[ Välkommen ] [ Home ]

 


 

GEMATRIA [ Sidan 1 ] [ till Sida 2 ]

 


 

 

JHVH

 

יהוה JHVH och יה Gud (מילוי)

siffervärde är 26.

 

       2, 6 שתים שש två, sex och

       האב והבן ורוח הקדש

       Fader och Son och den helige Ande

       siffervärde är 1350.

 

*

 

יהוהJHVH (מילוי) och אל אחד ett Gud

siffervärde är 44.

 

       44 ארבעים וארבע fyrtiofyra och

       מושיע Frälsare, Frälsaren, Helper (מילוי)

       siffervärde är 602.

 

*

 

יהוה JHVH (הקדמי) och אל Gud (הקדמי)

siffervärde är 106.

 


 

יהוה צדקנו JHVH vår rättfärdighet

(Jer 23:6; 33:16) och

הגפן vinträdet (מילוי Joh 15:1)

siffervärde är 276.

 

       2, 7, 6 שתים שבע שש

       två, sju, sex (מיספר גדול) och

       המשיח בן דוד

       Messias, Davids son (מילוי)

       siffervärde är 2282.

 

       2, 7, 6 שתים שבע שש

       två, sju, sex (מילוי מיספר גדול) och

       ישוע הוא המשיח של ישראל

       Jeshua är Israels Messias (מילוי)

       siffervärde är 3044.

 

*

 

יהוה צדקנו JHVH vår rättfärdighet (מילוי) och

דם השה Lammets blod (מילוי)

siffervärde är 886.

 

       886 שמונה מאות שמונים וששה

       åttahundra åttiosex och

       אלהי בבשר Gud i köttet (מילוי)

       siffervärde är 1905.

 

       8, 8, 6 שמונה שמונה שש

       åtta, åtta, sex,

       האדון ישוע המשיח אלהי ישראל

       Jeshua Messias är Israels Gud och

       אדני הארץ världens Herren (מילוי)

       siffervärde är 1402.

 

       8, 8, 6 שמונה שמונה שש

       åtta, åtta, sex (מילוי),

       אשר ירעה את עמי ישראל

       som skall vara en herde för mitt folk Israel (Matt 2:6) och

       בדמך קנית לאלהים מכל משפחה ולשון וכל עם וגוי

       med ditt blod har du åt Gud köpt människor, av alla

       stammar och tungomål och folk och folkslag (Upp. 5:9)

       siffervärde är 1848.

 


 

JESHUA

 

אמן Amen

(Från ords אל מלך נאמן Gud är trogen Kung),

האלהים God och

אדני יהוה Herren JHVH

siffervärde är 91.

Också å (1 - 13) är 91.

Ord אחד one siffervärde är 13.

 

       91 תשעים ואחד nittioen,

       שמש צדקה rättfärdighetens sol (Mal. 4:2) och

       דבר החיים livets Ord  (מיספר גדול 1 John 1:1)

       siffervärde är 839.

 

       9, 1 תשעה אחד nio, en och

       הגפן vinträdet (מיספר גדול John 15:1)

       siffervärde är 788.

 

*

 

אמן Amen (מיספר גדול),

ישוע הנצרי JESHUA från NAZARET (Mark. 10:47),

שופט כל הארץ Hela Jordens Domare (1 Mos. 18:25),

מעתה ואד עולם ny och för evigt och

רפורמטור reformationär

siffervärde är 741.

 

       741 שבע-מאות וארבעים ואחד

       sjuhundra fyrtioen och

       הוא האלהים בבשר

       Han är Gud i kött (מיספר גדול)

       siffervärde är 1167.

 

       7, 4, 1 שבעה ארבעה אחד sju, fyra, en,

       האור האמתי Sanna Ljuset (Joh. 1:9) och

       אין הישועה באחר

       i ingen annan finnes frälsning (Apg. 4:12)

        siffervärde är 668.

 

*

 

אמן Amen (מילוי),

דבר האלהים Guds Ord (Upp. 19:13) och

האלהים GUD (מילוי)

siffervärde är 297.

 

       2, 9, 7 שנים תשעה שבעה två, nio, sju och

       הישב בענן Den som satt på skyn (מילוי Upp. 14:16)

       siffervärde är 1552.

 

*

 

אמן Amen (מילוי מיספר גדול) och

האדון ישוע המשיח הוא יהוה

Herren Jeshua Messias är JHVH

בכפה styra världen (מילוי)

שלט kontroll, herravälde, att vara Herre (מילוי)

siffervärde är 853.

 

       8, 5, 3 שמונה חמשה שלשה åtta, fem, tre och

       האלהים הוא אחד GUD ÄR EN (מילוי)

       siffervärde är 1389.

 


 

אל מלך נאמן Gud är trogen Kung

(de första bokstäverna bildar ordet אמן Amen) och

נהירא Ljuset, ett namn som kallas Messias

(aram., Dan 2:22)

siffervärde är 262.

 

       262 מאתים וששים ושנים

       två hundra sextiotvå och

       האדון המשיח Herren Messias (מילוי)

       siffervärde är 1553.

 

       2, 6, 2 שתים שש שתים två, sex, två och

       ישוע הנצרי מלך היהודים

       Jeshua från Nasaret, judarnas konung (מילוי)

       siffervärde är 2100.

 

       2, 6, 2 שתים שש שתים två, sex, två (מילוי) och

       הברכות בראיית פני מלך המשיח הרבי ישוע

       Välsignad är Kung Messias, Rabbi Jeshua

       siffervärde är 2452.

