[ Kirjoituksia ]

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

 

 

5. LANTAPORTTI (Neh. 3:14)

 

(14) Lantaportin korjasi מלכיה Malkia (JHVH

on kuningas), רכב Reekabin (ratsastaja)

poika, בית הכרם Beet-Keremin (viinitarhan

talo) piirin päällikkö; hän rakensi sen ja asetti

paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat.

 

Nimi מלכיה Malkia, JHVH on kuningas ja המליך

kruunata kuninkaaksi jotka kirjoitetaan samoilla

kirjaimilla eri järjestyksessä ovat lukuarvoiltaan 105,

kuten myös ליהודים juutalaisille.

 

Nimi מלכיה Malkia, JHVH on kuningas ("täytetyin

kirjaimin") ja המליך kruunata kuninkaaksi ("täytetyin

kirjaimin") jotka kirjoitetaan samoilla kirjaimilla eri jär-

jestyksessä ovat lukuarvoiltaan 280, kuten myös הרעה

Paimen ja גואל Lunastaja, Messias, Vapahtaja ("täyte-

tyin kirjaimin").

 

Nimi רכב Reekab, ratsastaja, ברך siunata; ylistää;

rukoilla kiitosrukous; olla siunattu, כרב kyntää,

muokata pelto; maanparannuksen kohteena oleva

pelto, אוירה (henkinen) ilmapiiri, חרדי uskovainen,

יחרד vapista, pelätä Jumalaa; hätääntyä, הוא מעמס

hän on raskautettu, דיבור puhe, puhuminen, ידברו

he puhuivat, הבהיר kirkastaa, selvittää ja חרטה

katumus ovat lukuarvoiltaan 222.

 

Nimi רכב Reekab, ratsastaja ("täytetyin kirjaimin"),

ברך siunata; ylistää; rukoilla kiitosrukous; olla

siunattu ("täytetyin kirjaimin"), כרב kyntää, muokata

pelto; maanparannuksen kohteena oleva pelto ("täyte-

tyin kirjaimin"), הפרטה yksityiskohtainen kertominen

("täytetyin kirjaimin") ja בחפץ-לב kaikesta sydämestään

ovat lukuarvoiltaan 1022.

 

Nimi בן-רכב Reekabin poika, עדר seurakunta, yhteisö,

הלך אחרי seuratkoon Minua, רוחני hengellinen ja

כלים työkalut; astiat ("täytetyin kirjaimin") ovat luku-

arvoiltaan 274.

 

Nimi בן-רכב Reekabin poika ("täytetyin kirjaimin") ja

מאמין ישוע המשיח Jeshua Messiaaseen uskova (suuret

numerot) ovat lukuarvoiltaan 1540.

 

Nimi מלכיה בן-רכב Malkia, Reekabin poika ja

אשה חכמה viisas vaimo ovat lukuarvoiltaan 379.

 

Nimi מלכיה בן-רכ Malkia, Reekabin poika (suuret

numerot) ja שנים מן-התלמידים kaksi opetuslasta ovat

lukuarvoiltaan 1029.

 

Nimi מלכיה בן-רכ Malkia, Reekabin poika ("täytetyin

kirjaimin"), ויבשרו אתם את-האדון ישוע he julistavat

heille uutista Herrasta Jeshuasta ("täytetyin kirjaimin") ja

בר-לבב  puhdassydäminen, puhdasmielinen ("täytetyin

kirjaimin") ovat lukuarvoiltaan 1820.

 

Nimi מלכיה בן-רכ Malkia, Reekabin poika ("täytetyin

kirjaimin" huomioiden sofit-kirjaimet) ja עדת ישוע המשיח

Jeshuan Messiaan seurakunta ("täytetyin kirjaimin")

ovat lukuarvoiltaan 2376.

 

Nimi מלכיה בן-רכב שר פלך בית-הכרם Malkia, Reeka-

bin poika, Beet-Keremin piirin päällikkö ("täytetyin

kirjaimin"), גידו את-דבר האלהים בבית הכנסיות julistivat

Jumalan sanaa synagoogissa ("täytetyin kirjaimin"),

באהבה ובאמונה rakkaudessa ja uskossa ("täytetyin

kirjaimin"), סלילת כבישים tienteko ("täytetyin kirjaimin")

ja מהדרים puhdasoppiset ("täytetyin kirjaimin" huo-

mioiden sofit-kirjaimet) ovat lukuarvoiltaan 1686.

 

Lantaportti puhuu meille parannuksen teosta ja siihen

liityvästä sielunhoidosta. Kun uskova tunnustaa JHVH:n

kuninkaakseen, kokee hän tarpeelliseksi syrjäyttää muut

hallitsijat elämästään. Synti monella tavoin hallitsee

ihmistä, ja kun uskova tahtoo tehdä parannusta joutuu

hän taisteluun, koska liha sotii henkeä vastaan, ja silloin

hän monessa tapauksessa tarvitsee kykenevän sielun-

hoitajan apua. Ennalleen asetetussa seurakunnassa

tähän suhtaudutaan vakavasti, parannuksen tekijää

todella tahdotaan auttaa.

 

Raamattu kehoittaa: "Antakaa väkevää juomaa meneh-

tyvälle ja viiniä murhemielisille" (Sananl. 31:6), koska se

on "...uupuneiden juotavaksi erämaassa" (2 Sam. 16:2),

ja "...viini ilahuttaa elämän" (Saarn. 10:19). Jouppouteen

näissä kohdin ei kehoiteta, ja Raamattu puhuukin jyrkästi

juoppoutta vastaan. Esimerkiksi Paavali sanoo: "Älkääkä

juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyt-

tykää Hengellä" (Ef. 5:18). Myös VT varoittaa juopumuk-

sesta, sekä suorasanaisesti että esimerkkien kautta (mm.

