[ Kirjoituksia ]

 

1. Kun. 10:13-18

13. Kuningas Salomo taas antoi Saban kuningattarelle kaiken, mitä tämä halusi ja pyysi,
ja sen lisäksi hän antoi muutakin kuninkaallisella anteliaisuudella. Sitten tämä lähti ja meni
palvelijoineen omaan maahansa.
14. Sen kullan paino, mikä yhtenä vuotena tuli Salomolle, oli kuusisataa kuusikymmentä kuusi
talenttia kultaa,
15. paitsi mitä tuli kauppamiehiltä ja kaupustelijain kaupanteosta ja kaikilta Erebin kuninkailta
ja maan käskynhaltijoilta.
16. Ja kuningas Salomo teetti pakotetusta kullasta kaksisataa suurta kilpeä ja käytti jokaiseen
kilpeen kuusisataa sekeliä kultaa;
17. ja pakotetusta kullasta kolmesataa pienempää kilpeä, ja käytti jokaiseen kilpeen kolme
miinaa kultaa. Ja kuningas asetti ne Libanoninmetsä-taloon.
18. Vielä kuningas teetti suuren norsunluisen valtaistuimen ja päällysti sen puhdistetulla kullalla.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Moos. 30:29-38

29. Ja pyhitä ne, niin että ne tulevat korkeasti-pyhiksi. Jokainen, joka niihin koskee, tulee pyhäksi.
30. Voitele myös Aaron ja hänen poikansa ja pyhitä heidät pappeina palvelemaan minua.
31. Puhu myös israelilaisille ja sano: Tämä olkoon teillä minun pyhä voiteluöljyni
sukupolvesta sukupolveen.
32. Kenenkään muun ihmisen ruumiille älköön sitä vuodatettako, älkääkä sen sekoitusta jäljitelkö.
Pyhä se on, ja pyhänä se pitäkää.
33. Jokainen, joka valmistaa sellaisen voiteen, ja jokainen, joka sivelee sitä syrjäiseen,
hävitettäköön kansastansa."

34. Ja Herra sanoi Moosekselle vielä: "Ota itsellesi hyvänhajuisia aineita, hajupihkaa,
simpukankuorta, tuoksukumia, näitä hyvänhajuisia aineita, ja puhdasta suitsuketta,
yhtä paljon kutakin lajia,
35. ja tee niistä suitsutus, höystesekoitus, jollaista voiteensekoittaja valmistaa,
suolansekainen, puhdas ja pyhä. 36. Ja hienonna osa siitä jauhoksi ja pane sitä
lain arkin eteen ilmestysmajaan, jossa minä ilmestyn sinulle. Korkeasti-pyhänä se pitäkää.
37. Älkää valmistako itsellenne mitään muuta suitsutusta tämän sekoituksen mukaan.
Pidä tämä Herralle pyhitettynä. 38. Jokainen, joka sellaista tekee nauttiaksensa sen
tuoksusta, hävitettäköön kansastansa."

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21. He said, "Naked I came out of my mother’s womb, and naked shall I return there.
The YHVH gave, and the YHVH has taken away. Blessed be the name of the YHVH."
22. In all this, Iyov did not sin, nor charge God with wrongdoing.
1. Again it happened on the day when the sons of God came to present themselves
before the YHVH, that Hasatan came also among them to present himself before the YHVH.
2. The YHVH said to Hasatan, "Where have you come from?"
Hasatan answered the YHVH, and said, "From going back and forth in the eretz,
and from walking up and down in it."
3. The YHVH said to Hasatan, "Have you considered my servant Iyov?
For there is none like him in the eretz, a blameless and an upright man, one who fears God,
and turns away from evil. He still maintains his integrity, although you incited me
against him, to ruin him without cause."
4. Hasatan answered the YHVH, and said, "Skin for skin. Yes, all that a man has
will he give for his life.

Job 1:21-2:4

21. Ja hän sanoi: "Alastonna minä tulin äitini kohdusta, ja alastonna minä sinne palajan.
Herra antoi, ja Herra otti; kiitetty olkoon Herran nimi."
22. Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä eikä puhunut nurjasti Jumalaa vastaan.
1. Ja kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin
saatana heidän joukossansa ja asettui Herran eteen.
2. Niin Herra kysyi saatanalta: "Mistä sinä tulet?" Saatana vastasi Herralle ja sanoi:
"Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta."
3. Niin Herra sanoi saatanalle: "Oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan
päällä hänen vertaistansa; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa
pahaa. Vielä hän pysyy hurskaudessansa, ja sinä olet yllyttänyt minut häntä vastaan,
tuhoamaan hänet syyttömästi."
4. Saatana vastasi Herralle ja sanoi: "Nahka nahasta; ja kaikki, mitä ihmisellä on, hän
antaa hengestänsä.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx26. He spoke to the congregation, saying, Depart, I pray you, from the tents of these
wicked men, and touch nothing of theirs, lest you be consumed in all their sins.
27. So they got them up from the tent of Korach, Datan, and Aviram, on every side:
and Datan and Aviram came out, and stood at the door of their tents, and their wives,
and their sons, and their little ones.


4. Moos. 16:26,27

26. Ja hän puhui seurakunnalle sanoen: "Siirtykää pois näiden jumalattomien
miesten majoilta älkääkä koskeko mihinkään, mikä on heidän, ettette tuhoutuisi
kaikkien heidän syntiensä tähden."
27. Niin he lähtivät pois Koorahin, Daatanin ja Abiramin asumuksen ympäriltä.
Mutta Daatan ja Abiram olivat tulleet ulos ja asettuneet majojensa ovelle
vaimoinensa ja suurine ja pienine lapsinensa.

 

 

[ Kirjoituksia ]