[ Välkommen ] [ HOME ]

 

 

 

NUMERISKA SYSTEMET I BIBELN

 

Den Hebräiska bibeln "Tanakh" var förr inte en bok som

idag, men omfattar 22 skriftrullar (enligt Sabas, död 532).

Antalet av Hebräiska bokstäver är också 22.

 

Dessa skriftrullar är delade i tree grupper: Torah, Profeter

och Skrifterna. Jeshua aksepterade denna ordningen.

Enligt det kann vi läsa: "och med början hos Mose och

alla profeterna förklarade han för dem vad som står om

honom överallt i skrifterna." (Lk. 24:27) Han sade också:

"...att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i

Moses lag, hos profetena och i psalmerna." (Lk. 24:44).

 

Nya Testamentet omfattar 27 böker; alphabetet i nutidens

Hebräiska språk innehåller 27 bokstäver, 22 bokstav och

fem slutbokstäver (sofit).

 

I bibeln finns tillsammans 66 böker. Numeriska värdet kann

vi beräckna av orden מיהוה från JHVH, האדון Herren och

בן דוד David's son som är 66 tillsammans 1 + 2 + 3 + ...11.

 

26 författare är bibeln skrivare (enligt Ivan Panin).

Numeriska värdet av siffror אחד אחד en, en (1,1) och

av namnet יהוה JHVH är också 26.

 

Vanliga ord i "Tanakh" innehåller ett budskap (numeriska

värdet av ett verb är vanligtvis bara beräcknade efter

bokstav‘s rötter):

 

säga > 5000,

JHVH 5766,

Son 4887,

vara 3514,

Gud 2603,

göra 2573,

kommer 2530,

Konung 2522,

Israel 2513,

jord 2498,

dag 2241.

 

Mitchel, Larry A.

A Student's Vocabulary for Biblical Hebrew and Aramaic

Zondervan, 1984

 

 

 

KABBALAH

 

Ordet קבלה Kabbalah betyder mottaga och mottagare.

Vanligt är olika delar av Kabbala delade i fyra delar:

1. praktiska Kabbala, 2. ordagrann Kabbala, 3. verbal

Kabbala och 4. dogmatiska Kabbala. Den ordagranna

Kabbala är delade i tre delar:

 

גימטריא GEMATRIA

נוטריקון NOTARIQON och

תמורה TEMURAH

 

 

 

GEMATRIA - NUMERISKA SYSTEMET AV

HEBRÄISKA SPRÅKET

 

Första texterna i bibeln kann vi studera i att använda

oss av de numeriska systemet, texterna är för det mesta

skriven i Hebräiska och Grekiska. Båda, de Hebräiska

och de Grekiska charakter har sina numeriska värden.

Vi can beräckna det numeriska värdet i sitt autentiska

språket i att addera numeriska värdet av alla bokstäver.

Och sen far vi numeriska värdet av en mening i att

addera alla numeriska värden av alla ord. Denna

numeriska utforskningen av Hebräiska språket heter

גימטריא Gematria eller גימטריות Gematrias, för det

finns många olika vägar för forskningens syfte.

 

Ordet Gematria kommer från den Grekiska orden

"geometri". Judarna caller interpretationen av

numeriska systemet "visdomens desert". Av Namnet

ישוע JESHUA, orden לשון språket; talade språk och

מספור numering är 386 som är numeriska värden

också av צירוף Tziruph (Temurah-Tabellen).

 

Idags Judar som är callade Kabbalists, använda sig av

de numeriska systemet för att utforska , men Gematria

var känd också redan i tidigt christen skrifelser. Dena

sättet av interpretationen grundar sig på Visdomsboken

11:20:"... Han har ordnad allting i mått och siffror och vikt".

 

Vi hitta ett exempel av Gematria i Apokalypsen i bibeln,

vart nämnas odjurens tal: eftersom det är talet of en

människa; ock hans siffra är sex hundret sex och sextio

(Uppenbarelseboken 13:18). Möjligvis att siffra menar en

person som kommer att leda satans uppror av vilse ledade

människor anti GUD och Messias. Vid olika tidsålder

numret av odjuren tolkades på olika vägar.  Till exempel

enligt en interpretation odjuren skulle vara Nero Caesar,

dess namn är skriven på Hebräiska: נרון קסר.