 

*

 

אל מלך נאמן

Gud är trogen Kung (מיספר גדול),

ישוע המשיח הוא מלך ישראל

Jeshua Messias är Israels konung,

ישוע משיח באלהים

Jeshua Messias i Gud (מיספר גדול),

הוא אדון יהוה

Han är Herren YHWH (מילוי מיספר גדול),

1191 אלף מאה תשעים ואחד

ett tusen ett hundra nittio ett,

1, 0, 2, 4 אחד אפס שנים ארבעה

en, noll, två, fyra (מיספר גדול),

1, 0, 4, 2 אחד אפס ארבעה שנים

en, noll, fyra, två (מיספר גדול),

1, 2, 4, 0 אחד שנים ארבעה אפס

en, två, fyra, noll (מיספר גדול),

1, 4, 0, 2 אחד ארבעה אפס שנים

en, fyra, noll, två (מיספר גדול),

1, 4, 2, 0 אחד ארבעה שנים אפס

en, fyra, två, noll (מיספר גדול),

2, 0, 1, 4 שנים אפס אחד ארבעה

två, noll, en, fyra (מיספר גדול) och

2, 0, 4, 1 שנים אפס ארבעה אחד

två, noll, fyra, en (מיספר גדול)

siffervärde är 1392.

 

       1, 3, 9, 2 אחד שלש תשע שתים

       en, tre, nio, två,

       ישוע הוא האל ובן האדם

       Jeshua är Gud och människa

       (מילוי מיספר גדול) och

       אמן אמן אמן Amen, Amen, Amen

       (מילוי מיספר גדול)

       siffervärde är 2559.

 

       האדון ישוע Herren Jeshua (מילוי)

       siffervärde är 1191.

 

       קדש יהוה YHWH av Heliga

       siffervärde är 1024.

 

       שמו רם Hans namn Upphöjde (מילוי) och

       לחם קדש Heliga bröd (מיספר גדול)

       siffervärde är 1042.

 

       מנחם Tröstare, ett namn som kallas Messias

       (מילוי מיספר גדול Glag. 1:16)

       siffervärde är 1240.

 

       האדון ישוע המשיח אלהי ישראל

       Herren Jeshua Messias är Israels Gud och

       אדני הארץ världens Herren (מילוי)

       siffervärde är 1402.

 

       יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

       Länge leve vår Rabbi och Lärare,

       vår Herre Kung Messias i evigheters evighet

       שם שלו ישוע משיח

       Hans namn är Jeshua Messias,

       קרבן חטאת syndoffer (מיספר גדול) och

       שם קדש den Heliga Namn (מילוי)

       siffervärde är 1420.

 

       הוא מלך ישראל

       Han är Israels kung (מילוי מיספר גדול) och

       כבש תמים ett lamm utan fläck (מילוי מיספר גדול)

       siffervärde är 2014.

 

       ישוע המשיח היה והוה ויבוא

       Jeshua Messias var, är och ska komma

       siffervärde är 2041.

 

*

 

אל מלך נאמן Gud är trogen Kung (מילוי),

ישוע הוא האל Yeshua är Gud (מילוי),

הוא האדון יהוה Han är Herren JHVH (מילוי) och

1084 אלף ושמונים וארבע

ett tusen åttiofyra

siffervärde är 842.

 

       842 שמונה-מאות ארבעים ושנים

       åtta hundra fyrtio två,

       לנו לחכמה מאת האלהים ולצדקה ולפדיום

       för oss har blivit till visdom från Gud,

       till rättfärdighet och helgelse

       och till förlossning (1. Kor 1:30) och

       אין סוף loppumaton, ikuinen (מיספר גדול)

       siffervärde är 1577.

 

       842  שמונה-מאות ארבעים ושנים

       åtta hundra fyrtio två (מיספר גדול),

       אני האלף והתו הראש והסוף

       Jag är Alef och Tav (A och O),

       begynnelsen och änden

       (מיספר גדול Upp. 21:6; 22:13) och

       הוא קרבן חטאת Han är en syndoffer

       siffervärde är 2697.

 

       8, 4, 2 שמונה ארבעה שנים

       åtta, fyra, två,

        האדון המשיחHerren Messias (מיספר גדול) och

       המשיח בן דוד Messias, Davids son (מיספר גדול)

       siffervärde är 1079.

 

       שם משיח ישוע

       Messias namn är Jeshua,

       ישוע הוא מאלהים

       Jeshua är från Gud (מיספר גדול) och

       נגלה בן האלהים

       Guds Son föreföll (מילוי)

       siffervärde är 1084.

 

*

 

אל מלך נאמן

Gud är trogen Kung (מילוי מיספר גדול),

שם המיחד Guds namn (מילוי מיספר גדול),

שם להמשיח Namn till Messias (מילוי מיספר גדול),

אדון אחד לכלם En av Herren alla (מילוי),

בן דוד Davids son (מיספר גדול) och

1920 אלף תשע מאות ועשרים

nitton hundra tjugo

siffervärde är 1954.

 

       1954 אלף תשע-מאות חמישים וארבעה

       nitton hundra femtio fyra och

       ישוע המשיח כמו שהוא אתמול כן היום וגם לעולמים

       Jeshua Messias är densamme i går och i dag,

       så ock i evighet (Heb. 13:8)

       siffervärde är 2010.

 

       שומר העולמים

       Väktare över världarna (מילוי מיספר גדול) och

       האדון ישוע הוא יהוה

       Lord Jeshua är JHVH (מילוי מיספר גדול)

       siffervärde är 1920.

