän sanoi heille:

"Ellen näe Hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä

sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni Hänen

kylkeensä, en minä usko". Ja kahdeksan päivän perästä

hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa, ja Tuomas

oli heidän kanssansa. Niin Jeshua tuli, ovien ollessa

lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha

teille!" Sitten Hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi

tänne ja katso Minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä

se Minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan

uskovainen".
Ilm 1:7: Katso, Hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat

nähdä Hänet, niidenkin, jotka Hänet lävistivät, ja kaikki

maan sukukunnat vaikeroitsevat Hänen tullessansa.

Totisesti, amen.

 


 

Messias on pilkattu ja ivattu

 

Ennustus:
Ps 22:7-9: Mutta Minä olen mato enkä ihminen, ihmisten

pilkka ja kansan hylky. Kaikki, jotka Minut näkevät,

pilkkaavat Minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät

ilkkuen päätään: "Jätä asiasi JHVH:n haltuun. Hän

vapahtakoon Hänet, Hän pelastakoon Hänet, koska

on Häneen mielistynyt".

 

 

YESHUA = JESHUA
I'am = Minä Olen
Sin Offering = Syntiuhri

 

Ps 69:20,21: Sinä tiedät Minun häväistykseni, Minun

häpeäni ja pilkkani, Sinun edessäsi ovat julki kaikki

Minun ahdistajani. Häväistys on särkenyt Minun

sydämeni, Minä olen käynyt heikoksi; Minä odotin

sääliä, mutta en saanut, ja lohduttajia, mutta en löytänyt.
Ps 109:25: Ja Minä olen joutunut heidän herjattavakseen,

Minut nähdessään he nyökyttävät päätänsä.

 

Toteutuminen:
Matt 27:39-44: Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat

Häntä, nyökyttivät päätänsä ja sanoivat: "Sinä, joka

hajotat maahan Temppelin ja kolmessa päivässä sen

rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan Poika, ja astu alas

ristiltä". Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat

pilkkasivat Häntä ja sanoivat: "Muita Hän on auttanut,

itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas;

astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme Häneen.

Hän on luottanut אלהים Jumalaan; vapahtakoon nyt

(Jumala) Hänet, jos on Häneen mielistynyt; sillä Hän on

sanonut: 'Minä Olen בן האלהים Jumalan Poika'". Ja

samalla tavalla herjasivat Häntä ryöväritkin, jotka olivat

ristiinnaulitut Hänen kanssansa.
Mark 15:29-32: Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat

Häntä ja nyökyttivät päätään ja sanoivat: "Voi sinua,

joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä

sen rakennat! Auta itseäsi ja astu alas ristiltä". Samoin

ylipapitkin ynnä kirjanoppineet keskenään pilkkasivat

Häntä ja sanoivat: "Muita Hän on auttanut, itseään ei

voi auttaa. Astukoon Hän, Messias, Israelin kuningas,

nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme".

Myöskin ne, jotka olivat ristiinnaulitut Hänen kanssaan,

herjasivat Häntä.

 


 

Messiaalle tarjotaan katkeraa viiniä

 

Ennustus:
Ps 69:22: Koiruohoa he antoivat Minun syödäkseni

ja juottivat Minulle janooni hapanviiniä.

 

 

YESHUA = JESHUA
In my thirst, they gave me vinegar to drink =

ja juottivat Minulle janooni hapanviiniä

 

Toteutuminen:
Matt 27:34: he tarjosivat Hänelle juotavaksi katkeralla

nesteellä sekoitettua viiniä; mutta maistettuaan Hän ei

tahtonut sitä juoda.

 


 

Messias rukoilee vihollisten puolesta

 

Ennustus:
Jes 53:12: Sentähden Minä jaan Hänelle osan suurten

joukossa, ja väkevien kanssa Hän saalista jakaa; sillä

Hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja Hänet luettiin

pahantekijäin joukkoon, Hän kantoi monien synnit, ja

Hän rukoili pahantekijäin puolesta.
Ps 109:4: Rakkauteni palkaksi he Minua vainoavat,

mutta Minä ainoastaan rukoilen.

 

Toteutuminen:

Luuk 23:34: Jeshua sanoi: "Isä, anna heille anteeksi,

sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät".

 


 

Messiaan vaatteista heitetään arpaa

 

Ennustus:
Ps 22:19: he jakavat keskenänsä Minun vaatteeni

ja heittävät Minun puvustani arpaa.