 

Gematria är inte det samma som numerologi, som är en

modesak idag, men både Gematria och numerologi har

samma kännetecken. I andan av numerologi (t. ex. enligt

födelsedagen av en person) kan du drar slutsatser över

en persons charakter eller du kann göra prophetiska

uttalande. Vetande om att den christen almanacka är

inte korrekt - Jeshua är född fyra till sju år innan den

christen almanackan började, dessutom finns inget år

noll – därför har numerologi tappad sina argumenter

och sina slutsatser är obegrundade. Men Gematrian

är användbar för utforskningen av olika slags

bibelinterpretationer.

 

 

 

DEN ALLMÄNNA BERÄCKNINGENS VÄG

 

1. Vi kann jämföra orden eller satser med andra orden

eller satser, som är lika i sitt numeriska värdet. Fallet här

är ordet גבורה (3 + 2 + 6 + 200 + 5 = 216) styrka, mod,

som är lika ordet אריה (1 + 200 + 10 + 5 = 216), lejon.

 

2. Numeriska värdet av en bokstav tas inte hänsyn till

på grund av tiotal eller hundratal (ת Tav = 4; כ Kaf = 2).

Till exempel är numeriska värdet 412 av ordet בית huset,

residens, Tempel i Jerusalem om du använda dig av

beräckningens vanliga sätt (ב Beit = 2; י Jud = 10;

ת Tav = 400). I hänsyn att inte taga tiotal och hundratal

är numeriska värdet av ב Beit = 2; י Jud = 1; ת Tav = 4,

så ordet בית har numeriska värdet av 7 lika ordet

בה i henne (fem.), 1. Kor. 3:16: "Förstår ni inte att ni är

Guds tempel", jämfört med Joh. 2:21: " Men det är

tempel han talade om var hans kropp" och 1. Kor. 12:27:

"Ni utgör Messias kropp och är var för sig delar av den".

Om försammlingen är kallad som bruden och en hustru i

Bibeln (t. ex. Uppenbarelseboken 21:9: " bruden, Lammets

hustru") så är denna feminin släkt "i henne" rätt.

 

3. Numeriska värdet av en bokstav blir beräcknad efter

den mathematiska serien av sitt numeriska värdet. Till

exempel ordet חי leva; numeriska värdet av bokstaven

ח Chet är 8 och י Jud är 10, därför är enligt sina

arithmetiska serien numeriska värdet: ח Chet 1 + 2 + 3 +

4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36 och י Jud 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +

8 + 9 + 10 = 55, som är total 36 + 55 = 91, som är också

numeriska värdet av ordet האלהים God.

 

4. I מספר גדול Mispar Gadol "Stora Nummer" metod

räknar den final form av bokstav om alfabeten som

fortsättning av alfabeten

(ך = 500, ם = 600, ן = 700, ף = 800, ץ = 900).

I alla annan bokstav har den samma värde så deras

normal form (כ = 20, מ = 40).

 

5. מלוי "Fyllning": den numeriska värde av

bokstaven är så bildade att de bokstäver av alphabets

namnen adderas upp (בי"ת = 412; דל"ת = 434; יו"ד = 20).

I additionen namnen av bokstäven ה He och ו Vav kan

bildas på många sätt:  הו, הה, הא and וו, ואו, ויו (kan

formas till א Alef, ה He eller י Jud).

 

På detta vis har vi fyra olika sätt av “Fyllning” till

ordet יהוה JHVH som är Gud‘s namn. “Fyllning”

יוד, הא, ואו, הא = 45 i gematria אדם Adam;

יוד, הה, וו, הה = 52, i gematria בן Son;

יוד, הי, ואו, הי = 63, i gematria אחד המה De är ens och

יוד, הי, ויו, הי = 72, i gematria יהוה אלהי JHVH Gud,

היה הוה ויהיה Han var, Han är och Han ska kommer och

tillsammans י  + יה + יהו + יהוה J + JH + JHW + JHVH.

Siffror שבעה שנים sju och två (7-2) har som numeriska

värdet 777.

 

Andra vägen är i “Fyllningen av Fyllning”, eller

en "Andre Påfyllning (בי"ת = 838; דל"ת = 914; יו"ד = 466).

 

Tredja vägen är "Kortfyllning". Sen vi rör första

bokstaven från bokstavens namn (י is וד = 10).

שדי Allmäktiga Gud ין, לת, וד = 500, שר Härskaren.