1 Moos. 9:21; Sananl. 23:29-35; Jer. 23:9; Hoos. 4:11).

 

Kun Raamatussa puhutaan väkevistä juomista, niin ei

tarkoiteta tislatua alkoholijuomaa, vaan puhe on väke-

västä päihdyttävästä viinistä ja kun puhutaan viinistä,

silloin tarkoitetaan miedompaa alkoholipitoista viiniä,

jota käytettiin lähinnä ruokajuomaksi. Alkoholittomasta

viinistä käytetään nimitystä rypälemehu.

 

Kun nyt tutkimme sielunhoitoa, ja lainaamme tällaisia

kohtia Raamatusta, emme tietenkään tarkoita, että kun

hoidamme jonkun sielua, asettuisimme pöydän ääreen

ja ottaisimme esiin pullon viiniä ja joisimme murheet

pois. Kyseiset lainaukset ymmärrämme niiden kirjaimel-

lisessa merkityksessään tarkoittavan fyysistä uupumusta

ja väsymystä, ja silloin ne ovat paikallaan. Kun on kysy-

myksessä sielun uupumus ja väsymys Jumalan tahdon

vastaisen elämän ja synnin tähden, silloin meidän on

ymmärrettävä yllä olevien lainausten hengellinen merkitys.

 

Kun tutkimme Raamattua, niin näemme että viini kuvaa

verta. Kun Jeshua viimeisellä aterialla opetuslastensa

kanssa siunasi viinin, Hän selitti: "sillä tämä on Minun

vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan

syntien anteeksiantamiseksi" (Matt. 26:28; vrt myös

Mark. 14:24; Joh. 6:54-56).

 

Samoin opetti myös Paavali, kun oli kyseessä Jeshuan

kuoleman muistonvietto: "Tämä malja on uusi liitto

minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se

minun muistokseni" (1 Kor. 11:25).

 

Viini mainitaan Raamatussa kun puhutaan rakkaudesta

(Kork.v. 8:2), Jumalan armosta (Jes. 55:1) ja messiaani-

sesta pelastuksesta (Jes. 25:6, vrt. Matt. 9:17). Nämä

viinistä puhuvat lainaukset kertovat meille Jeshuasta,

Hänen rakkaudestaan seurakuntaansa kohtaan, Hänen

armollisuudestaan ja ristillä hankkimastaan pelastuksesta.

 

Kun joku haluaa tehdä parannuksen ja tunnustaa syntin-

sä, hänen syntinsä julistetaan anteeksi Jeshuan nimessä

ja veressä. Johannes kirjoittaa: "Mutta jos me valkeudessa

vaellamme, niinkuin Hän on valkeudessa, niin meillä on

yhteys keskenämme, ja Jeshuan Messiaan, hänen Poikan-

sa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme,

ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja

totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on

hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille

synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä"

(1 Joh. 1:7-9).

 

Synnin päästön saanut voi sanoa kuin profeetta Miika:

"Kuka on Jumala, niinkuin Sinä olet, joka annat pahat

teot anteeksi ja käyt ohitse perintösi jäännöksen rikosten?

Ei hän pidä vihaa iäti, sillä hänellä on halu laupeuteen.

Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat

tekomme. Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyy-

teen" (Miika 7:18,19). Tunnustetut ja hylätyt synnit vie-

dään kuvannollisesti Lantaportista ulos, eikä niitä lähdetä

sieltä enää uudelleen kaivelemaan.

 

Jumalan vihasta ja tuomiosta käytetään myös vertausku-

vana viiniä (Ps. 60:5; 75:9; Jer. 25:15-18) ja se tarkoittaa

myös Jumalan rankaisevaa vanhurskautta (Ilm. 14:10;

16;19; 19;15). Nämä vihasta ja tuomiosta puhuvat kohdat

opettavat meille, mitä seuraamuksia on siitä, jos ei tehdä

parannusta.

 

Parannuksen teko synnistä on elintärkeää, sillä Paavali

sanoo, että "synnin palkka on kuolema" (Room. 6:23).

Ilmestyskirjassa puhutaan ratsastajasta jonka nimi on

Kuolema (6:8). Hänellä ei ole mitään valtaa uskovaan

joka on tehnyt parannuksen, sillä Jeshua sanoo: "Minä

olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää,

vaikka olisi kuollut" (Joh. 11:25). Raamattu sanoo, että

kaikkien ihmisten on kuoltava, mutta jotka uskovat

Jeshuaan nousevat ylös ja elävät iankaikkisesti, eikä

kuolemalla enää ole oleva valtaa heihin.

 

Lopussa on myös tämän ratsastajan osa Lantaportin

ulkopuolella paikassa jonka nimi on גיא הנם (Ge Hinnom,

kreik. Gehenna) Hinnomin laakso (Neh. 11:30; nyky-

hepreassa גיהנם, Matt. 18:9).

 

 

OPILLISTEN ASIOIDEN ENNALLEEN ASETUS:

[ Alkusanat ] [ Lammasportti ] [ Kalaportti ] [ Vanhaportti ]

[ Laaksoportti ] [ Lantaportti ] [ Lähdeportti ] [ Vesiportti ]

[ Hevosportti ] [ Itäportti ] [ Vartioportti ]

[ Efraimin portti ja Vankilaportti ]

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]