 


 

והיה אדירו ממנו ומשלו מקרבו יצא

והקרבתיו ונגש אלי כי מי הוא זה ערב

את לבו לגשת אלי נאם יהוה

Hans väldige skall stamma från honom själv, och hans

herre skall utgå från honom själv, och honom skall jag

låta komma mig nära och nalkas mig; ty vilken annan

vill våga sitt liv med att nalkas mig?  säger JHVH

(Jer. 30:21) siffervärde är 4049.

 

       4, 0, 4, 9 ארבע אפס ארבע תשע

       fyra, noll, fyra, nio och

       האדון ישוע הנצרי

       JESHUA från NAZARET (מיספר גדול)

       siffervärde är 1457.

 

*

 

והיה אדירו ממנו ומשלו מקרבו יצא

והקרבתיו ונגש אלי כי מי הוא זה ערב

את לבו לגשת אלי נאם יהוה

Hans väldige skall stamma från honom själv, och hans

herre skall utgå från honom själv, och honom skall jag

låta komma mig nära och nalkas mig; ty vilken annan

vill våga sitt liv med att nalkas mig?  säger JHVH

(מיספר גדול Jer. 30:21) siffervärde är 4609.

 

       4, 6, 0, 9 ארבע שש אפס תשע

       fyra, sex, noll, nio och

       קראו שמו עמנואל

       man skall giva honom namnet

       Emmanuel (מילוי Matt. 1:23)

       siffervärde är 1784.

 


 

ישוע המשיח מי הוא

JESHUA MESSIAS, VEM ÄR HAN? och

שאלת יסוד kärnfråga

siffervärde är 811.

 

       811 שמונה-מאות ואחת עשרה

       åttahundra elva och

       שמו פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום

       hans namn skall vara: Underbar i råd,

       Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste (Jes. 9:5) och

       26 עשרים וששה tjugosex (מילוי מיספר גדול)

       siffervärde är 1838.

 

              יהוה JHVH och יה Gud (מילוי)

              siffervärde är 26.

 


 

ישוע JESHUA,

שם אלהי GUD'S NAMN,

ישעו vår hjälp, vår frälsning,

לשון språk ; talat språken,

מספור nummreroche och

ציפור Tziruph (Tabell om Temurah)

siffervärde är 386.

 

       386 שלש-מאות שמונים וששה

       trehundra åttiosex och

       אתה הוא המשיח בן האלהים

       Du är Messias Guds Son (מיספר גדול)

       siffervärde är 2134.

 

       3, 8, 6 שלש שמונה שש tre, åtta, sex och

       ירדת מאת האלהים מן השמים

       kom ned från himmelen, från Gud (Upp. 21:10)

       siffervärde är 1631.

 

*

 

ישוע JESHUA (מילוי),

קדוש יהוה אלהים

Helig JHVH Gud och

כדמות בן lik son

siffervärde är 522.

 

       5, 2, 2 חמש שתים שתים fem, två, två,

       אשר ירעה את עמי ישראל

       som skall vara en herde för

       mitt  folk Israel (Matt 2:6) och

       2, 6 שנים ששה two, six (מילוי מיספר גדול)

       siffervärde är 1848.

 

              יהוה JHVH och יה Gud (מילוי)

              siffervärde är 26.

 


 

אדון ישוע HERREN JESHUA

siffervärde är 447.

 

ישוע משיח JESHUA MESSIAS,

שם קדש den Heliga Namn,

צדיק rättfärdig, perfekt, uppfyller lagen (מילוי),

הוא היה והוה ובוא

Han som var och som är och som skall komma och

7, 7 שבע שבע sju, sju

siffervärde är 744.

 

       447 ארבע-מאות ארבעים ושבעה

       fyrahundra fyrtiosju,

       744 שבע-מאות ארבעים וארבעה

       sjuhundra fyrtiosju,

       ישוע שם האב והבן ורוח הקדש

       Jeshua är Faderns och Sonens och

       den helige Andes namn och

       יושיע את עמו מחטאתיהם

       ty han skall frälsa sitt folk

       ifrån deras synder (Matt. 1:21)

       siffervärde är 1426.

 

       4, 4, 7 ארבעה ארבעה שבעה

       fyra, fyra, sju,

       7, 4, 4 שבעה ארבעה ארבעה

       sju, fyra, sju,

       יחוד השם Guds enhet och

       מלך המשיח Messias Kungen (מיספר גדול)

       siffervärde är 933.

 

       הוא אדני Han är Herren (Adonai)

       siffervärde är 77.


 

אהיה אשר אהיה (Ehjee Asher Ehjee)

JAG ÄR DEN JAG ÄR (2 Mos. 3:14),

שמו עמנואל Hans namn är Emmanuel

(Jes. 7:14; Matt. 1:23),

בישראל i Israel,

בקהלות i församlings

och אבי min Fader (מילוי) och

יבא komma till (מילוי)

siffervärde är 543.

 


 

אנכי אלהי אברהם אביך

Jag är Abrahams, din faders, Gud

(1 Mos. 26:24) siffervärde är 408.

 

       4, 0, 8 ארבע אפס שמונה fyra , noll , åtta och

       האדון ישוע המשיח HERREN JESHUA MESSIAS

       siffervärde är 815.

 

Varje fyra orden första karaktärerna är א alef,

den numerisk värde är en (1) därför 4 x 1 = 4,

vilken är numerisk värde från ord אבא Abba.

 

Fyllning אלף alef (מילוי 1 + 30 + 80) numerisk värde

är ett hundra elva (111) och första karaktärerna

värde är 4 x 111 = 444, vilken är från döma

ישוע הוא אלהי Jeshua är Gud numerisk värde.

