[ Home ]

 


Välkomna till Moshe Zew's Världomfattande Vittnesbörds - sidor!


 

Ha tålamod ni också, och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära (Jak. 5:8).
Ty när Herren själv stiger ner från himmelen och Hans befallning ljuder, genom

ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Messias uppstå först,

och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort, bland molnen tillsammans med dem

för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos Honom. (1Thess. 4:16,17).
Amen. Kom Herre Jeshua! (Upp. 22:20)

 

 

Numeriska systemet i Bibeln

 

Exemplen om Gematria

 

Gematria

 

Hebreiska kännetecken och nummervärden

 


på hebreiska och engelska

 

TaNaKh och HaBrit HaChadasha: JHVH - JESHUA
(I Gamla och Nya Testamentet)

 

MESSIAS i TaNaKh
Namnet och ordet, som syfta till Messias i Gamla Testament
med Gematria och Bibel Kode

 

MESSIAS i TaNaKh och HaBrit HaChadasha
Messias i Gamla och Nya Testamentet
med Gematria och Bibel Kode

 

Vittnesbörd
På hebreiska och svenska med Gematria och Bibel Kode

 

 

David M. Hargis:

VEM ÄR MESSIAS
JESHUA MESSIAS

תנ"ך
Gamla Testamentet på hebreiska

 הברית החדשה בעברית
Nya testamentet på hebreiska

Tid för sabbaten i Jerusalem

 

 

© Copyright 1999 - 2019 Moshe Zew. Alla rättigheter förbehålls.

Du får ge fullständiga elektroniska kopior till vem som helst eller vilken lista som helst,

var de är välkomna. Du får INTE SÄLJA INFORMATIONEN eller förändra dess innehåll.

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" (Matt. 10:8).

 

E-mail: Moshe Zew

URL: http://www.kolumbus.fi/gematria

 

 


[ Tillbaka till Top ] [ Home ]