 

6. Numeriska värdet av ordet eller satsen är skriven i

bokstäver, numeriska värdet är beräcknad och summan

blir jämfört med andra ord eller satser som har samma

numeriska värden.

 

Till exempel följande orden efter deras numeriska värdet

är 102: בן האדם männikors sonen, אלהינו våran GUD,

הוא מלך han är Konungen, הוא לכן Han är till dig och

בעל en äkta man.

 

       Nummer 102 är skriven av dessa bokstäver:

       מאה ושנים ett hundret och två och numeriska

       värdet är 452 liksom: האדון ישוע Herren Jeshua eller

       ישוע האדון Jeshua är Herren, ישוע מיהוה Jeshua

       från JHVH och ישוע אלהיך Jeshua, din Gud.

 

       Nummer 102 skrevs enligt bokstäver

       מאה ושנים ett hundret och två och numeriska värdet

       är 1012 om slutbokstaven ("Stora Nummer") är också

       beräcknade. Numeriska värdet av satsen

       מאת אלהים מן השמים från himlen, från GUD är 1012.

 

7. Varje siffra av numeriska värdet är skriven av bokstäver

och siffror blir jämfört med andrar ord som har samma

numeriska värdet. Till exempel är numeriska värdet av

följande satser 761: ישוע הוא המשיח Jeshua är Messias

och אשר המה לו לא קבלהו Sitt egna folk mottaga

Honom inte (Joh. 1:11).

 

       Om numret 761 är skriven siffra till siffra:

       שבעה ששה אחד sju, sex och ett, är numeriska

       värdet 995, liksom satsen:

       הוא צלם האלהים הנעלם ובכור כל נברא

       Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde

       i hela skapelsen (Kol.1:15).

 

 

 

NOTARIQON

 

נוטריקון Notariqon är lånade från latinska ordet notarius

och det betyder att vi kan skriva eller interpretera orden

enligt sina första bokstäver, såsom interpretationen

grundar sig på kortningar.

 

På Jeshua‘s kors fanns en överskrift på vilken en sats

var skriven i Hebräiska språket:

ישוע הנצרי ומלך היהודים Jeshua från Nazaret Judars

Konung (Joh. 19:19; "Stora Nummer"). Vi kan bildar

från de första bokstäver av dessa ord GOD’s namn:

יהוה JHVH.

 

מי יעלה לנו השמימה Vem vill för oss fara upp till

himmlen? (5. Mo. 30:12; jämföra med Rö. 10:16; "Stora

Nummer").  Från de sista bokstäver av satsen kann vi

bildar namnet יהוה YHWH.

 

En paradis är på hebräiska גן עדן och deras bokstäver

är initialbokstaven från ordet: גוף kropp, נפש själ,

עד evighet,  דעת kunskap, נכון trogen, rätt.

 

I Gematria נוטריקון Notariqon och orden מאיר עינים

uppklarande att dem är, användar sig av den vanliga

beräckningsvägen, med sitt numeriska värdet 431. Om

vi tar hänsyn på slutbokstaven nun, orden נוטריקון

Notariqon ("Stora Nummer") och תורת הסוד Kabbalah

är numeriska värdet 1081.

 

Om man bruka "Påfyllning" sättet till beräckningen

נוטריקון Notariqon och בתורת המשיח läran av Messias

är numeriska värdet 1371.

 

Om man använda "Påfyllning" och slutbokstaven nun

נוטריקון Notariqon och שבתי לאיתנו vakna till livet

("Påfyllning") är numeriska värdet av 1927.

 

Temurah-Tabellen אתבש ATBaSh ge en bokstav-

kombination טפנגמדפט från bokstaven av ordet

נוטריקון Notariqon. Numeriska värdet av denna

bokstavkombinationen är 275, liksom numeriska

värdet av orden דבר אל לבו tänka, reflektera,

ערה upp och täcka בגימטריא i gematria.

 

Numeriska värdet av bokstavkombinationen

טפנגמדפט om man använda "Påfyllningens" väg

att uträckna och av satsen:

ישמעו הגוים וישמחו ויהללו את דבר יהוה ויאמינו

"När hedningar hörde detta, blev de glada och

prisade ordet om Herren. Alla som var bestämda

till evigt liv kom till tro." (Apg. 13:48), är 1703.