 


 

ישוע המשיח הוא מסבט יהודה

Jeshua Messias av Juda stam och

נולד בבית לחם

födde i Betlehem (מיספר גדול)

siffervärde är 1142.

 

 


 

בימים ההם יום, הלדת של ישוע

i dessa dagar är Jeshua födelsedag (מילוי) och

בחדש השביעי

i sjunde månaden (הקדמי Neh. 8:14)

siffervärde är 2692.

 


 

יום הלדת ישוע בחודש תשרי

i månad Tishri är födelsedag Jeshua och

502 חמש-מאות ושתים femhundra två (מיספר גדול)

siffervärde är 2111.

 

       חג-הסכות lövhyddohögtid

       siffervärde är 502.

 


 

ישוע הנצרי JESHUA från NAZARET (Mark. 10:47),

שופט כל הארץ Hela Jordens Domare (1 Mos. 18:25),

אמן Amen (מיספר גדול),

השו משמים sanningen om Heaven,

לקרא ממשל predikade i liknelser (Matt 13:3),

מעתה ואד עולם ny och för evigt och

רפורמטור reformationär siffervärde är 741.

 

       741 שבע-מאות וארבעים ואחד

       sjuhundra fyrtio en,

       הוא האלהים בבשר

       Han är Gud i köttet (מיספר גדול)

       הוא אותו האיש

       Han är «samma person» (מילוי)

       (Talmud sätt att tala om Jeshua)

       siffervärde är 1167.

 

       7, 4, 1 שבעה ארבעה אחד sju, fyra, en,

       האור האמתי Det Sanna Ljuset (Joh. 1:9) och

       אין הישועה באחר

       i ingen annan finnes frälsning (Apg. 4:12)

       siffervärde är 668.

 


 

הוא המשיח לישראל

Han är Israels Messias och

1406 אלף ארבע-מאות וששה

en tusen fyrahundrasex (מיספר גדול)

siffervärde är 2162.

 

       ישוע המשיח JESHUA MESSIAS (מילוי),

       אתו שלח האלהים לשר וגאל Gud har upphöjt

       Honom till en Hövding och Frälsare (Apg. 7:35) och

       הדבר יהוה Guds Ord (מילוי Upp.19:13)

       siffervärde är 1406.

 


 

זרעה האשה

kvinnans säd (1 Mos. 3:15) och

בן ישראל israelit

siffervärde är 593.

 

       593 חמש-מאות תשעים ושלש

       femhundra nittiotre,

       386 שלש-מאות ושמונים וששה

       trehundra åttiosex (מילוי) och

       המשיח בן האלהים

       Messias Guds Son (מיספר גדול)

       siffervärde är 2811.

 

              ישוע JESHUA

              siffervärde är 386.

 

*

 

זרעה האשה kvinnans säd (מילוי) och

אביך אשר בסתר

din Fader i det fördolda (Matt 6:6)

siffervärde är 1196.

 

       1, 1, 9, 6 אחד אחד תשעה ששה

       en, en, nio, sex,

       ישוע המשיח JESHUA MESSIAS (מילוי),

       אתו שלח האלהים לשר וגאל

       Gud har upphöjt Honom

       till en Hövding och Frälsare (Apg. 7:35) och

       הדבר יהוה Guds Ord (מילוי Upp.19:13)

       siffervärde är 1406.

 


 

הוא זרעה האשה

Han är kvinnans säd,

שרקה Soreka, vinträdet,

Messias (1. Mos. 49:11),

התמצע medlare (1 Tim. 2:5),

אדם människa (מיספר גדול) och

מילוט frälsningen (מילוי)

siffervärde är 605.

 

       605 שש-מאות וחמשה

       sexhundra fem och

       ישוע המשיח

       JESHUA MESSIAS (מילוי),

       אתו שלח האלהים לשר וגאל

       Gud har upphöjt Honom till en

       Hövding och Frälsare (Apg. 7:35) och

       הדבר יהוה

       Guds Ord (מילוי Upp.19:13)

       siffervärde är 1406.

 

       6, 0, 5 ששה אפס חמשה

       sex, nolla, fem och

       ראשון Den Förste, Messias,

        (מילוי Jes. 41:27)

       siffervärde är 1099.

 


 

אני ואבי אחד אנחנו

Jag och Fadern äro ett (Joh. 10:30)

siffervärde är 208.

 

       2, 0, 8 שתים אפס שמונה

       två, nolla, åtta (מילוי) och

       ישוע הוא אל ובן אדם

       Jeshua är Gud och människa  (מיספר גדול)

       siffervärde är 1742.

 

*

 

אני ואבי אחד אנחנו

Jag och Fadern äro ett (מילוי Joh. 10:30) och

963 תשע מאות ששים ושלשה

niohundra sextiotre

siffervärde är 2508.

 

       2508 אלפים חמש-מאות ושמונה

       tvåtusen femhundraåtta (מיספר גדול),

       כי אני אל ואין עוד

       ty jag är Gud och eljest ingen

       (מיספר גדול) Jes. 45:22) och

       749 שבע-מאות ארבעים ותשעה

       sjuhundra fyrtionio

       siffervärde är 1923.

 

              ישוע המשיח JESHUA MESSIAS

              siffervärde är 749.

 

       2, 5, 0, 8 שנים חמשה אפס שמונה

       två, fem, nolla, åtta och

       שם האב והבן ורוח הקדש האדון ישוע המשיח

       Faderns och Sonens och den Helige

       Andes namn är Herren Jeshua Messias

       siffervärde är 1855.

 

       אחד en (מילוי)

       siffervärde är 963.

