[ Kirjoituksia ]

 

 

 

PUUTTUVAT RAAMATUNKOHDAT

 

Matt. 17:21:. Mutta tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla

kuin rukouksella ja paastolla.

 

Matt. 18:11: Sillä Ihmisen Poika on tullut pelastamaan sitä,

mikä on kadonnut.

 

Matt. 20:16b: ...sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.

 

Matt. 23:14: Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulko-

kullatut, kun syötte leskien talot, jopa näön vuoksi pitkiä

rukouksia pitäen! Sentähden saatte sitä kovemman tuomion.

 

Mark. 9:44: jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu.

 

Mark. 9:46: jossa heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu.

 

Mark. 11:26: Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei Isänne-

kään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

 

Mark. 15:28: Ja niin se kirjoitus kävi toteen, joka sanoo:

"Ja Hän luettiin pahantekijäin joukkoon".

 

Luuk. 9:54b: ...niinkuin Eliaskin teki.


Luuk. 9:55b: ...ja sanoi: "Ette tiedä, minkä hengen omat olette".


Luuk. 9:56a: "Sillä Ihmisen Poika ei ole tullut ihmisten sieluja

hukuttamaan, vaan pelastamaan".

 

Luuk. 17:36: Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan ylös,

toinen jätetään.

 

Luuk. 23:17: Mutta hänen piti kulloinkin juhlan aikana

päästää yksi vanki irti.

 

Joh. 5:4: Ajoittain astui näet enkeli alas lammikkoon ja

kuohutti veden. Joka silloin veden kuohuttamisen jälkeen

ensimmäisenä siihen astui, se tuli terveeksi, sairastipa

mitä tautia tahansa.

 

Apt. 8.37: Niin Filippus sanoi hänelle: "Jos uskot koko

sydämestäsi, niin se tapahtukoon". Hän vastasi ja sanoi:

"Minä uskon, että JESHUA MESSIAS on Jumalan Poika".

 

Apt. 15:34: Mutta Silas päätti jäädä heidän luokseen.

 

Apt. 24:6b: ...Ja me tahdomme tuomita hänet lakiemme mukaan


Apt. 24:7: mutta ylipäällikkö Lyysias tuli ja vei hänet suurta

väkivaltaa käyttäen pois meidän käsistämme


Apt. 24:8a: ja käski hänen syyttäjänsä saapua eteesi.

 

Apt. 28:29: Ja kun hän oli tämän puhunut, lähtivät juutalaiset

pois väitellen paljon keskenään.

 

1 Kor. 6:20b: ja hengessänne, jotka ovat Jumalan.

 

Suomenkielisessä käännöksessä on 1 Joh. 5:7. ja 8. jae

typistetty kuuluvaksi näin: (7) Sillä kolme on, jotka todistavat:

(8) Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä.


Englanninkielissä King James Versiossa (KJV) nämä jakeet

kuuluvat: (7) For there are three that bear record in heaven,

the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three

are one. (8) And there are three that bear witness in earth,

the Spirit, and the water, and the blood: and these three

agree in one.

Hepreankielinen UT ja venäjän- ja italiankieliset Raamatut

kääntävät myös samalla tavalla. Suomennettuna jakeet

kuuluvat: Sillä kolme on, jotka todistavat taivaassa:

Isä, Sana, ja Pyhä Henki; ja nämä kolme ovat yhtä

(hebr. UT:ssa אחד yksi). Ja kolme on, jotka todistavat

maan päällä: Henki, vesi ja veri; ja nämä kolme ovat yhtä

(hebr. UT:ssa אחד yksi).

 

 

 

[ Alkuun ] [ Kirjoituksia ]