 

Temurah-Tabellen אלבת ALBaTh ge bokstavkombi-

nationen יצסדנהצי från bokstäver av ordet נוטריקון

Notariqon. Den numeriska värden av denna bokstav-

kombinationen är 319, liksom numeriska värdet av

ordet דישה tröska (över saker också).

 

Numeriska värdet av bokstavkombinationen יצסדנהצי

("Påfyllning") och orden נתחנות analytisk är 914 om

man bruka "påfyllning" sättet till beräckningen.

 

 

 

TEMURAH

 

תמורה Temurah betyda "växel", byta plats. Texten

blir interpreterad med hjälp av tabellen, som är bildade

från bokstäver av Hebräiska alphabetet, deras siffror

är 22. Denna tabellen är kallad צירוף Tziruf (numeriska

värdet av ordet צירוף är 386 som är lika numeriska

värdet av ordet ישוע JESHUA).

 

Nya bokstavkombinationer fär att erhålla kombinationen

sker av hjälpen av Gematria.

 

Ett exempel om tabellen som kallas אתבש ATBaSh:

 

כ

י

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת

 

 

Och ett exempel om tabellen som kallas אלבת ALBaTh:

 

כ

י

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת

ל

 

Bokstavkombinationen נגצח är bildade av bokstäver

från namnet ישוע JESHUA och summan av denna

bokstäver är 151. Numeriska värdet av satsen

יהוה אלהים יהוה אחד JHVH Gud, JHVH är en

är också det samma.

 

I Gematrian är numeriska värdet 651 av orden תמורה

Temurah, אמרתי Jag sade och צריך לקרא måste läsas

och האלהים Gud ("Stora Nummer"), נאם han säga

 ("Stora Nummer") om man använda den vånliga vägen

för beräckningen.

 

Numeriska värdet av dessa uttrycker תמורה Temurah

använda sig av "Påfyllning" sättet, חתום stängd, sluten

 ("Stora Nummer"), התבארות blir klart och הנני מוריעך

Se, jag vill tala om för dig (Daniel 8:19) är 1044.

 

Temurah-Tabellen אלבת ALBaTh ger bokstavkombina-

tionen בכצדק från bokstäver av ordet תמורה Temurah

och numeriska värdet är 216 liksom numeriska värden

av uttrycket האיר  illustrerar, uppklara, förklara.

 

Numeriska värdet av bokstavkombinationen בכצדק

("Påfyllning") och numeriska värdet av dessa uttrycker

är 1236: רחמי ישוע נכמרו ויגע בעיניהם "Jeshua fylldes

av medlidande med dem och rörde vid deras ögon"

(Mt. 20:34) och מה אתה ראה what do you see?

("Påfyllning").

 

 

 

FLERA EXEMPEL

 

Att användas Gematria, Notariqon och Temurah

i denna presentationen ger oss en interpretation.

 

Numeriska värdet av orden גימטריא Gematria är 273

(3 + 10 + 40 + 9 + 200 + 10 + 1). Nästa uttrycker har

samma numeriska värdet: מעץ החיים från livets trä

(1. Mo. 2:9), בדוק ומנסה absolut trosvärdigt, prövad

och אמן אמן אמן Amen, Amen, Amen!

 

Numeriska värdet av nästa uttrycker är 718:

חשב מספר החיה för att beräcknar numret av odjuren,

מגימטריות från Gematria och תחקיר forskar.

 

Numeriska värdet av ordet קבלה Kabbalah är 678

(186 + 412 + 74 + 6) om det är beräcknad enligt

bokstävers namn ("påfyllning"). Ordet גימטריות

Gematrias har samma numerisk värd, som är klart

för Gematria, är en del av Kabbala.

 

Om man använda den vånlige vägen för beräckningen

far man 137 som numeriska värdet av ordet קבלה

Kabbalah som är också numeriska värden av följande

uttrycker: אופן vana, en gestalt, en metod, מלונאי autor

av ett uppslagsverk; att vara ansluten till ett ordbok,

אמצאה upptäckt,en uppfinnimg och מצוא något som

är möjligt att finnas.

 

       Siffor 137 är skriven in bokstäver מאה שלשים ושבע

       ett hundra tretio sju har 1664 som numeriska värdet.

       Numeriska värdet av en sats:

       בזאת חכמה מי שבינה לו יחשב מספר החיה

       "Här behövs vishet. Den som har förstånd skall

       tolka odjurens tal" (Upp. 13:18) är också 1664.