 


 

הוא המשיח Han är Messias

siffervärde är 375.

 

כבר אנש liknade en människoson

(aram. Dan 7:13)

siffervärde är 573.

 

נהירא Ljus (מילוי aram. Dan 2:22),

אורים ותמים

the Urim och Tummim (2 Mos. 28:30) och

5, 2 חמשה שנים fem, två
siffervärde är 753.

 

       3, 7, 5 שלשה שבעה חמשה tre, sju, fem,

       5, 7, 3 חמשה שבעה שלשה fem, sju, tre,

       7, 5, 3 שבעה חמשה שלשה sju, fem, tre,

       האדון ישוע המשיח היה יהוה בבשר

       Herren Jeshua Messias är JHVH i köttet,

       רכב ישראל ופרשיו

       Israels store ledare,

       אור מן השמים

       ett sken från himmelen och

       77 שבעים ושבעה

       sjuttiosju (מיספר גדול)

       siffervärde är 1365.

 

              1365 אלף שלש-מאות ששים וחמשה

              ett tusen trehundra sextiofem,

              שם של האב והבן ורוח הקדש הוא האדון ישוע המשיח

              Faderns och Sonens och den helige Andes

              namn är Herren Jeshua Messias och

              יהוה באדון ישוע

              JHVH i Herren Jeshua  (מילוי מיספר גדול)

              siffervärde är 2197.

 

              1, 3, 6, 5 אחת שלש שש חמש

              one, three, six, five och

              האב הדבר ורוח הקדש ושלשתם אחד המה

              Fadern och Ord och den Helige Ande,

              dessa tre är en (1. Joh. 5:7)

              siffervärde är 1987.

 

              הוא אדני Han är Herren

              siffervärde är 77.

 

       בן son,

       אלהיו sin Gud (Dan. 11:32) och

       יהיה ska komma (מילוי)

       siffervärde är 52.

 


 

ישוע הוא האל ובן האדם

Jeshua är Gud och människa och

הוא יהוה בבשר

Han är JHVH i köttet

siffervärde är 542.

 


 

משיח צדקנו

Messias, vår rättfärdighet,

מורה lärare (מילוי),

1200 אלף ומאתים

en tusen tvåhundra och

2071 אלפים ושבעים ואחד

två tusen sjuttioen

siffervärde är 608.

 

       608 שש-מאות ושמונה

       sexhundra åtta,

       ישוע לבדו Jeshua ensam

       בעל בית

       husägaren, huvudet av familjen och

       רפא כל מחלה

       botade alla slags sjukdomar (מילוי)

       siffervärde är 1454.

 

       608 שש-מאות ושמונה

       sexhundra åtta (מילוי),

       אלהי בבשר

       Gud i köttet (מילוי) och

       ישוע הכהן הגדול

       Översteprästen Jeshua (מילוי מיספר גדול)

       siffervärde är 1905.

 

       6, 0, 8 שש אפס שמונה

       sex, nolla, åtta,

       ישוע המשיח הוא משבט יהודה

       Jeshua Messias av Juda stam

       נולד בבית לחם

       föddes i Betlehem (מיספר גדול) och

       שוכן עד den eviga Gud (מילוי)

       siffervärde är 1142.

 

       6, 0, 8 שש אפס שמונה

       sex, nolla, åtta (מילוי) och

       ישוע מלך היהודים

       Jeshua, Judarnas Konung (מיספר גדול)

       siffervärde är 1596.

 

       מוקרב offrats (מילוי) och

       כי זה הוא משיח

       för Han är Messias (מילוי)

       siffervärde är 1200.

 

       שם שלו אדון ישוע

       Hans namn är Herren (מילוי)

       siffervärde är 2071.

 


 

הבא אחרי היה לפני כי קדם היה

Den som kommer efter mig, Han är före mig;

ty Han var förr än jag (Joh. 1:15) och

הוא ישוע Han är Jeshua (מילוי)

siffervärde är 651.

 


 

האור האמתי

Det Sanna Ljuset (Joh. 1:9),

אין הישועה באחר

i ingen annan finnes frälsning (Apg. 4:12) och

7, 4, 1 שבעה ארבעה אחד sju, fyra, en

siffervärde är 668.

 

       ישוע הנצרי Jeshua från Nasaret

       siffervärde är 741.

 


 

ראשון לציון

den Förste till Sion, Messias (Jes. 41:27)

siffervärde är 743.

 

       743 שבע-מאות ארבעים ושלש

       sjuhundra fyrtiotre och

       הנה העלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל

       Se, jungfrun skall bliva havande

       och föda en son, och man skall giva

       honom namnet Emmanuel (Matt. 1:23)

       siffervärde är 1778.

 

       743 שבע-מאות ארבעים ושלש

       sjuhundra fyrtiotre (מיספר גדול) och

       שם שלו האדון ישוע

       Hans namn är Herren Jeshua

       siffervärde är 2338.

 

       7, 4, 3 שבעה ארבעה שלשה sju, fyra, tre,

       אלהי אבותינו Gud, vår Fader och

       במשיח i Messias (מילוי)

       siffervärde är 1290.

 


 

אדון אחד En Herre (Ef. 4:5) och

1044 אלף וארבעים וארבעה

en tusen fyrtiofyra

siffervärde är 724.

 

       724 שבע-מאות עשרים וארבע

       sjuhundra tjugofyra och

       העלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל

       jungfrun skall bliva havande och

       föda en son, och man skall giva honom

       namnet Emmanuel (Matt. 1:23)

       siffervärde är 1718.

 

       משיח מאלהים Messias från Gud

       siffervärde är 1044.