 

 

YESHUA = JESHUA
They cast lots for my clothing =

ja heittävät Minun puvustani arpaa

 

Toteutuminen:
Matt 27:35: Ja kun he olivat Hänet ristiinnaulinneet,

jakoivat he keskenään Hänen vaatteensa heittäen

niistä arpaa.
Mark 15:24: Ja he ristiinnaulitsivat Hänet ja jakoivat

keskenään Hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa,

mitä kukin oli saava.
Luuk 23:34: ...Ja he jakoivat keskenään Hänen vaatteensa

ja heittivät niistä arpaa.
Joh 19:23,24: Kun sotamiehet olivat ristiinnaulinneet

Jeshuan, ottivat he Hänen vaatteensa ja jakoivat ne

neljään osaan, kullekin sotamiehelle osansa, sekä

ihokkaan. Mutta ihokas oli saumaton, kauttaaltaan

ylhäältä asti kudottu. Sentähden he sanoivat toisillensa:

"Älkäämme leikatko sitä rikki, vaan heittäkäämme siitä

arpaa, kenen se on oleva"; että tämä kirjoitus kävisi

toteen: "He jakoivat keskenänsä Minun vaatteeni ja

heittivät Minun puvustani arpaa." Ja sotamiehet

tekivät niin.

 


 

Messiaan luita ei pitänyt rikottaman

 

Ennustus:
2Moos 12:46: Samassa talossa se syötäköön; älköön

mitään siitä lihasta vietäkö talosta ulos, älkääkä siitä luuta

rikkoko.
Ps 34:21: Hän varjelee kaikki Hänen luunsa: ei yksikään

niistä murru.

 

 

YESHUA = JESHUA
He protects all of His bones =

Hän varjelee kaikki Hänen luunsa

 

Toteutuminen:
Joh 19:33: Mutta kun he tulivat Jeshuan luo ja näkivät

Hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet Hänen luitaan.

 


 

Messiaan hauta rikkaan luona

 

Ennustus:
Jes 53:9: Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa;

mutta rikkaan tykö Hän tuli kuoltuansa, sillä Hän ei ollut

vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut Hänen suussansa.

 

Toteutuminen:
Matt 27:57-60: Mutta illan tultua saapui rikas mies,

Arimatiasta kotoisin, nimeltä Joosef, joka hänkin oli

Jeshuan opetuslapsi. Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi

Jeshuan ruumista. Silloin Pilatus käski antaa sen hänelle.

Ja Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen

liinavaatteeseen ja pani sen uuteen hautakammioonsa,

jonka oli hakkauttanut kallioon. Ja hän vieritti suuren

kiven hautakammion ovelle ja lähti pois.

 


 

Messiaan ylösnousemus

 

Ennustus:
Ps 16:10: Sillä Sinä et hylkää Minun sieluani tuonelaan

etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa.

 

 

YESHUA = JESHUA
For You will not leave My soul in She'ol =

Sillä Sinä et hylkää Minun sieluani tuonelaan

 

Toteutuminen:
Matt 28:6: Ei Hän ole täällä, sillä Hän on noussut ylös,

niinkuin Hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa Hän

on maannut.
Mark 16:6: Mutta hän sanoi heille: "Älkää peljästykö; te

etsitte Jeshuaa, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän

on noussut ylös; ei Hän ole täällä. Katso, tässä on paikka,

johon He hänet panivat."
Luuk 24:6,7: Ei Hän ole täällä, Hän on noussut ylös.

Muistakaa, kuinka Hän puhui teille vielä ollessaan

Galileassa, sanoen: 'Ihmisen Poika pitää annettaman

syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja Hänen

pitää kolmantena päivänä nouseman ylös'.
1Kor 15:3,4: ...Messias on kuollut meidän syntiemme

tähden, kirjoitusten mukaan, ja että Hänet haudattiin

ja että Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä,

kirjoitusten mukaan.

 


 

Messiaan korotus

 

Ennustus:
Ps 68:19: Sinä astuit ylös korkeuteen, otit vankeja

saaliiksesi, sait ihmisiä lahjaksesi...
Ps 110:1: JHVH sanoi
לאדני minun Herralleni: "Istu

minun oikealle puolelleni, kunnes Minä panen Sinun

vihollisesi Sinun jalkojesi astinlaudaksi".

 

Toteutuminen:
Luuk 24:50,51: Sitten Hän vei heidät pois, lähes Betaniaan

asti, ja nosti kätensä ja siunasi heidät. Ja tapahtui, että

Hän siunatessaan heitä erkani heistä, ja Hänet otettiin

ylös taivaaseen.
Apt 1:9: Kun Hän oli tämän sanonut, kohotettiin Hänet

ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei Hänet pois heidän

näkyvistään.
Apt 2:33-35: Koska Hän siis on Jumalan oikean käden

voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen

lupauksen, on Hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette

ja kuulette. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin,

vaan hän sanoo itse: 'JHVH sanoi לאדני minun Herralleni:

Istu Minun oikealle puolelleni, kunnes Minä panen Sinun

vihollisesi Sinun jalkojesi astinlaudaksi'.
Ef 4:8-10: Sentähden on sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen,

Hän otti vankeja saaliikseen, Hän antoi lahjoja ihmisille".

Mutta että Hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että Hän

oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka on

astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita

ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.
Kol 2:15: Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti

heidät julkisen häpeän alaisiksi; Hän sai heistä Hänen

kauttaan voiton riemun.

 

 

Amen

 

[ Sivulle 1 ] [ Sivu 2 ]

 

[ Alkuun ] [ Sisällys ] [ Johdanto ] [ Kotisivu ]