 

Det ser ut att Jeshua användade metoden av Gematrian.

Vi kann inte ser det direkt men vi kan tänka så genom

att bedöma det ur sina tal. I en fall han sade:

באו בפתח הצר "Gå in genom den trånga porten"

 (Mt. 7:13) och en sats: בשם האדון ישוע "i Herren

JESHUA‘s namn" (Kol. 3:17). Den numeriska värdet av

båda satser är 794. Vi kan bara gå in genom Hans namn.

Det är för den meste delen av människor – både för

Judar som för Hedningar – en trång port.

 

Nästa namn som brukas till Messias: צמח grenen

(Sak. 6:12), מנחם tröstaren (Klagorvisorna 1:16) har

numeriska värdet 138 liksom följande uttrycker:

בן אלהים Gud’s Son, הוא מאלהים Han är från Gud

och הגפן vinet (Joh. 15:1,5).

 

Orden som beskriver Gud’s väsen: אין סוף ändlös,

evig, על זמני jämt, evig, אדון עולם Herren av Världen,

רז hemlig och אור ljus har värdet 207. Också הרב

Rabbi, lärare och aramäiska ordet רבה stor har 207

som numeriska värdet.

 

Numeriska värdet av ordet אהבה kärlek är 13 liksom

ordet אחד ett. "GUD’s Kärlek" (1. Joh. 4:8) och Han

är Ett (5. Mo. 6:4; Mk. 12:29; 1. Joh. 4:8 och 1. Kor. 13).

Genom bokstäver av ordet אחד ett vi får initialen till

orden: אמת = א sanningen, חיים = ח livet och דרך = ד

vägen. När Jeshua sade, att Han är vägen, sanningen

och livet (Joh. 14:6) informerade Han i gjömda orden

att vara Gud som är ett.

 

I 1. Mo. 49:10 när Jakob välsignade Judah finns en

profetia av att Messias skall kommer av Judah’s

generationen. Detta kann också bevisas med hjälpen

av Gematrian. Numeriska värdet av uttrycken

יבא שילה "Silo kommer" är 358, som är lika numeriska

värdet av orden משיח Messias och numeriska värdet av

satsen לקץ העולם הזה "vid världens slut" (Mt. 13:40).

Numeriska värden av utrycket כי יבא שילה "tills Silo

kommer" är 388 som är lika numeriska värdet av orden

בישוע i JESHUA.

 

Temurah-Tabellen אתבש ATBaSh ger en bokstavkom-

bination יבמס av ordets bokstäver משיח Messias som

är 112. Som numeriska värdet liksom numeriska värdet

av orden יהוה אלהים JHVH Gud.

 

Om man använda "Påfyllningens" väg för att beräck-

nar bokstavkombinationer יבמס och אנכי ישראלי

Jag är Israeli och למען ציון till Zion ("Påfyllning")

får man 638 som numeriska värdet.

 

Temurah-Tabellen אלבת ALBaTh ger en bokstavkom-

binationen כגנע av ordets bokstäver משיח Messias

och är 143 som numeriska värdet åt följande uttryck:

בן האלהים Gud’s Son.

 

Om man använda "påfyllningens" väg för att

beräcknar bokstavkombinationen כגנע och

אדון משיח Herren Messias är den numeriska värdet 419.

 

Temurah-Tabellen אתבש ATBaSh ger bokstavkombi-

nationen ציבמס av ordens bokstäver המשיח Messias,

numeriska värdet av denna bokstavkombinationen är

202 liksom uttrycker: האל עמנו Gud med oss, רב Rabbi,

lärare och זה הוא Han är det ("Påfyllning").

 

Genom att brukar "påfyllningens" väg för att beräcknar

bokstavkombinationen ציבמס och שמי ישוע Mitt namn

JESHUA och הוא אדון אחד Han är Ett Herre är

numeriska värdet 736.

 

 

 

Moshe Zew

 

 

[ Tillbaka Upp ] [ Välkommen ] [ HOME ]

 

Översättning: BRACHA - Translations/1/01
Bibesitationen av: Gamla & Nya Testamentet
Svenska Bibelsällskapets varsamma språkliga
revisionen 1917 års översättning av GT
Bibelkommissionens översättning av NT 1981
Bokförlaget Libris/EFS-förlaget