 


 

וְיָצָא חֹטֶר מִגֵּזַע יִשָׁי וְנֵצֶר מִשָּׁרָשָׁיו יִפְרֶה

Men ett skott skall skjuta upp ur Isais

avhuggna stam, och en telning från

dess rötter skall bära frukt (Jes. 11:1),

בן-האדם Människosonen

(מילוי מיספר גדול Matt. 8:20),

1706 אלף שבע-מאות וששה

ett tusen sju hundra sex (מיספר גדול),

1, 0, 8, 2 אחת אפס שמונה שתים

en, noll, åtta, två (מיספר גדול),

1, 2, 0, 8 אחת שתים אפס שמונה

en, två, noll, åtta (מיספר גדול),

1, 2, 8, 0 אחת שתים שמונה אפס

en, två, åtta, noll (מיספר גדול),

1, 8, 2, 0 אחת שמונה שתים אפס

en, åtta, två, noll (מיספר גדול),

2, 0, 1, 8 שתים אפס אחת שמונה

två, noll, en, åtta (מיספר גדול),

2, 8, 0, 1 שתים שמונה אפס אחת

två, åtta, noll, en (מיספר גדול),

2, 8, 1, 0 שתים שמונה אחת אפס

två, åtta, en, noll (מיספר גדול),

2, 0, 6, 9 שתים אפס שש תשע

två, noll, sex, nio,

2, 0, 9, 6 שתים אפס תשע שש

två, noll, nio, sex,

2, 9, 0, 6 שתים תשע אפס שש

två, nio, noll, sex,

3, 6, 8, 3 שלש שש שמונה שלש

tre, sex, åtta, tre och

6, 3, 3, 8 שש שלש שלש שמונה

sex, tre, tre, åtta

siffervärde är 2261.

 

       2261 אלפים מאתים ששים ואחד

       två tusen två hundra sextioen,

       שֵׂה הָאֱלֹהִים הַנֹּשֵׂא חַטַּאת הָעוֹלָם

       Guds Lamm, som borttager

       världens synd (Joh 1:29) och

       האנשה inkarnation (הקדמי)

       siffervärde är 1321.

 

       2, 2, 6, 1 שנים שנים ששה אחד

       två, två, sex, en och

       הרוח המים והדם

       Anden, vattnet och blodet (הקדמי 1. Joh 5:8)

       siffervärde är 1418.

 

       משכן אלהים

       Guds tabernakel (מיספר גדול Upp. 21:3)

       siffervärde är 1706.

 

       קדוש יהוה אלהים

       Helig JHVH Gud (מיספר גדול)

       siffervärde är 1082.

 

       ישוע הנוצרי

       Jeshua från Nasaret (מילוי)

       siffervärde är 1280.

 

       אלהים בישוע

       Gud i Jeshua (הקדמי)

       siffervärde är 1820.

 

       ישוע הוא אדנינו מורנו ורבנו מלך המשיח

       Jeshua är vår Herren, vår Rabbi och
       Lärare Kung Messias (
מיספר גדול)

       siffervärde är 2018.

 

       יהוה הוא בבשר בישוע

       JHVH i köttet är Yeshua (מילוי)

       siffervärde är 2801.

 

       אדון ישוע המשיח

       Jeshua Messias är Herre (מילוי Fil. 2:11)

       siffervärde är 2069.

 

       חטאת-הצבור

       offret, offret för en allmän (הקדמי)

       siffervärde är 2906.

 


 

חֹטֶר en telning (Jes. 11:1) och

לגאל inlösa (הקדמי)

siffervärde är 217.

 

       217 מאתים ושבעה-עשר
       tvåhundra sjutton och

       יקרא את שמו ישוע

       honom gav han namnet Jeshua (Matt. 1:25)

       siffervärde är 1444.

 

       2, 1, 7 שתים אחת שבע

       två, en, sju och

       ישוע המשיח הוא קרבן חטאת

       Jeshua Messias är ett syndoffer

       siffervärde är 1531.

 


 

אֲנִי שַׂר־צְבָא־יְהוָה

jag är hövitsman över JHVH’S (Jos. 5:14)

siffervärde är 680.

 

       680 שש-מאות ושמונים

       sexhundra åttio,

       כִּי הִנְנִי־בָא וְשָׁכַנְתִּי בְתֹוכֵךְ נְאֻם־יְהוָה

       ty se, jag kommer för att aga min

       boning i dig, säger JHVH (Sak. 2:10) och

       בישוע i Jeshua (הקדמי)

       siffervärde är 1499.

 

       680 שש-מאות ושמונים

       sexhundra åttio (מיספר גדול) och

       אל ואב אחד לכל שהוא על-כל ואת-כל ובתוך כל

       en Gud, som är allas Fader, han som är över alla,

       genom alla och i alla (מיספר גדול Ef 4:5b,6)

       siffervärde är 2059.

 

       6, 8, 0 שש שמונה אפס

       sex, åtta, noll,

       יהוה הוא בהאדון ישוע

       JHVH i Herren Jeshua (מיספר גדול),

       ישוע המשיח הוא משבט יהודה

       Jeshua Messias från Juda stam och

       נולד בבית-לחם

       föddes i Betlehem (מיספר גדול)

       siffervärde är 1142.

 


 

יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ בֶּן־דָּוִד בֶּן־אַבְרָהָם

Jeshua Messias, Davids sons,

Abrahams sons (Matt. 1:1),

יבא האדון ישוע

Herren Jeshua kommer (מיספר גדול),

את דויד מלכם

David, sin konung

(מיספר גדול Hos. 3:5),

כי אני אל ואין עוד

ty jag är Gud och eljest ingen

(הקדמי Jes. 45:22) och

1404 אלף ארבע־מאות וארבעה

ett tusen fyrahundra fyra

siffervärde är 1115.

 

       1115 אלף מאה וחמשה-עשר

       ett tusen ett hundra femton och

       היתה לראש פנה

       har blivit en hörnsten (Ps. 118:22)

       siffervärde är 1086.

 

       1, 1, 1, 5 אחד אחד אחד חמשה

       en, en, en, fem och

       אלהינו vår Gud

       siffervärde är 392.

 

       הוא אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

       Han är vår Herren, vår Rabbi

       och Lärare i Kung Messias

       i evigheters evighet

       siffervärde är 1404.

 


 

הַמּשֵׁל הַיָּחִיד וּבַאֲדֹנֵינוּ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ

vår ende härskare och herre,

Jeshua Messias (Jud. 4),

אלהי אבותינו

våra fäders Gud

(מילוי 2. Krön. 20:6; Apg. 3:13),

במשיח

i Messias (מילוי),

פרקליט

försvarsadvokat (מילוי),

כפרה

syndernas förlåtelse, försoning;

ett offer för den stora försoningsdagen (הקדמי),

48 ארבעים שמונה

fyrtioåtta (מיספר גדול) ,

8, 6 שמונה ששה

åtta, sex (מילוי),

4, 3, 7 ארבעה שלשה שבעה

fyra tre, sju,

4, 7, 3 ארבעה שבעה שלשה

fyra, sju, tre,

7, 3, 4 שבעה שלשה ארבעה

sju, tre, fyra och

7, 4, 3 שבעה ארבעה שלשה

sju, fyra, tre

siffervärde är 1290.

 

       1, 2, 9, 0 אחד שנים תשעה אפס

       en, två, nio, noll,

       הנה החתן צאינה

       Se brudgummen kommer!

        (מיספר גדול Matt. 25:6),

       מלך ישראל Israels kung (מילוי) och

       יבא שילה kommer Silo

       (הקדמי; hebr . 1. Mos. 49:10)

       siffervärde är 1329.

 

       הגדול Stor

       siffervärde är 48.

 

       אלהים Gud

       siffervärde är 86.

 

       כסא יהוה

       JHVH:s tron (הקדמי)

       siffervärde är 437.

 

       כסא בשמים

       en tron i himmelen och

       הוא אבינו בשמים

       Han är vår Fader i himlen

       siffervärde är 473.

 

       ברוך יהוה

       Välsignad JHVH (מיספר גדול)

       siffervärde är 734.

 

       ראשון לציון

       den förste... till Sion

       (Messias; hebr . Jes. 41:27)

       siffervärde är 743.

 


 

[ Tillbaka upp ]

 

 

 

OFFER

 

הוּא יְשׁוּפְךָ רֹאשׁ וְאַתָּה תְּשׁוּפֶנּוּ עָקֵב

Denna skall söndertrampa ditt huvud,

och du skall stinga den i hälen (1. Mos. 3:15) och

1034 אלף שלשים וארבעה

ettusen trettio fyra (מיספר גדול)

siffervärde är 2355.

 

       2355  אלפים שלש-מאות חמשים וחמשה

       två tusen trehundra femtiofem,

       ישוע הוא האל ובן-האדם

       Jeshua är Gud och människa

       (מילוי מיספר גדול) och

       קרש־הצלה

       sätt att frälsning (הקדמי)

       siffervärde är 3115.

 

       2, 3, 5, 5 שנים שלשה חמשה חמשה

       två, tre, fem, fem,

       פרעון

       inlösen, betalning av skulden (הקדמי) och

       את-ישוע הנצלב

       Jeshua korsfästes (מילוי Matt. 28:5)

       siffervärde är 1741.

 

       אלהים בישוע

       Gud i Jeshua (מיספר גדול) och

       היצלבות

       korsfästelse (מילוי)

       siffervärde är 1034.

 


 

קורבן offer,

משיח Messias, smord (Dan. 9:26; Ps. 2:2),

יבא שילה kommer Silo (hebr . 1. Mos. 49:10) och

הוא איש יהודי Han är Jude

siffervärde är 358.

 

       358 שלש-מאות חמשים ושמונה

       trehundra femtio åtta och

       בן פרץ Ben-Peres (Messias; מיספר גדול)

       siffervärde är 1882.

 

       3, 5, 8 שלש חמש שמונה

       tre, fem, åtta och

       זה הוא הנביא ישוע

       Det är Jeshua, profeten (Matt. 21:11)

       siffervärde är 1379.

 

*

 

קורבן offer (מילוי),

26 עשרים ושש tjugosex,

92 תשעים ושנים nittiotvå,

159 מאה וחמשים ותשע

ett hundra femtionio,

807 שמונה-מאות ושבע

åttahundrasju och

1137 אלף מאה ושלשים ושבעה

en tusen ett hundra trettiosju

siffervärde är 1226.

 

       יהוה JHVH och יה Gud (מילוי)

       siffervärde är 26.

 

       האדון יהוה Herren JHVH

       siffervärde är 92.

 

       חג-פסח Påsk

       siffervärde är 159.

 

       האדון ישוע הנצרי

       Herren Jeshua från Nasaret

       siffervärde är 807.

 

       האדון ישוע המשיח הוא השה

       Herren Jeshua Messias är Lammet

       siffervärde är 1137.

 


 

חטאת-הצבור

Tackoffer (3 Mos. 3:1) och

סוד האלהים

Guds hemlighet (מיספר גדול Upp. 10:7)

siffervärde är 721.

 

       721 שבע-מאות עשרים ואחד

       sjuhundra tjugoett,

       האדון ישוע המשיח הוא מלך ישראל

       Herren Jeshua Messias är Israels konung,

       וזה-שמו אשר-יקראו יהוה צדקנו

       detta skall vara det namn han skall få:

       JHVH vår rättfärdighet (Jer. 23:6),

       האלהים ובן-האדם

       Gud och en människa (מילוי) och

       הוא מלך ישראל

       Han är Israels konung (מילוי)

       siffervärde är 1458.

 

       7, 2, 1 שבעה שנים אחד sju, två, ett och

       בבן-אלהים i Guds Sonen (מיספר גדול)

       siffervärde är 1350.

 

       7, 2, 1 שבעה שנים אחד

       sju, två, ett (מילוי מיספר גדול) och

       הוא ישוע אשר הקום אלהים מן-המתים

       Han är Jeshua, den som Gud har uppväckt

       siffervärde är 2993.

 


 

קרבן הפסח ett påskoffer och

אבן בציון sten i Sion, Messiah

(מילוי מיספר גדול Jes. 28:16) och

9, 1, 8 תשע אחת שמונה

nio, ett, åtta (מילוי)

siffervärde är 2395.

 

       יהוה בבשר בישוע

       JHVH i köttet i Jeshua,

       הוא אשר היה בקהל במדבר

       Det var och han, som under

       den tid då menigheten levde

       (hebr. i församling) i öknen (Apg. 7:38) och

       כי אני יהוה לא שניתי

       ty jag, JHVH, har icke förändrats (Mal. 3:6)

       siffervärde är 918.

 


 

האלהים והשה Gud och Lammet (Upp. 22:1,3),
אך ישוע endast / bara Jeshua och
ודאי ישוע naturligtvis Jeshua

siffervärde är 407.

*

 

האלהים והשה Gud och Lammet (מיספר גדול),

אשר אלהים היה במשיח

Ty det var Gud som i Messias (2. Kor. 5:19) och

גמור beslutet, slut, ytbehandling,

fullständiga, redo att (הקדמי)

siffervärde är 967.

 

       967 תשעה-מאות וששים ושבע

       niohundra sextio sju och

       בקרבן הפסח i Påskoffret (מילוי)

       siffervärde är 2251.

 

       9, 6, 7 תשע שש שבע

       nio, sex, sju,

       ישוע הוא אל ובן-אדם

       Yeshua är Gud och människa (מיספר גדול) och

       הוא אבינו בשמים

       Han är vår Fader i himlen (מילוי)

       siffervärde är 1742.

 


 

[ Tillbaka upp ]

 

 

JESHUA KOMMER TILLBAKA

 

ישוע לשוב Jeshua återvända och

אחרית הימים de yttersta dagarna

siffervärde är 724.

 

       724 שבע-מאות ועשרים וארבע

       sjuhundra tjugofyra,

       ובעת ההיא ימלט עמך כל-הנמצא כתוב בספר

       på den tiden skola av Ditt folk

       alla de varda frälsta, som

       finnas skrivna i boken (Dan. 12:1) och

       מלחמת העולם השלישית

       tredje världeskriget

       siffervärde är 1724.

 

       724 שבע-מאות ועשרים וארבע

       sjuhundra tjugofyra (מיספר גדול) och

       יבא אדון ישוע

       Herren Jeshua kommer (מיספר גדול)

       siffervärde är 2284.

 

       7, 2, 4 שבע שתים ארבע

       sju, två, fyra och

       טרוף-השעה tid av nöd (מיספר גדול)

       siffervärde är 1395.

 


 

המשיח בחזרה בבקר

Messias kommer tillbaka på morgonen

numeric value is 889.

 

       889 שמונה-מאות שמונים ותשעה

       åttahundra åttionio och

       האדון ישוע המשיח

       HERREN JESHUA MESSIAS (מילוי)

       siffervärde är 2075.

 

       889 שמונה-מאות שמונים ותשעה

       åttahundra åttionio (מילוי) och

       את-בן האדם בא

       Människosonen kommer (מילוי)

       siffervärde är 3301.

 


 

כי בנה יהוה ציון נראה בכבודו

när (en gång) JHVH har byggt

upp Sion och uppenbarat sig

i Sin härlighet (מילוי Ps. 102:16) och

758 שבע-מאות חמישים ושמונה

sjuhundra femtio åtta (מילוי)

siffervärde är 3045.

 

       ישוע המשיח בוא

       Jeshua Messias kommer

       siffervärde är 758.

 


 

לָכֵן שִׁקְדוּ כִּי לֹא יְדַעְתֶּם מָתַי יָבוֹא בַּעַל הַבָּיִת

Vaken; ty I veten icke när

husets herre kommer (Mark. 13:35),

באחרית הימים

i de yttersta dagarna (מילוי Apg. 2:17),

בעת חג הסכות

Under Lövhyddohögtiden (מילוי) och

8, 2, 7 שמונה שתים שבע

åtta, två, sju (מיספר גדול)

siffervärde är 2083.

 

       2083 אלפים שמונים ושלשה

       två tusen åttiotre och

       אז זמן יציאה

       då är det dags att gå (מילוי מיספר גדול)

       siffervärde är 1248.

 

       שְׁלַח מַגָּלְךָ וּקְצֹר

       Låt din lie gå, och inbärga skörden (Upp. 14:15)

       siffervärde är 827.

 


 

 

[ Tillbaka upp ] [ Sidan 1 ] [ till Sida 2 ] [ Välkommen ] [ Home ]